ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

ho-chi-minh-son-of-a-bitch

ho-chi-minh-son-of-a-bitch

Bác Hồ ơi – bác là đồ chó đẻ – Thiên đường bác hứa như thế kia a

Bác Hồ ơi – bác là đồ chó đẻ – Thiên đường bác hứa như thế kia a from hochiminhchode on Vimeo.

June 21, 2010 Posted by | Bác Hồ ơi – bác là đồ chó đẻ – Thiên đường bác hứa như thế kia a, ho-chi-minh-son-of-a-bitch | , | Leave a comment