ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Ma tăng việt gian cộng sản Thích Quảng Độ hãy học gương đấu tranh của giáo dân Thái Hà

quangdo1977

Ma tăng việt gian cộng sản Thích Quảng Độ hãy học gương đấu tranh của giáo dân Thái Hà, đừng bày trò “bất tuân dân sự, biểu tình tại gia, kêu gọi người Việt tỵ nạn cộng sản về VN họp với việt cộng” nữa. Bản mặt tay sai cho việt cộng của Thích Quảng Độ đã lộ ra quá rõ rồi!

http://www.youtube.com/watch?v=GSIrK71PimA

June 17, 2009 - Posted by | Ma tăng việt gian cộng sản Thích Quảng Độ hãy học gương đấu tranh của giáo dân Thái Hà |

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: