ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Súc Vật Hồ Chí Minh Tội Đồ Dân Tộc – Nhạc Chế: Phố Đêm

pho-dem

Súc Vật Hồ Chí Minh Tội Đồ Dân Tộc – Nhạc Chế: Phố Đêm

Chính mi, mày lừa nhân dân, mày sẽ đem toàn dân tiến vào đại đồng.
Chính mi, mày thằng gian dâm, mi hiếp nàng Xuân rồi, đảng gào mi trinh tiết.
Nhân dân làm chủ sơn hà, nhưng sao nghèo đói muôn đời.
Chính quyền toàn là lưu manh, mà còn rêu rao, vì đời lo toan.

ĐK: Nhớ ngày nao bây đứng dậy hô to, đưa nước nhà sánh cùng.
Bây lê chân đi khắp nẻo tinh cầu, ăn mày mong kiếm đô.
Rồi bây tham quá cứ chia nhau, vơ vét hết không còn.
Đường vẫn luôn hư hoài, cầu chưa xong, hết tiền.
Lòi ra trong lúc xây, tiền tham ô quá nhiều.

Chính mi, tội đồ nhân dân, mày hiến dâng Hoàng Sa có cả công hàm.
Thế nên, Tàu phù hôm nay, chuyên giết người dân chài, đảng đành câm như hến.
Cho nên, Tàu nó xem là, giang sơn người nước Nam mình,
Có ngày thuộc về Trung Hoa, còn người dân Nam, thành người lưu vong.

http://www.youtube.com/watch?v=86TrJ3jriHA

http://www.youtube.com/user/khongcongsan

February 20, 2011 Posted by | Súc Vật Hồ Chí Minh Tội Đồ Dân Tộc - Nhạc Chế: Phố Đêm | | Leave a comment