ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình (NB Viết Thường)

Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình (NB Viết Thường)

1/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat


2/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat

December 18, 2009 Posted by | Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình (NB Viết Thường), suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat | , | Leave a comment

nha bao viet thuong: nguyen chi vinh ten viet gian tho Tau

nha bao viet thuong: nguyen chi vinh ten viet gian tho Tau

December 18, 2009 Posted by | nha bao viet thuong: nguyen chi vinh ten viet gian tho Tau | | Leave a comment