ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái phản chiến thời cộng hòa tay sai súc vật hồ chí minh hãy xem gương đấu tranh của giáo dân Loan Lý

suc-vat-thich-quang-do-suc vat-vo-van-ai-tay-sai-suc-vat-ho-chi-minh

súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái phản chiến thời cộng hòa tay sai súc vật hồ chí minh hãy xem gương đấu tranh của giáo dân Loan Lý

http://www.dailymotion.com/user/lifeissuch/video/xajhkn_loan-ly-catholics-attacked-by-vietn_news

October 6, 2009 Posted by | hãy xem gương đấu tranh của giáo dân Loan Lý, phản chiến thời cộng hòa, súc vật thích quảng độ, súc vật thích quảng độ súc vật võ văn ái phản chiến thời cộng hòa tay sai súc vật hồ chí minh hãy xem gương đấu tranh của giáo dân Tam tòa, súc vật võ văn ái, suc vat thich quang do suc vat vo van ai tay sai suc vat ho chi minh, tay sai súc vật hồ chí minh | , | Leave a comment