ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

FBI mời đồng bào hợp tác

fbi-moi-dong-bao-hop-tac

FBI mời đồng bào hợp tác

http://www.youtube.com/watch?v=m_ERH2n8Vik

http://www.youtube.com/user/hochiminhsucvat

October 27, 2009 Posted by | FBI mời đồng bào hợp tác, fbi-moi-dong-bao-hop-tac | , | Leave a comment

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc

ky-gia-le-hong-phuc

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc – cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (vietnamexodus)

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc – cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh VNHN from ditmehochiminh on Vimeo.

October 27, 2009 Posted by | Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc | | Leave a comment