ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Lý do Băng đảng Mafia Việt Tân ra Tuyên Cáo bảo vệ VC và Quảng Độ

Lý do Băng đảng Mafia Việt Tân ra Tuyên Cáo bảo vệ VC và Quảng Độ.

Trong TUYÊN CÁO của cái gọi là “ỦY BAN CHỐNG VĂN HÓA VẬN CSVN / ATLANTA v/v Báo Chính Nghĩa tại Atlanta mạ lỵ & tấn công những người đang đấu tranh chống CSVN”, có nhắc đến Tuấn Phan, một kẻ đã dám lột mặt nạ GH/PGVNTN là Tập đòan Giặc Thầy Chùa phá Đạo hại Nước, trong đó có tên Sư VC thích Đôn Hậu.

Thật là một sự trùng hợp lý thú khi cái UBCVHVCSVN/Atlanta ra Tuyên Cáo bênh vực VC và GH/PGVNTN vì:

– Atlanta nằm trong Miền Vạn Hạnh theo sự phối trí lực lượng Giặc Thầy Chùa GH/PGVNTN ở hải ngọai gồm các Miền lấy tên các cao tăng Việt Nam y hệt trong nước trước 1975, thí dụ Miền Quảng Đức, Miền Khuông Việt v.v…. Miền Vạn Hạnh bao gồm các tiểu bang vùng Đông Nam Hoa Kỳ, ở trong nước trước 1975 thuộc sự cai trị của Sư VC thích Đôn Hậu, Chánh Đại Diện Miền Vạn Hạnh, sau nầy lên ngôi Đệ 3 Tăng Thống Giáo Hội PGVNTN.

– thích Đôn Hậu là thiên cổ tội nhân cùng với Hòang Cơ Minh thủ lãnh MT/VT là cặp bài trùng hại dân hại nước mà lịch sử đã ghi đầy tội ác: – một tên núp áo cà sa, lưng quần lận lựu đạn còn một tên chết rửa xác đời nào rồi mà mỗi năm vẫn lên tiếng … chúc Tết đồng bào để lấy đô la nuôi 10 ngàn kháng chiến âm binh trong nước!

– Chỉ có Băng đảng Mafia Việt Tân/Atlanta, tay sai VC mới ra Tuyên Cáo lên án báo Chính Nghĩa của Kim Âu vì bọn nầy đã hứng lấy Lời Kêu Gọi của VC ký tên Quảng Độ ngày 29-3-2009, làm rầm rộ ở hải ngọai ngay vào tuần lễ đầu tháng 4-2009.

Nhưng trời bất dung gian, không phải NVHN nào cũng ngu mà không thấy TAY LỚN NỐI VÒNG giữa Việt Cộng, Việt Tân, Giáo Hội PGVNTN và tên cán bộ VC thâm niên Võ Văn Ái phát ngôn viên của Quảng Độ trong cái gọi là Lời Kêu Gọi BTTG và BTDS ngày 29-3-2009 ký tên Quảng Độ.

Do mấy tác giả NVHN, được bọn VT ghi vô sổ đen, đã giáng những đòn chí tử, lật tẩy và xé tọac Lời Kêu Gọi hại Việt Dân lợi Việt Cộng ký tên Quảng Độ khiến VC và GH/PGVNTN chịu không thấu, bèn chỉ thị cho cán bộ gộc Lê Công Cầu, VT Vụ GĐPT ra Giác Thư, và bày đặt trèo cao “Khuyên Nhủ Trần Thanh” để mong gỡ gạt chút xôi thịt!

Lê Công Cầu (*) chẳng những không được chút thịt xôi gì mà còn bị Trần Thanh tọng vào họng 5 trọng tội để sau đó phun lại vào mặt thầy ông ta là Quảng Độ lãnh đủ 5 trọng tội nầy! Ngòai ra, Lê Công Cầu còn lãnh thêm 11 lời nhắn nhủ của Tuấn Phan hầu sáng con mắt tự hậu đừng lập luận bậy bênh vực bạ VC và thầy Quảng Độ nữa!

Tóm lại, không ai ngạc nhiên khi Băng đảng Mafia Việt Tân chi nhánh Atlanta tung ra Tuyên Cáo hồ hỡi hô hào hăm he hàn họng ông Kim Âu báo Chính Nghĩa tại địa phương nói riêng và các tác giả ở hải ngọai nói chung hầu che giấu tội lỗi phá Đạo hại Nước của Tập đòan Giặc Thầy Chùa GH/PGVNTN mà tên Sư VC thích Đôn Hậu và lãnh tụ Hòang Cơ Minh đều là hai một thiên cổ tội nhân, bên tám lạng bên nửa cân!

Tuấn Phan

– Một thiện nam trong tôn giáo nhà Phật

– Một trong hàng triệu nạn nhân của VC với sự đồng lõa của Tập đòan Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN.

(*) Lê Công Cầu không rõ có bà con gì với Đại sứ VC Lê Công Phụng không nhưng có thể dính dáng tới Lê Công Đa, pháp danh Tâm Hà, là một cán bộ trí vận VC từng họat động lâu năm ở Seattle, WA qua tờ tuần báo Vietnam Times (đã đình bản).

Trước 1975, VC Tâm Hà Lê Công Đa từ ngòai Trung, trôi nổi vào Nam, lấy vợ là ái nữ của một chức sắc GH/PGHH tại Sa Đéc, sau đó bắt mối với Lê Phước Sang, được Lê Phước Sang xác nhận là “người của mình”.

Ở hải ngọai từ mấy năm qua, VC Lê Công Đa và Giáo sư Phạm Văn Chính (Tiên Thiên Khí Công) là tả phù hữu bật, cánh tay phải và trái của Lê Phước Sang, một kẻ đã theo gót Nguyễn Cao Kỳ về chầu Bắc Bộ Phủ, từng phất Cờ Đỏ Sao Vàng ủng hộ VC trước Quốc Hội Mỹ!

Cũng cần nói thêm, VC Lê Công Đa hồi chục năm trứơc đã bảo trợ và chứa chấp tại nhà du học sinh Nguyễn Văn Sơn, con một cán bộ VC ở Hải Phòng. Độ một năm sau, Nguyễn Văn Sơn bỏ học lấy cháu Hùynh Thị KX, con của ông H.O. Hùynh Văn T.; ông này lại là cháu của ông Võ Văn Sáu, Chủ báo Góp Gió, Seattle!

http://www.hon-viet.co.uk/TuanPhan_LyDoBangDangMafiaVietTanRaTuyenCaoBaoVeVCVaQuangDo.htm

June 6, 2009 Posted by | Lý do Băng đảng Mafia Việt Tân ra Tuyên Cáo bảo vệ VC và Quảng Độ | | Leave a comment