ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Đinh Thạch Bích: Kiến thức hạn hẹp – càng nói càng sai – càng sai càng lộ mặt chống cộng cuội (Nam Nhân)

suc-vat-dinh-thach-bich

súc vật đinh thạch bích tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Đinh Thạch Bích: Kiến thức hạn hẹp – càng nói càng sai – càng sai càng lộ mặt chống cộng cuội (Nam Nhân)

suc vat dinh thach bich tay sai an cut suc vat ho chi minh
Uploaded by dadaovietcong. – News videos from around the world.

August 9, 2010 Posted by | súc vật đinh thạch bích tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh, Đinh Thạch Bích: Kiến thức hạn hẹp - càng nói càng sai - càng sai càng lộ mặt chống cộng cuội (Nam Nhân) | , | Leave a comment