ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Coi chừng kiểu hòa hợp mới (NB Việt Thường – KN2000)

hoa-giai-hoa-hop

Coi chừng kiểu hòa hợp mới (NB Việt Thường – KN2000)

Coi chừng kiểu hòa hợp mới (NB Việt Thường – KN2000) from fhg lkklj on Vimeo.

Advertisements

May 5, 2010 Posted by | Coi chừng kiểu hòa hợp mới (NB Việt Thường - KN2000) | | Leave a comment