ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

súc vật thích trí quang tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

thich-tri-quang

súc vật thích trí quang tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

http://www.youtube.com/watch?v=Ae-XZFYVgus

http://www.youtube.com/user/communistcrimes8

This slideshow requires JavaScript.

February 27, 2011 Posted by | súc vật thích trí quang tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh | | Leave a comment

súc vật lê thị công nhân tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

le-thi-cong-nhan

súc vật lê thị công nhân tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

http://www.youtube.com/watch?v=RG9L1KG8K1Y

http://www.youtube.com/user/hochiminhancut

Mặt thật của Lê thị Công Nhân, “nhà tranh đấu cho dân chủ… cuội”, được tự do trả lời phỏng vấn các Diễn Đàn hải ngoại và đương nhiên xã hội… cộng đồng người Việt tỵ nạn vgcs PHẢI nuôi. Và chồng “thánh nữ”, Ngô Duy Quyền “chấp nhận làm kẻ quỵt nợ “!.

February 25, 2011 Posted by | súc vật lê thị công nhân tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh | | Leave a comment

Cha con súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu

ho-chi-minh-nong-duc-manh

Cha con súc vật hồ chí minh – nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu

http://www.youtube.com/watch?v=n0bfH4HsyTI

http://www.youtube.com/user/notocommunism7

February 20, 2011 Posted by | Cha con súc vật hồ chí minh - nông đức mạnh buôn dân bán nước cho Tàu | | Leave a comment

Súc Vật Hồ Chí Minh Tội Đồ Dân Tộc – Nhạc Chế: Phố Đêm

pho-dem

Súc Vật Hồ Chí Minh Tội Đồ Dân Tộc – Nhạc Chế: Phố Đêm

Chính mi, mày lừa nhân dân, mày sẽ đem toàn dân tiến vào đại đồng.
Chính mi, mày thằng gian dâm, mi hiếp nàng Xuân rồi, đảng gào mi trinh tiết.
Nhân dân làm chủ sơn hà, nhưng sao nghèo đói muôn đời.
Chính quyền toàn là lưu manh, mà còn rêu rao, vì đời lo toan.

ĐK: Nhớ ngày nao bây đứng dậy hô to, đưa nước nhà sánh cùng.
Bây lê chân đi khắp nẻo tinh cầu, ăn mày mong kiếm đô.
Rồi bây tham quá cứ chia nhau, vơ vét hết không còn.
Đường vẫn luôn hư hoài, cầu chưa xong, hết tiền.
Lòi ra trong lúc xây, tiền tham ô quá nhiều.

Chính mi, tội đồ nhân dân, mày hiến dâng Hoàng Sa có cả công hàm.
Thế nên, Tàu phù hôm nay, chuyên giết người dân chài, đảng đành câm như hến.
Cho nên, Tàu nó xem là, giang sơn người nước Nam mình,
Có ngày thuộc về Trung Hoa, còn người dân Nam, thành người lưu vong.

http://www.youtube.com/watch?v=86TrJ3jriHA

http://www.youtube.com/user/khongcongsan

February 20, 2011 Posted by | Súc Vật Hồ Chí Minh Tội Đồ Dân Tộc - Nhạc Chế: Phố Đêm | | Leave a comment

Việt Nam có thể xóa bỏ được chế độ độc tài như Tunisia Ai Cập không? – Tuấn Phan

che-do-doc-tai

Việt Nam có thể xóa bỏ được chế độ độc tài như Tunisia Ai Cập không? – Tuấn Phan

http://www.dailymotion.com/swf/video/xh1xfw?theme=none
Việt Nam có thể xóa bỏ được chế độ độc tài như Tunisia Ai Cập không? – Tuấn Phan
Uploaded by totinh. – Up-to-the minute news videos.

February 16, 2011 Posted by | Việt Nam có thể xóa bỏ được chế độ độc tài như Tunisia Ai Cập không? - Tuấn Phan | Leave a comment

Mai Thanh Son: And I Love Her – Trish: Happy Together

Mai Thanh Son: And I Love Her – Trish: Happy Together

http://www.youtube.com/watch?v=mr0zPWTa_Ls

http://www.youtube.com/user/hochiminhancut

February 12, 2011 Posted by | Mai Thanh Son: And I Love Her - Trish: Happy Together | | Leave a comment