ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Súc Vật Phan Diễn – Nghị Quyết 36

phan-dien-nghi-quyet-36

Súc Vật Phan Diễn – Nghị Quyết 36

Nhạc chế: Nghị quyết 36

Con cháu thằng Cuông, quân việt cộng. Những tên việt gian láo mà hèn. Mới hôm nào đây tụi mày la chí chó, chửi dân hải ngoại, người lưu vong, phát ngôn những lời láo lếu. Nay nhân dân vượt biên ra hải ngoại, giàu sang có quá nhiều đô-la nên bầy cộng nô ước mong, muốn được mà làm quen.

Phan Diễn, thằng con hoang lạc loài, ủy viên việt gian chính trị bộ. Mi kêu gọi dân trở về xây đất nước, hãy quên những hận thù năm xưa, bắt tay “dĩ hòa vi quí” ?! Ngu hay sao mà tin con cháu Hồ, tụi bay chót lưỡi đầu môi thôi, ra nghị định 36 kia để lừa người lưu vong.

Lúc xưa thì ai phản động bán nước, hôm nay là ông việt kiều yêu nước. Những tên cộng nô mồm mép ba hoa, chúng bay chỉ yêu tiền với đô-la chứ đâu có thương yêu người xa xứ. Sao khi xưa người ta đi vượt biên, mi kêu người ta là phản động, giờ thì lạy van người ta.

36 kiểu chơi, chơi kiểu nào? Kiểu xin “cầm cu” bác việt kiều à !? Đi ăn mày ông việt kiều xin bố thí, kính mong “khúc ruột ngàn phương xa” giúp cho quê nghèo đất nước. Quân gian manh cộng nô con cháu Hồ, tụi bay bán nước hại nhân dân, ra nghị định 36 kia để lừa người ta thôi.

Ghi chú:
Thằng Cuông là thằng chó đẻ hồ chí minh (chòm xóm gọi thằng hồ chí minh hay nguyễn sinh cung là thằng Cuông) hoặc thằng chó đẻ nguyễn minh triết (thằng nguyễn minh triết tên thật là Trần Cuông, cái tên nguyễn minh triết là cái tên ăn cắp từ văn bằng của người khác từ thời Việt Nam Cộng Hòa)

Bây giờ khách ngoại quốc mang đô-la về Việt Nam là bị nhà nước VN trấn lột hết tiền đô-la, đổi qua tiền VN giá rẻ mạt chẳng khác ăn cướp, rồi trở về nước ngoài gần như với tay không !!! Ai không khai báo tiền đô-la nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu tất cả và bị khép tội phản động là giữ tiền đô-la để phá hoại kinh tế VN. Phải đưa hết tiền đô-la cho nhà nước xài để nhà nước có đủ tiền đô-la hiến dâng cho nước Tàu vĩ đại để bảo vệ hệ thống XHCN thống trị toàn cầu !!!

http://www.youtube.com/watch?v=w1gpVvsAXY8

http://www.youtube.com/user/communistcrimes8

June 11, 2011 Posted by | Súc Vật Phan Diễn - Nghị Quyết 36 | | Leave a comment

Tiananmen Square Massacre 1989 by Chinese Communist Party

Tiananmen Square Massacre 1989 by Chinese Communist Party

Part 01/26:

http://www.youtube.com/v/-B3WgpRLEzc


Part 02/26:

http://www.youtube.com/v/cWF-M3GWhUI


Part 03/26:

http://www.youtube.com/v/lMTd1NgSKks


Part 04/26:

http://www.youtube.com/v/p03w5b8wS0E


Part 05/26:

http://www.youtube.com/v/QpgIoPAr1Ko


Part 06/26:

http://www.youtube.com/v/ygdn7vMjWqU


Part 07/26:

http://www.youtube.com/v/iqkAzCRhBzk


Part 08/26:

http://www.youtube.com/v/FvQX34_PuZQ


Part 09/26:

http://www.youtube.com/v/KIuyGGF7CEY


Part 10/26:

http://www.youtube.com/v/u3DJXiN2lYU


Part 11/26:

http://www.youtube.com/v/Tq7srvDBeEI


Part 12/26:

http://www.youtube.com/v/wBTiTOjbgpI


Part 13/26:

http://www.youtube.com/v/SQZAPFJAkfs


Part 14/26:

http://www.youtube.com/v/78xbl_iWmwY


Part 15/26:

http://www.youtube.com/v/2zwt1NOyUDE


Part 16/26:

http://www.youtube.com/v/68yM66Dpn4M


Part 17/26:

http://www.youtube.com/v/HTdbuamFYYo


Part 18/26:

http://www.youtube.com/v/BGN4cACGne8


Part 19/26:

http://www.youtube.com/v/QT6ussI34mE


Part 20/26:

http://www.youtube.com/v/nDR2-ONxCck


Part 21/26:

http://www.youtube.com/v/ngZW2U3ysmU


Part 22/26:

http://www.youtube.com/v/U25UYtlp6ZA


Part 23/26:

http://www.youtube.com/v/uJ4doXY55cg


Part 24/26:

http://www.youtube.com/v/nygexp9T_k4


Part 25/26:

http://www.youtube.com/v/W5EoGfkvEgA


Part 26/26:

http://www.youtube.com/v/HIcWrDB7v0c

June 4, 2011 Posted by | Tiananmen Square Massacre 1989 by Chinese Communist Party | | Leave a comment