ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

suc-vat-le-van-xuong-tay-sai-an-cut-suc-vat-ho-chi-minh

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương (Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09)

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh from sucvathochiminh on Vimeo.

October 29, 2009 Posted by | NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương (Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09), súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh, suc-vat-le-van-xuong-tay-sai-an-cut-suc-vat-ho-chi-minh | , , | Leave a comment