ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Phai goi dung ten dung toi cua bon viet gian cong san (NB Viet Thuong – KN2000)

Phai goi dung ten dung toi cua bon viet gian cong san (NB Viet Thuong – KN2000)

http://www.viddler.com/explore/freedom4vn/

January 31, 2010 Posted by | Phai goi dung ten dung toi cua bon viet gian cong san (NB Viet Thuong - KN2000) | | Leave a comment

Nam Dao pv Phan Van Tuan: Mau Than – Anh Con Nho Hay Anh Da Quen

Nam Dao pv Phan Van Tuan: Mau Than – Anh Con Nho Hay Anh Da Quen

http://www.viddler.com/explore/freedom4vn/

http://tuoisang.wordpress.com/2010/01/30/mau-than/

January 31, 2010 Posted by | Nam Dao pv Phan Van Tuan: Mau Than - Anh Con Nho Hay Anh Da Quen | | Leave a comment

LIEN THANH-Gởi Thân Nhân Của Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Trong Biến Cố Mậu Thân 1968 tại Huế

Lien Thanh truy to dang cong san VN ve tham sat hue 1968
Uploaded by ditmehochiminh. – News videos from around the world.

LIEN THANH-Gởi Thân Nhân Của Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Trong Biến Cố Mậu Thân 1968 tại Huế

Thư Ngỏ Gởi Thân Nhân Của Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Trong Biến Cố Mậu Thân 1968 tại Huế

Hãy trả lại công bằng và công lý cho 1200 thường dân bị mất tích và 5327 thường dân vô tội bị cộng sản đập đầu chôn sống, bắn giết, trong Tết Mậu Thân tại Cố Đô Huế năm 1968.

Đồng bào Huế hãy hợp tác với chúng tôi trong nổ lực truy tố những kẻ sát nhân ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế về tội diệt chủng.

Liên Thành

Nguyên Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế

Địa chỉ liên lạc:

nguyenphúclienthanh@gmail.com

biendongmỉentrung@yahoo.com

________________________________________________

Gần 42 năm trôi qua kể từ Tết Mậu Thân 1968, một quản thời gian không phải ngắn cho một đời người, nhưng đối với người dân Huế và thân nhân của 5327 nạn nhân trong cuộc tàn sát mà Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam ra lệnh cho Khu Ủy Trị Thiên qua Chính ủy mặt trận Huế là Lê Chưởng áp dụng biện pháp “Bạo lực cách mạng” hay “Bạo lực đỏ” tàn sát đẩm máu đồng bào Huế chỉ vì họ không tham gia cuộc “Tổng mỗi dậy” do Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương thực hiện tại Cố đô Huế trong những ngày đầu xuân Mậu Thân 1968, thì bốn mưoi hai năm trôi qua quả quá ngắn để hàn gắn những đỗ nát đau thương, những chua xót ngậm ngùi trong lòng mọi người dân Huế.

Biến cố lịch sử kinh hoàng nầy vẫn còn mới, còn đau và còn rĩ máu, bởii vì: nợ vẫn chưa được trả, công bằng và công lý vẫn chưa có.

Tôi, Liên Thành người đã có mặt trước, trong, và sau khi xẫy ra cuộc chiến Mậu Thân tại Huế, viết lại mấy dòng nầy, như là một bổn phận cho những người dân vô tội và chiến hữ của tôi đã ngã xuốngtrong biến cố đau thương nầy.

Mậu Thân 1968

Tháng 5 năm 1967, Hồ chí Minh chủ tọa phiên họp của Bộ chính trị trung ương đảng CS Việt Nam để duyệt xét tình hình và kế hoạch cho Chiến dịch đông xuân 1967-1968. Kế đến, từ ngày 20 đến ngày 24/10/1967, tại phiên họp của bộ chính trị, thay mặt Quân ủy trung ương, Tướng Văn Tiến Dũng trình bày dự thảo chiến dịch Đông- Xuân- Hè 1967-1968. Bộ Chính trị quyết định mở cuộc công kích, tổng nỗi dậy vào đúng Tết Mậu Thân 1968.

Như vậy cuộc TCK tổng nỗi dậy đã được bọn chúng quyết định vào tháng 10/ 1967. Để đánh lừa, tạo yếu tố bất ngờ, HCM tráo trở đề nghị hưu chiến 7 ngày trong dịp Tết Mậu Thân, nhưng chính phủ VNCH chỉ chấp thuận 3 ngày mà thôi.

Những họat động của Việt Cộng trước khi bọn chúng phát động cuộc tổng công kích đã được BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế ghi nhận như sau:

Tin tình báo kỷ thuật

Khỏang từ ngày 10/12/1967, gần 20 ngày trước cu65c tấn công, cơ quan tình báo dân sự đồng minh đã có một lọat không ảnh chụp được tại những vùng núi phía tây thành phố Huế như vùng thượng nguồn sông Bồ, sông Hữu Trạch, Khe Trái, động Chuối[núi Kim Phụng], không ảnh cho thấy một số lượng đông đảo các đơn vị của Việy Cộng đang tập trung tại các vùng trên.

Tin tình báo kỷ thuật cũng ghi nhận một số điện đài của các đơn vị lớn VC đang họat động trong những vùng nầy.

Tôi đã được cơ quan tình báo dân sự đồng minh thông báo đầy đủ.

Đồng thời họ cũng yêu cầu tôi xử dụng lực luợng tình báo cơ hữu Cảnh Sát Đặc Biệt để phối kiễm và xác nhận thêm các tin tức trên.

Lực luợng CSĐB của BCH/CSQG Thừa Thiên Huế, ngoài ngoài 13 ban đặc biệt của 13 quận thuộc tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế, chúng tôi còn có những tóan tình báo xâm nhập vào hằng ngũ địch trực thuộc Ban Họat Vụ sau nầy gọi là G công tác. Tất cả những đơn vị tình báo nầy đều bá cáo về BCH tỉnh những tin tức tương tự giống nhau:

– Dân chúng những vùng D, F [lượng giá tình hình an ninh] điều được cở sở VC địa phương thông báo “ Mọi gia d8ình trong vùng đều phải mua trử lương thực, dự trử thuốcc men, chuẩn bị cho một cuộc đánh lớn sắp xẩy ra.

– Một số cán bộ CS từ cấp huyện trở lên cũng đã đượcc lệnh rời khỏi địa bàn họat động lên mật khu hội họp.

– Thành phố Huế có 8 Chi bộ đảng CS và khỏang 80 cơ sở đảng bí mật đã có những họat động khác thường, bọn chúng tiếp xúc với nhauthường xuyên hơn.

– Các trạm giao lien nội thành có rất nhiều kẻ lạ xuất hiện.

– Nhiều cơ sở nằm vùng trong nội thành được điều động lên mật khu hội họp do Khu ủy Trị Thiên tổ chức. Bọn chúng rời thành phố vào đầu tháng 12/1967 và trở lại thành phố vào gần cuối tháng 12/1967.

Đương nhiên trong số những cơ sở lên lên họp trên mật khu có cơ sở nội tuyến của chúng tôi, vì vậy khi họ trở về chúng tôi nhận được bá cáo của họ như sau:

“Khóa học tập nầy có khỏang 300 can bộ và khoảng 130 cơ sở nòng cốt nội thành. Nội dung học tập là phương thức phát động quần chúng nỗi dậy tai nông thôn và đô thị. Nhiệm vụ của họ là sau khi trở về địa bàn họat động thành lập các đội công tác làm nòng cốt phát động quần chúng tổng nỗi dậy khởi nghĩa”.

Cũng cần nói rõ thêm trong số những cơ sở nội thành được điều lên mật khu có cả Giáo sư Đại Học Huế Lê văn Hảo và một số sinh viên đại học Huế, bọn chúng là cơ sở nội thành VC.

– Các thành phần tranh đấu năm 1966 thân cận của ông Thích Trí Quang đã thóat ly lên mật khu vào cuối tháng 6, tháng 7/1966, nay trong những ngày cận Tết đã đột nhập thành phố Huế và đang trú ẩn tại các căn cứ lõm của bọn chúng trong thành phố.

Căn cứ vào những sự việc nêu trên, cọng vào một số dự kiện khác chúng tôi cơ quan tình báo CSQG Thừa Thiên-Huế và cơ quan tình báo dân sự Hoa kỳ sau khi đã phân tích, lượng giá tin tức chúng tôi cùng đi đến kết luận chung là:

Việt Cộng sẽ tấn công Huế trong những ngày Tết Mậu Thân 1968.

Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, đã trên 42 năm trôi qua, câu hỏi mà nhiều ngừoi vẫn hỏi tôi:

“ Tại sao tin tức tình báo của CSQG và tình báo dân sự Hoa kỳ đầy đủ và chính xác như vậy mà thảm họa vẫn xẫy ra cho Huế:

VC tấn công và chiếm Huế 26 ngày, giết chết 5327 thường dân vô tội, bắt đi mất tích 1200 người. Tại sao?”

Có những điều sau đây có thể lý giải một phần nào:

– Bản chất người quốc gia quá thiệt thà, lương thiện, bị Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản phỉnh gạt, lợi dụng

hưu chiến 3 ngày. Chính quyền miền Nam cũng như đồng bào không thể ngờ Hồ chí Minh và đảng Cộng Sản tán tận lương tâm đến độ lợi dụng những ngày Tết thiên liêng của dân tộc bất thần xua đại quân chém giết đồng bào, sát hại sinh linh vô tội.

Muôn vạn đời sau, mỗi độ tết về, lịch sử lại nhắc rằng, bọn Cộng Sản Việt Nam đã vô lương tráo trở, cuồng sát đồng bào Huế trong Mậu Thân 1968.

– Các cấp chỉ huy đã thiếu trách nhiệm, không có kế hoạch phòng thủ Huế.

– Các cấp chỉ huy Tỉnh, CSQG, Tiểu Khu đã cho lệnh xã trại 50% quân số, nên khi bị địch tấn công, không đủ lực lượng để phản công.

– Quan trọng nhất là tin tức tình báo từ CSBĐ thuộc BCH/CSQG Thừa Thiên Huế,một phúc trình rất đầy đử đích thân tôi đưa trình cho Ông Truởng Ty Đòan Công Lập nhưng ta bị ông ta ém nhẹm. Lý do ông ta là cơ sở mội tuyến cho cơ quan tình báo Việt Cộng, cán bộ Việt Cộng chỉ huy ông ta là tên Trung Tá VC điệp viên Hòang Kim Loan. Khi tôi trình bản tin với một số biện pháp đề nghị thì ông Đòan Công Lập lý luận rằng:

“Loan tin nầy chỉ sẽ làm kinh động dân chúng, chắc gì có thật”.

Trong thời gian nầy chúng tôi và tóan cố vấn tình báo dân sự Hoa Kỳ đã phát hiện Đòan công Lập là nội tuyến, chúng tôi đang phối hợp mật theo dõi đương sự.

Theo nguyên tắc chỉ huy, tôi không thể vuợt quyền, nhưng vì tình hình đã quá khẩn cấp và nghiêm trọng, tôi trực tiếp gặp Trung Tá Phan văn Khoa Tỉnh trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Thừa Thiên để cố thuyết phục ông ta phải có kế hoạch phòng thủ thành phố, còn nuớc thì vẫn còn phải tát. Nhưng rũi thay ông chỉ ừ hử cho qua chuyện mà không thèm để ý đến bản phúc trình của viên trung úy Phó Ty CSĐB mới 25 tuổi đầu non choẹt như tôi.

Kết quả Mậu Thân 1968 tại Huế thảm khốc hơn các nơi nào hết trên tòan cõi miền Nam Việt Nam với cái giá phải trả cho sự thiệt thà, ngây thơ, tắc trách, vô trách nhiệm, phản bội, của một số giới chức chính quyền Huế là:

5327 thường dân vô tội bị Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản tàn sát, bắt đi mất tích 1200 người.

Thi hành chỉ thị tàn sát đồng bào Huế của Hồ Chí Minh và bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam ngoài Lê Chưởng còn có những nhân vật sau đây:

1- Đại tá Nguyễn Mậu Huyên từc Bảy Lanh, tức Nguyễn Đình Bảy truởng ban An Ninh Tỉnh ủy Thừa Thiên, Thị ủy Huế.

2- Đại Tá Lê Tư Minh tư lệnh mặt trận Huế

3-Tống Hoàng Nguyên Trưởng Ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên-Huế.

4- Hoàng Phương Thảo Thuờng vụ Thành ủy Huế.

5- Trung Tá điệp viên Hoàng Kim Loan, Thành ủy viên Thành ủy Huế phụ trách “Tổng nỗi dậy”.

Họ xử dụng một số cơ sở nội thành Việt Cộng như :

1- Giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tuờng,

2- Sinh viên Y khoa Hoàng Phủ Ngọc Phan,

3- Nguyễn Đắc Xuân Sinh viên sư phạm ban Việt Hán,

4- Sinh viên luật khoa Nguyễn Thiết

5- Nữ Sinh viên dược khoa Nguyễn Thị Đoan Trinh,

6- Sinh viên Lê Hữu Dũng,

7- Nguyễn hữu Vấn, Giáo sư trường Quốc Gia âm Nhạc và kịch nghệ

8- Giáo sư Tôn Thất Duơng Tiềm, trường trung học Bồ Đề

9- Giáo sư Nhân chủng học thuộc viện Đại Học Huế Lê Văn Hảo 10- Cựu giám thị trường Quốc Học Huế Nguyễn Đóa cũng là cha vợ của Tôn Thất Duơng Tiềm.

11- Bà Đào thị Yến thuờng đuợc gọi là Bà Tuần Chi nguyên hiệu truởng truờng nữ trung học Đồng Khánh Huế.

12- Cha con ông Thiên Tuờng chũ tiệnm thuốc Bắc tại vùng An Cựu. Ông Thiên Tuờng là cha nuôi Đại Tá Công An Việt Cộng Nguyễn đình Bảy tức Bảy Lanh từ lúc Bảy Lanh còn nhỏ.

13- Tên Nguyễn Bé thờ nề, chủ tịch khu phố tại Quận II, thị xã Huế.

14- Tên thầy bói Diệu Linh ở khu phố Gia Hội, Quận II thị xã Huế.

Và một số đông các cơ sở nội thành của Việt Cộng nằn vùng từ lâu trong học sinh, sinh viên, công chức, cảnh sát, tiểu thuơng, thuơng gia.

Đặc biệt những kẻ đội lốp tu hành như Thích Đôn Hậu, Chánh đại diện Phật Giao Ấn Quang miền Vạn Hạnh, trù trì chùa chùa Linh Mụ, Thích Thiện Siêu Chùa Từ Đàm v.v…

Để chuẩn bị cho cuộc tổng công kích, tổng nỗi dậy tại Huế, vào ngày 21 tháng 1 năm 1968 trước trận đánh Mậu Thân, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đã gởi mật điện cho Trung ương Cục Miền Nam, Khu Ủy khu 5, và Khu ủy Trị Thiên-Huế yêu cầu Phạm Hùng, Võ Chí Công, Tướng Trần văn Quang thành lập mặt trận chính trị thứ hai lấy tên là Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình. Tổ chức chính trị nầy được dựng lên nhằm phân hóa chính quyền miền Nam, tập hợp những cá nhân chống chính quyền miền Nam, chống Mỹ cũng như bất cứ tần lớp dân chúng nào họ có thể lối kéo.

Tại Trị Thiên-Huế, Liên minh này đuợc Thiếu Tuớng Trần văn Quang Tư Lệnh chiến truờng Trị Thiên-Huế và Lê Chưởng Chính ủy chiến trường cho lệnh thành lập truớc ngày giờ tấn công Huế, với thành phần gồm có:

1- Chủ Tịch

Ông Lê Văn Hảo, giáo sư Nhân Chủng Học Viện Đai Học Huế

2- Phó chủ Tịch

Ông Thích Đôn Hậu Chánh Đại Diện Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất miền Vạn Hạnh.

3- Tổng thư Ký

Ông Hòang Phủ Ngọc Tường nguyên giáo sư Trường Quốc Học. Đương sự cùng với em ruột là Hòang Phủ Ngọc Phan thoát ly lên mật khu vào tháng 6/1966 sau vụ tranh đấu của Thích Trí Quang tại miền Trung.

4- Phụ trách Học Sinh, Sinh Viên Giải Phóng

Ông Nguyễn Đắc Xuân nguyên Sinh viên Đại Học Sư Phạm ban Việt Hán. Đương sự thóat ly lên mật khu vào tháng 7 năm 1966 sau vụ tranh đấu vào tháng 6/1966 của Thích Trí Quang.

Ngoài ra trong suốt hai mươi sáu ngày Việt Cộng chiếm Huế, Ông Lê Văn Hảo còn được giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Thừa Thiên Huế. Bà Đào Thị Xuân Yến tức Tuần Chi giữ chức Phó Chũ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Thừa Thiên Huế. Sinh viên Nguyễn Đắc Xuân giữ chức vụ Trưởng Đòan An Ninh và bảo vệ khu phố hay gọi là Đội tự vệ thành. Các nhân vật Hòang Phủ Ngọc Phan, Tôn Thất Dương Tiền, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Dũng, Nguyễn Thiết, Nguyễn Đóa v.v… đều ở trong đoàn An Ninh và Bảo Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân.

Ngoài ra Nguyễn Đắc Xuân còn đứng ra tổ chúc đòan Nghĩa Binh Cảnh Sát và giao cho Ông Nguyễn Văn Cán Quận Trưởng CSQG nguyên là Trưởng Ty CSQG Thị Xã Huế làm Truởng Đòan, và đòan Nghĩa Binh Quân nhân.

Hoàng Phủ Ngọc Tường đã được Hoàng Lanh và Trung Tá Hòang Kim Loan Thành Ủy Viên Thành Ủy Huế bổ nhiệm Chủ Tịch Tòa án Nhân Dân tại truờng tiểu học Gia Hội thuộc Quận II thành phố Huế. Nguyễn Đắc Xuân và Hòang Phủi Ngọc Phan được giữ chức Chủ Tịch Tòa Án Nhân dân tại Quận I trong Thành Nội Huế.

Rạng sáng mồng hai Tết Mậu Thân, đúng 2 giờ 33 phút, khởi đầu của 624 giờ đau thương, kinh hoàng. Từ rừng núi phía tây tràn vào, họ là “Quân Đội nhân Dân”, là “Quân Giải Phóng”, là những tên nằm vùng, những kẻ trí thức, giáo sư, sinh viên đã một thời tham gia trong phong trào tranh đấu Phật Giáo năm 1966. Họ đã thóat ly lên mật khu từ độ đó, nay theo lệnh của ông Hồ Chí Minh, của Bộ Chính Trị Đảng Công Sản Việ Nam trở lại Huế với guơm đao búa liềm, với mã tấu, với Ak47, với B40, bắn sập thành phố, thẳng tay chém giết hằng loạt dân lành vô tội nhằm trả mối hận xưa, để “giải phóng “ đồng bào Huế. Và Huế trong 624 giờ đồng hồ, đã trãi qua từng giây một,từng phút một, tùng ngày một với những tang tóc điêu linh, những máu và nuớc mắt của hằng chục ngàn ngừoi dân bỡ ngỡ, ngơ ngác trước sự hiện diện của cái ác không ai ngờ tới.

Trong trận Mậu Thân, cộng quân đã tung vào chiến trường Huế gần 10 ngàn quân trong đó có 4700 quân chính quy Bắc Việt. Số còn lại là quân MTGPMN, du kích của các Huyện, và đám cơ sở nằm vùng, những lực lượng của ông Thích Đôn Hậu và Thích Trí Quang trong vụ tranh đấu năm 1966.

Mười ngàn quân nầy không phục vụ dưới ngọn cờ đỏ sao vàng, cũng chẳng phục vụ dưới bóng cờ của MTGPMN mà phục vụ dưới ngọn cờ của Lien Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ Hòa Bình do Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam mới thành lập mà Chủ tịch là giáo sư Lê văn Hảo, Phó chủ tịch là Thích Đôn Hậu, tổng thư ký là Hoàng Phủ Ngọc Tường và phụ trách học sinh, sinh viên trí thức là Nguyễn Đắc Xuân.

Bọn nằm vùng địa phương đã phối hợp với cộng quân để gieo rắc đau thương cho đồng bào Huế trong 624 giờ kinh hoàng đó. Huế đã dìu nhau chạy trốn trong bước chân khập khiễng và nỗi kinh hòang. Có thể nói ở Huế lúc đó mỗi thước đất là một thây người, là một vũng máu tươi chưa kịp đổi màu. Huế ngập trong thây ngừoi và biển máu, từ bờ cây bụi cỏ, đường lớn đường nhỏ, từ trong nhà ra đến sân, sân trước, sân sau!

Sáng ngày mồng hai, trời chưia sáng hẳn, một số lớn gia đình trong ba quận đã bị Việt Cộng và đám chỉ điểm xông vào từng nhà lục sóat tìm kiếm những “ công an, cảnh sát, ngụy quân, ngụy quyền” đang ẩn trốn đâu đó, và hằng lọat súng đã nổ bắn vào họ, nhưng người đang cố gắng trốn tránh, đào thóat khỏi nhà, tim đường về đơn vị.

Khoảng 6 giờ sáng, suơng chưa tan, trời trở lạnh và thấp, Huế bật khóc trong nghẹn ngào, đau đớn, khi trên kỳ đài Phú văn Lâu lá quốc kỳ không còn đó nữa. Thay vào đó là một lá cờ gồm 3 mảnh: Hai mảnh hai bên màu xanh nhạt, mảnh giữa màu đỏ có ngôi sao vàng. Dân chúng Huế cứ ngỡ là cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Thật tình không phải, cờ MTGPMN chỉ có 2 mảnh, một mảnh màu xanh nhạt, một mảnh màu đỏ giữa có ngôi sao vàng. Lá cờ treo trên Kỳ Đài Ngọ Môn là cờ của Liên Minh các lực Lượng Dân tộc, Dân Chủ và Hòa Bình.

Ngày mồng hai Tết, dân Huế bắt đầu chạy giặc từ 7 giờ sáng. Họ bỏ lại tất cả để chạy trốn. Nhà cửa tài sản bỏ lại đã đành, ngay quần áo cũng không kịp mang theo, thức ăn, nuớc uống cũng quên, chỉ mong rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Già trẻ, lớn bé, cha mẹ, con cái dắt dìu nhau tìm đường chạy trốn. Bọn Việt Cộng nổ súng vào đoàn người đang hổn loạn, hốt hoảng chạy tìm nơi bình yên trú ẩn. Thây người ngã ngục, máu đào dân lành tuôn rơi, tô đỏ cờ sao vàng của đảng Cộng Sản Việt Nam.

-Tại vùng Bến Ngự, Nam Giao, Từ Đàm dân chúng kéo nhau chạy trốn lên vùng nhà máy nước Vạn Niên gần đồi thong Quãng Tế sát cạnh chùa Từ Hiếu.Có nhiều đòan người chỉ đi được nửa đường thì bị bọn Việt Cộng pháo kích chận lại, nên đành phải quay trở về.

– Tại làng Phú Cam, lực lượng địch đã vây kín, dân chúng kéo nhau vào trú ẩn tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam.

– Riêng tại Quận III Thị xã Huế, từng đòan ngừoi từ vùng cầu Kho Rèn, dọc đường Phan Đình Phùng ,vùng An Cựu và xóm đạo dòng Chúa Cứu Thế, kéo nhau chạy trốn vào nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, trường trung học Thiên Hựu.

– Dân cư vùng cầu số 7, vùng Hàng Me, khu vực Đập Đá, khu trường trung học Nguyễn Tri Phuơng kéo chạy vào trú tại trường trung học Kiễu Mẫu nằm sát cạnh Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế và BCH/Tiểu Khu.

– Tại Quận II thị xã Huế, một số ít dân chúng chạy trốn vào chùa Diệu Đế, chùa Ông, chùa Áo Vàng, trường trung học Gia Hội, đại đa số dân chúng còn lại trốn tại nhà.

– Tại Quận I thị xã Huế, dân chúng đều tìm đường chạy trốn về trú ẩn vùng Câu Kho, Mang Cá nơi có Bộ Tư Lệnh Sư Đòan I Bộ Binh của Thiếu Tướng Ngô Quang Trưởng che chở cho họ.

Trời đất như báo hiệu cho biết những ngày tang tóc của Huế đã bắt đầu đến. Không như năm trước, năm nay trời trở lạnh nhiều và cơn nưa phùn đã bắt từ ngày mồng hai Tết, kéo dài trong suốt 26 ngày, thời gian chiến cuộc tại Huế. Bầu trời u ám , mây xám đặc phủ cả thành phố. Huế trong cơn mưa lạnh giá buốt của đất trời, và trong nỗi sợ kinh hải của người dân đang chạy giặc.

Súng nổ từ khuya đến suốt ngày mồng hai Tết, và vẫn tiếp tục nổ…Lâu lâu trên bầu trời xám xuất hiện một chiếc máy bay quan sát L-19, hoặc môt chiếc trực thăng bay thật cao lạc lõng giữa bầu trời cố đô Huế, lập tức hằng lọat súng của Việt Cộng từ mọi nơi trong thành phố bắn lên máy bay. Hằng trăm, hằng ngản lọat đạn nổ rền làm tăng thêm nỗi thất vọng của mọi ngừoi.

Trong khi lực luợng quân sự của Việt Cộng đang tấn công vào những vị trí quan trọng trong thành phố, thì bộ phận chính trị, an ninh của Bộ Tư Lệnh Mặt Trận Quân Khu Trị Thiên-Huế phối hợp với ban An ninh Tỉnh Ủy, Thị Ủy Thừa Thiên-Huế cùng đám Việt Cộng nằm vùng bắt đầu tắm máu, tàn sát dân Huế.

Toàn bộ lực luợng an ninh do hai cán bộ cấp Khu chỉ huy là Tống Hoàng Nguyên, và phụ tá là Đại tá Công An Nguyên Đình Bảy tức Bảy Lanh .

Về chính trị, thành ủy viên Hòang Kim Loan và Hoàng Lanh phụ trách thành lập chính quyền Cach Mạng tại Huế và phát động quần chúng thực hiện cuộc “tổng nỗi dậy”.

Cả hai nhóm an ninh và chính trị nầy hoạt động song hành và kết hợp với lực lượng cơ sở nội thành gồm thành phần trí thức , sinh viên, những thành phần đã từng tham gia trong phong trào dấy lọan của ông Trí Quang, Đôn Hậu vào năm 1966. Những thành phần nầy tạo thành một lực luợng hùng hậu và sắt máu nhất, bọn chúng đã tàn sát dân Huế không một chút nuơn tay.

Ngay từ rạng sáng ngày mồng hai Tết, lực lượng an ninh Khu Ủy Tri Thiên và tỉnh thị ủy Thừa Thiên-Huề đã bắt một số ngừoi mà bọn chúng đã có sẵn danh sách và đem giam tại Tòa Đại Biểu chính phủ VNCH tại đương Lê Lợi thuộc Quận III thị Xã Huế.

Sáng ngày mồng ba Tết tức ngày 3 tháng 2 năm 1968 dương lịch, Tống Hoàng Nguyên, Bảy Lanh, Hoàng Kim Loan, nhận lệnh trực tiếp từ Lê Chưởng, chính ủy mặt trận Huế bắt đầu thi hành Nghi quyết của Bộ chính trị là “tổng nỗi dậy, thiết lập chính quyền cách mạng”. Thành lập mặt trận thứ 2 lấy tên là Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình [Mặt trận thứ nhất là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam] và lùng diệt, truy quét thành phần ác ôn, tàn binh “ngụy”, Công an Cảnh sát “ngụy”, các thành phần tay sai làm cho tình báo CIA.

Đây là những chi tiết được biết sau nầy theo lời khai của Thành ủy viên Hòang Kim Loan bị Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế bắt vào mùa hè đỏ lửa tháng 5/1972.

Phân công của các cán bộViệt Cộng

1- Thanh lập chính quyền cách mạng cấp quận, tỉnh và chuẩn bị “tổng nỗi dậy” ngừoi lãnh đạo và phụ trách hai công tác nầy là Thành ủy viên Hòang Kim Loan và Hòang Lanh.

Sáng ngày mồng hai Tết, sau buổi mít tinh tại Quận I và Quận II ,với đám cơ sở nằm vùng, Hòang kim Loan và Hòang Lanh để cử hai cơ sở nằm vùng của bọn chúng nắm giữ chức vụ Ủy ban Nhân dân Cách mạng Quận I và II:

1- Nguyễn Hữu Vấn, giáo sư trường Quốc Gia Âm nhạc và Kịch nghệ làm chũ tịch Ủy Ban Nhân dân Cách mạng Quận I

2- Nguyễn Thiết chũ tịch UBCM quận II.

Nguyễn Thiết vuợt tuyến vào Nam nắm 1957. Sau đó học luật. Thành viên trong ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Đại học Huế. Là Can bộ Cộng Sản nằm vùng trong Tổng Hội Sinh viên Đại Học Huế từ lâu.

3- Tại Quận III.

Đại Tá Công An Nguyễn đình Bảy tự Bảy Lanh kiêm nhiện chức vụ chủ Tịch ủy ban Nhân dân Cách mạng Quận III.

4- Chính quyền Ủy Ban Nhân dân Cách mạng tỉnh.

– Chủ tịch ủy ban Nhân dân Cách Mạng Thừa Thiên –Huế : Giáo sư Nhân chủng học thuộc viên Đại Học Huế, Lê văn Hảo.

Lê văn Hảo là một trong những thành phần tranh đấu tích cực của ông Thích Trí Quang vào năm 1966.

Giáo sư Lê văn Hảo là cơ sở Trí vận dứới sự điều khiển của Thành ủy viên Hòang Kim Loan.

– Phó chủ tịch là bà Đào thị Yến tức bà Tuần Chi, nguyên hiệu trưởng trường nữ trung học Đồng Khánh Huế, cũng là cơ sở trí vận dưới quyền điều khiển của Hoang Kim Loan.

– Đồng phó chủ tịch là thường vụ Thành ủy Hòang Phương Thảo.

Liên Minh Các Lực Lượng Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình tại Huế

– Chủ tịch : Giáo sư Lê Văn Hảo.

– Phó chủ tịch: Thích Đôn Hậu.

Thích Đôn Hậu là cơ sở tôn giáo vận của thanh ủy viên Hoang Kim Loan.

Thích Đôn Hậu trù trì chùa Linh Mụ, là Chánh Đại Diện Phật giáo Ấn Quang miền Vạn Hạnh.

– Tổng thư ký: Giáo sư Hoang Phủ Ngọc Tuờng

– Phụ trách học Sinh Sinh Viên, các thành phần trí thức : Nguyễn Đắc Xuân.

Theo đài phát thanh Hà Nội, phát đi bản tin vào ngày mồng 3 Tết, tức là ngày 1tháng 2 năm 1968 thì đây là một lực lượng kết hợp nhân sĩ, trí` thức, học sinh, sinh viên và tôn giáo[Phật Giáo] yêu nước vừa mới thành lập tại Huế nhằm đứng dậy chống đế quốc Mỹ và đám tay sai bọn “ ngụy quân , ngụy quyền”.

Lùng, diệt, truy quét ác ôn, tàn binh “ngụy”, tay sai CIA.

Ngoài ra, thi hành chỉ thị của Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam và Lê Chưởng Chính Ủy mặt trận Huế, Tống Hòang Nguyên

Trưởng ban An Ninh Quân Khu Trị Thiên, và Đại Tá Công An Nguyễn Đình Bảy trưởng Ban An Ninh Thưa Thiên-Huế đã ra lệnh cho Nguyễn Đắc Xuân thành lập 3 lực luợng để phối hợp hành động với ban An Ninh Khu và Tỉnh, Thị là:

1- Lực Luợng Nghĩa Binh Cảnh Sát.

2- Lực lượng Nghĩa Binh Quân Nhân

3- Các Đội Tự Vệ thành.

– Lực Lượng Nghĩa Binh Cảnh Sát.

Nguyễn Đắc Xuân giao lực lượng nầy cho Ông Nguyễn văn Cán nguyên Ty CSQG thị xã Huế chỉ huy. Cũng cần phải nói rõ thêm, Nguyên Văn Cán ngạch Quận Trưởng Cảnh Sát VNCH. Là tay chân thân cận của Ông Thích Trí Quang, trong suốt thời gian tranh đấu của Thích Trí Quang và 1966, Quận Cán được bổ nhiệm trưởng Ty CSQG thị xã Huế.

Quận truởng CSQG nguyễn văn Cán cũng là cơ sở Việt Cộng nội thành Trung Tá điệp viên Cộng Sản Hòang Kim Loan là cán bộ diều khiển của Quận Cán. Ngoài ra theo lời khai của Hoàng Kim Loan, chính y và thành ủy viên Hoàng Lanh cũng đã nhiều lần trú ngụ tại nhà Quận Cán.

Lực lượng Nghĩa Binh Cảnh Sát chỉ là hữu danh vô thực trong suốt thời gian Việt Cộng chiến Huế chẳng quy tụ được nhân viên Cảnh sát nào cả.

– Lực Lượng Nghĩa Binh Quân Nhân

Nguyễn Đắc Xuân giao cho Đại Úy Nguyễn Văn Lợi Sĩ quan QLVNCH. Lực Lượng Nghĩa Binh Quân Nhân nầy ngòai Đại Úy Lợi ra còn có được khỏang 10 tên Lao công đào binh gia nhập.

Chúng tôi không có một tin tức nào ghi nhận mọi họat đông của hai lực lương nầy trong thời gian đó.

– Đội tự vệ Thành

Trực tiếp chỉ huy là Nguyễn Đắc Xuân, đoàn viên là những thành phần tranh đấu trong vụ tranh dấu 1966 của ông Thích Trí Quang, một số thóat ly lên mật khu vào thang 6, 7/1966 khi phong trào tranh dấu của ông Thích Trí Quang thất bại, một số bị bắt ở tù ra tái họat động trở lại, số khác là cở sở nằm vùng trong mọi thành phần quần chúng tại Huế như: Giáo sư , học sinh, sinh viên , tiểu thuơng v.v…

Đội tự vệ Thành của Nguyễn Đắc Xuân là lực luợng nguy hiểm nhất, bọn chúng phụ trách chỉ điểm, bắt bớ và hành quyết dân chúng , dân, quan, cán, chính VNCH .

Hầu hết những ngừoi bị bắt, bì hành hình, bị bắn, bị chôn sống trong thành phố suốt 26 ngày đều do Nguyễn Đắc Xuân và lực lượng của y thực hiện theo chỉ thị của đảng CSVN

Tóm lại, Lực lượng Nghĩa Binh Cảnh Sát, Lực Lượng Nghĩa Binh Quân Nhân, Lực Luợng Liên Minh Dân Chũ Dân Tộc Hòa Bình mà Ông Hồ chí Minh và Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam trình làng quốc nội và quốc tế trong tết Mậu Thân tại Huế với 2 mục đích rõ rệt:

1- Dùng các lực lương nầy để lôi cuống quần chúng Huế tham gia vào cuộc “Tổng nỗi dậy”. Một hình thức như năm 1966 khi bọn chúng kết hợp với Trí Quang, Đôn Hậu, Thiện Siêu gây ra vụ biến động miền Trung. Còn nhớ bọn chúng và Ngô Kha, Nguyễn Đắc Xuân đã thành lập Chiến đòan Quân Nhân Phật Tử Nguyễn Đại Thức, lực lương Cảnh Sát Phật Tử, lực lượng Học Sinh, Sinh Viên Quyết Tử v.v…Tóm lại là bình mới nhưng rượu củ.

2- Ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã tráo trở bỉ ổi đánh lừa dư luận quốc tế:

Đã có cuộc Tổng nỗi dậy tại Huế, dân chúng đã tự động thành lập các lực lượng trên, đã tham gia đông đảo từ quần chúng, trí thức ,sinh viên, đến Quân Đội, Cảnh Sát Quốc Gia, tất cả đồng đứng lên chống Chính phủ trung ương Saigòn, chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Nhưng ông Hồ và đảng Cọng Sản Việt Nam đã uớc tính và đánh giá sai lầm nên đã bị thất bại nặng nề trong âm mưu nầy: Dân chúng miền Nam thấy rõ, Quốc tế thấy rõ, Huế chẳng có cuộc Tổng nỗi dậy nào của quần chúng Huế trong Tết Mậu Thân 1968, mà lực lượng Quan Đội Nhân Dân, quân Giải Phóng, của ông Hồ đến vùng nào, chiếm vùng nào thì dân Huế kinh sợ bỏ trốn, rời khỏi vùng đó bằng mọi giá.

Thất bại vì không thể lối cuống dân chúng Huế theo chúng, không thể phát động cuộc Tổng nỗi dậy, Ông Hồ và Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam quyết định áp dụng “Bạo lực Cách mạng” hay “Bạo lực đỏ” để hăm dọa , trừng trị dân chúng Huế.

Trách nhiện thi hành Bạo lực Cách mạng được giao cho Ban An ninh Quân Khu Trị Thiên, ban An ninh Tỉnh Thị ủy Thừa Thiên-Huế, hai cơ quan an ninh nầy phối hợp chặc chẽ với các Đội Tự Vệ Khu Phố do Nguyễn Đắc Xuân chỉ huy, đòan viên của các đội Tự Vệ, những thành phần chủ chốt và sắt máu gồm có:

1- Các cơ sở nằm vùng từ lâu trong quần chúng thuộc các Quận I, II, III trong thành phố Huế.

2- Các thành phần trong Phong Trào Tranh Đấu Phật Giáo năm 1966 của ông Thích Trí Quang đã thoát ly lên mật khu nay trở lại thành phố.

3- Những cơ sở bí mật nội thành như:

– Hòang Phủ Ngọc Tường Giáo Sư Quốc Học

-Hòang Phủ Ngọc Phan, Sinh viên Y Khoa Đại học Huế.

– Nguyên Đóa cựu Giam thị trường Quốpc Học

– Nguyễn Thị Đoan Trinh [con gái của Nguyên Đóa] Sinh viên Duợc Khoa Đại Học Sàigon.

– Tôn Thất Dương Tiềm, Giáo sư Trường Trung Học Bồ Đề[ Con rễ của Nguyễn Đóa]

– Nguyễn Thúc Tuân nhân viên nhà thuốc Tây Tràng Tiền, Huynh Trưởng Hướng Đạo

– Lê hữu Dũng sinh viên đại học Sàigon, con trai của Lê Hữu Tý cơ sở kinh tài thuộc Thành Ủy Huế.

– Nguyễn Tròn bồi bàn tiệm ăn Quốc Tế tại đường Phan bội Châu, Huế.

– Nguyễn Bé, thợ nề tại Quân II thị xã Huế.

– Tên Gù tại tiệm bán thuốc lá cẩm lệ, Quận II thị xã Huế.

– Tên Trần Văn Linh, tức tên thầy bói toán Diệu Linh thuộc Quân II thị xã Huế.

– Chũ Tiêm thuốc Bắc Thiên Tuờng và hai ngừoi con trai là cán bộ Xây Dưng Nông Thôn.

Và… còn quá nhiều…. mà trí nhớ tôi không đủ sức nhớ hết.

Các Đội Tự Vệ Khu Phố của Nguyễn Đắc Xuân duợc rãi đều khắp 3 quận, đặc biệt là Quận I, và Quận II thị xã Huế. Đây là một lực luợng sắt máu và tàn bạo nhất, bọn chúng chính là thủ phạm của những vụ chỉ điềm, bắt bớ, sát hại hằng trăm, hàng ngàn đồng bào vô tội ở Huế.

Những nhân vật chũ chốt trong việc thi hành lệnh “Bạo Lực Cách Mạng hay Bạo Lực Đỏ” gồm:

1- Lê Chưởng Chính Ủy mặt Trận Huế

2- Đại Tá Lê Tư Minh Tư Lệnh mặt trận Huế.

3-Tống Hòang Nguyên: Trưởng Ban An Ninh Quân Khu Trị Thiên

4- Đại Tá Công an VC Nguyễn Đình Bảy tự Bảy Lanh Trưởng ban an ninh tỉnh thị ủy Thừa Thiên –Huê.

5- Trung Tá điệp Viên Hoàng Kim Loan, thành ủy viên Thành ủy Huế.

6- Hoang Lanh Thanh Ủy viên thành ủy Huế.

7- Hoàng Phủ Ngọc Tuờng, Tổng thư Ký lực lượng Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Binh.

8- Nguyễn Đắc Xuân, phụ trách học sinh, sinh viên, thành phần trí thức của lực lượng Liên Minh Dân Chũ dân Tộc Hòa Bình.

8- Nguyễn Thiết Chũ tịch Quận II.

9- Nguyễn Hữu Vấn, chũ tịch Quân I.

Kế hoặch được chia làm 3 giai đọan hết sức tinh vi:

Giai đọan I: Đợt trình diện lần thứ I

Đại lực lượng nầy chia thành nhiều toán nhỏ rãi đều trong 3 quân thanh phố Huế, bọn chúng đi lục sóat từng nhà , từng gia đình, kêu gọi tàn binh, Ngụy quân, Ngụy quyền, Cảnh sát, Công An Ngụy ra trình diện và giao nạp vũ khí để được khoan hồng.

Ngòai ra trong khi lục sóat từng gia đình bọn chúng đã bắt một số ngừoi mà bọn chúng đã có danh sách từ truớc.

Trong đợt trình diện lần thứ I nầy, đã có mộpt số ít công chức , quân nhân, CSQG trốn tại nhà đã ra trinh diện. Họ được bọn chúng cấp giấy đã trình diện và có quyền đi lại trong khu vực, từng ngừoi một nhận giấy chứng nhận ra về, chẳng gặp trở ngại nào cả.

Giai đoạn II: Đợt trình diện lần thứ II

Lời kêu gọi trình diện và giao nạp vũ khí vẫn tiếp tục, những ngừoi còn trốn chưa ra trinh diện thấy những kẻ đã trình diện đợt I yên hàn vô sựtrở về nhà, lại còn được cấp giấy tự do đi lạin nên họ theo ra trinh diện và họ cũng đã được bọn chúngcấp cho một giấy như vậy và cũng đã được bọn chúng cho tự do yên ổn trở về nhà.

Giai Đọan III: Đợt trình diên lần thứ III

Những ngừoi còn nghi ngở lẫn trốn chưa ra trinh diện hai lần trước, nay thấy hai đợt trình diện vùa rồi mọi ngừoi đều được tư do ra về và con đưộc cấp giấy đi lại trong vùng, vì vậy họ không còn nghi ngờ gì nữa quyết định ra trình diện.

Cũng như hai đợt trước, họ được bọn chúng cấp giấy và tự do ra về…

Thế nhưng, tất cả đã lầm, tất cả đã lọt vào bẫy của bọn chúng …

Chỉ vài ngày sau, lực luơng an ninh, cơ sở nằm đi lục xét từng nhà và yêu cầu những ai đã đi trình diện trong ba đợt vừa rồi phải trình diệntại các địa đểm trong thành phố mà chúng đã ân định để học tập.

Tin tuởng như ba đợt trình diện vùa rồi, đi rồi lại về, mọi ngừoi kéo nhau đi…

Nhưng rồi, vợ con trông đợi, cha mẹ mong chờ. Đêm qua đêm, ngày qua ngà, tháng qua tháng, những ngừoi ra đi sẽ không bao giờ trở lại…Vinh viễn không trở lại, ngàn đời vĩnh biệt…

Tất cả đã chết, Tất cả đã bị chon sống, tất cả đã bị bọn Việt Cộng không dung sung đạn, mà dung vật cứng đánh vào đầu và lấp xuống hầm sâu hố cạn tại một vài nơi trong thành phố Huế và một số lớn tại các quận Huơng Trà, Phú Vang, Phú Thứ, Huơng Thủy, Nam Hòa v.v…

Tất cả nạn nhân Mậu Thân họ đã không may mắn được chết như Trịnh Công Sơn viết trong bài hát phản chiến: “Không hận thù nằm chết như mơ”, mà họ đã chết trong tư thế hai tay bị tróibằng đủ tất cả các loại dây, dây điện thọai, dây kẽm gai, bị nghẹt thở và chết trong nỗi hải hùng, uất hận tột độ.

Tôi chợt nhớ đến hai bài hát Trịnh Công Sơn viết về Mậu Thân, mà từ ngày nó ra đời sau tết Mậu Thân đến bây giờ, tôi vẫn băn khoăn không tài nào hiểu nỗi tại sao nội dung của nó lại có nhiều điều mâu thuẩn như vậy, hay là tôi không đủ thâm thúy để hiểu? Đó là bài “ Hát trên những xác người” và bài” Bài ca dành cho những xác người”..

Trong 2 bài hát nầy, Trinh Công Sơn không hề đá động gì đến thủ phạm đã gây ra cảnh tàn ác nầy, cũng như niềm đau của nó đốii với thân nhân ở lại, và hậu quả của nó đối với đất nuớc, đối với lịch sử.

Từ nhỏ chúng ta đếu được dạy câu” một con ngưa đau, cả tàu không ăn cỏ”, thì Trịnh Công Sơn lại thấy vui hiện tạivà những hứa hẹn trong tương lai qua hai bài hát về Mậu Thân như sau:

“ Mẹ vỗ tay reo mừng xác con”

“Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh”

“Chị vỗ tay hoan hô hòa bình”

Mẹ reo mừng xác con? Thật vậy sao? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!

Là phó Trưởng Ty CSĐB có mặt trong cuộc chiến Mậu Thân1968 và sau đó chỉ huy công tác điều tra tội ác giết ngừoi của Cộng Sản lúc bấy giờ, tôi chỉ thấy toan những ngừoi mẹ già, trẻ, gào thét ngất lịm bên xác con, chồng, thân nhân, trong không gian u ám, chết choc kinh hoàng của Huế, Mậu Thân 1968.

Trịng Công Sơn ông ta đã chứng kiến Cả trời, cả đất cả người xứ Huế sụt sùi trong bi thảm như sau:

“ Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người, tôi đã thấy,trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn,..Chiều đi qua Bãi Dâu hát trên những xác người tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em”

Và rồi nữa:

“Xác người nằm trôi sông,phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co…Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh nầy, bên xác người già yếu , có xác còn ngây thơ. Xác nào là em tôi dưới hố hầm nầy, trong những vùng lưa cháy, bên những vồng ngô khoai. Xác người nằm bên nhau, treo trên gầm cầu, trong góc nhà đổ nát, dưới những hào thông sâu. Xác người còn xương khô, trong khắp bụi bờ, sau những hè phố vắng, trên dốc đường mấp mô…”

Trịnh công Sơn đã ghi nhận cảnh tượng Mậu Thân tại Huế một cách chính xác, nhưng cảm xúc của cá nhân ông trước tai họa nầy lại là điều tôi mãi mãi băn khoăn thắc mắc: Những chết chóc gây ra bởi Cộng Sản tại Huế là tiền đề cho mùa xuân? Để nuôi thơm và thêm hơi cho đất? cho mạ tươi reo vui? Theo ông cái chết của đồng bào Huế ngày nào đó là những hy sinh cho mai hậu? cho đường đi tới? cho tương lai? Tương lai nào đây? Tuơng lai sông với Cộng Sản chũ nghĩa, thế giới đại đồng? Hả ông Trịnh Công Sơn?

Không thể chấp nhận rằng cái chết của những ngưởi dân vô tội bởi bàn tay Cộng Sản trong tết Mậu Thân 1968 là những hy sinh để cho đất nước có được tương lai tươi sáng, như nội dung bài hát của ông. Điều nầy cũng chẳng khac nào bọn Cộng Sản nói rằng, những cái chết của những thanh niên miền Bắc theo lệnh Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản vào miền Nam là những hy sinh cho đất nước. Thực chất đó là những cái chết oan khiên, bị lừa bịp, chỉ nhằm đem lại quyền lực cho bọn mưu đồ tội ác, và bán nước.

Trịnh Công Sơn viết:

“Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày, Việt Nam ơi, xac thêm hơi cho đất ngày mai, đường đi tới, dù chông gai đã có người.

Ngày mai đây xác lên cây trên khắp ruộng nầy, ngày mai đây, xác reo vui những khóm mạ tươi, đồng lúa mới, ngừoi ra đi, dựng tương lai, với tay đầy…”

Tôi suy nghĩ mãi ngần ấy năm, vẫn không sao hiểu được. Hàng ngàn cái chết thê thảm như thế lại có thể làm niềm vui và tương lai đất nước? Làm sao có thể cắc nghĩa cho sự tương quan giữa cái chết thê thảm của tổng cộng 5327 nạn nhân và sự hoan tàn của Huế là tiền đề để họ Trịnh phấn khởi mai sau?

Ai có thề luận giải giùm?

Trong cái mớ tư tưởng lập lờ ám muội đó, tôi không rõ ông ta muốn nói ai, phía nào là phía “vỗ tay cho then thù hận”? phía nào là phía “vỗ tay xa dần ăn năn”? phải chăng với ngôn ngữ mập mờ nầy, ông muốn cùng phe với đám cộng sản Bắc Việt và cộng sản nằm vùng, bạn của ông như Nguyễn Đắc Xuân, anh em Hòang Phủ, Ngô Kha v.v… đổ tội cho VNCH chăng ? bởi vì chính cộng sản và đám nằm vùng ở Huế đã tỉnh bơ, bóp méo, cáo buộc vụ tàn sát dã man, tồi tệ nầy cho quân đội VNCH, cho bom đạn của Mỹ Ngụy. Tôi có lời khuyên với bọn cộng sản chính thống và bọn Việt Cộng đầy tớ nằm vùng ở Huế rằng, nếu có điêu ngoa, thì hãy điều ngoa như thế nầy mới là sư tổ: “ Các quân nhân VNCH đã đập đầu chôn sống đồng bào Huế.”

Thực tế, không ai khác hơn là đám VC nằm vùng của Trinh Công Sơn như: An hem Hòang Phủ, Nguyễn Đắc Xuân , Lê Khắc Cầm, Hòang văn Giàu, Tôn Thất dương Tiềm, Nguyễn Đóa, Nguyễn Thị Đoan Trinh v.v…là những thủ phạm trực tiếp nhúng tay vào máu đồng bào Huế. Nhưng điều đau long hơn nữa là sau biến cố thê thảm nầy, Trịnh Công Sơn vẫn tiếp tục giao du và nối giáo cho cộng sản.

Trịnh Công Sơn đã thóa mạ đời sống tại miền Nam là nghẹt thở và phi nghĩa, ước ao có ngày thấy được chủ nghĩa cộng sản hòan hảo trên quê hương qua lá thư Trinh gởi cho Ngô Kha, giao cho Nguyễn Khắc Cầm đăng lén trên báo “Đứng Dậy” của cái gọi là “thành phần thứ ba”. Trịnh Công Sơn đã đau dớn thương tiếc tên VC nằm vùng bị mất tích Ngô Kha, nhưng số phận của 5327 thường dân vô tội bị bọn chúng thảm sát và 1200 ngừoi bị bọn chúng bắt đi mất tích trong Mậu Thân 1968 sao không thấy nói đến? Có chăng chi là điều Trịnh Công Sơn nói nguợc:” Mẹ vỗ tay reo mừng xác con”.

Tóm lại, câu hát “ người vỗ tay cho thêm hận thù, người vỗ tay xa dần ăn năn”, có lẽ ông muốn dành cho đối thủ của ông những ngừoi cầm súng chiến đấu chống lại các ông để bảo vệ dân lành, bảo vệ đất nước khỏi thảm họa Cộng Sản, chứ tôi không nghĩ rằng những câu hát đó ông dành cho các đồng chí của ông.

Cũng trong thời gian nầy, tại vùng Bến Ngự, Từ Đàm, Nam Giao, đại đa số dân chúng chạy ra khỏỉ nhà, đều bị Việt Cộng bắn chận đẩy lui, đành trốn tại nhà. Lực lượng an ninh của Tống Hoàng Nguyên, Bảy Lanh và đám cơ sở nằm vùng lục xét từng nhà một, bắt và dẫn đi một số người. Dân chúng đã nhận diện rõ những tên nằm vùng thật nguy hiểm như tên Nguyễn Tú một võ sư mọn phái Thiếu Lâm, nhà ở sát lăng vua Tự Đức, gần đồi Vọng Cảnh.

Tên thứ hai là Cửu Diên và con trai của y là một sĩ quan Thiếu úy QLVNCH đào ngũ theo VC truớc Tết Mậu Thân cả hai cha con tên nầy dều ở trong lực luợng của Bảy Lanh. Trong số những ngừoi bị hai tên Tú và Diên bắt dẫn đi có hai ông là Tôn Thất Hậu, Chũ tiện chụp hình Tự Do tại gần chùa Từ Đàm, và Ông Nguyễn văn Nhẫn chủ tiện hớt tóc cũng ở gần đó, Hai ông Tôn Thất Hậu, và Nguyễn văn Nhẫn là bạn rất thân của tên Cửu Diên và tên Tú vậy mà sau Mậu Thân, thân nhân hai ông nầy đã tìm ra xác của hai ông bị chôn sống tại vùng chùa Từ Hiếu.

– Cũng tại vùng Từ Đàm, Bến Ngự, hai người cháu mội của Cụ Phan Bội Châu là Đại úy Quân Cảnh Tư Pháp Phan Thiện Cầu, và Phan Thiện Tuờng cũng bị bọn chúng chôn sống. Oái ăm thay trong khi đó anh ruột của Đại úy Phan thiện Cầu và Phan Thiện Tường là Đại Tá Việt Cộng Phan Thiện Cơ đang là Tư Lệnh mặt trân ở Tây Nguyên.

Đại Tá VC Phan Thiện Cơ, Ông nghĩ gì khi các đồng chí của ông bắt hai ngừoi em của ông đem đi chôn sống? Hay đó cũng là những thưởng tình trong phong tục tập quán văn hóa của đảng? Ông noi gương của đồng chí Trường Chinh? Dưới ánh sáng soi đường của đảng , thì cha mẹ còn chưa kể , xá gì anh em phải không ông?

Năm 1973 đại tá Phan thiện Cơ là thành viên trong ủy ban kiễn sóat đình chiến tại Tân Sơn Nhất, Saigòn.

– Cũng tại vùng Từ Đàm, Ông Võ Thanh Minh một trong những huynh trưởng Huớng Đạo kỳ cựu, ngừoi mà vào năm 1954 dã dưng lều bên hồ Geneve ngồi thổi sáo phản đối hiệp định chia đôi dất nuớc cũng bị Việt Cộng bắt dẫn đi chôn sống.

– Tại vùng gần chùa Tuờng Vân, Ông Lê Hữu Bôi chũ tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, là sinh viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ra ăn Tết ở Huế cũng bị Việt Cộng bắt đi chôn sống vì nghi ông Bôi làm cho CIA.

– Tại vùng Cầu Lòn, Thầy Lê văn Thi nguyên giáo sư Quốc Học, sau đó du học Mỹ, dâu PhD về nguyên tử lực về nuớc phục vụ tại lò nguyên tử Đà Lạt, ra Huế ăn Tết bị VC bắt đi chôn sống vì tội là chuyên viên nguyên tử, khi bọn chúng bắt thầy Thi, phụ thân của thầy can thiệp cũng bị bọn chúng bắt luôn, sau đó gia đình đã tìm ra xác của thầy và ông cụ bị chôn sống gần xã Thủy Xuân.

Tóm lại, tại vùng Bến Ngự, Từ Đam, Trường Cửi, Nam Giao, Thủy Xuân, Lịch Đợi, Cầu Lòn số nạn nhân bị chôn sống khỏang hơn 200 ngừoi.

– Tại nhà thờ Phủ Cam, sau một thời gian vây kín làng Phủ Cam, cuối cùng bọn VC tấn công và xông thẳng vào nhà thờ, bắt đi khoảng 300 thanh niên, dẫn lên giam giữ tại Chùa Từ Đàm. Mãi đến ngày 19 tháng 9 năm 1969 lực luợng hành quân của QLVNCH dã phát giác ra được 428 xác chết tại khe Đá Mài và vùng lân cận, trong đó, sau khi xác nhận, chứng thật có 300 xác của 300 thanh niên Phủ Cam đã bị VC bắt và dẫn đi.

– Tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, gần khu An Cựu thuộc Quân III thị xã Huế có khỏang trên 500 đồng bào đang lánh nạn tại đó. Các đơn vị an ninh của đại tá Công An Bảy Lanh, các cở sở nằm vùng nhu cha con ông Thiên Tuờng, đoàn viên tự vệ khu phố của Nguyễn Đác Xuân tràn vào khu nhà thờ thanh lọc đồng bào, bắt và dẫn đi khỏang 300 ngừoi, trong đó có Thượng Nghị sĩ Trần Điền.

300 ngừoi bị bắt nầy đã không bao giờ trở về với gia đình tất cả đã bị chon sống tại vùng Lăng Xã Bàu, Lăng Xá Cồn thuộc quận Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên, trong đó có Thượng Nghị Sĩ Trần Điền.

– Trường trung học Thiên Hựu là nơi VC đặc bộ chỉ hụy nhẹ của Mặt trận cánh Nam do Đại Tá VC Thân Trọng Một chỉ huy, nơi đây cũng là chỗ Đại Tá Công An Việt Cộng dùng làm nơi giam giữ những nhân vật cao cấp hành chánh, quân sự của chính phủ VNCH mà bọn chúng bắt được. Điển Hình là Ông Bảo Lộc, Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Thừa Thiên bị gian giữ tại đây trước khi đưa ra Bắc.

Tại Quận II trong những ngày đầu của “bạo lực cách mạng” khởi đi từ ngày mồng ba Tết, nhằm ngày 2 tháng 1 năm 1968, một số viên chức Quân, Cán, Chính của chính phủ VNCH đã bị các Đội Tự Vệ khu phố cuỉa Nguyễn Đắc Xuân và tên thợ nề Nguyễn Bé Chũ tịch khu phố Chính quyền Cách mạng mới thành lập lùng bắt tại nhà, họ bị bọn chúng hành hạ đanh đập và cuối cùng bị xử bắn. Danh sách quá dài, nếu viết ra cũng vài trăm ngừoi, chỉ xin nêu một vài trường hợp điển hình như:

– Thiếu tá Từ Tôn Kháng, Tỉnh đòan Trưởng Xây Dựng Nông Thôn.

– Ông Trần văn Cư, Phó giám Đốc Nha CSQG Vùng I

– Ông Lê văn Phú Quận Trưởng Quận II.

– Ông Trần văn Nớp, nguyên trưởng ban Nhân viên Bộ Chỉ Huy CSQG/Thưa Thiên-Huế.

– Chồng bà chủ quán bún bò Mụ Rớt

– 13 nhân viên Cảnh Sát bị bắt tại nhà thuộc khu vực Quận II, tất cả đều bị xử bắn.

Bà Lê Thị Trâm ở đường Mạc Đỉnh Chi bị ngừoi tớ gái là đòan viên trong đội tự vệ của Nguyễn Đắc Xuân bắn ngay tại nhà vì tư thù.

Cũng cần nhắc lại ba vụ giết ngừoi tàn bạo và tán tận lương tâm nhất do Nguyễn Đắc Xuân, Tôn Thất Duơng Tiềm, Hòang văn Giàu thực hiện tại quận I, và Vụ Tòa án Nhân Dân tại truờng Gia Hội thuộc Quận II do Hoang Phủ Ngọc Tuờng ngồi ghế chủ tịch phiên tòa, và bốn bác sĩ người Đức Giáo sư Trương Đại học Y Khoa Hế bị sinh viên Y khoa Hoàng Phủ Ngọc Phan bắt và sau đó bị bọn chúng chôn sống gần chùa Tường Vân .

1- Nguyễn Đắc Xuân xử bắn Trần Mậu Tý.

Rạng sáng ngày mồng hai Tết, tại khu vực của Đông Ba thuộc Quân I thị xã Huế, đôi An Ninh và tự Vê của Nguyễn Đắc Xuân đã dẫn 6 nạn nhân ra đứng sắp hang ngang úp mặt vào tường tại thượng thành ngay cửa Đông Ba. Nhiều nhân chúng đã kể lại rằng họ nhận diện được 2 nạn nhân trong 6 ngừoi nầy là:

– Ông chồng bà Nội thuơng gia, chũ tiệm xe đạp tại gần cuối đường Phan Bội Châu.

– Sinh viên Trần Mậu Tý.

Nhiều nhân chúng cũng đã nhận diện được ngoài tiểu đội VC có mặt tại hiện trường còn có Nguyễn Đắc Xuân, Giáo sư Tôn Thất Duơng Tiềm, Giáo sư Hoàng Văn Giàu.

Chính Nguyễn Đắc Xuân đã đích thân xử bắn Trần Mậu Tý, và giáo sư Tôn Thất Dương Tiền ra lệnh cho Tiểu đội VC xử bắn 5 nạn nhân kia.

Vậy Trần Mậu Tý là ai mà Nguyễn Đắc Xuân Đích thân xử bắn?

Trần Mậu Tý là nhân viên tình báo của Ty CSQG/Thừa Thiên-Huế. Họat động trong lòng địch. Anh cũng là đảng viên đảng Đại Việt.

Trong suốt thời gian cuộc tranh đấu 1966, Trần Mậu Tý còn là sinh viên Đại học Huế, và khi Nguyễn Đắc Xuân theo lệnh Trí Quang và Trung Tá VC Hòang Kim Loan thành lập 3 đại Đội Sinh Viên Quyết Tử thì Trần Mậu Tý là một trong 3 đại đội Trưởng đại đội Quyết Tử. Trần Mậu Tý và Nguyễn Đắc Xuân là đôi bạn thân. Trần Mậu Tý cũng đã từng giúp Nguyễn đắc Xuân thóat hiểm, khỏi bị chúng tôi bắt khi Nguyễn Đắc Xuân đang trốn tại chùa Tường Vân đợi giao liên VC đưa lên mật Khu vào tháng 7/1966.

Có lẽ sau nầy Trần Mậu Tý vì bất cẩn đã để lộ là nhân viên tình báo và ngoài ra cũng có thể lộ là đảng viên đảng Đại Việt, nên khi đột nhâp vào thành phố Nguyễn Đắc Xuân quyết tìm bắt cho được Trần Mậu Tý và thẳng tay bóp cò súng Ak 47 vào ngừoi Trần Mậu Tý. Trần Mậu Tý đã nhận lãnh cái chết thê thảm từ chính ngừoi bạn thân Nguyễn Đắc Xuân, ngừoi mà Tý đã mặng tình cảm giúp bạn thóat thân, nay trở về giết Tý. Câu nói “ Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán” quả không sai khi áp dụng cho bọn cộng sản.

Một nén hương lòng cho chiến hữu Trần Mậu Tý , một nhân viên tình báo của ty CSQG/Thừa Thiên Huế đã bỏ mình vì tận tụy với chính nghĩa quốc gia, với đồng bào và xứ Huế.

Xin được vinh danh anh, cho dù đã quá trể. Bốn mươi hai năm rồi Tý!

2- Giáo Sư Hoàng Phủ Ngọc Tường Chủ Tịch Tòa Án Nhân dân tại truờng Gia Hội Quận II thị xã Huế

Trong những ngày đầu chiếm Huế, Tống Hòang Nguyên trưởng Ban An Ninh Khu ủy Trị Thiên, cùng hai thành ủy viên Thành ủy Huế là Hòang Kim Loan, Hòang Lanh thiết lập Tòa Án Nhân Dân đầu tiên tại trường học Gia Hội thuộc Quận II thị xã Huế.

Ông Quan Tòa là Giáo sư Hoàng Phủ Ngọc Tường, hiện diện có Nguyễn Đắc Xuân Trưởng Đòan An Ninh Bảo Vệ Khu Phố, Hòang Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thiết chũ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận II, Nguyễn Bé Chủ Tịch khu phố, và đằng sau là Hoàng Lanh và Hoàng Kim Loan tham dự.

Nạn nhân thuộc thành phần Công chức, Quân Nhân, Cảnh Sát, trốn tại nhà, bị bắt. Những người nầy bị ông tòa Hoàng Phủ Ngọc Tường xếp họ vào lọai ác ôn.

Một số khác là cô nhi quả phụ, vợ con của anh em quân nhân, Cảnh sát, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, cán bộ Xây dựng Nông Thôn đã tử trận. Tất cả những ngừoi nghèo khổ nầy, đi làm tạp dịch như dọn dẹp phòng ngủ, giặt quần áo v.v…cho lính Mỹ tại căn cứ Dạ Lê, Phú Bài hoặc ở cơ quan MAC-V kiềm sống, nuôi con nuôi cháu, số ngừoi nầy được ông tòa Hòang Phủ Ngọc Tường xếp vào lọai làm việc chi tình báo Mỹ, CIA.

Với những tội danh nêu trên, tất cả phải bị nhân dân anh hùng Thừa Thiên-Huế và Chính quyền Cách mạng trừng phạt đích đáng để làm gương bằng bản án tử hình …

Kết quả có 204 nạn nhân lãnh bản án tử hình, và tất cả bị chôn sống ngay tại chỗ, trong khuôn viên truờng Gia Hội.

Tháng 5/1972 khi bắt được Trung Tá VC Hòang Kim Loan đích thân tôi thẩm vấn y và hỏi rất kỷ về tòa an Nhân Dân tại truờng Gia Hội Quân II thị Xã Huế, thì Trung Tá VC Hòang Kim Loan khai như sau:

“Tống Hoàng Nguyên , Hoàng Lanh và tôi hội ý với nhau. Lúc đầu có ý đinh đưa Nguyễn Đắc Xuân, nhưng sau đó chúng tôi chọn Hoàng Phủ Ngọc Tường, bởi lẽ vào thời điểnm đó, Hoàng Phủ Ngọc Tường đang giữ chức Tổng Thư Ký Lực Lượng Liên Minh, Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình. Đây là một lực lượng kết hợp các thành phần trí thức, tôn giáo, những lực lượng và cá nhân nhũng nhân vật có uy tín tại Huế đứng lên chống Thiệu Kỳ, chống Mỹ. Vậy tòa án Nhân Dân giao cho Tổng thư ký của lực lượng nầy đại diện dân chúng Huế ngồi xử các tên ác ôn, các tên tay sai của Thiệu-Kỳ và của Mỹ là thích hợp và thuận lòng dân.”

3- Hòang Phủ Ngọc Phan bắt và sát hại bốn giáo sư Y khoa ngừoi Đức thầy của Phan, và bắn chết 3 ngừoi bạn sinh viên y khoa.

Theo chương trình trợ giúp của chính Phủ Cộng Hòa Liên Ban Đức với truờng Đại Học Y Khoa Huế, bốn vị bác sĩ ngừoi Đức có tên là:

Bác Sĩ Raimund Discher.

Bác Sĩ Hort Gunther Kranick và vợ

Bác sĩ Slois Alterkoster.

Họ đến Huế giảng dậy tại trường Đại Học Y khoa Huế, đông thới còn làm việc tại Bệnh Viên Trung ương Huế, họ là ân nhân của hằng ngàn bênh nhân ngừoi Huế. Vậy mà những ngày đầu chiếm Huế, nhiều nhân chứng đã thấy rõ Hòang Phủ Ngọc Phan đi cùng toán An Ninh Thành đến vây bắt 4 vị thầy của mình, và sau đó tham dự vào cuộc chôn sống bốn vị bác sĩ nầy tại vùng gần chùa Tường Vân.

Ngoài ra khi chiếm và lục sóat, đập phá một số phòng ốc và dụng cụ của truờng Đại Học Y khoa, Hòang Phủ Ngọc Phan dã bắt gặp một ngừoi bạn học của y đang lẫn trốn với ngừoi em gái trong đó, Phan dem ngừoi bạn nầy ra bắn ngay truớc sự chứng kiến kinh hòan của ngừoi em gái. Hoang Phủ Ngọc Phan bắn Sinh viên nầy vì tình nghi anh ta làm cho tình báo CIA. Sau đó Hoàng phủ Ngọc Phan bắt cô gái dẫn về nhà của cô ta để tìm kiếm thêm hai ngừoi anh của cô ta ở đường Hàm Nghi thuộc quận III thị xã Huế.

Khi Hòang Phủ Ngọc Phan và toan VC An Ninh Thành ập vào nhà của cô ta, hai ngừơi anh của cô ta đang trốn trên gát. Những lọat đạn AK 47 của đám An ninh VC và của Hòang Phủ Ngọc Phan đã đốn ngã hai thân xác từ trên gát rơi xuống nền nhà. Mọi ngừoi trong gia đình kinh hòang la hét…Ông Cụ nội của cô ta đã uầt hận mất bình tỉnh chửoi Hoang Phủ Ngọc Phan nặng lời, nên đã bị Phan bắn một lọat AK vào ngừoi, ông Cụ ngã xuống chết tại chỗ. Cô gái đó nay là một thiếu phụ và cách đây gần một năm đã kể lại với tôi câu chuyện dau thuơng nầy bằng một giọng nói đầy đau buồn:

“ Ông biết không…chứng kiến cảnh ba ngừoi anh ruột và ông nội bị bắm chết truớc mắt mình, tôi xin lỗi ông dã phải nói như thế nầy: Khi đó tôi quá sợ đã đi tiểu và đi tiêu trong quân hồi nào mà không hay.

Mẹ tôi đã diên lọan , mất trí gần một năm sau đó, tôi cũng vậy”.Thiếu phụ đó đã viết bản trường thuật đầy đử sự việc trên cho tôi, và bà ta bằng lòng đứng ra tố giác và làm nhân chứng vụ nầy một khi vụ nầy được đưa ra truớc Tòa An Hình Sự Quốc Tế.

Vì lý do an ninh của bà ta và gia đình, tôi tkhông thể tiết lộ danh tánh và nơi cụ ngụ của bà ta, chỉ có thể nói rằng, bà ta hiện đang định cư tại Hoa kỳ và sẵn sảng phối họp với chúng ta đứng ra truy tố tên sát nhân Hòang Phủ Ngọc Phan ra Tòa án Hình Sự Quốc Tế về tội dịêt chủng.

Tóm lại Ông Hồ Chí Minh, Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam và những kẻ nội thù, những tên VC nằm vùng, đã là những tên đồ tể, những kẻ giết hại dân Huế không nương tay trong những ngày đầu xuân Mậu Thân 1968 tại Huế.

Huế trong 624 giờ kinh hoàng, Huế trong địa ngục có thật, địa ngục trần gian.

Huế trong 624 giờ đã có 5327 thường dân vô tội bị Việt Cộng sát hại và 1200 người bị bọn chúng bắt đi mất tích. Đây là một cuộc tàn sát đồng lọai dã man tàn bạo chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Ngoài số 5327 thường dân vô tội Huế bị sát hại, con có một số viên chức quân, cán, chính, các vị tu sĩ và một số nhân viên ngọai quốc đã bị VC sát hại được liệt kê như sau:

1- Ô. Trần Đình Thương Phó thị Trưởng thị xã Huế bị bắn ngy truớc tư gia.

2- Thượng Nghị Sĩ Trần Điền bị bắt tại dong Chúa Cứu Thế, sau nầy tin rat hi hài tai Lăng Xá Bàu.

3- Ô. Bửu Lộc bị bắt và dẫn ra Bắc

4- THiếu tá Từ Tôn Kháng, Tỉnh Đoan Trưởng Tỉnh Đoan Xây Dưng Nông Thôn bị bắn chết tại tư gia.

5- Nguyễn văn Cư, Phó Giam Dốc CSQG/VungI bị bắn chết tại tư gia

6- Lê văn Phú, Quân Truởng Quân II bị bắn chết tai tư gia.

7- Trân văn Nớp , trưởng ban Nhân Viên BCH/CSQG/THưa Thiên-Huế, bị bắn chết gần tư gia.

8- Ong Nguyễn Văn Đãi, Phụ tá Đại Biểu Chính phủ, bị bắt đưa ra Bắc.

9- Ông Nguyễn Khoa Hòang, chánh án Tòa Thượng Thẩm Huếcùng ngừoi con trai bị bắn chết tại tư gia.

10-Thiếu tá Bửu Thạnh, Ủy viên tòa án Quân Sự mặt trậnbị bắt và bị bắn chế

11- Chuyên viên nguyên tử lực giáo Sư Lê văn Thi và phụ thân bị bắt và bị chon sống gần xã Thủy Xụân.

12- Bốn vị giáo sư đai học Y Khoa ngừoi Đức Tình nguyện giảng dạy tại truờng Đại Học Y khoa Huế bị bắt và bị chon sống:

Bác Sĩ Raimund Discher

Bac Sĩ Hort Gunther Kranickvà bà vợ

Bác Sĩ Slois Alterkoster

Ngoài việc giảng dạy tại Đại Học Y Khoa HUế, b1n vị bác sĩ nầy đã làm việc tại Bệnh viện Trung Ưởng Huế, cứ song rất nhiều bênh nhân.

13- Linh Mục Dom Roman Guillaurn bị bắn chế ngay tại dòng tu Thiên An.

14- Linh mục Urban và Gay thuộc Dòng tu Thiên An cũng bị bọn chúng bắt đi, sau đó tìm được xac của họ gần lăng Vua Đồng Khánh.

15- Linh mục Bửu Đồng bị bắt và sau đó tim được xác tại Phú Xuân.

Căn cứ theo bá cáo cửa lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thùa Thiên và thị xã Huế có khỏang 19 địa điểm có mồ chôn tập thể ở một số quận tại tỉnh Thưa Thiên và 3 quận ở thanh phố Huế được liệt kê như sau:

1- Quận I:

Mồ chôn tập thể gần cửa Đông Ba.

2- QuậnII:

Trường học Gia Hội, Bãi Dâu, chùa Áo Vàng tức Tăng Quang Tự.

3- Quận III:

Sau lưng Tiểu Chủng viện

.

4- Quận Hương Thủy:

Cồn Hến, Lăng Xá Bàu, Xăng Xá Cồn, Nam giao, gần Chùa Tường Vân, cạnh lăng vua Tự Đức, lăng vua Đồng Khánh, cạnh lăng Đông Cung Thái Tử Nguyễn Phúc Cảnh, Chùa Từ Hiếu, Nhà máy nuớc Vạn Niên, đồi Quãng Tế, khu vực dong tu Thiên An, Lăng Vua Khải Định, Làng Châu Chữ

.

5- Quân Hương Trà:

Cầu An Ninh, trường tiểu học An Ninh Hạ, chợ Thông, trường Văn Chí.

6- Quân Phú Vang.

Vùng Tiên Nộn

7- Quận Phú Thứ:

Vùng Đồng Di, Tây Hồ.

8- Quận Nam Hòa :

Vùng Định Môn, Lăng Vua Gia Long, Khe Lụ, Khe Đá Mài.

Mỗi mồ chôn tập thể ít thì năm, mừoi, thi hài, nhiều thì vài trăm thi hài.

Có thể nói:

– Huế trứơc Mậu Thân 1968.

Dân chúng sửa sọan đón xuân trong niềm hân hoang của những ngày thành bình hưu chiến.

– Huế trong những ngày Tết Mậu Thân 1968

Dân chúng đón xuân trong kinh hoàng, trong máu và nuớc mắt, trong thây ngừoi và xác chết.

– Huế sau 26 ngày Tết Mậu Thân 1968

Dân chúnh Huế đón xuân trong hoang tàn, đỡ nát, trong tang tóc ngậm ngùi, trong chờ dợi mòn mõi ngừoi thân, những ngừoi dã bị VC bắt dẫn đi chưa trở về.

Nhưng rồi ngày tháng qua, họ chợt hiểu những ngừoi thân yêu của họ đã bị VC bắt đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại, vì tất cả đã bị giết bằng cách chôn sống, bằng mã tấu, bằng vật cứng đập vào đầu và thân xác ngừoi thân bị vùi lấp dứoi hầm sâu, hố cạn, đó đây trên dồi núi vùng đất Thừa Thiên-Huế.

– Huế sau Mậu Thân 1968.

Huế với hằng ngàn cổ quan tài, với khăn tang áo chế đầy đường, dầy phố, Huế phủ kím một màu trắng tang tóc, một giải khăn tang trắng kéo dài từ thành phố lên tân Ba Đồn nơi an nghỉ tập thể của hằng ngàn dân lành vô tội.

Đã bốn mưoi mốt năm trôi qua, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn lặng thinh, giấu nhẹm vụ tàn sát diệt chủng nầy. Những tội đồ, những tay sát thủ, những quỹ dữ nhúng tay vào máu dân lành vô tội tai Huế váo Mậu Thân 1968 vẫn trơ tráo chối tội sát nhân.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2008 , tức là ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Hợi, 5 ngay nữa là Tết Mậu Tý, Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam một cuộc mít-tinh diễn hành kỷ niệm 40 năm ”Chiến thắng Mậu Thân 1968” tại thành phố Sàigon. Nhiều cấp lãnh đạo cũ và mới của Trung Ương đảng Cộng Sản đều có mặt trong buổi lễ.

Trong khi bọn chúng đang làm lễ kỷ niệm “40 năm chiến thắng Mậu Thân”, thì tại Huế chắc hẳn, truớc 5327 bàn thờ vong linh dân lành vô tội đã bị bọn Cộng Sản thảm sát, thân nhân họ cũng đang âm thầm làm lễ. Đó là lễ tưởng niệm, lễ thuơng tiếc, lễ uất hận, lễ đau buồn. Thân nhân của những vong linh nầy đang nuốt nước mắt cho sự oan khiên phẩn nộ thấu trời.

Lễ nào cũng gọi là lễ, nhưng có những buổi lễ trái với đạo làm người, trái với luân thường đạo lý. Đó là lễ hội ăn mừng Mậu Thân của Cộng Sản, Chúng ăn mừng vì đã phả hủy đươc cố đô Huế, nơi di tịch lịch sử của một triều đại, chúng ăm mừng chiến thắng Mậu Thân 1968 vì đã giết được 5327 thường dân vô tội và bắt đi mất tích vĩnh viễn 1200 thường dân vô tội khác.

Câu hỏi được đặt ra:

Ai đã ra lệnh, ai thi hành, ai chịu trách nhiệm vụ tàn sát dân Huế trong Mậu Thân năm 1968?

Bộ chính trị đảng Công Sản Việt Nam vẫn giữ im lặng như họ đã từng giữ im lặng trong các tội ác cũ của họ như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng v.v…

– Cựu Đại Tá Cộng Sản Bùi Tín, hiện đang sống tại Pháp, một đảng viên Cộng Sản lâu đời, đã gián tiếp trả lời giúp cho Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam bằng cách tráo trở, đổi trắng thay đen rằng:

“ Khi mở cuộc tiến công vào Huế, bộ đội miền Bắc đã cơ bản chiếm được thanh phố Huế, vào đêm mồng 4 tháng 2, ngay lúc ấy đã có 5 ngàn Sĩ Quan, quân nhân đủ lọai ra trình diện.

Trong bản quy định kỷ luật chiến trường có ghi:

Không được đánh đập tù binh, chỉ có các cán bộ chỉ huy và chuyên môn mới được hỏi cung tù binh…

Kiểm tra lại thì không một ai, không một cấp nào ra lệnh thủ tiêu tù binh cả.”

Miệng lưỡi những tên Cộng Sản lưu manh từ xưa đến nay vẫn như vậy. Thực tế không hề có chuyện 5 ngàn sĩ quan, quân nhân đủ lọai ra trinh diện các đồng chí của ông Bùi Tín trong đêm 4 tháng 2 năm 1968. Đó là chuyện bịa đặt láa khoét.

Thực tế chỉ có 5327 thường dân Huề vô tội, vì tin lời dụ dỗ của bọn chúng ra tình diện trong thời gian 22 ngày chiếm Huế đã bị các đống chí của Ông Bùi Tín bắt, giết. Họ không nặc quân phục, cũng chẳng cầm súng chiến đấu tại mặt trận thì tại sao có thể gọi là tù binh, và cũng chẳng phải là hàng binh.

Con số 5327 thường dân vô tội bị giết là tù dân sự, một số bị bắn chết tai nhà, tại thành phố, số lớn còn lại bị các đồng chí của ông Bùi Tín hạ sát truớc khi thua trận tháo chạy. Thậm chí Bùi Tín còn nói nhữing ngừoi bị sát hại là do bom đạn của Mỹ và VNCH.

Xin hỏi Bùi Tín bom đạn nào của Mỹ của VNCh khi 5327 nạn nhân bị chết một số bị chết vì ngột thở bị chôn sống dứoi hầm sâu hố cạn, một số khác chết vì bị vật cứng đập vào đầu bể sọ?

Bùi Tín đã xuuyên tạc sự thật để chạy tội sát nhân, diệt chủng cho Hồ Chí Minh, cho đảng Cộng Sản Việt Nam, liệu ông có làm được điều nầy với lịch sử? hay hành động đó chỉ làm mọi người thấy rõ thêm bộ mặt tráo trở của ông mà thôi.

Tôi xin gởi tặng ông và bất cứ những ai cố tình bóp méo, bưng bít, che đậy tội ác của bọn cọng Sản Việt Nam qua nấy câu thơ đầy sắc máu của Tố Hữu, một đồng chí thân thiết của ông:

Giết giết nữa bàn tay không phút nghĩ

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế nau xong

Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít ta Lin bất diệt.

– Nguyễn Đắc Xuân tên đại dồ tể sắt máu, giết người không góm tay cũng đã chối tội, “ Ngay khi trân đánh bắt đầu, tôi ở tuyến đàu của Bộ Chỉ huy Cánh Bắc. Vài ngày sau lui về phía sau lo cho thuơng binh”.

Như vậy cuộc tàn sát dân lành vô tôi tại Huế trong suốt 22 ngày Nguyễn Đắc Xuân không nhúng tay vào? Kẻ nào đó đã giả dạng Nguyễn Đắc Xuân, một Nguyễn Đắc Xuân sắt máu, hận thù, vai mang AK47, lưng mang súng lục K54, rút súng bắn thường dân, ngụy quân, ngụy quyền, công an, cảnh sát ngụy không chút nuơng tay không phải là Nguyễn Đắc Xuân mà là kẻ nào đó dã giả dạng? Kẻ đó hẳn cũng đã giả dạng Nguyễn Đắc Xuân bắn chết Trần Mậu Tý ngừoi bạn chí thân của Nguyễn Đắc Xuân, chứ không phải là ông. Kẽ nào đó đã giả dạng Nguyễn Đắc Xuân sáng ngày mồng hai Tết đi kêu gọi đồng bào Huế trong Quận I và Quân II hãy treo cờ Lực Lượng Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình của Ông Thích Đôn Hậu lên, nếu không có thì lấy cờ Phất Giáo treo lên!

Âm mưu thâm độc định vu oan giá họa cho Phật Giáo cũng không phải là Nguyễn đắc Xuân mà là kẻ nào đó giả dạng Nguyễn Đắc Xuân?

Sau gần 42 năm, tuổi đời mỗi ngày mỗi nhiều, qua bao thăng trầm thay đổi của lịch sử sự thật đã rỏ rang, thì Nguyễn Đắc Xuân vẫn vậy. Vẫn giọng điệu sắt máu, vẫn lưu manh xảo quyệt điếm đàng hạ cấp. Một thay đổi độc nhất của Nguyễn Đắc Xuân là tự phong và hãnh diện cho mình là “Nhà Huế Học”. Nguyễn Đắc Xuân không còn hảnh diện “Nghề Việt Cộng nằm vùng” nữa sao? Mà lại chuyển thành nghế nhà “Nhà Huế Học”? Cái danh vị nầy nghe khá buồn cười , ngô nghê, và hợm hĩnh. Tất cả những gì Nguyễn Đắc Xuân viết về Huế, về triều đại nhà Nguyễn đều do một số tài liệu mà sau 1975 ông ta đã dung quyền hạn của tên sát nhân nằm vùng Mậu Thần Huế, cướp giựt tại một vài nơi trong đại nội, trong thư viện đem ra sao chép lại, rồi tự phong “Nhà Huế học” và nhà “Huế Học “ cũng không bao giờ đề cập đến Tết Mậu Thân 1968 và vụ thảm sát 5327 đồng bào Huế vô tội mà trong đó Nguyễn Đác Xuân đã là một trong những tên sát nhân của vụ tàn sát nầy. Như vậy có thể gọi là nhà “Huế Học” không? Viết về Huế mà không viết về Mậu Thân 1968 thì danh từ “Nhà Huế Học” nghe chừng như không ổn, có phải vậy không Ông Nguyễn Đắc Xuân?

Tôi xin mạn phép tặng ông thêm một tên mới có lẽ ông sẽ không thích, nhưng từ khi Ông Phạm Toàn nào thường viết trên các diễn đan Internet đặt cho Ông, và sau đó nhiều ngừoi ờ ngoại quốc đều theo Ông Phạm Tòan gọi ông là “Nhà Mậu Thân học”, là chính xác và đầy đủ ý nghĩa hơn cả!

Gần đây qua nhiều bài viết phụ họa cho Trần Kim Đoàn, người đã viết mấy câu thơ bất hủ về xứ Huế, xứ đã bị tàn sát bỡi bộ đội và nhóm nằm vùng như Nguyễn Đắc Xuân như sau:

Hai cụ già dắt nhau đi trên phố Huế

Vô tư tóc trắng da mồi

Gặp chị Bộ Đội và bà bán xôi

Cũng vô tư, da mồi, tóc trắng

Có lẽ ông ta muốn giúp Trần Kim Đòan gỡ rối? Trần Kim Đòan người Huế, viết về xứ Huế, đem lại hình ảnh chị Bộ Đội vô tư mà đặt vào. Còn lời lẽ nào để lăng mạ chà đạp nạn nhân Mậu Thân hơn lời lẽ “chị Bộ Đội vô tư “ trên phố Huế này? Nếu không ngoài bọn Cộng Sản, thì thật khó mà tưởng tượng nỗi có người huế lương thiện nào, lại có thể đem hình ảnh chị Bộ Đội “vô tư” vào trong thơ nói về Huế! Xứ sở đã từng điêu linh thống khổ, tang trắng ngút trời, mồ chôn tập thể dẫy đầy vì Bộ Đội cộng sản.

Có lẽ vì ơn nghĩa Trân Kim Đòan đã đón rước bao che, cho ăn ở và lăng xê tên đồ tể Mậu Thân ở một trường College bên Mỹ, nên, để phụ họa với Trần Kim Đòan, Nguyễn Đắc Xuân đã viết nguyên một bài về tôi, Liên Thành, tên trưởng ty Cảnh sát Mỹ Ngụy ác ôn, chặt đầu người kia , người nọ, như là chuyện liêu trai chí dị. Tôi có đọc rồi phì cười và không để ý nữa. Những điêu ngoa nầy không có gì mới mẽ trong văn hóa, văn chương và truyền thống của bọn cộng sản và bọn đầy tớ nằm vùng của chúng.

Cũng na ná điêu ngoa như vậy, chuyện ông “Nhiếp Chính Vương” Bửu Chánh sáng tác ra bản tuyên cáo khai trừ tôi ra khỏi Hòang Tộc vì vu cáo tôi viết BĐMT để phỉ bán Phật Giáo. Bản tuyên cáo khai trừ tôi, ngoài ông Bửu Chánh ngự ký còn tòan là quý ông Tây, bà Đầm ký vào, may mà họ khai trừ tôi, nếu không, tôi cũng phải chạy vắt chân lên cổ để mà tránh xa họ. Nhiều bạn bè bà con trong Hòang tộc yêu cầu tôi lên tiếng tôi cũng đã nói với họ:

“Tôi là Cháu nội của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cuờng Để, huyết thống chính thống của Ngài Đông Cung Anh Duệ Hòang Thái Tử Nguyễn Phúc Cảnh, con trưởng của Vua Gia Long, chỉ khi nào Ngài Nhiếp Chánh Vương Bửu Chánh thay máu của Liên Thành được thì hãy ra thong báo khai trừ.”. Sao Ngài Bửu Chánh và Hội đồng Hòang Tộc của Ngài không ra tuyên cáo những kẻ mang danh Hòang Tộc mà họat động cho công sản như Tôn Nữ Thị Ninh và nhiều ngừoi nữa?

Cũng vậy, trường hợp nhà Mậu Thân Học Nguyễn Đắc Xuân, bạn bè và an hem cựu CSQG yêu cầu tôi phải viết bài vạch mặt Nguyễn Đắc Xuân,vì hắn là “tay điếm đàng, khóat lác, lưu manh trời sợ đất chê, ông để hắn ba hoa như vậy coi sao được” tôi đã trả lời với thân hữu, và chiến hữu CSQG như thế nầy:

“ Tôi, Liên Thành, với tư cách là môtb sĩ quan QLVNCH, một sĩ quan CSQG, với tư cách một CHT/CSQG Thừa Thiên-Huế tại sao lại đi đôi co với một tên Việt Cộng đầy tớ nằm vùng, với một tên sát nhân, với một tên tội đồ dân tộc?”

Điều tôi có thể làm là: Sau 1966 và Mậu Thân 1968, vì Nguyễn Đắc Xuân trốn chui trốn nhũi trên rừng, nếu hắn mò về đồng bằng mà tôi bắt được, tôi sẽ thiết lập hồ sơ truy tố hắn ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận về tội sát nhân, tội giết ngừoi hằng lọat với đầy đủ chứng cớ để có bản án đề nghị: Tư hình.

Còn bây giờ, tôi sẽ thu thập

gom hồ sơ, tin tức, chứng từ, lời tường thuật v.v.. của nhiều thân nhân nạn nhân bị y sát hại, để lôi y ra tòa án Hình sự Quốc tế về tội diết chủng. Đó là việc mà tôi và đồng bào Huế, thân nhân của những nạn nhận đã bị nguyễn Đắc Xuân sát hại trong Tết Mậu Thân 1968, chúng tôi phải làm và sẽ làm.

Nguyễn Đắc Xuân, một tên việt cộng nằm vùng, một kẻ sát nhân sắt máu giết hại dân Huế không chút nương tay, hắn hòan tòan không đử tư cách và không đuợc phép đứng truớc mặt tôi, một Sĩ Quan QLVNCH, một Chỉ Huy Trưởng CSQG/VNCH để nói một lòi nào cả. Hắn là tên tội phạm hắn phải trả lời truớc trước tòa án Hình Sự Quốc Tế về những bằng chứng tôi và đống bào Huế đưa ra về tội giệt chủng của hắn.

– Ông Hòang Phủ Ngọc Tường kẽ ngồi ghế chủ tịch Tòa An Nhân Dân tại Trừơng Gia Hội cũng đã chối tội rằng, khi trận dánh Huế xẫy ra Ông ta dang ở Bộ Chỉ Huy Cánh Bắc đóng tại khe Trái, chứ không có mặt tại Thành phố Huế.

Lời chối tội nầy mâu thuẩn với câu trả lời của ông ta khi một ký giả ngoại quốc hỏi ông về vụ giết ngừoi ở Huế mà ông đã nhúng tay vào:

“ cũng chẳng khác chi giết những con rắn độc”

Tôi đã chúng minh trong cuốn BĐMT bằng sự việc, bằng lời khai của nhiều nhân chúng Ông Hòang Phủ Ngọc Tuởng có mặt tại Huế ngay giờ đầu trân đánh, và ngồi ghế chũ tịch Tòa an Nhân dân tại truờng Gia Hội.

Hoàng Ngọc Phủ Phan còn tệ hại và mất tư cách hơn người anh của y, khi mà trong năm 2009 cách đây khỏang sáu tháng, Phan đã thề rằng sẽ tự sát nếu ai đưa ra được tấm hình y nhúng tay vào những vụ giết ngừoi ở Huế trong Mậu Thân 1968 giống như tấm hình mà phóng viên Eddie Adams chụp hình Tuớng Loan xử bắn đồng chí Bảy Lốp của y

Câu chuyện tấm hình Tướng Loan là một vấn đề công khai minh bạch, không có gì sai luật pháp thời chiến tranh, và Tướng Loan cũng chẳng them tịch thâu cái máy anh oan nghiệt đó. Bấy nhiêu cũng đủ chứng minh tư cách hiên ngang, quan minh chính đại của ông rồi. Điều đáng trách là chúng ta và Hoa Kỳ đã để cho bọn phản chiến thân cộng thành công trong việc tạo nên dư luận rùm beng bên vực một tên đặc công Việt Cộng họat động khủng bố, giết người man rợ. Giết hại nhiều gia đình, mà máu loan chảy từ trong nhà ra ngoài sân, từ trong lòng xe tăng ra đến ngoài, xác trẻ thơ, bà già vung vãi đó đây, tai sao những bức ảnh giết ngừoi tan bạo của Bảy Lốp lại không được phơi bày, không được tân dụng để trả lời cho bức ảnh của Eddie Adams? Bức hình của Adams gây thịêt hại cho cá nhân tướng Loan là chuyện nhỏ, điều đang trách là các vị lãnh đạo miền Nam bấy giờ đã không làm sáng tỏ dư luận và cũng không đứng trên dư luận được để miền Nam mất đi một vị Tướng đầy nhân cách, can đảm, rất cần cho quốc gia lúc bấy giờ, đó là chuyên lớn. Bức hình chỉ nói lên hậu quả mà không đề cập đến nguyên nhân, đã gây nhiều hối hận cho Eddie Adams, và Tướng Loan, một người rất bao dung, cũng đã tha thứ cho Adams. Lịch sử đã đứng về phía Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, của VNCH.Còn an hem Hoàng Phủ, có tư cách gì mà đem tấm hình của Tướng Loan ra làm khuôn mẫu thách thức.

Bọn Cộng Sản trong Mậu Thân, dao găm mã tấu, lựu đạn AK chiếm thành phố Huế, giết người hàng loạt.Bác sĩ cứ người cũng là thầy học của chúng, chúng còn giết, huống hồ gì có ai, có phóng viênnào mà có thể an tòan tính mạng để chụp cảnh Hòang Phủ Ngọc Phan đang giết người?Hòang Phủ Ngọc Phan nói chuyện Phong thần hay chuyện liêu trai chí dị? Chuyện hài hước cho thiên hạ mua vui?

Hòang Phủ Ngọc Phan, nên yên chí, cơ quan tư Pháp của Chính Phủ Đức, Hoa kỳ, Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế họ có đầy đủ hình ảnh hồ sơ, tài liệu, ông khỏi thề làm chi.

Thư Ngỏ Kính Gởi Tất Cả Những Thân Nhân Của Các Nạn Nhân Trong Biến Cố Mậu Thân 1968 Tại Thửa Thiên –Huế

Hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2010, chỉ còn khỏang ba mưoi ngày nữa Tết lại về trên quê huơng, xứ Huế. Hơn bốn mưoi hai [42] năm trôi qua vậy mà vết thương Mậu Thân 1968 vẫn còn rỉ máu, vẫn tái phát cơn đau mỗi độ xuân về. Làm sao nguôi được nỗi uất hận nầy trong lòng người dân sống Hương ngú Ngự? Khoi mà cộng sản và bọn bán mình cho quỷ đỏ vẫn còn ngồi trên quyền lực, tội ác vẫn không được phơi bày và trừng phạt?

Đảng Cộng Sản Việt Nam và lũ bất nhân nằm vùng tiếp tục che đậy tội ác bằng cách bóp méo sự thật. Sự thật lịch sử về cuộc tàn sát đồng bào Huế trong Mậu Thân 1968 cần được minh bạch và nhắc nhỡ muôn đời cho hậu thế với càng nhiều chi tiết tĩ mĩ càng tốt. Bơpỉ vì, sự thật man rợ đó đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam và những tên tôi đồ sát nhân nằm vùng ém nhẹm, chà đạp phỉ bán lên vong linh của những nạn nhân vô tội.

Là công dân Vịêt Nam chân chính, chúng ta cần phải nói lên, kêu gào lên nỗi đau nầy cho lịch sử, cho công luận và công lýcủa 5327 nạn nhân bị thảm sát và 1200 người bị mất tích trong Tết Mậu Thân 1968. Lịch sử cần được minh chứng rằng, Cộng Sản la thảm họa cho Việt Nam, là tội ác đối với dân tộc, mà tội ác do bọn chúng gây ra cho đồng bào Thừa THiên Huế trong Tết Mậu Thân 1968 là một bằng chứng cụ thể và rõ ràng nhất.

Với tư cách là một ngừoi dân Huế, với tư cách là một Phó Truởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt kiêm Quận Truởng Quận III thị Xã Huế, truớc, trong, và sau thời gian xẫy ra vụ tàn sát đẫm máu đồng bào Huế trong tết Mậu Thân 1968, sau đó giữ chức vụ Truởng Ty CSQG/Thừa Thiên-Huế, với tư cách là một chứng nhân và đại diện cho hơn 5 ngàn anh chị em CSQG/Thừa Thiên-Huế đã hết lòng tận tụy thi hành công tac điều tra về diễn tiến, chi tiết nạn nhân, sát nhân trong biến cố Mậu Thân 1968 tại Thừa Thiên- Huế trong su61t thời gian 1968-1975

Tôi, Liên Thành, cựu Thiếu Tá QLVNCH, cựu Chỉ Huy Truởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thưa Thiên và Thị Xã Huế hiện đang thu thập tài liệu, tin tức, chúng từ, lời tuởng thuật của thân nhân 5327 nạn nhân vô tội bị thảm sát trong Tết Mậu Thân để truy tố Đảng Cộng San Việt Nam và những tên sát nhân đồng lõa vừa nêu trên ra trước ủy ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc va xin chuyển hồ sơ tội trạng truy tố đến Tòa Án Hình Sự Quốc Tế về tội diệt chủng.

Xin đồng bào Huế, thân nhân của 5327 nạn nhân bị sát hại, thân nhân của 1200 người đã bị mất tich, hãy giúp, phối hợp, cọng tác với chúng tôi, và các anh em trong lực lượng CSQG/Thừa Thiên-Huế, bằng cách gìn giữ và cung cấp cùng tin tức, lài liệu, chứng từ và lời tường thuật chính xác, về những gì liên quan đến vụ thảm sát đồng bào Huế trong Tết Mậu Thân.

Truy tố Đảng Cộng Sản Việt nam và đám sát nhân nầy ra trước tòa án Hình Sự Quốc Tế về tội diệt chủng chính là để lấy lại Công Bằng và Công Lý cho vong linh 5327 người vô tội bị thảnm sát và 1200 bị mất tích vào tết Mậu Thân 1968 tại Huế.

Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ e-mail sau:

Biendongmientrung@yahoo.com hay

nguyenphuclienthanh@gmail.com

Trân Trọng

Liên Thành

Cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế.

http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2010/01/lien-thanh-goi-than-nhan-cua-nhung-nan.html

January 27, 2010 Posted by | LIEN THANH-Gởi Thân Nhân Của Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Trong Biến Cố Mậu Thân 1968 tại Huế | | Leave a comment

Jan 21 2010: Secretary of State Hillary Rodham Clinton gives a speech on Internet freedom at the Newseum in Washington DC

Jan 21 2010: Secretary of State Hillary Rodham Clinton gives a speech on Internet freedom at the Newseum in Washington DC

http://www.youtube.com/watch?v=ccGzOJHE1rw

http://www.youtube.com/user/statevideo

January 27, 2010 Posted by | Jan 21 2010: Secretary of State Hillary Rodham Clinton gives a speech on Internet freedom at the Newseum in Washington DC | | Leave a comment

2010 Hillary Clinton Speaks at NUSEUM Single Internet Freedom Cyber-Freedom

2010 Hillary Clinton Speaks at NUSEUM Single Internet Freedom Cyber-Freedom

2010 Hillary Clinton Speaks about Shared Values and Visions for Our Humanity and our Collective Freedom at Nuseum Single Internet Freedom Cyber-Freedom Secretary Clinton announces bold initiatives to promote cyber-freedom; Says technology doesnt take sides for freedom and progress but the U.S. does and calls for a single internet

Secretary of State Hillary Rodham Clinton delivered remarks on internet freedom.

http://www.youtube.com/watch?v=-I2VUhHVToE

http://www.youtube.com/user/SBARTSTV

January 26, 2010 Posted by | 2010 Hillary Clinton Speaks at NUSEUM Single Internet Freedom Cyber-Freedom | | Leave a comment

Authority – Meet Technology: Will China’s Great Firewall Hold?

Authority – Meet Technology: Will China’s Great Firewall Hold?

Western media companies have long been faced with ethical challenges in order to access the vast Chinese market. But after accepting Beijing’s censorship and a series of attacks on its network, Google announced last week that it has had enough, and it is threatening to pull out of China. China aspires to be considered a trustworthy global economic leader, but plenty of companies doing business in that country share Google’s frustration at having to abide by different rules in the Middle Kingdom. How will the China Internet skirmish shake out? What lessons or cautionary tales does China’s experience offer repressive governments and their tech-savvy opponents in places like Iran and Cuba? What, if anything, should the Obama administration do to keep the Web free, worldwide? On Thursday, Secretary of State Hillary Clinton is expected to outline the administration’s plans in a major address on Internet freedom.

http://www.youtube.com/watch?v=tPboLPQyqWo

http://www.youtube.com/user/NewAmericaFoundation

January 26, 2010 Posted by | Authority - Meet Technology: Will China's Great Firewall Hold? | | Leave a comment

Guong dau tranh cua giao dan giao xu Dong Chiem Ha Noi cho lu suc vat trong phat giao an quang suc vat thich quang do suc vat vo van ai

Dong Chiem Ha Noi Parish bloodshed by Vietnamese Communist Party Bloodsuckers

Guong dau tranh cua giao dan giao xu Dong Chiem Ha Noi cho lu suc vat trong phat giao an quang suc vat thich quang do suc vat vo van ai

http://www.youtube.com/watch?v=0B1OOIeF7PM

http://www.youtube.com/user/sucvathochiminh

January 24, 2010 Posted by | Dong Chiem Ha Noi Parish bloodshed by Vietnamese Communist Party Bloodsuckers, Guong dau tranh cua giao dan giao xu Dong Chiem Ha Noi cho lu suc vat trong phat giao an quang suc vat thich quang do suc vat vo van ai | , | Leave a comment

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000)

hong_va_chuyen

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000)

NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản “Hồng và Chuyên” (KN2000) from fhg lkklj on Vimeo.

January 21, 2010 Posted by | hong_va_chuyen, NB Việt Thường: Truyền Thông việt-gian-cộng-sản "Hồng và Chuyên" (KN2000) | , | Leave a comment

Trung Tâm Thúy Nga đã bán cho chủ mới là Six Flags tại VN

Tô Văn Lai và MC Kỳ Duyên

Tô Văn Lai và MC Kỳ Duyên


Trung Tâm Thúy Nga đã bán cho chủ mới là Six Flags tại VN

Đây là một tin đáng tin cậy từ đồng hương ở Toronto, Canada

Thuý Nga đã bán trung tâm của họ từ mùa hè năm 2009 cho chủ mới là Six Flags tại VN tập đoàn này là chóp bu từ thủ tướng đứng làm chủ nhân, những Paris Bynight về sau ca sĩ trong nước rất nhiều, khi giới thiệu ông Ngạn nói “hầu hết ca sĩ hải ngoại” Nhưng kỳ thữc hầu hết ca sĩ trong nước!

Điều lo lắng của ông hết sức chính xác, tiếc thay qúa muộn, việc vận động mua băng gốc là điều chính đáng, vì đạo đức, nhà tôi không giàu có nhưng không mua băng lậu bằng cách kêu gọi anh em trong gia đình góp tiền mua băng gốc rồi chuyền nhau coi nên giá thành không khác so với băng sang lậu – Làm như thế mình khỏi áy náy trong lòng

Nguyễn Mậu Hiệp

Và sau đây là thư của độc giả gởi cho Nguyển Ngọc Ngạn

Thưa anh Nguyễn Ngọc Ngạn,

Tôi bạo dạn viết vài dòng cho anh. Cứ xem đây là một người trong khán giả và độc giả rất ái mộ văn tài của anh từ sau khi đọc truyện “Nước Đục” của anh hơn mười năm trước. Tôi chưa từng được găp anh, nhưng với anh Tô văn Lai thì không lạ gì. Tôi biết anh Lai từ ngày ảnh đến Mỹ phải ngủ ở nhà các bạn bè, đi từng tiểu bang để bán các cuốn Thúy Nga rất vất vả để tạo nên một Trung tâm Thúy Nga ngày nay. Một tấm gương rất đáng kính phục.

Cuốn Thúy Nga 40 có Khánh Ly hát bài “Mẹ” hay gì đó với hình ảnh Máy Bay Trực Thăng Việt Nam Cộng Hòa Bắn Xuống Dân Chúng là một sự trình bày lào khoét. Dĩ nhiên là tôi biết ai thực hiện vì có thời gian người đó đã ở Mỹ và làm việc chung với tôi (và trở về định cư tại Việt Nam).

Sau những phản ứng dữ dội của đồng bào VN tại Mỹ vì những hình ảnh láo khóet bôi lọ Quân Lực VNCH, thì TT Thúy Nga lại bình an vô sự và mọi người đã quên đi.

Người bạn trẻ đó lại làm một cuốn phim khác có tựa là “Áo Lụa Hà Đông” phát hành các đây khỏang 2 năm tại VN và hải ngọai. Lại cũng những cảnh quân đội của Việt Nam Cộng Hòa bắn vào trường học làm chết nhân vật nữ chính trong truyện phim. Lại một trình bày và tuyên truyền Láo Khoét!

Một số người vô tư cho là phim cảm động. Tôi chỉ biết chán nản lắc đầu. Ý thức của một số không nhỏ của những người xem phim trong cộng đồng VN ở đây quá kém, phải buồn lòng mà nói như vậy. Và dĩ nhiên đối tượng của tuyền truyền cộng sản luôn nhắm vào những người này!!!

Nhưng điều đáng nói, và nguyên nhân lá thư bỏ ngỏ này là vì trong một DVD Thúy Nga gần đây, anh (Nguyễn Ngọc Ngạn) đã nhắc đến tên người bạn trẻ đó để cám ơn và tuyên dương đã có công với Trung tâm Thúy Nga.

Tại sao anh không lờ đi, đừng tuyên dương như vậy, bởi vì hậu quả là sẽ có không ít người nghi ngờ thiện chí của Thúy Nga về đường lối “quốc gia”, anh có thấy như vậy không???

Tại sao một phim clip trong Thúy Nga 40 và phim “Áo Lụa Hà Đông” cũng của LH thực hiện đều luôn bêu xấu VNCH mà thực ra những tội pháo kích vào trường học, giết tập thể dân chúng toàn là do người cộng sản làm khi chiến tranh đang tiếp diễn tại Việt Nam vào 35 năm trước!!!

Anh Tô văn Lai có quyền về Saigon tính chuyện làm ăn, thì phải giao thiệp với cộng sản, cũng như LH nếu ở Mỹ thì khó có tiền để làm phim nên phải dựa vào guồng máy cai trị để Được Làm Phim. Năm nay đã hơn 40 tuổi, LH vẫn còn “trẻ” và mù mờ về “quốc gia dân tộc” thì sự chọn lựa để đứng về phía nào có lợi cho mình là điều dễ hiểu.

Khi con người có ý thức thì một Bill Gates khi lập công ty Microsoft cũng chỉ khoảng 20 gì đó, và Nguyễn Thái Học của Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng chỉ dưới 24 tuổi. Nhưng tôi không trách LH vì mỗi người đều có lý tưởng dù có đi sai đường. Những tai hại mà LH tuyên truyền là có bộ máy của cộng sản ở đàng sau điều khiển, tôi chỉ tiếc là TT Thúy Nga và anh dính vào đó.

Dính vào cộng sản thì chỉ có thân bại danh liệt, đừng mong nhờ chúng mà được vinh thân phì da.

Anh là nhà văn, không nên để những điều đó làm vẩn đục sự nghiệp của mình.

Còn anh Tô văn Lai, đã xưng là giáo sư thì đã từng đi dạy những thế hệ trẻ, cũng không nên để tiểu sử của mình dính vào bất cứ một thằng Việt cộng nào trong những năm cuối đời. Hãy nhìn Nguyễn Cao Kỳ thì biết, thật tội nghiệp, không biết ông ta đã mở mắt chưa!!!

TG.

