ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Ác quỷ việt cộng sư Thích Đôn Hậu thảm sát Huế Mậu thân 1968

GHPGVNTN Sự Thật về Thích Đôn Hậu- Liên Thành- CKV pv 29-5-2009

http://www.dailymotion.com/user/dadaovietcong/video/x9g8gi_ghpgvntn-sy-thyt-vy-thich-yon-hyu-l_news

June 1, 2009 Posted by | Ác quỷ việt cộng sư Thích Đôn Hậu, Ác quỷ việt cộng sư Thích Đôn Hậu thảm sát Huế Mậu thân 1968 | , , | Leave a comment