ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt)

nha-bao-viet-thuong

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt)

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt) from hochiminhsucvat on Vimeo.

October 6, 2009 Posted by | Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt) | | Leave a comment