ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường

dai_hoi_dang

NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường

1/3 Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ nghĩa


2/3 Đảng Việt Gian Cộng Sản là tập đoàn ” Gia Đình Trị”


3/3 Ai là người chịu trách nhiệm trước lịch sử khi 90 triệu nhân dân Việt Nam bị đưa lên lò nguyên tử?

Advertisements

April 2, 2010 - Posted by | NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường |

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: