ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

thằng hồ chí minh ơi mày là đồ chó đẻ – thiên đường mày hứa như thế kia a!

ho-chi-minh-son-of-bitch

thằng hồ chí minh ơi mày là đồ chó đẻ – thiên đường mày hứa như thế kia a!

bitch

October 11, 2009 Posted by | thằng hồ chí minh ơi mày là đồ chó đẻ - thiên đường mày hứa như thế kia a! | | Leave a comment