ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Bí ẩn báo chí việt-gian-cộng-sản – thầy giáo Đỗ Việt Khoa (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

do-viet-khoa

Bí ẩn báo chí việt-gian-cộng-sản – thầy giáo Đỗ Việt Khoa (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000)

NB Việt Thường- Tai Sao VGCS Ra Công Tiêu Diệt Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa from ditmehochiminh on Vimeo.

June 13, 2010 Posted by | Bí ẩn báo chí việt-gian-cộng-sản - thầy giáo Đỗ Việt Khoa (NB Việt Thường - Kỷ Nguyên 2000) | | Leave a comment