ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Lễ Xuất Quân Biểu Tình Chống Văn Hoá Vận Cộng Sản – Chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 24-07-2010

suc_vat_dam_vinh_hung

Lễ Xuất Quân Biểu Tình Chống Văn Hoá Vận Cộng Sản – Chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 24-07-2010

Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy 24 tháng 07, 2010, khoảng 300 người Việt tỵ nạn cộng sản đã làm lễ xuất quân để đi biểu tình chống văn hoá vận của cộng sản Việt Nam. Điểm chính của cuộc biểu tình này là chống lại sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình đại nhạc hội chủ đề Tình Vào Hạ. Ban tổ chức đã chuẫn bị thuê 5 chiếc xe bus thật lớn để chở đồng bào đến địa điểm biểu tình. Anh Lý Tống đến từ Bắc Cali cũng tham dự lễ xuất quân vào lúc 4 giờ tại Nam California.

July 25, 2010 Posted by | Lễ Xuất Quân Biểu Tình Chống Văn Hoá Vận Cộng Sản - Chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 24-07-2010 | | Leave a comment