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=11111

January 20, 2010 Posted by | Trung Tâm Thúy Nga đã bán cho chủ mới là Six Flags tại VN | | Leave a comment

Tank Man – Tiananmen Square protests in 1989

Tank Man – Tiananmen Square protests in 1989

Documentary about the legendary tank man and surrounding events of the Tiananmen Square protests in 1989

http://video.google.ca/videoplay?docid=2300254722104314948

http://picasaweb.google.com/cde7555

January 14, 2010 Posted by | Tank Man - Tiananmen Square protests in 1989 | | Leave a comment

Nhà Báo Việt Thường góp ý về bài: “Cậu Ánh đi sứ” của tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất (Kỷ Nguyên 2000)

Nhà Báo Việt Thường góp ý về bài: “Cậu Ánh đi sứ” của tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất (Kỷ Nguyên 2000)

January 13, 2010 Posted by | Nhà Báo Việt Thường góp ý về bài: "Cậu Ánh đi sứ" của tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất (Kỷ Nguyên 2000) | | Leave a comment

Hoàng Cơ Minh: Anh Hùng hay Thiên Cổ Tội Nhân? – Kim Âu

Hoàng Cơ Minh: Anh Hùng hay Thiên Cổ Tội Nhân? – Kim Âu

Dẫn nhập:Trước khi rời khỏi Washington D.C, chia tay những anh em cùng trong ban lãnh đạo cuộc biểu tình chống Phan văn Khải ngày 21 tháng 6 năm 2005 trước tòa Bạch Ốc, tôi tặng cho mọi người hai câu thơ tếu:
Hãy nghe chúng chửi như nghe hát
Chúng chửi om sòm bởi chúng thua.
Đúng như tiên liệu, bọn Phở Bò Việt Tân gấp rút mộ được mấy tên thí thân kiếm cháo, ra rả chửi bới những người quốc gia chân chính qua hệ thống đài phát thanh hố xí hai ngăn TNT của chúng.
Chửi người, người chẳng thèm nghe
Hóa ra bọn chúng một bè chửi nhau.
Theo một số người thuật lại thôi thì hết Chị Ba Chú Ía, Dì Năm Chuồng Chó, Anh Hiệp Thụt Két, chú Đông Gián Mối, chị Hạnh Mặt Dầy, anh Mãng Đầu Khấc, Hùng Anh xổ số bịp. Độ Mặt Méo..v..v tranh nhau dí mõm vào những cái hố xí hai ngăn TNT để bài tiết vào tai nhau.
Chỉ khổ cho cái lỗ tai của các thính giả bị tặng cái hố xí hai ngăn TNT sau khi sửa xe hay mua hàng nên bị ảnh hưởng tối đa. Thật là tai họa, tức HỌA VÀO TAI. Buổi sáng đi làm cứ phải rửa tai ba bốn lần vì sợ gây ô nhiễm môi trường, bạn đồng sở phải bịt mũi ghê tởm.
Bọn Việt Cộng thành công qua lối tuyên truyền trắng nhờ vào độc quyền thông tin một chiều. Nhưng trong những xã hội dân chủ cái trò tuyên truyền trắng đó chẳng mảy may tác dụng vì thông tin quá phong phú, đa dạng.

Nếu sống vào thời này, bà mẹ của Tăng Sâm chẳng cần phải bỏ khung cửi mà chạy bởi những lời bịa đặt, bịp bợm ngay lập tức bị bóc trần.
Đại khái như việc một bọn gian nhân hiệp đảng tụ tập lại với nhau, diễn trò tưởng niệm tên đại bịp Hoàng Cơ Minh để chuẩn bị cho một trò bịp mới thì thay mặt cho những người quốc gia chân chính, chúng tôi đã sẵn sàng VẠCH MẶT bọn chúng.

Thật ra nếu bọn Phở Bò Việt Tân không bày trò bịp bợm thì chúng tôi chẳng tốn công lên tiếng. Đối phó với trò bịp xưa chỉ cần một bài viết cũ. Nói là cũ nhưng thật ra vẫn mới với những người chưa hề được đọc.
Năm năm trước, bài viết này chỉ in ra được một nghìn năm trăm bản. Ngày hôm nay MT Phở Bò Việt Tân yên tâm. Bộ mặt bẩn thỉu của Tên Đại Bịp Hoàng Cơ Minh sẽ được vạch trần và quảng bá sâu rộng đến hầu hết đồng bào năm châu, bốn biển.
Chuyện Hoàng Cơ Minh bày trò Kháng Chiến Bịp, Lừa Đảo ôm trọn Những Đồng Tiền Xiết Máu Đồng Bào, chúng tôi đã muốn cho vào quá khứ. Nhưng con người vốn mau quên và có nhiều đồng bào mới đến cũng chưa được biết trò Kháng Chiến Bịp này do khiếm khuyết thông tin. Trong khi bọn Cộng Sản và tay sai chuyên nghề đổi trắng, thay đen; đảo ngược phải trái tạo ra những huyền thoại giả dối để bày trò móc túi đồng bào.
Đồng tiền vốn quý vì khó kiếm nên những đồng tiền từ tâm chia ba, xẻ bảy càng quý hơn. Nếu để từ tâm của đồng bào bị bọn chơi bạc bịp lợi dụng kiểu kêu gọi đóng góp cho Kháng Chiến thì Kháng Chiến Bịp; tổ chức Xổ Số thì không người trúng; tiền quỹ hội đồng hương, Hội Tình Thương đóng góp được đem bỏ túi tiêu xài vô tội vạ thì cũng là một sự vô tâm đáng trách.
Điều đáng nói hầu như tất cả những tên bịp bợm đều có chung một cái lò đào tạo là Mặt Trận Phở Bò Việt Tân. Bởi thế nếu ngưng tay vạch mặt bọn này sẽ là một sai lầm lớn. Một khi chúng tôi đã ra tay tất nhiên loại “cỏ đuôi chó” chỉ là tiểu tiết, phụ đề. Tuần này để đáp lại bài báo tưởng niệm tên đại bịp, mời quý độc giả sang trang để đọc bài viết về tên Thiên Cổ Tội Nhân Hoàng Cơ Minh và trang uế sử của cái gọi là Mặt Trận Kháng Chiến Bịp tức đảng Việt Tân hiện nay./.
Nguyễn Triều với “chính sách bế quan tỏa cảng” thiển cận đã dẫn tới việc Thực Dân Pháp xâm chiếm và biến Việt Nam thành thuộc địa hơn 100 năm.
Trong khoảng thời gian Pháp thuộc đó nhiều cuộc kháng chiến chống thực dân đã nổ ra nhưng tinh thần ái quốc không mạnh hơn sức mạnh của vũ khí – sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở Châu Âu – nên hầu như không thành công mà chỉ để lại trong lịch sử thêm một số vị anh hùng, liệt sĩ “thành nhân”.

Đến thời kỳ đệ nhị thế chiến Pháp bị Đức đánh bại và cũng trở thành một dân tộc bị trị nên hệ thống thuộc địa cũng suy yếu phải để cho quân đội của Nhật vào Việt Nam chia xẻ quyền lợi rồi sau đó làm một cuộc đảo chánh chỉ trong 24 tiếng lật đổ toàn bộ hệ thống cai trị của Pháp ở Đông Dương giành lấy thế chủ động.
Nhưng không lâu sau đó, hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki đã kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Toàn thể Đông Dương lúc đó cùng một lúc hai thứ xiềng xích nô lệ tự đứt. Cuộc Cách Mạng Mùa Thu vào ngày 19- 8- 1945 thật ra chỉ là việc nhặt lại một chính quyền được thả nổi và việc Hồ Chí Minh được đề cử đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 2 – 9 – 1945 cũng chỉ là kết quả của một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ giữa những kẻ đầu cơ thời cuộc mà lực lượng của các bên đều nhỏ bé và yếu kém chưa thanh toán được nhau.

Sự do dự của các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng – sai lầm lớn nhất của các đảng phái và lực lượng quốc gia thời đó – đã gây ra đại họa kinh hoàng cho dân tộc Việt Nam dài hơn nửa thế kỷ, đến nay còn chưa chấm dứt.
Ba mươi năm đấu tranh Quốc Cộng cũng là ba mươi năm đọ sức của Thế Giới Tự Do và Quốc Tế Cộng Sản dẫn tới chung cuộc bất hạnh 30 – 4 – 1975 của dân tộc Việt Nam là nguyên cớ chính đưa một khối lớn người Việt Nam yêu Tự Do không đội chung trời với Cộng Sản tỏa ra sinh sống khắp nơi trên thế giới.
Trong lịch sử của nhân loại, có lẽ đây là cuộc di thực lớn nhất, đau thương nhất và bi thảm nhất. Nước mất, nhà tan. Gần như chẳng có gia đình nào toàn vẹn. Cả nước gông cùm. Kẻ đào thoát được, ngoài một thiểu số ăn trên, ngồi trốc, hút máu dân lành, chiến hữu mới có được tài sản giúp họ khả dĩ sống an nhiên tự tại.

Số còn lại mặc nhiên trở thành loại người ăn nhờ, ở đậu. Tất cả đều làm thân nô lệ xứ người.
Mấy năm đầu tiên từ 1975 cho đến cuối 1978. Chưa hoàn hồn vì cuộc đào tẩu, không mấy ai nghĩ đến chuyện nước non mãi cho tới 1979, Cuộc Chiến Tranh Biên Giới giữa Trung Cộng với Việt Cộng nổ ra, kèm theo đó việc ly khai của Hoàng Văn Hoan, Trương Như Tảng bộc lộ những mâu thuẫn trong tập đoàn Cộng Sản, lúc đó hải ngoại mới dấy lên phong trào tập hợp lực lượng nhằm phục quốc.
Nhiệt vọng phục hận lúc này thức tỉnh bởi mọi người đã thấm thía nỗi nhục nhằn qua mấy năm bươn chải để thích nghi với cuộc sống lưu vong đã gây ra lắm chuyện đau lòng.
Có tiếng vang nhất trong giai đoạn đó là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam nhưng trên thực tế không có hoạt động gì đáng kể ngoài vấn đề tai tiếng về những trò bịp bợm trước và sau khi Hoàng Cơ Minh thảm tử.
Tìm hiểu kỹ sự việc, chúng tôi thấy trong khi những anh em Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đang bị đày đọa trong những nhà tù Cộng Sản thì tại hải ngoại có một nhóm người lợi dụng Tinh Thần Ái Quốc của đồng bào và chiến hữu – đang còn nhiệt vọng phục hận – bày ra trò Kháng Chiến Bịp để quyên góp, thậm chí cưỡng ép đồng bào nộp tiền cho họ làm giàu tắt.
Đầu trò của tổ chức này là cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và hầu như tất cả mọi phần vụ quan trọng khác của tổ chức này đều do gia đình, dòng họ Hoàng Cơ nắm giữ.
Đặc biệt Vụ Tài Chánh do Hoàng Cơ Định – một người mà cả Ban Đại Diện Sinh Viên và Giáo Chức tại trường Cao Đẳng Hóa Học, Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ đứng lên tố cáo về tội tham nhũng, bị đưa ra Giám Sát Viện cách chức từ năm 1970,- giành phần quản lý.
Khởi đầu, Mặt trận Kháng Chiến Bịp này vốn thoát thai từ một tổ chức có tên là Lực Lượng Quân Nhân Việt Nam ở Miền Đông và Miền Tây hình thành từ năm 1978 sau cải danh thành Lực Lượng Quân Dân Việt Nam và nhờ vào quyết định sai lầm của cựu tướng Nguyễn Chánh Thi (cũng do xảo kế của Hoàng Cơ Minh lừa cả Nguyễn Chánh Thi và Phạm Văn Liễu nhằm khuynh loát tổ chức để loại bỏ Lục Phương Ninh, Đinh Thạch Bích.v.v) trong vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Ủy Viên đã ký quyết định giải tán tổ chức này để sát nhập với Tổ Chức Phục Hưng, Tổ Chức Người Việt Tự Do thành Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam vào ngày 1- 8 – 1981.
Lúc đó, ông Nguyễn Chánh Thi đương nhiên trở thành Chủ Tịch của tổ chức mới. Ông Phạm Văn Liễu làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại và Hoàng Cơ Minh là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội.

Sự xếp đặt này cũng hợp lý theo đẳng cấp từ chế độ cũ vì khi Hoàng Cơ Minh vào học trường sĩ quan Hải Quân 1955, ông Liễu đã đeo lon thiếu tá được 3 năm đang là Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến. Ông Nguyễn Chánh Thi thì đang là Tư lệnh phó Liên đoàn Nhảy Dù.
Sau cuộc khuynh loát tổ chức nói trên, ngày 18 – 8 – 1981 Hoàng Cơ Minh đi Bangkok. (Nhóm 9 người- Hoàng Cơ Minh (tự Chính), Lê Hồng (tự Hiếu) Nguyễn Trọng Hùng (tự Huy), Trương Tấn Lạc (tự Lộc), Nguyễn Văn Thành (tự Thông), Phan Văn Phúc (tự Phút). Trần Thiện Khải (tự Khanh), Nguyễn Đức (tự Đài), Nguyễn Thành Tiễn (tự Tín) – sau bỏ về Hawaii đã từng bị mưu sát hụt. – có cựu Đại tá Nguyễn Hữu Duệ tháp tùng đã không vào được Thái Lan. Duy nhất chỉ một mình ông Duệ có quốc tịch Hoa Kỳ là được chấp thuận. Mãi đến tháng 10 – 1981 qua Richard Armitage được Tướng Sutsai giới thiệu nhóm HCM mới được nhận vào Thái làm công tác phỏng vấn, dò la tin tức về POW – MIA và cho ở tại Ubon từ tháng 11 – 1981.

Tại tỉnh Ubon thuộc vùng Đông Bắc cách Bangkok khoảng 500km, Minh được cho mướn một mảnh đất làm “Chiến Khu Quốc Nội ” tại làng Bultharit còn khoảng 15 cây số tới biên giới Miên Thái (báo VNTP số 233).

Đến lúc này âm mưu lừa bịp của Hoàng Cơ Minh càng lộ rõ. Nhóm Người Việt Tự Do như đã viết phần trên sau khi hòa nhập vào với MT đã giới thiệu cho tờ báo Nhật Seikai -Nippo đăng bản văn kêu gọi của Lực Lượng Kháng Chiến Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 1981 trong khi Hoàng Cơ Minh và nhóm tiên phong chỉ vừa mới vào được Thái có hai tháng.
Sau đó, Hoàng Cơ Minh tiếp tục tiến hành bịp bợm một cách có hệ thống, bài bản.

Hắn nhờ ký giả Hoàng Xuân Yên bút danh Hoàng Xuyên viết bài tường thuật về thăm chiến khu trong nước (viết láo là về tận Đà Lạt) tham dự Ngày MT Công Bố Cương Lĩnh 8 – 3 – 1982, đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong tới 6 kỳ [ từ số 151 (ngày 1/5/1982 đến số 156 (ngày 16/7/1982)] tạo thành một cơn sốt Kháng Chiến trong tất cả mọi nơi có Người Việt Quốc Gia cư ngụ (gần đây Hoàng Xuyên sau nhiều năm im lặng đã lên tiếng vạch trần bộ mặt xảo quyệt, đểu cáng của Hoàng Cơ Minh qua trả lời phỏng vấn của Ký giả Tân Dân đăng trên Hải Ngoại Nhân Văn từ số 18 – 19 tháng 10 /1999).
Ngay cả “cameraman” Nguyễn Ngọc Ấn (lúc đó đang làm cho CBS) cũng được chi tiền để làm cuốn phim “Hoàng Cơ Minh Trail” và lừa cả cấp trên trong CBS để đưa lên phần tin. Sau đó, cuốn phim Vidéo Kháng Chiến “Dĩa Giấy, Lính Lào, Rừng Thái Lan” được lưu hành như một bằng chứng Kháng Chiến để đoàn viên MT mặc sức lừa bịp đồng bào
Tiếp thêm xảo kế, tờ báo Kháng Chiến (Bịp) (ra số thứ nhất ngày 1- 4 – 1982) đã loan tải những bản tin thất thiệt đến độ hoang tưởng về những trận đánh ở trong nước. Những trò bịp bợm, xảo quyệt có hệ thống, lớp lang đó tất nhiên làm nức lòng đồng bào dẫn tới việc thành lập Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến ngày 3 – 4 – 1982 do ông Phạm Ngọc Lũy làm Chủ Tịch để quyên góp tài chánh cho kháng chiến?!!? (Nguyễn Ngọc Bích phụ trách phần Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do hiện nay đã về hưu là người viết diễn văn và soạn thảo cương lĩnh phần chuyển ngữ sang Anh Văn do Nguyễn Hữu Vinh).
Thời đó, hầu như tất cả đồng bào Việt Nam tại hải ngoại đã bị rơi vào mưu mô quỷ quyệt của dòng họ Hoàng Cơ và trở thành nạn nhân của việc buôn bán, bịp bợm Tinh Thần Ái Quốc nhân danh Kháng Chiến.
Lúc này Phạm Văn Liễu ở Hoa Kỳ gần như đồng tình với những thủ đoạn xảo quyệt của Minh nên khi Hoàng Cơ Minh lẳng lặng cho Nguyễn Chánh Thi về vườn tiếm chức Chủ Tịch, Liễu cũng im lặng hùa theo.
Cuối năm 1982, chính Phạm Văn Liễu mới phát giác ra Hoàng Cơ Định không hề gởi tiền sang Thái. Cựu đại tá Phạm Văn Liễu khai trước tòa ngày 19 – 12 – 1994 : “Tôi thấy buồn vì tiền bạc thu được nhiều như thế, tôi tưởng Hoàng Cơ Định đã gởi về nhưng chẳng có chi nhiều ở căn cứ”.

Sau mới biết được rằng Định có gởi về khoảng 160.000USD nhưng Hoàng Cơ Minh gởi trả lại, bảo em giữ lại số tiền ấy ở Mỹ.

Lẽ dễ hiểu Richard Armitage tức Trần Văn Phú đã trả lương cho công tác dò la tin tức POW – MIA rất sòng phẳng, đậm đà bằng mật phí.
Như vậy tất cả tiền bạc của Mặt Trận xiết máu trực tiếp kiếm chác được của đồng bào hay do Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến quyên góp đều ở lại Mỹ và nằm trong “hầu bao ” của gia đình Hoàng Cơ Minh và phe đảng.

