ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Phỏng vấn GS Nguyễn Lý Tưởng về đảng việt gian cộng sản và đại đồ tể súc vật hồ chí minh thảm sát Tết Mậu Thân 1968 ở Huế

Phỏng vấn GS Nguyễn Lý Tưởng về đảng việt gian cộng sản và đại đồ tể súc vật hồ chí minh thảm sát Tết Mậu Thân 1968 ở Huế

Phỏng vấn GS Nguyễn Lý Tưởng về đảng việt gian cộng sản và hồ chí minh thảm sát Tết Mậu Thân from hochiminhsucvat on Vimeo.

October 9, 2009 Posted by | Phỏng vấn GS Nguyễn Lý Tưởng về đảng việt gian cộng sản và đại đồ tể súc vật hồ chí minh thảm sát Tết Mậu Thân 1968 ở Huế | | Leave a comment