ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Bắc Giang Dậy Sóng

bac-giang-day-song

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Bắc Giang Dậy Sóng

súc vật nông quốc tuấn giết dân Bắc Giang không đội nón bảo hiểm và đàn áp dã man from sucvathochiminh on Vimeo.

August 12, 2010 Posted by | Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: Bắc Giang Dậy Sóng | | Leave a comment