Tính sơ sơ…khoảng chừng từ 18 đến 22 triệu USD (tài liệu của Nguyên Vũ)
Điều đó có nghĩa là ngay từ phút đầu tiên cho đến khi thảm tử, Hoàng Cơ Minh đã có manh tâm, chủ tâm và chuyên tâm làm một cú bịp lớn.
Trong cuốn Hồi Ký Một Đời Người, ông Phạm Ngọc Lũy đã ghi lại những lời nói của Hoàng Cơ Minh trong lúc thuyết phục Dược Sĩ Huỳnh Ngọc Anh cho vợ là nữ Luật Sư Nguyễn Thị Truyện tham gia MT như sau:’ Một khi chúng ta về được trong nước rồi, những người ngoài này không còn cần thiết nữa sẽ bỏ đi hết” (tập I, trang 400 – dòng thứ 10 – 11 sđd HKMĐN).
Hoàng Cơ Minh có trở lại Hoa Kỳ vào ngày 16 – 4 – 1983 để tham gia Đại Hội Chính Nghĩa từ ngày 28 – 29 /30 – 4 – 1983.

Tại đây, Minh trơ tráo tuyên bố thống hợp được 36 tổ chức qui tụ được hơn 10.000 Kháng Chiến Quân??!?!?
Cựu Đại Tá Trần Minh Công đã vô cùng lúng túng phải trả lời là: “Tôi không có ý kiến…” khi nữ ký giả báo The Register hỏi:” Ông là phát ngôn viên, ÔNG NGHĨ SAO VỀ LỜI TUYÊN BỐ CỦA Chủ Tịch MT?” Phần ông Nguyễn Bích Mạc, đảm trách ngoại vận của MT nhìn rõ sự giả dối nên cương quyết không chịu phổ biến những con số trên. Tất nhiên sau đó Nguyễn Bích Mạc bị ghép tội phản bội?!!! (tr 122 HKMĐN. Phạm Ngọc Lũy).
Thật là Đại Bịp, ngồi không trong rừng Ubon mà dám tuyên bố như vậy để xây dựng cho mình một hào quang giả dối chỉ nhằm vào mục đích dơ bẩn cuối cùng như ta đã thấy : Tiền!.
Hỡi ơi! Thật mỉa mai! Thật đáng thương cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta!

Cả một khối hơn 5.000 người đầy nhiệt vọng, thành tâm với quê hương từ năm châu, bốn bể, đến tham dự Đại Hội Chính Nghĩa đã trở thành những đào thương, kép hát, quân hầu của vở tuồng Kháng Chiến Ma.
Đúng là chuyện “Nghìn Năm Bia Miệng”. Đại cuộc của cả một dân tộc đã bị hủy diệt bởi một kẻ vong thân trong vòng lửa của địa ngục dối trá.
Đọc những dòng hồi ký của ông Phạm Ngọc Lũy thật đau lòng cho Tổ Quốc và Dân Tộc.
Quả thật những năm cuối cùng của Thế Kỷ 20 nằm trong thời Suy Mạt của Dân Tộc Việt Nam nên mới nẩy sinh ra tên đại bịp Hoàng Cơ Minh – người đã hủy diệt lòng khả tín vào những tổ chức cứu quốc của toàn thể đồng bào và chiến hữu tại hải ngoại- người coi Hồ Chí Minh là thần tượng cả về hình thức lẫn nội dung và tự hoang tưởng cho mình là hậu thân của Hồ Chí Minh qua cách phục sức quần áo bà ba đen, khăn rằn, để râu chòm.
Công Thức ba mẫu tự HCM = HCM cũng được Nguyễn Tường Bá xử dụng làm vũ khí tuyên truyền.

Nếu thật sự HCM 1 = HCM 2 thì chúng ta đâu có cần gì phải chống Cộng mà nên khăn gói trở về để xây dựng đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa cho xong. Có điều chúng ta còn hận chưa dẹp bỏ được hậu quả của tên chó chết HCM gây ra thì lại nảy sanh thêm một tên đại bịp khả ố HCM nữa.
Điều này cũng chỉ rõ một vấn đề là đám chính khứa “tea room” lường thưng, tráo đấu trong lãnh vực chính trị đã một thời nắm giữ vận mệnh quốc gia chỉ là một đám người “úy tử tham sinh”, “ái quốc tại khẩu ” chứ chẳng bao giờ chịu dấn thân thật sự để phụng sự đại cuộc của đất nước.

Chính quyền VNCH bại vong. Lỗi ở họ. Chuỗi ngày lưu vong thất thổ kéo dài lỗi cũng ở họ, do thói cả nể dung dưỡng những hành vi lừa gạt, xảo trá. Kèm theo đó bản chất “chính khách salon” vốn ngại gian nguy nên dẫu chỉ một vé máy bay khứ hồi sang một đất nước thanh bình không tiếng súng, cũng chẳng chịu lên đường kiểm tra cho rõ thực hư.

Một số người khi thấy Hoàng Cơ Minh bị thảm tử do chính những hành động tự diệt của ông ta, cho đó là người có lòng ái quốc và đã hy sinh vì đại cuộc nhưng như chúng tôi đã phân tích làm gì có đại cuộc trong đầu Hoàng Cơ Minh bởi mấy từ ngữ xa xỉ dùng để bịp bợm như : Chiến Khu Quốc Nội, Biên Thùy Đông Dương, Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Nội, Ủy Ban Kháng Quản, Đông Tiến v..v.. tất cả chỉ là sản phẩm của những bộ óc lừa đảo, xảo quyệt.
Đại Cuộc và Chính Nghĩa ở đâu khi ngay bước khởi đầu đã là những trò dối trá, bịp bợm?
HÀO KHÍ VÀ HÙNG KHÍ Ở CHỖ NÀO KHI CHIẾN KHU QUỐC NỘI CHỈ LÀ MẤY CĂN NHÀ Ở TRÊN ĐẤT THÁI? Chẳng lẽ hàng đêm CHỐNG MUỖI ĐỐT ĐỂ KHỎI SỐT RÉT LÀ KHÁNG CHIẾN Ư?
Kiểm chứng lại cho kỹ những bài phỏng vấn ông Trần Văn Sơn, Đỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiện, Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công – những nhân vật chính trong vở tuồng Kháng Chiến – chúng tôi thấy những nhân vật này vẫn chưa dám nói hết Sự Thật.
Bởi chính họ đã tiếp tay thần tượng hóa một con người bằng những trò lừa bịp, dối trá nên không đủ can đảm để nhận lãnh trách nhiệm trước SỰ THẬT.

Diễn biến từ buổi khởi đầu cho chúng ta thấy rõ Hoàng Cơ Minh chỉ thực sự nổi lên nhờ vào những trò dối trá. Hắn chưa từng đặt chân lên đất Mẹ, ngay cả khi vong mạng vì hậu quả của vở tuồng Kháng Chiến Bịp .
Không ai có quyền nhân danh “Phục Vụ Đại Cuộc” để biện minh cho những hành vi lừa đảo, dối gạt quần chúng.
Trải mấy nghìn năm lịch sử quá nhiều thăng trầm, biến động nhưng cho dù mất hàng nghìn năm nô lệ giặc Tàu và hàng trăm năm nô lệ giặc Tây, cuối cùng dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn và phát triển do biết dùng “Chí Nhân để thay Cường Bạo, biết lấy Đại Nghĩa để thắng Hung Tàn.”
Vận nước gặp thời Suy Mạt nên mới nẩy sinh ra chuyện lẫn lộn giữa Chính Trị với Tà Trị, Anh Hùng với Đại Gian Hùng.
Mười ba năm đã trôi qua kể từ ngày Hoàng Cơ Minh thảm tử nhục nhã tại Tây Bắc Lào do bị trục xuất khỏi đất Thái. Bọn Kháng Chiến Ma vẫn trơ tráo xem như hắn còn sống, vẫn nuôi dưỡng âm mưu tiếp tục lừa bịp và làm phân hóa Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại bằng những trò “ma nớp” chính trị.
Nếu Người Việt Quốc Gia chúng ta không đủ dũng khí lên tiếng vạch trần Sự Thật thì chắc chắn giới trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục bị những tổ chức bịp bợm dẫn dắt vào con đường sai trái không còn biết đâu là đại cuộc của dân tộc.
Một phần tư thế kỷ đã qua, nhiều tổ chức yêu nước vẫn tiếp tục trên đường tranh đấu. Có những người đã nêu tấm gương sáng, đã anh dũng hy sinh như Liệt Sĩ Trần Văn Bá (từ hải ngoại về), Nguyễn Thành Sĩ, Hà Xuân Hùng, Thái Thanh Hùng, Phan Ngọc Nhất Linh, Nguyễn Công Ích (tại quốc nội) v..v.v.
Tổ Quốc và Dân Tộc tri ơn những anh hùng.

Nhưng riêng với sự việc nổi đình, nổi đám, nặng phần trình diễn nhất của MTHCM, xét về thực chất lại chính là vụ việc bẩn thỉu và ô nhục nhất trong lịch sử chống Cộng của người Việt lưu vong.

Người ta có thể lừa dối được một người mãi mãi. Có thể lừa dối một số người một ít lâu nhưng không ai có thể lừa dối được tất cả mọi người.
Trong bối cảnh lịch sử vừa qua và hiện nay hành vi nhục nhã Lừa Dối Tinh Thần Ái Quốc của khối người lưu vong là một Đại Tội Không Thể Tha Thứ. Như vậy tên Đại Bịp Hoàng Cơ Minh không thể là Anh Hùng mà chính là Thiên Cổ Tội Nhân./.
KIM ÂU
18 -8 -2000
Tài Liệu tham khảo:
Mặt Thật – Cao Thế Dung
Hồi Ký Một Đời Người – Phạm Ngọc Lũy
Tạp Chí Văn Nghệ Tiền Phong
Đặc San Hải Ngoại Nhân Văn..v..v..

http://tinparis.net/vn_index.html

January 13, 2010 Posted by | Hoàng Cơ Minh: Anh Hùng hay Thiên Cổ Tội Nhân? - Kim Âu | | Leave a comment

THẢM SÁT HÃI HÙNG: 1 tháng 4 năm 1975 tỉnh Phú Yên – Nguyễn Lộc Yên

tham-sat-ngay-01-04-1975

THẢM SÁT HÃI HÙNG: 1 tháng 4 năm 1975 tỉnh Phú Yên – Nguyễn Lộc Yên

Ngày 1 tháng 4 năm 1975, tỉnh Phú Yên bị thất thủ, có rất nhiều anh em Sĩ quan, Công chức, cán bộ Xây dựng nông thôn, Cảnh sát… của Miền Nam lâm cảnh hung hiểm. Việt cộng mong muốn hãm hại thành phần Sĩ quan hoặc Công chức cao cấp của Việt Nam cộng hòa và thành phần đảng phái Quốc gia đối lập với đảng Cộng sản

. Tại tỉnh Phú Yên có nhiều người theo đảng Đại Việt, bởi lẽ đảng trưởng là chí sĩ Trương Tử Anh (1914-1946), quê Hiếu Xương (nay là Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên, có lẽ từ đấy mà ảnh hưởng đến nhiều người nơi địa phương này, những ai sinh sống nơi đây, có lòng nhiệt huyết vì quốc gia dân tộc, đã vào đảng Đại Việt theo tiếng gọi chống Cộng cứu nước, mặc dù họ chỉ là Cán bộ Xây dựng nông thôn, Cảnh sát hay thường dân.
Sau mấy ngày gọi là “giải phóng”, chính phủ “cắt mạng” tại địa phương đến bắt bớ hoặc kêu gọi đích danh, gồm 125 người đi học tập, trong số ấy có sĩ quan, cảnh sát, xây dựng nông thôn, ấp trưởng… mà đa số là những người đảng viên của Đại Việt, trình diện tại tỉnh Phú Yên, để học tập với thời gian ngắn hạn.
Người viết được một người sống sót trong vụ thảm sát, anh ngậm ngùi kể lại: “Nghe đi học tập thời gian ngắn hạn, tôi lật đật lấy đồ dùng cá nhân, không quên đem theo lưỡi lam để cạo râu. Râu của tôi dài, chưa cạo được, vì mấy ngày lo trốn tránh. Sợ râu ria xồm xoàm họ ghét, nên vừa đến tỉnh, trong khi ngồi chờ đợi thì tôi cạo râu ngay.
Sau đấy, mọi người được dẫn đến Núi Đất thuộc xã Hòa Định, quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (gần mương dẫn thủy số 1, gần nơi Lù Đôi), tay bị trói chặt phía trước và cột lối xâu chuỗi, từ tay người này đến tay người kia.
Tôi nhớ, đêm đó là vào khoảng đêm ngày 3 tháng tư năm 1975 (22 tháng 2 năm Ất mão), nên trời không trăng, những ánh sao xa xăm trông lờ mờ, vì vậy cả vùng núi đồi nơi đấây như bóng đen bao trùm vạn vật. Chúng đã dùng súng trung liên và AK bắn xối xả. Tôi đứng gần sau chót, mặc dù chưa bị trúng đạn, nhưng tôi ngã người xuống đất để cầu may sống sót, những anh em bị trúng đạn, tiếng la thảm thiết, thân xác ngã chồng chất lên mình tôi, máu me chảy lênh láng, chúng bắn liên tục khoảng một tiếng đồng hồ mới xong việc thảm sát này. Thời gian bắn giết kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, là vì sự bắn giết do du kích thực hiện, nên chỉ có súng trung liên và AK.
Tôi nghe chúng nói với nhau, tất cả mọi người đều bị bắn chết sạch rồi, bây giờ chúng ta đi tìm kiếm đồng hồ và lục lọi bóp (ví). Nghe vậy, sợ bọn chúng biết tôi còn sống sẽ bắn bồi, nên dùng lưỡi lam cắt dây trói, bỏ chạy. Chúng bắn theo, tôi bị trúng đạn ở đùi, nhưng nhờ trời tối tăm, nên trốn được. Trời ơi! Sau mấy ngày thân nhân của anh em bị thảm sát mới hay biết, tìm đến nơi thấy cả một đống thân người chết chồng chất, những thân xác chết nằm ở bìa ngoài bị khô đét thật thảm thương! Họ phải tỉ mỉ tìm tòi từng chân răng kẽ tóc, hoặc dấu vết đặc biệt của người quá cố, mới biết ai là người của gia đình bị thảm sát nơi này.
Tôi còn nhớ tên một số người bị thảm sát:
– Ông Nguyễn Khánh, chủ tịch xã Hòa Thắng
– Ông Nguyễn Phúc (em ông Khánh), trưởng ban quân xa ty Cảnh sát Phú Yên
– Ông Trung úy Nguyễn Văn Nê là cuộc trưởng thị xã Tuy Hòa
– Ông Nguyễn Phương (rể ông Khánh) là cuộc phó xã Hòa Đa
– Ông Châu Văn Hiển là Cảnh sát viên ty Cảnh sát Tuy Hòa
– Ông Nguyễn Hai là Cán bộ Xây dựng nông thôn
– Ông Ngô Văn Bộn là Cán bộ Xây dựng nông thôn…
Thảm thiết thay gia đình ông Nguyễn Khánh, bị thảm sát bốn người một lúc.
Ngoài ra, trong số sát thủ trong đêm thảm sát hãi hùng, tôi còn nhớ tên một người du kích là: Nguyễn Công Chánh”.
Trong thời gian xảy ra đêm thảm sát hãi hùng này, lúc ấy người viết đã bị Việt cộng bắt giam ở một nơi khác gọi là Tam Giác Sốt (3 hòn núi chụm lại, chính giữa có một con suối cạn, ai vào đây một tuần là bị bệnh sốt rét ngay, mỗi ngày trung bình một người bị chết vì sốt rét xuất huyết, nơi này thuộc quậân Sơn Hòa. Ơ Ûđây giam giữ các sĩ quan VNCH, đa số là bị bắt trong cuộc di tản từ cao nguyên, trên liên tỉnh lộ 7B). Lúc ấy người viết ở trong tù có nghe nhưng thiếu tin tức chính xác về vụ thảm sát, mãi cho đến nay người viết được nghe người còn sống sót kể lại vụ thảm sát ấy, nên nhân dịp 30 tháng tư đen năm 2009, người viết xin tường trình, nếu sau này có thêm chi tiết khác sẽ xin bổ túc. Việc tường trình này là để cho đồng bào thấy được một sự trả thù dã man và hèn hạ của kẻ luôn tráo trở “chính sách khoan hồng của cách mạng”.
Không biết bà con đồng hương nghĩ sao về vụ thảm sát này? Riêng người viết nghiêng mình kính cẩn tiếc thương những người quá cố, để thắp nén hương lòng, người viết xin trân trọng gởi vài vần thơ chia sẻ cùng thân nhân và tưởng niệm người quá cố.

Nước nhà “giải phóng” giải gì đây?!
Nòi giống tương tàn đau đớn thay!
Lang sói xuống đồng, gây thảm thiết
Đồng bào vượt biển, chịu chua cay
Bóng hình người mất, luôn nhung nhớ
Dân chúng sống còn, mãi đọa đày
Hồn hởi phiêu diêu miền cực lạc!
Anh linh phù hộ nước non này!

Nguyễn Lộc Yên, Tháng Tư – 2009

http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2009/07/tham-sat-hai-hung-1-thang-4-nam-1975.html

January 8, 2010 Posted by | THẢM SÁT HÃI HÙNG: 1 tháng 4 năm 1975 tỉnh Phú Yên - Nguyễn Lộc Yên | | Leave a comment

tay sai suc vat nguyen tan dung khon nan mat day cho de dan ap da man giao dan Dong Chiem Ha Noi

Dong Chiem Ha Noi Parish attacked by Vietnamese Communist Party

tay sai suc vat nguyen tan dung khon nan mat day cho de dan ap da man giao dan Dong Chiem Ha Noi

January 7, 2010 Posted by | Dong Chiem Ha Noi Parish attacked by Vietnamese Communist Party, tay sai suc vat nguyen tan dung khon nan mat day cho de dan ap da man giao dan Dong Chiem Ha Noi | , | Leave a comment

qua trinh hoat dong cua nha bao viet thuong truoc 1975

qua trinh hoat dong cua nha bao viet thuong truoc 1975

January 2, 2010 Posted by | qua trinh hoat dong cua nha bao viet thuong truoc 1975 | | Leave a comment