ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

FBI mời đồng bào hợp tác

fbi-moi-dong-bao-hop-tac

FBI mời đồng bào hợp tác

http://www.youtube.com/watch?v=m_ERH2n8Vik

http://www.youtube.com/user/hochiminhsucvat

October 27, 2009 Posted by | FBI mời đồng bào hợp tác, fbi-moi-dong-bao-hop-tac | , | Leave a comment