ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

hồ chí minh súc vật chó đẻ chết thúi

suc-vat-ho-chi-minh-chet-thui

hồ chí minh súc vật chó đẻ chết thúi

http://www.youtube.com/watch?v=v2lI-ab3lAA

http://www.youtube.com/user/sucvathochiminh

October 20, 2009 Posted by | hồ chí minh súc vật chó đẻ chết thúi, suc-vat-ho-chi-minh-chet-thui | , | Leave a comment