ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Bieu tinh truoc Toa DS TRung Cong ngay 01/10/2009

Bieu tinh truoc Toa DS TRung Cong ngay 01/10/2009

http://www.youtube.com/watch?v=FZSgg7QL0bo

http://www.youtube.com/user/tuyetmai45

October 2, 2009 Posted by | Bieu tinh truoc Toa DS TRung Cong ngay 01/10/2009 | | Leave a comment

ho chi minh is son of bitch, ho chi minh is cock sucker, ho chi minh is mother fucker, ho chi minh is fucking animal:

ho chi minh is son of bitch, ho chi minh is cock sucker, ho chi minh is mother fucker, ho chi minh is fucking animal:

http://www.youtube.com/watch?v=2GVKTQfxqVE

http://www.youtube.com/user/9letmeseeit

Download svhcm-flv.pdf: http://tudodanchu.files.wordpress.com/2009/10/svhcm-flv.pdf (20.4MB, right click and save link/target as. Do not click on it !!! Tải svhcm-flv.pdf xuống máy bằng chuột phải, đừng có nhấn chuột trực tiếp !!!) and rename to svhcm.flv to play this flash video clip. (Đổi tên thành svhcm.flv để xem.)

svhcm = súc vật hồ chí minh


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh (nguoi doc: Nam Nhan)

NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 01/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 02/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 03/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 04/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 05/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 06/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 07/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 08/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 09/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 10/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 11/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 12/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 13/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 14/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 15/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 16/17 (nguoi doc: Nam Nhan)


NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh 17/17 (nguoi doc: Nam Nhan)

October 2, 2009 Posted by | ho chi minh is cock sucker, ho chi minh is fucking animal:, ho chi minh is mother fucker, ho chi minh is son of bitch, NB Viet Thuong: Yeu rau xanh Ho Chi Minh (nguoi doc: Nam Nhan) | , , , , | Leave a comment

Cộng sản là gì

Cộng sản là gì

http://www.youtube.com/watch?v=jWAZvUH493E

http://www.youtube.com/user/9letmeseeit

cong san la gi

WARNING: This video may not be suitable for minors…because it exposes communist crimes against humanity as a whole, and specifically, their crimes against the people of Vietnam. This video is essential viewing for communist believers and sympathizers.

The 82 million people living in Vietnam at the present moment have no freedom and human rights. They do not have a voice under the tyranny and oppression of the ruling communist government.

This video clip was made on their behalf, to speak up and let people know what communism really is.

What do the communists fear the most ??? THE TRUTH

—————————————- ————————
Em xin chân thành cảm ơn bác và đảng đã tạo cho em cơ hội làm clip này tặng cho các đồng chí vẹm ạ.

Kính thưa quý vị,

Có thể nói, đây là tuyệt phẩm vượt thời gian, với những lời nhạc bất tử đã đi vào lòng người, kèm theo những hình ảnh để đời, chắc chắn sẽ gây nhiều ấn tượng.
Tôi tin rằng với sự ủng hộ nhiệt nhiệt của quý vị, thì tác phẩm “cộng sản là gì” sẽ tồn tại mãi mãi trong kho tàng âm nhạc Việtnam.

http://www.youtube.com/watch?v=tk-2W_sOsMw

http://www.youtube.com/user/VirtuousRebel

Download congsanlagi-flv.pdf (Right click, save link/target as, do not click on it)http://tuoisang.files.wordpress.com/2009/10/congsanlagi-flv.pdf . Rename to congsanlagi.flv to play this flash video clip

October 2, 2009 Posted by | Cộng sản là gì ??? | | Leave a comment