ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

tay sai suc vat nguyen tan dung khon nan mat day cho de dan ap da man giao dan Dong Chiem Ha Noi

Dong Chiem Ha Noi Parish attacked by Vietnamese Communist Party

tay sai suc vat nguyen tan dung khon nan mat day cho de dan ap da man giao dan Dong Chiem Ha Noi

January 7, 2010 Posted by | Dong Chiem Ha Noi Parish attacked by Vietnamese Communist Party, tay sai suc vat nguyen tan dung khon nan mat day cho de dan ap da man giao dan Dong Chiem Ha Noi | , | Leave a comment