ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Nam Nhân (Quân Nhân QLVNCH): Chó chết nhưng chưa hết chuyện

suc-vat-vo-nguyen-giap

Nam Nhân (Quân Nhân QLVNCH): Chó chết nhưng chưa hết chuyện


Nam Nhân (Quân Nhân QLVNCH): Chó chết nhưng chưa hết chuyện
Uploaded by dadaocongsan. – Up-to-the minute news videos.

September 11, 2010 Posted by | Nam Nhân (Quân Nhân QLVNCH): Chó chết nhưng chưa hết chuyện, suc vat vo nguyen giap nuong quan o dien bien | , | Leave a comment