ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Mạo danh "Quốc gia" để đấu thầu dịch vụ Hòa Giải

Mạo danh “Quốc gia” để đấu thầu dịch vụ Hòa Giải

Vương Đại Nghĩa)

TinParis . Chúng tôi trích đăng bài viết dưới đây của Ông Vương Đại Nghĩa, trong Văn Nghệ Tiền Phong số 439 , từ 01.08.1994 đến 15.08.1994, tr .26, tr. 27, và tr. 87. Tuy thời gian đã gần 15 năm, nhưng các bộ mặt ” nham nhở ” của bọn ” hòa hợp hoà giải ” vẩn còn đó như là Giao Chỉ Vũ Văn Lộc của Băng Đảng Mafia Việt Tân, hay Lê tấn Trạng v.v.. do đó bài nầy vẫn còn ” giá trị ” hơn bao giờ hết cho đến ngày hôm nay. Tác giả, một người bạn ” tranh đấu ” , đã can đảm vạch trần bọn ” núp bóng Quốc gia ” để đấu thầu ” Dịch Vụ Hòa Giải ” theo lệnh quan thầy của bọn chúng . Xin quý đọc giả hãy nhớ đến những tay ” bịp bợm ” nầy để khỏi bị chúng ” đánh lừa ” lần nửa !

Trang 2 tiếp theo…..

Trang 3 tiếp theo và hết ….

http://www.hon-viet.co.uk/VuongDaiNghia_MaoDanhQuocGiaDeDauThau_DichVuHoaGiai.htm

March 7, 2009 Posted by | Mạo danh "Quốc gia" để đấu thầu dịch vụ Hòa Giải | Leave a comment