ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

súc vật võ văn ái súc vật thích quảng độ súc vật thích nhất hạnh súc vật cao ngọc phượng súc vật nguyễn đắc xuân tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

súc vật võ văn ái súc vật thích quảng độ súc vật thích nhất hạnh súc vật cao ngọc phượng súc vật nguyễn đắc xuân tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh
nb-viet-thuong
NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009

NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009 from hochiminhsucvat on Vimeo.

October 15, 2009 Posted by | NB Việt Thường - Kỷ Nguyên 2000- Ngày 12-10-2009, súc vật võ văn ái súc vật thích quảng độ súc vật thích nhất hạnh súc vật cao ngọc phượng súc vật nguyễn đắc xuân tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh | , | Leave a comment