ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản – Gậy ông đập lưng ông trong vấn đề tâm linh (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000 ngày 03-04-2010)

am_muu_moi

Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản – Gậy ông đập lưng ông trong vấn đề tâm linh (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000 ngày 03-04-2010)

BIÊN HÒA 2-4 – Một vụ đình công lớn vừa xảy ra ở thành phố Biên Hòa ở một công ty vốn đầu tư ngoại quốc để đòi tăng lương và cải thiện bữa ăn.Hơn 10,000 công nhân đã đình công vì cho rằng tiền lương không đủ sống trong khi bữa ăn trưa chỉ có 4,000 đồng một phần, không đủ chất bổ dưỡng hầu tái tạo sức lao động.

Ghi chú – không có dân chủ cuội, khối 8406, đảng Thăng Tiến, Lộ trình 9 nút, LM Phan Văn Lợi, tên ăn cắp xe đạp Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn (con trai của tướng Công An ác ôn Phạm Quang Phòng) đến tham gia đấu tranh đòi quyền cho Dân Oan Lao Động v..v… ký giả quốc nội của Vietnamexodus Lê Thi Kim Thu vượt 4000 dặm dể phỏng vấn, quay phim LM Nguyễn Văn Lý, “thánh nữ sao đỏ” Lê Thị Công Nhân, nhưng không thể đến Đồng Nai để tường trình về 10,000 nạn nhân Dân Oan lao động bị bóc lột vì bị “chốt cửa”.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa


Part 1/3: Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản

1/3 Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000) from hochiminhsucvat on Vimeo.


Part 2/3: Nhân dân nhìn ra tội ác việt gian cộng sản

2/3 Nhân dân nhìn ra tội ác việt gian cộng sản (NB Việt Thường – Kỷ Nguyên 2000) from hochiminhsucvat on Vimeo.


Part 3/3: Bài Thuyết Giảng Của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

http://www.viddler.com/explore/freedom4vn/

April 6, 2010 Posted by | Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản - Gậy ông đập lưng ông trong vấn đề tâm linh (NB Việt Thường - Kỷ Nguyên 2000 ngày 03-04-2010) | | Leave a comment