ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Bieu tinh chong suc vat nguyen tan dung toi Dan Mach

Bieu tinh chong suc vat nguyen tan dung toi Dan Mach


Cộng đổng người Việt tại Đan Mạch biểu tình chống chính quyền Cộng Sản Việt Nam qua việc đã bán đất, dâng Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Cộng, cùng phản đối việc vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, phá hoại đất nước trong việc đưa lính và người của Trung Cộng vô khai thác Bauxite tàn phá quê hương đất Việt, trong dịp thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang kiến nghị với chính quyền Đan Mạch.

http://www.youtube.com/watch?v=ON7fC-RRevE

http://www.youtube.com/user/thlong89

September 17, 2009 Posted by | Bieu tinh chong suc vat nguyen tan dung toi Dan Mach | | Leave a comment