ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Chân dung bọn phản động

chan-dung-bon-phan-dong

Chân dung bọn phản động

This slideshow requires JavaScript.

http://www.youtube.com/watch?v=pQhQPBHcaF0

http://www.youtube.com/user/notocommunism7

May 29, 2011 Posted by | Chân dung bọn phản động | | Leave a comment

súc vật thích nhất hạnh tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh tội đồ dân tộc việt gian đảng viên cộng sản đi dụ dỗ nô lệ cho cộng sản

suc-vat-thich-nhat-hanh

súc vật thích nhất hạnh tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh tội đồ dân tộc việt gian đảng viên cộng sản đi dụ dỗ nô lệ cho cộng sản

http://www.youtube.com/watch?v=YxBImjBsBSM

May 29, 2011 Posted by | súc vật thích nhất hạnh tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh tội đồ dân tộc việt gian đảng viên cộng sản đi dụ dỗ nô lệ cho cộng sản | | Leave a comment

bác hồ “tự sướng” ngày sinh nhật bác 19/5

self-suck

bác hồ “tự sướng” ngày sinh nhật bác 19/5

http://www.youtube.com/watch?v=oK60F2ZCO3k

May 16, 2011 Posted by | bác hồ “tự sướng” ngày sinh nhật bác 19/5, self-suck | , | Leave a comment