ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Dân Oan Xuân Quang Chửi Công An (8-1-2009)

Dân Oan Xuân Quang Chửi Công An (8-1-2009) from Dan Len Tieng on Vimeo.

http://www.vimeo.com/3416103

http://www.vimeo.com/user916662


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Advertisements

March 11, 2009 Posted by | Dân Oan Xuân Quang Chửi Công An (8-1-2009) | Leave a comment