ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009

nha-bao-hong-phuc
1/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009

1/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009 from hochiminhsucvat on Vimeo.


2/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009

2/2 Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009 from hochiminhsucvat on Vimeo.

October 14, 2009 Posted by | Hồng Phúc-Hội Luận Nói Thẳng Nói Thật Ngày 10-10-2009, nha-bao-hong-phuc | , | Leave a comment