ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

NB Việt Thường- KN 2000 ngày 19 tháng 10-2009

nb-viet-thuong

NB Việt Thường- KN 2000 ngày 19 tháng 10-2009:

1-Những điều khó khăn ở trong nước như Lũ Lụt Miền Trung, có những vùng hiện nay vẫn còn bị cô lập không có người vào cung cấp thức ăn, thực phẩm. Có những nơi nạn nhân chỉ được phát 4 gói mì cho một gia đình nên họ không có đủ ăn. Lý do nào chính quyền Cộng Sản Việt Nam chuyển qua Philipine 250,000 tấn gạo sớm hơn 2 tháng thay vì dùng lúa gạo tiếp tế cho nạn nhân vùng bão lụt ? Đối với người am tường chính trị đều hiểu chuyện, đối với người dân bình thường họ cần sự giải thích là tại sao nhiều nạn nhân vùng lũ lụt bị bỏ đói một cách thảm thương?

2-Bùi Trọng Cường mua một khối ngọc lớn 30 tấn trị giá 1,5 triệu đô la và sẽ chí phí 800,000-1 triệu đô la để khắc tượng Phật ngọc. Việt gian Cộng Sản Lê Khả Phiêu đích thân đi đến đó mở niêm phong. Tại sao các lãnh đạo Cộng Sản không đích thân đi thăm các nạn nhân thiên tai lũ lụt trong 20 ngày qua? Làm sao Việt Nam có thể đứng ngang hàng với các quốc gia khác trên thế giới khi họ không đáp ứng cho nhu cầu của nạn nhân Lũ Lụt Miền Trung ?

3-VGCS Hoàng Trung Hải khánh thành đập A Vương năm 2008, sau khi Đập A Vương xã lũ 2 ngày chôn lấp 3 làng trong bùn cao 1,5m- 2m. Tại sao công ty A vương,, “chính quyền” Việt gian Cộng Sản, và tập đoàn công binh của ông Đại tá Việt gian Cộng Sản xây cất đập không chịu trách nhiệm ? Miền trung có 75 hồ và đập nhân tạo dã xây xong, và theo hoạch định sẽ hoàn tất 130 hồ đập thủy điện tại vùng này mà không có chương trình xây hồ thoát nước. Lú lụt sẽ đe dọa hàng ngàn dân trong vùng như những trái bom treo trên đầu nhân dân Miền Trung. Đây có phải là kế sách của Tàu tàn phá, tiêu diệt nhân dân Việt Nam mà không cần súng đạn ?

4- Cộng Đồng người Việt Tị Nạn Việt gian Cộng Sản có nhiều cuộc họp mặt, họp báo của nhiều hội đoàn, đảng phái như phong trào “trăm hoa đua nở” và những bài viết Tú Gàn chê trách, bôi bác Đệ I, Đệ II VNCH. Là ký giả Miền Bắc, xin ông Việt Thường cho biết cái nhìn của Miền Bắc về TT Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu?

5- Đài VNHN nằm trong tầm ngắm của Tòa Đại Sứ Việt gian Cộng Sản , sau sự ra đi của Ông/Bà Lưu Lệ Ngọc và Dương Văn Hiệp mục đích của Tòa Đại Sứ Việt gian Cộng Sản còn ẩn dấu những gì?

6-Bùi Diễm liên quan đến Tiểu Diên Hồng của Hoàng Minh Chính, hội thảo bàn tròn trên đài SBTN ( Sinh Bắc Tử Nam) với Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện. Bùi Diễm được xem là kế thừa Đảng Đại Việt của Hà Thúc Ký, Bùi Diễm có được tín nhiệm không ?

7- Quan diểm của NB Việt Thường về bài viết “ Cũng Bởi Thằng Dân Ngu Như Lợn” của Shinra.

NB Việt Thường- KN 2000 ngày 19 tháng 10-2009 from sucvathochiminh on Vimeo.

October 22, 2009 Posted by | NB Việt Thường- KN 2000 ngày 19 tháng 10-2009, nb-viet-thuong | , | Leave a comment