ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

suc vat nguyen van ly suc vat le thi cong nhan con ruot suc vat le duc anh tay sai an cut suc vat ho chi minh

suc vat nguyen van ly suc vat le thi cong nhan con ruot suc vat le duc anh tay sai an cut suc vat ho chi minh

suc-vat-le-thi-cong-nhan-nguyen-van-ly

Part 1/2:

NB Việt Thường- VGCS Xây Đường Cao Tốc Có Lợi Cho Ai


Part 2/2:

LM Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân được dàn dựng bởi Tổng Cục 2

June 20, 2010 - Posted by | suc vat nguyen van ly suc vat le thi cong nhan con ruot suc vat le duc anh tay sai an cut suc vat ho chi minh |

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: