ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam invested by Japanese ODA source

Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam
Uploaded by ditmehochiminh

hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | Bamboo concrete used in East-West Highway in Vietnam invested by Japanese ODA source | Leave a comment

Massacre in Tibet by Chinese police

Massacre in Tibet by Chinese police (violent clip +18yo pls)

Massacre in Tibet by Chinese police (violent clip +18yo pls)
Uploaded by ditmehochiminh

April 15, 2009 Posted by | Massacre in Tibet by Chinese police | Leave a comment

suc vat le kha phieu va dang cong san viet gian buon dan ban nuoc

suc vat le kha phieu va dcsvn buon dan ban nuoc
Uploaded by ditmehochiminh

hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | suc vat le kha phieu va dang cong san viet gian buon dan ban nuoc | Leave a comment

Thuyền nhân tỵ nạn CSVN tới Poulo Bidong ngày 26.4.1979

Thuyền nhân tỵ nạn CSVN tới Poulo Bidong ngày 26.4.1979
Uploaded by ditmehochiminh

hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | Thuyền nhân tỵ nạn CSVN tới Poulo Bidong ngày 26.4.1979 | Leave a comment

Khmer-Krom Catholics beaten and killed by Vietnamese police

Khmer-Krom Catholics beaten and killed by VN police
Uploaded by ditmehochiminh

hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | Khmer-Krom Catholics beaten and killed by Vietnamese police | Leave a comment

Chinese ate Tibetans and Falun Gong practitioners raw flesh

Chinese ate Tibetans and Falun Gong practitioners raw flesh
Uploaded by ditmehochiminh

http://tudodanchu.wordpress.com/2009/04/12/anthit/

April 15, 2009 Posted by | Chinese ate Tibetans and Falun Gong practitioners raw flesh | Leave a comment

PHẬT GIÁO TIẾM DANH MỞ TRẬN ĐỊA CHIẾN Ở ÚC CHÂU

PHẬT GIÁO TIẾM DANH MỞ TRẬN ĐỊA CHIẾN Ở ÚC CHÂU. – TRƯƠNG MINH HÒA .

Sau khi bị lộ mặt tiếm là danh từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do huề thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo trong nước, đang đương đầu với lũ quỷ đỏ vô thần Cộng Sản tại quê nhà trong cơn pháp nạn nghiệt ngã, thì hệ thống Tiệm Phật ở Úc Châu, gồm một số thầy cúng, thầy tụng, thầy ma chay, chuyên gia thu tiền với danh nghĩa” cúng dường” lừa đảo qua” mặt hàng: đầu tư công đức cho kiếp sau”…là đám” thầy chạy” mượn đạo tạo tiền, dưới sự” điều phối” và cầm đầu của huề thượng Thích Như Huệ với cái tiệm Phật Pháp Hoa là cơ quan đầu não, trong hệ thống siêu thị Phật mang cái tên:” Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Tây Lan Hải Ngoại”, đám thầy chạy nầy tung ta nhiều chiêu, từ bản tuyên bố chung, họp báo đến đích thân huề thượng Thích Như Huệ, là ” tổng giám đốc chủ siêu thị Phật Úc Châu” lập ra cái gọi là Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Giáo Liên Châu. Một cơ cấu bình phong của giáo hội Phật Giáo Tiếm Danh, trò ảo thuật tồi và tay chơi bài: ba lá thiếu trình độ, nên khi mới ra lò là bộ mặt thật phơi bày. Do đó, trước cái” tình huống cực kỳ bất lợi” nhưng cũng” khẩn trương thời thượng” khi mà nhiều Phật tử đã tỉnh giấc mơ Tam Tạng, vì bị mờ mắt do tiếm danh bấy lâu nay, nên thu nhập từ tiền cúng dường, là lợi tức Chùa đúng nghĩa:

” Không lao động mà lại vinh quang.
Tụng kinh gõ mõ mà lại huy hoàng.
Lợi dụng ánh đạo vàng để làm thương mại.
Là đám thấy chạy tiếm danh Phật Giáo.
Thuyết pháp lếu láo, hù dọa chúng sanh.
Nghiệp báo lanh quanh: luân hồi, nhân quả.
Che dấu bản ngã: tham dâm sân si
Giả vờ quy y, thi đua hốt bạc”

Trong thời kỳ MẠT PHÁP, nên những thằng chụp giựt, lương lẹo trở thành MẬT PHÁT, là giới tư bản Phật Giáo, nhà giàu không đóng thuế, chủ tiệm Phật thì lên hàng triệu phú, là do nhiều khách thập phương, bá tánh” hoan hỷ” mang tiền đến nạp cho lũ điếm thúi đội lớp” thầy chùa” mà không” đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến LÀM TIỀN của những kẻ tiếm danh Phật, giáo hội để làm giàu” nhan nhản từ trong nước ra đến hải ngoại, tưởng đâu” thanh tâm trường an lạc” nào ngờ gián tiếp giúp cho những kẻ gian tăng tạo thêm nghiệp báo, làm phương hại đến uy tín của Phật Giáo:

” Có Nghiệp chuyên lùa đô la.
Ngồi trên đầu cha thiên hạ.
Bên trong làm nhiều chuyện bậy bạ.
Chẳng khác nào Ngạ Quỷ chốn thế gian.
Thật là y chang, sư quốc doanh Cộng Sản.
Khiến nhiều Tam Tạng thời đại cúng dâng.
Điếm thúi giả tăng, tiến dần triệu phú.”

Khi thương nghiệp” buôn Phật, bán Bồ Tát” theo chủ trương vô thần của Karl Marx, nay bị” tổ trác” khiến cho nhiều khách hàng chán ngán, không còn” hồ hởi phấn khởi” mang tiền cúng dường, làm công quả chùa nữa. Trong tinh thần đó, nên các thầy chạy của giáo hội Phật Giáo Tiếm danh ở Úc Châu, nơi tổng hành dinh đặt tại Nam Úc với huề thượng Thích Như Huệ, mở một trận địa chiến mới, kỳ nầy khá qui mô, dưới sự phối hợp của một số ca sĩ từ Hoa Kỳ sang, tại địa phương, đứng tên đăng cai gồm một ban tổ chức, lấy danh hiệu thật là ý nghĩa:” Buổi văn Nghệ Đao tình & Quê Hương” là:

-Cố vấn chứng minh: T.T Thích Tâm Phương, Đ.Đ Thích Nguyên Tạng.( từ tiểu bang miền Đông tăng viện)
-Cố Vấn Ban Tổ Chức: BS Đoàn Văn Tâm, BS Nguyễn Bảo Toàn.
-Trưởng Ban Tổ Chức: sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyên.
-Phó Ban Điều hợp tổng quát: Giác Định 9417 894 357.
-Phó ban nội vụ: Bác Sĩ Đoàn Văn Tâm.
-Phó ban ngoại vụ: Kim Chi 0411 367 116. Phương Ngôn 0422 834 609.
-Ban thư ký: Ý Thu, Huỳnh Anh.
-Ban thủ quỷ & bảo trợ: Hải Hạnh, Tố Lang.
-Ẩm Thực: Trần Lựu, Phạm Tạo.
-Ban điều hợp sân khấu: Anh Chương.
-Ban Nhiếp Ảnh: Hoàng Lan.
-Ban Trang Trí: Thắm, Nguyệt.
-Ban tiếp tan: Ngọc Mỹ, Như Ý, Lư Minh.
-Ban Trật tự Hội Trường: Vĩnh, Trung.
-Ban Soát vé: Chu Ngọc, Nhiều.
-Ban Y tế: bác sĩ Nguyễn Bảo Toàn..
-Ban MC: Đinh Thiệt, Kim Loan, Anh Chương.

Tờ quảng cáo in màu thật đẹp, đầu tiên có tựa đề:” Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngọại tại UĐL-TTL. Tu Viện Quảng Đức”. Nhìn cái tiêu đề trong ban tổ chức, ai cũng giết đây là do giáo hội Phật Giáo Tiếm Danh đứng ra tổ chức, chớ ai trồng khoai đất nầy, họ dùng bình phong Phật Giáo, thu tiền với danh nghĩa: GÂY QUỶ XÂY DỰNG BẢO THÁP TỨ ÂN tại Tu Viện Quảng Đức, TP Melbourne, tiểu bang Victoria. Trong khi cái TÂM chưa xây dựng được, thì dù có xây thêm chùa, bảo tháp, tượng Phật….cũng vô ích mà thôi, Phật Giáo không phải chỉ đơn thần là” chùa to, tượng Phật bự” để rình rang phô trương thanh thế của một thương nghiệp, mà một số sư ham vui cho là:” Tu mà lựa ngôi chùa lớn cho đỡ tấm thân”. Tuy nhiên, kỳ tổ chứ nầy rần rộ tại tiểu bang Adelaide, tại bản doanh của giáo hội Tiếm Danh cũng có lý do, mà ai cũng biết huề thượng” tổng giám đốc tiệm Phật” đã bị bể sau khi đồng hương, Phật tử địa phương khám phá ra ngài Như Huệ quá bệ rạc về mặt đạo đức, được nhà văn Đặng Văn Nhăm” đăng ký” vào danh sách” Giặc Thầy Chùa 2″ từ lâu khi ngài còn” tu đạo và đạo tu” Việt Nam và nay bảo lãnh một số sư” am tường triết học Marx Lenin” song hành với kinh Phật để hướng dẫn” đạo pháp theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, ngài có sáng kiến, huệ nhản huệ tâm trong việc” bàn giao trong vòng trật tự cho sư ở Việt Nam sang”….. Cho nên, muốn lấy uy tín và đồng thời” biểu dương tàn quân giáo hội tiếm danh” tại cơ quan đầu não, nên phải mời cả một số ca sĩ từ Hoa Kỳ sang” chi viện” và ban tổ chức hùng hậu, chu đáo, sắp mở trận đánh tôn giáo vận lớn vào lúc 5 GIỜ CHIỀU, NGẢY CHỦ NHẬT 28 THÁNG 6 NĂM 2009 tại Woodville Town Hall ( Adelaide), 74 Woodville Rd, Woodville SA. 5011., giá vé ủng hộ có ba hạng: 70, 45 và 35 Úc Kim…

Do bị tẩy chay nên đám tiếm danh Phật Giáo Úc Châu nói chung và tại tiểu bang Nam Úc ( Adelaide) nói riêng, không còn có thể dựa vào Phật Giáo và lấy danh nghĩa giáo hội do huề thượng Quảng Độ trong nước lãnh đạo nữa, nên CHỖ DỰA nay là thành phần BÁC SĨ, là giới mà người Việt Nam có thói quen” kính nể” nhất trong cộng đồng. Do đó, trong ban tổ chức, có bác sĩ, cũng là điều ai cũng nhận ra. Theo nguồn tin cho biết là các bác sĩ tốt nghiệp từ sau 1975, được coi là” thầy thuốc xã hội chủ nghĩa” nên khi tốt nghiệp ra trường, thay vì tuyên thệ trước vị thần y khoa cổ Hy Lạp, thì lại thề trước hình tượng của những ác quỷ thời đại” Karl Marx, Lenin, bên cạnh quỷ Hồ Chí Minh”, với lời thề:” Nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx lenin” nên đa số bác sĩ tốt nghiệp từ trường đào tạo xã hội chủ nghĩa thường mang tánh” dã man” truyền thống của đảng cướp, nên mới có chuyện phân biệt đối xử” điều trị theo lý lịch” cũng như:” học tài thi lý lịch” nên tại Việt Nám có” trình độ trị liệu” theo đẳng cấp trong đảng.

Chính lý do đó mà dân nghèo, nhất là thuộc thành phần” phản động” được điều trị tạc các bịnh viện hạng bét, còn cán bộ được trị ở những bịnh viện tốt, đa số là do các nước chi viện thành lập, cán bộ trung ương thì có” chế độ y tế” ở nước ngoài, nhất là các nước tư bản phản động Tây Phương, càng phản động thì tính mạng bịnh nhân được” đảm bảo”. Sau 1975, học đường trải qua thời kỳ” cách mạng” trong chính sách” thanh lọc học đường” với công thức:” học tài thi lý lịch” và từ đó đưa đến chủ trương đào tạo:” Hồng hơn chuyên”, nên trong khi con của các gia đình” quân nhân cán chính miền Nam” ngay cả những người giàu mới hôm qua, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bỗng trở thành” vô sản chuyên chính” bị đá văng ra khỏi các trường từ trung học đến đại học, nhất là các trường đào tạo chuyên môn ra bác, nha, dược…sĩ. Như vậy, bác sĩ…..vẫn còn được nâng đỡ theo việc đào tạo, cũng nằm trong gia đình hay thành phần” cách mạng” và sau đó tốt nghiệp, muốn được tiến thân cũng phải” phấn đấu” vào đoàn và sau cùng là vào đảng, lại được đảng tin cậy gởi ra nước ngoài, thì đây là thành phần” con đảng cháu Bác” thứ thiệt đấy. Một số bác sĩ” Hồng hơn chuyên” được đảng gởi sang hải ngoại, được học hành lại và trở thành bác sĩ mở phòng mạch, từ từ lấy nghề nghiệp để tạo uy tín và trong lúc hành nghề, cũng vừa làm công tác do đảng giao phó.

Sau bao năm mai phục, trong lớp áo” lương y như từ mẫu” theo đúng tinh thần của ” nước Úc và Y Sĩ Đoàn tư bản phản động” nếu không, áp dụng y như:” lời dạy của Hồ Chủ tịch” là bị mất bằng và có khi phải ra tòa về tội ngộ, cố sát…tuy nhiên, cây kim để trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, trong thời gian gần đây, theo nguồn tin của đồng hương tại tiểu bang Adelaide cho biết: phòng mạch bác sĩ là nơi phát thêm những băng thuyết pháp của tên sư công an Thích Chân Quang, nghe đâu là” cháu của Hồ Chí Minh”, nếu theo sự tấn phong của Dũng Lò Vôi ở Đại Nam Quốc Tự, Hồ Chí Minh đắc quả danh hiệu” Bồ Tót” thì cháu ruột của hắn là Thích Chân Quang của đắc quả danh hiệu” Bồ Tọt” lắm. Từ nơi của vị” lương y như đồ bỏ” nầy còn phổ biến cả sách mang tên” Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam” do Vẹm sư chánh cống” sao vàng” là Thích Trung Hậu, được Tiến khỉ Cao Huy Thùng ” rổng” là tay viết trên Giao Điếm, đề tựa; đúng là” ngưu tầm ngưu, mả tầm mả”; Tiến khỉ Cao Huy Thùng” rổng” là tác giả bài đánh phá Công Giáo với luận án:” Đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa thực dân”, là loại trí ngủ, khoa bảng bất lương, lưu manh trí thức, dù sống ở hải ngoại mà lòng vẫn mơ màng” đêm qua em mơ gặp bác Hồ”, nếu yêu bác, mến đảng, sao không trở về:” cút cung tận tụy” cho thỏa lòng” Cho Trấu”, mà lì lợm ở nơi các nước” tư bản phản động” đề vớt” bơ thừa sửa cặn” làm gì cho nhục?

Từ lâu cái phòng mạch bác sĩ là nơi ổ tuyên vận, tôn giáo vận rất” tinh vi” tại tiểu bang, nên nhiều bịnh nhân giựt mình khi thấy xuất phát nhiều sự kiện đáng quan ngại qua sách báo, băng DVD.., nay thì đám Đốc Tờ nầy ra quân, cùng với giáo hội tiếm danh” điều phối” mở cuộc tấn công qui mô vào. Được biết đám tiếm danh nầy từng mời tên công an tôn giáo Thích Nhất Từ sang” lếu láo” với danh nghĩa thuyết pháp. Theo thông báo đăng trên Adelaide tuần báo, số 371, thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009 ( do nhóm nhạc sĩ Phan Văn Hưng, thuộc băng đảng Vịt Tiềm do Trần Xuân Ninh và Hoàng Cơ Long) có quảng cáo về:” THẦY THÍCH TUỆ HẢI VIẾNG THĂM ADELAIDE”, báo đăng quảng cáo về” sơ yếu lý lịch” sư từ Việt Nam sang hoằng pháp, nội dung như sau: Thầy Thích Tuệ Hải, sinh năm 1968, tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách ( trước thuộc tỉnh Vĩnh Long) , tỉnh Bến Tre ; trụ trì chùa Long Hưng, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thầy xuất gia quy y với huề thượng THÍCH THANH TỪ ( sư nầy có nghiệp chuyên công tác từng hạ cờ vàng từ Mỹ, Úc, Âu Châu). Năm 1994 thầy Tuệ Hải được thầy huề thượng Thích Thanh Từ giao cho trụ trì chùa Long Hưng….Theo đồng hương ở Nam Úc cho biết, thì cái vụ” hoằng pháp” và hướng dẫn dưỡng sinh Ohsawa của Thích Tuệ Hải do KIM CHI, vợ của sĩ Nguyễn Bảo Toàn tổ chức.

Trước mặt trận mới nầy, thì” vải thưa nào che mắt thánh” nên chuyện tổ chức gây quỷ để thu tiền xây bảo tháp cho tu viện Quảng Đức ( giúp cho cơ sở Tiệm Phật ở Melbourne thêm” hoành tráng”) là chuyện phụ, nhưng với ban tổ chức và có cả lực lượng ca sĩ ngoại viện từ Hoa Kỳ như: Như Quỳnh, Quang Lê, hợp với ca sĩ từ Melbourne là Băng Châu và địa phương như Quỳnh Dao, Chu Thy… đủ thấy đây là trận đánh lớn, tấn kích vào nơi mà Phật tử và đồng hương Nam Úc đang bao vây bản doanh đặt tại chùa Pháp Hoa, do huề thượng Thích Như Huệ và một số sư từ Việt Nam sang cố thủ. Trận nầy ở Adelaide là” hơn các trận” đấy./.

TRƯƠNG MINH HÒA .
9.4.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | PHẬT GIÁO TIẾM DANH MỞ TRẬN ĐỊA CHIẾN Ở ÚC CHÂU | Leave a comment

Tuyên cáo Về việc: Tập đoàn CSVN cho Trung Cộng khai thác quặng Bauxite tại Tây Nguyên

Tuyên cáo Về việc: Tập đoàn CSVN cho Trung Cộng khai thác quặng Bauxite tại Tây Nguyên

Xét rằng:

1. Trong gần 5000 năm dựng nước và giữ nước, tổ tiên và ông cha ta đã hy sinh biết bao xương máu để giữ gìn độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cướp quyền, họ đã liên tiếp phạm biết bao nhiêu tôi ác đối với quốc gia dân tộc, kể cả dâng biển hiến đất cho Trung Cộng, mong được chúng che chở để bám giữ độc quyền cai trị:

· Tháng 09 năm 1958, Phạm Văn Đồng đại diện đảng CSVN, ký “công hàm” gởi thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai chấp nhận hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Trung Cộng.

· Tháng 12 năm 1999, CSVN ký Hiệp Ước Biên Giới nhường cho Trung Cộng hàng ngàn cây số vuông, trong đó 2/3 thác Bản Dốc và Ải Nam Quan của Việt Nam nay thuộc về Trung Cộng.

· Tháng 12 năm 2000, CSVN ký Hiệp Ước Phân Định Vịnh Bắc Bộ, dâng hiến gần 11,000 cây số vuông trên biển cho Trung Cộng.

· Ngày 2 tháng 12 năm 2007, Trung Cộng thành lập huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để cai quản hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nhưng CSVN không những đã không dám phản ứng mạnh mẽ, thích đáng, lại còn thẳng tay đàn áp thanh niên xuống đường chống đối việc cướp nước trắng trợn này.

2. Gần đây, đầu năm 2009, nhà cầm quyền CSVN lại phạm thêm một tội ác tầy trời nữa. Bất chấp dư luận của quần chúng và ý kiến của các nhà khoa học, chúng đã mời Trung Cộng vào khai thác mỏ Bauxite tại Tây Nguyên. Đây là một hành động vô cùng tai hại, vì:

· Sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và làm khô cằn đất đai Tây Nguyên, tạo ra chất bùn đỏ độc hại, nguy hiểm đến sức khoẻ và hủy diệt môi trường sống kéo dài nhiều thế hệ, thải độc tố vào thượng nguồn hai sông Đồng Nai và Serepok, nguồn nước chính của khu vực Sài Gòn và vùng phụ cận.

· Sự hiện diện của hàng vạn công nhân, viên chức Trung Cộng tại Tây Nguyên chẳng khác gì rước kẻ thù truyền kiếp vào một địa bàn quân sự chiến lược trọng yếu, đe dọa đến an ninh quốc phòng nước ta.

Chúng tôi, những chính đảng, cộng đồng,đoàn thể, nhân sĩ cùng đồng bào trong và ngoài nước ký tên dưới đây tuyên cáo:

1. Cực lực lên án nhà cầm quyền CSVN khiếp nhược làm tay sai cho Trung Cộng bán nước cầu vinh.

2. Mạnh mẽ lên án hành động xâm lăng của Trung Cộng trước đồng bào trong và ngoài nước, trước công luận quốc tế, trước Liên Hiệp Quốc.

3. Quyết liệt phủ nhận các hiệp ước mà nhà cầm quyền CSVN đã ký kết với bọn bá quyền Trung Cộng từ trước đến nay.

4. Kêu gọi toàn dân hãy đứng lên đòi nhà cầm quyền CSVN ngưng ngay việc cho Trung Cộng khai thác Bauxite tại Tây Nguyên. Có hành động thích đáng đối với sự xâm lăng của Trung Cộng tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đương quyền CSVN phải nộp hồ sơ cho Ủy Ban Phân Định Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) trước ngày 13 tháng 5, 2009, để đòi hỏi quyền lợi thềm lục địa và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nếu không làm được việc này, thì đảng CSVN phải trao quyền lại cho nhân dân Việt Nam quyết định.

5. Quân đội là lực lượng bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ nhân dân chứ không phải là công cụ của tập đoàn tay sai CSVN. Nay tổ quốc bị bọn bành trướng Trung Cộng xâm lược với sự cấu kết của tập đoàn tay sai CSVN, kêu gọi quân đội hãy rời bỏ đảng CSVN, trở về trong lòng dân tộc để cùng toàn dân chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

6. Nhiệt liệt ủng hộ lời kêu gọi “Một Tháng Biểu Tình Tại Gia để chống lại việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài” của đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, phổ biến ngày 29 tháng 3 năm 2009.

7. Yêu cầu Liên Hiệp Quốc và các quốc gia trên thế giới yêu chuộng công lý và hoà bình lên tiếng ngăn chận những hành vi xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam.

Mọi liên lạc xin quý vị email về: baovetudo@gmail.com

Ngày 2 tháng 4 năm 2009

Đồng ký tên theo thứ tự thời gian:
Tổ chức:

1. Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tổng Bí Thư Trung Ương, Lê Thành Nhân

2. Khối Lập Trường Chung, Ðại diện: Hoàng Ðạo Thế Kiệt

3. Đại Việt Quốc Dân Đảng, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương: Trần Trọng Đạt

4. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, Đại diện: Ngãi Vinh

5. Đoàn Thanh Niên Hùng Việt, Đại diện: Nguyên Thanh

6. Phong Trào Tự Do Việt Nam, Chủ Tịch: Nguyễn Phục Việt

7. Đoàn Thanh Niên Dân Tộc Việt, Đại diện: Nguyễn Tuấn Việt

8. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California: TM Khu Hội Phạm Văn Thanh

9. Lực Lượng Chống Cộng và Tay Sai: TM ông Ngô Doãn Tiên

10. Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng Nam California: Chủ Tịch ông Phạm Ngọc Hợp

11. Đài Phát Thanh Diễn Đàn Chống Cộng Nam CA: Ông Thái Hiến

12. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma, Washington State, chủ tịch Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng.

13. Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà tiểu bang Washinton State, chủ tịch Nguyễn Văn Thảo.

14. Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Hoa Kỳ, Chủ Tịch Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh

15. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Los Angeles Hoa Kỳ, Chủ Tịch Nguyễn Văn Quý

16. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Hawaii Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ngô Xuân Tâm

17. Trần Hưng Đạo Foundation Seatle Washington State, Đại Diện ông Bùi Đức Ly

18. Mục Sư Ngô Đắc Lũy-Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Cambodia- Cố Vấn Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt nam Tại Cambodia

19. Nguyễn Phùng Phong – Cựu Tử Tù Trại A 20 Xuân Phước Đồng Xuân ., Phú Khánh- Chi Hội Trưởng Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân ChínhTrị Và Tôn Giáo Viêt Nam Tại Cambodia

20. Đổ Hữu Nam Chi Hội Phó Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam Tại Cambodia – Chủ Tịch Trà Đàm Dân Chủ Viêt nam

21. Đại Đức Thích Giác Luân – Thư Ký Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam Tại Cambodia

22. Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ (CĐVNHK):

– Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương/CĐVNHK: Nguyễn Văn Tần

– Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương/CĐVNHK: Nguyễn Bác Ái

– Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát /CĐVNHK: Bs Trương Ngọc Tích

Cá Nhân:

1. Nhân sĩ Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh: Ông Nguyễn Nu

2. Đức Mai, Lan Phạm, Nguyễn Thanh, Phạm Sơn, Tommy Mai: 2219 E. Santa Clara Ave #E, Santa Ana CA 92705

3. Bà Nguyễn thị Bảy, bút hiệu Việt Dương Nhân – Paris Pháp Quốc

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | Tuyên cáo Về việc: Tập đoàn CSVN cho Trung Cộng khai thác quặng Bauxite tại Tây Nguyên | Leave a comment

Trò bịp mới của đám dân chủ cuội bát nháo

Trò bịp mới của đám dân chủ cuội bát nháo – Trần Thanh

Tùng xèng, tùng xèng; tùng xèng tùng xèng, lùng tùng xèng!!! Mại dzô, mại dzô, quán thịt dê THỨ THIỆT mới khai trương bà con ơi. Bảo đảm thịt dê thứ thiệt! Có cả huyết dương tửu, ông lão tám mươi tuổi mà uống vô là “dựng cờ” tại chỗ! Có em út miệt vườn phục vụ tới bến. Giá cả phải chăng. Quán ăn chúng tôi do các đầu bếp có trên ba mươi năm kinh nghiệm phụ trách, lừng danh khắp năm châu bốn bể. Sau đây chúng tôi xin xướng danh “đại hội đồng” đầu bếp để đồng bào biết rõ mà ủng hộ:

– Bếp trưởng Nguyễn Ðan Quế & Trần Khuê và các phó đầu bếp Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Chính Kết, Phan Văn Lợi!!!

Vừa bước vào năm mới Kỷ Sửu 2009, đám dân chủ cuội trong và ngoài nước đã tưng bừng khai trương cửa tiệm “THỊT DÊ”, quảng cáo tưng bừng hoa lá, mời gọi khách hàng đến thưởng thức. Một cái đầu dê to tổ bố, quay vàng khè, bay mùi ngũ vị hương thơm phức treo ngay trước tiệm, trông thật là hấp dẫn. Bảng quảng cáo ghi rất rõ: “Ðây là thịt dê THỨ THIỆT” do các đầu bếp trứ danh đảm nhiệm như: Toàn, Quế, Khuê, Hải, Lợi, Kết. Giá cả rất “mềm”, bất cứ người bình dân nào cũng có thể đến nhậu; đặc biệt khi nhậu xong, nếu khách hàng muốn có tiết mục “mát xa”, sẽ được các em thôn nữ miệt vườn “THỨ THIỆT” đấm bóp cho tới bến!

Quán thịt dê hấp dẫn quá phải không các bạn! Vậy chúng ta thử tìm hiểu nó một cách cặn kẽ xem đó là thịt dê hay là … THỊT CHÓ!

Trước hết cái thực đơn mà các đầu bếp dọn cho chúng ta có một cái tên nghe dài thoòng như khúc …. buồi pín: – “Tuyên bố chung đầu năm Kỷ Sửu đưa đất nước thoát vòng nô lệ cộng sản” (Có đăng trên báo điện tử VietNam Exodus, số thứ ba, ngày 27 tháng Giêng, 2009)

Nhìn chung, bản tuyên bố này không có gì là mới. Nó chỉ là những điệp khúc lừa bịp cũ rích mà trước đây đám dân chủ cuội thường tung ra để đánh lạc hướng, lèo lái phong trào đấu tranh của người Việt trong và ngoài nước đi … xuống hố, vô hiệu hóa cuộc đấu tranh của chúng ta. Nó chính là viên thuốc độc bọc đường, mang tên “CÁCH MẠNG NHUNG”, không cần đổ máu mà vẫn …. thắng lợi! Trước đây, chủ nghĩa “Cách Mạng Nhung” đã từng được những con rắn chúa như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Alibaba Nguyễn Chí Thiện tích cực quảng bá. Bây giờ lại đến cái đám phường chèo bát nháo, toàn những tên điếm lác, ma cô cò mồi chính trị mà thiên hạ đã nhẵn mặt, lại nhảy lên sân khấu, múa may quay cuồng vở tuồng cũ, mang tên mới!

TỰ DO PHẢI TRẢ BẰNG MÁU CHỚ KHÔNG THỂ TRẢ BẰNG NƯỚC BỌT!

Câu này thoạt nghe có vẻ cực đoan nhưng sự thật nó là như vậy. Ðừng vội bàn chi đến những việc cao xa như tự do, dân chủ, nhân quyền, hiến pháp hay tam quyền phân lập,chúng ta cứ lấy một ví dụ thật đơn giản như sau:

– Giả sử một gia đình đang sống hạnh phúc trong một căn nhà. Một hôm họ bị bọn cướp đến cướp nhà và tống cổ họ ra ngoài đường. Bây giờ gia đình ấy muốn đòi lại căn nhà đã bị cướp thì họ phải làm cách nào? Có những cách sau đây:

1. Quỳ lạy, năn nỉ bọn cướp, xin bọn chúng động lòng từ bi hỷ xả mà trả lại căn nhà cho họ.

2. Dùng biện pháp “thương lượng”, đến để thuyết phục, khuyên nhủ bọn cướp trả lại nhà cho họ.

3. Vận động hàng xóm lên tiếng nói, gây áp lực khiến bọn cướp phải trả lại nhà.

4. Ðấu tranh bằng những hành động cụ thể, mạnh hay yếu tùy thời cơ, tùy trường hợp để lấn chiếm, giành lại căn nhà từng phần rồi tiến đến giành lại toàn bộ tài sản đã bị cướp.

Phương pháp 1 và 2 là cạm bẫy của bọn việt gian cộng sản, thông qua các tổ chức đấu tranh cuội trong và ngoài nước để lèo lái phong trào đấu tranh của chúng ta đi xuống hố. Những cạm bẫy này thường mang những mỹ từ nghe rất kêu, rất cao đẹp, chẳng hạn như: – cách mạng nhung; đấu tranh ôn hòa, bất bạo động trong khuôn khổ tôn trọng luật pháp ..v..v..

Ðấu tranh mà quỳ lạy, năn nỉ, van xin hay thương lượng là đấu tranh ngu! Không thể gọi đó là “đấu tranh” được! Bên cạnh củ cà rốt, chúng ta phải có cây gậy. Nếu nói lời phải trái không nghe thì chúng ta đập! Ðã gọi là bọn cướp rồi thì chúng làm gì có lương tâm, có lòng từ bi hỷ xả mà van xin, năn nỉ? Ðặc biệt đây là băng đảng cướp có tầm vóc quốc tế gồm hơn ba triệu tên chớ không phải là một vài tên cướp cạn, chuyên đi giựt bóp, giựt đồng hồ ở ngoài chợ! Bọn chúng là bọn cướp nước, đã cướp hàng chục triệu căn nhà của chúng ta và bắt cầm tù hơn 80 triệu dân từ hơn 60 năm nay. Với số tài sản đã cướp, với tài nguyên thiên nhiên sẵn có và với hơn 80 triệu nô lệ thì đây là một cái mỏ vàng có thể khai thác hầu như vô tận, không bao giờ cạn! Từ thế hệ ông cố nội năm 1945 cho đến thế hệ cháu chắt sau này đều phải được sinh ra để làm nô lệ, nuôi báo cô bọn cướp! Cứ thế mà đảng cướp bóp cổ, khai thác “mỏ vàng”! Tài nguyên thiên nhiên thì cũng có thể gọi là vô tận vì cây rừng chặt phá đem bán thì lứa cây khác lại mọc lên, dầu thô dưới biển có thể khai thác cho đến khi trái đất đến ngày tận thế!

Có khi nào bọn cướp tình nguyện trả lại tài sản cho chúng ta không? Ðây là điều hoang tưởng, chỉ có những người bị bệnh tâm thần mới tin tưởng như vậy! Cái đám dân chủ cuội ma trơi đang cấy con chíp điện tử HOANG TƯỞNG đó vào đầu óc của những người ngây thơ về chính trị!

Ðấu tranh chính trị, trong hoàn cảnh đất nước ta, không thể là hình thức đấu tranh “con khóc mẹ cho bú”. Ðứa bé nó khóc, nó giận lẫy, nó áp lực người mẹ phải chiều nó vì nó biết chắc người mẹ thương nó. Trong khi đó, mối quan hệ giữa 85 triệu dân và đảng việt gian cộng sản là mối quan hệ giữa CHỦ NÔ và NÔ LỆ. Hai mối quan hệ này rất khác xa. Và xin đừng nhầm lẫn với mối quan hệ giữa người dân và chính quyền ở các nước dân chủ, ví dụ như tại nước Mỹ hoặc Canada. Người dân tại hai quốc gia này là những người có thực quyền. Một khi họ bất mãn, lên tiếng nói thì BẮT BUỘC chính quyền phải lắng nghe. Nếu không nghe thì a lê hấp, họ sẽ dùng lá phiếu của họ để truất phế!

Do đó, trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, muốn giành lại tự do thì phải đổ mồ hôi và xương máu. Ðổ máu nhiều hay ít thì tùy tình hình và thời cơ nhưng chắc chắn là phải có đổ máu. TỰ DO không bao giờ khơi khơi từ trên trời rớt xuống cho chúng ta được hưởng. Và chắc chắn là không bao giờ chúng ta giành được tự do nhờ … nước bọt, hơặc nhờ họp hội nghị Tiểu Diên Hồng như tên dân chủ cuội lưu manh Hoàng Minh Chính đã đề xướng. Tự do cũng không bao giờ có nhờ những bản Tuyên ngôn hay Tuyên cáo. Bọn việt gian cộng sản không sợ những thứ đó. Bọn chúng chỉ sợ những hành động cụ thể của chúng ta đánh đúng điểm, đúng huyệt và sợ những phong trào hành động nhất loạt của quần chúng, đấu tranh một cách có hiệu quả và đúng phương pháp. Ví dụ như những cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội, Thái Hà, đòi lại đất, đòi lại tòa Khâm Sứ. Tuy bọn cướp tạm thời “chiến thắng” nhưng không có nghĩa là phong trào đấu tranh sẽ dừng lại tại đó mà nó sẽ tiếp tục bùng lên vào những dịp khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Từng người trong chúng ta phải tích cực xắn tay áo mà có những HÀNH ÐỘNG cụ thể, đánh đổi máu của chúng ta lấy hai chữ TỰ DO. Một khi có tự do thì chúng ta sẽ có tất cả, cũng ví như khi chúng ta đã lấy lại được căn nhà thì chúng ta có thể tân trang, sửa chữa lại tất cả theo ý chúng ta mong muốn.

Chúng ta hãy nhìn tấm gương của những người dân oan đấu tranh đòi lại nhà đất. Hàng núi đơn từ đã được gởi đi, kể cả gởi ra nước ngoài để nhờ quốc tế can thiệp. Ðó là đấu tranh về mặt pháp lý. Mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, trong sự uất ức tột cùng, nhiều người đã dám đổ xăng lên người để tự thiêu, nhiều người đã dám chửi thẳng vào mặt bọn công an ngay trước họng súng của bọn chúng, và có những người đã dám tụt quần, cởi truồng 100% trước những trụ sở trung ương của bọn việt gian cộng sản, kêu réo tên những thằng lãnh đạo cao nhất ra mà chửi. Họ có sợ chết đâu và nhiều người đã bị công an đánh đổ máu và đi tù! Họ đã đấu tranh bằng những hành động cụ thể, bằng máu và nước mắt. Vậy mà bọn cướp vẫn chưa hề nhân nhượng một chút xíu nào thì thử hỏi cái đường lối đấu tranh bằng nước bọt, đấu tranh bằng “tiểu diên hồng”, đấu tranh “hòa bình, bất bạo động”; nói tóm gọn là đấu tranh bằng “VAN XIN” thì sẽ làm được cơm cháo gì?

TREO ÐẦU DÊ NHƯNG BÁN THỊT CHÓ!!!
Cái trò lập lờ đánh lận con đen này tuy đã xưa nhưng nó vẫn lừa bịp được rất nhiều người!

Xin đưa ra một vài ví dụ cụ thể trong đời sống:

– Chúng ta thường thấy những cửa tiệm treo bảng “Sale 50%” (đại hạ giá 50%) Ví dụ một cái quần jean giá 80 đô, bây giờ đại hạ giá 50%, chỉ còn có 40 đô, ai mà không ham! Nhưng nếu ta để ý nhìn cho kỹ cái bảng quảng cáo thì thấy bọn lưu manh ghi là “Sale up to 50%” Hai chữ “up to” in nhỏ xíu, còn hai chữ “Sale 50%” thì in thật lớn! Như vậy có nghĩa là không phải bất cứ món hàng nào cũng tự động được giảm giá 50%. Mọi món hàng có thể được giảm giá từ 5% cho đến 15%, thỉnh thoảng mới có một vài món đồ rất cổ lổ xỉ, mà bọn gian thương biết chắc chắn không ai mua, ví dụ như con gấu nhồi bông lớn bằng cái bàn, thì được giảm giá 50%!

– Những tờ flyer gởi đến nhà chúng ta với những quảng cáo hết sức béo bở tựa như những món quà của thượng đế ban cho hoặc quà của ông già Noel gởi tặng, với chữ FREE in to tướng! Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ thì có một giòng chữ in nhỏ xíu với dấu hoa thị, tới mức phải rọi kiếng lúp mới thấy, đó là “with some conditions applied”, nghĩa là quà “tặng” nhưng phải …. CÓ ÐIỀU KIỆN!!! (toàn những điều kiện chết người!)

– Một tờ flyer của ngân hàng gởi đến nhà chúng ta, quảng cáo lãi xuất chỉ có 1.99% và đặc biệt chỉ đại hạ giá trong vòng 30 ngày, nếu không điền đơn ngay thì hết hạn, bị mất cơ hội bằng vàng. Tờ flyer còn dặn dò: -nên nhớ, ngân hàng chỉ “làm phước” có một lần duy nhất này mà thôi! Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc cho kỹ tờ flyer thì thấy rằng lãi xuất 1.99% là lãi xuất trong MỘT THÁNG, tức gần tương đương 24% một năm, một lãi xuất cắt cổ mà kẻ nào dại dột đút đầu vào là từ chết tới bị thương!!! Những trò lươn lẹo về chữ nghĩa, treo đầu dê bán thịt chó như vầy đã xảy ra rất nhiều mà trong chúng ta hầu như ai cũng bị lừa bịp ít nhất một vài lần. Chính vì vậy mà chúng ta thường rất cảnh giác về những tờ flyer quảng cáo thương mại. Con chim bị tên rồi thì thấy cành cây cong cũng phải sợ.

Trong lãnh vực chính trị cũng có những sự lừa bịp treo đầu dê bán thịt chó y hệt như trong lãnh vực thương mại và có thể nói là sự lừa bịp còn lớn hơn gấp triệu lần. Ví dụ như toàn dân ta đã bị tên Hồ tặc và bè đảng của hắn lừa bịp từ năm 1945, cho đến nay đã hơn 60 năm mà vẫn chưa thoát ra khỏi gông cùm nô lệ! Vì ngây thơ mà bị mất nước và cũng vì ngây thơ mà bị mua nhầm cái quần jean “đại hạ giá”, cái mất mát nào to lớn hơn? Nhưng thật đáng tiếc, nhiều người chỉ cảnh giác trong lãnh vực thương mại mà không cảnh giác trong lãnh vực chính trị. Bản chất lừa bịp của bọn lưu manh trong hai lãnh vực giống hệt nhau!

CÁI ÐẦU DÊ, MÓN QUÀ TẶNG ÐỒNG BÀO NĂM 2009 CỦA HAI TÊN BỊP NGUYỄN ÐAN QUẾ VÀ TRẦN KHUÊ:
Trong danh sách đầu bếp, Quế và Khuê được xếp vào loại “đại ca” vì bề dày thành tích lừa bịp trong hơn 20 năm nay. Trước đây, Hoàng Minh Chính là trùm sò nhưng từ khi Chính đi “thăm bác” thì Quế và Khuê đương nhiên trở thành hai vì …. “sao khuê” trong giới xã hội đen lừa bịp chính trị!!! Sau đây chúng ta hãy nhận xét những điểm chính mà bọn chúng đã nêu ra trong bản Tuyên Bố Chung (cái đầu dê):

1. Bản Tuyên Bố Chung viết: -Muốn thoát khỏi tình trạng nô lệ thì chỉ có một con đường DUY NHẤT, đó là DÂN CHỦ HÓA đất nước. Và muốn dân chủ hóa thì phải dựa vào ba nguyên tắc:
– Dân chủ hiến định
– Tự do và nhân quyền
– Thăng bằng và kiểm soát

Nhận xét điểm 1:

Trước hết chúng ta thấy nhóm chữ (việt cộng gọi là “cụm từ”!) “dân chủ hóa đất nước” là không ổn. Sự lừa bịp, trí trá, lươn lẹo về chữ nghĩa nằm ngay ở đây!

Trong tiếng Việt của chúng ta, khi chúng ta dùng chữ “hóa”, một dạng như một tiếp vĩ ngữ (suffix) thì có nghĩa là một vấn đề gì đó được nâng lên một bình diện cao hơn, tổng quát hơn. Ví dụ như:

– Việt Nam hóa chiến tranh: Khối đồng minh gồm các nước như Mỹ, Úc, Nam Triều Tiên, Tân Tây Lan, Thái Lan cùng với Việt Nam Cộng Hòa chống cộng nhưng sau này thì khối đồng minh rút lui để một mình VNCH đảm nhận cuộc chiến, tất cả đều do người Việt Nam.

– Khái quát hóa vấn đề: một vấn đề gì đó chỉ được mô tả trong một phạm vi hạn hẹp, ví dụ những hòa đồng giữa những cá nhân trong một gia đình, bây giờ chúng ta khái quát hóa vấn đề, nâng lên ở một phạm vi lớn hơn là sự hòa đồng giữa những cá nhân hay những nhóm người trong xã hội.

Như vậy, khi chúng ta dùng tiếp vĩ ngữ “hóa” là chúng ta nâng một vấn đề gì lên một bình diện ở mức độ cao hơn, tổng quát hơn, trên căn bản một vấn đề gì ÐÃ CÓ SẴN. Nhóm chữ “dân chủ hóa” đất nước có nghĩa là trong đất nước đã có sẵn một phần nào “dân chủ”, bây giờ cần phải thực hiện dân chủ toàn diện trên toàn đất nước! Tức là cái chế độ của bọn việt gian cộng sản nó đã có sẵn cái mầm mống “tốt” rồi,(ví dụ là 5%) bây giờ chỉ cần phát huy cái hạt nhân tốt đó lên 100% cho toàn dân được nhờ! Ðiều này có nghĩa là không cần phải hủy diệt cái chế độ cộng sản mà chỉ cần canh tân, tân trang và sửa … sắc đẹp thì Thị Nở sẽ biến thành …. hoa hậu thế giới! Ðiều này có nghĩa là vẫn cứ duy trì đảng cộng sản, cứ để cho nó được tiếp tục sinh hoạt và tồn tại! Và điều này cũng có nghĩa là tất cả bọn cướp và những tài sản của bọn cướp vẫn phải được duy trì và tồn tại!

Cái điểm lưu manh, lừa bịp mấu chốt nó nằm ngay trong ba chữ “DÂN CHỦ HÓA”!

Ðây là một hình thức kêu gọi “hòa hợp hòa giải” trá hình, nghĩa là cả hai phe quốc gia và cộng sản cùng tồn tại, cùng chia nhau quyền hành để cùng lãnh đạo đất nước! Nếu chúng ta nhốt chung hai con rắn hổ mang và con thỏ vào chung một chuồng để cả hai cùng “sống chung hòa bình” thì kết quả sẽ ra sao nhỉ!!!???

Thực tế cho chúng ta thấy rằng cái chế độ cộng sản hoàn toàn không có một chút xíu dân chủ nào hết và cũng không có bất cứ một điểm tốt nào! Chế độ của bọn chúng như vậy và cái đảng cướp của chúng cũng như vậy, và từng thằng đảng viên trong đảng cướp cũng như vậy! Dùng nhóm chữ “dân chủ hóa” tức là gián tiếp khen ngợi, nâng bi và “thổi kèn” cho bọn việt gian cộng sản! Có khác gì nhóm chữ “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, ý muốn nói rằng: cái chế độ cộng sản tự bản thân nó đã tốt rồi, bây giờ chỉ cần … canh tân cho nó tốt hơn mà thôi! Tuy nhiên, “canh tân” và “cách mạng” lại chỏi nhau về bản chất, vừa tân trang lại vừa đập phá toàn diện. Chỉ có những thằng đại ngu mới đặt ra cái tên đảng quái gỡ như vậy!!!

Thêm một trò lưu manh nữa là nhóm chữ “con đường DUY NHẤT là Dân Chủ Hóa đất nước”. Nghĩa là, chỉ có … hòa hợp hòa giải là number one mà thôi, không chấp nhận làm cách mạng lật đổ chế độ cộng sản! Nếu chúng ta đổ rất nhiều xương máu và công lao để đấu tranh, để rồi cuối cùng đạt được kết quả là biến thành con thỏ sống chung trong chuồng với con rắn hổ mang (hòa hợp hòa giải) thì đấu tranh làm quái gì! Ðó là hình thức tự sát!

Mục tiêu đấu tranh của chúng ta là đòi hai chữ TỰ DO. Có tự do là chúng ta sẽ có tất cả, chẳng hạn như có:
– nhân quyền, hiến pháp, dân chủ, tam quyền phân lập và nhiều quyền tự do khác dành cho công dân trong một quốc gia. Thậm chí, … cẩu quyền cũng có nữa!

Hai chữ “tự do” là một đề mục lớn, trong đó bao gồm nhiều đề mục nhỏ. Có tự do thì sẽ có nhân quyền. Không có tự do thì không thể có nhân quyền. Chúng ta không thể nói ngược ngạo rằng có nhân quyền nhưng không có tự do!

Tự Do đẻ ra nhân/dân quyền.
Nhân/dân quyền đẻ ra Dân chủ hiến định (Hiến pháp)
Dân chủ hiến định đẻ ra Thăng bằng và kiểm soát (Tam quyền phân lập)

Những cái đầu dân chủ cuội ngu dốt soạn thảo ra cái bản Tuyên Bố Chung, xếp Tự do và Nhân quyền vào nguyên tắc số 2, chẳng khác gì đem trói voi bỏ rọ, đem con trâu nhét vào cái bao bố đựng cỏ, lòi cái dốt của mình ra!

2. Bản Tuyên Bố Chung viết: -Ðấu tranh đòi tự do ngôn luận, bao gồm đòi tự do báo chí, thông tin, internet và xuất bản. Tư nhân phải được tự do ra báo, được làm chủ các cơ sở phát thanh, truyền hình ..v..v..

Nhận xét điểm 2:

Tên thủ tướng việt cộng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai tuyên bố: KHÔNG BAO GIỜ cho phép tư nhân ra báo. Tự do ra báo đã bị cấm nghiêm ngặt thì các phương tiện truyền thông quan trọng khác như truyền thanh và truyền hình làm sao được bọn chúng cho phép?

Do đó, không thể nào “ÐÒI” mà có được những quyền này! Ðảng việt gian cộng sản đâu phải là người mẹ hiền mà chúng ta có thể chơi trò “con khóc mẹ cho bú”? Chỉ còn cách là tiến hành ra báo và làm những đài phát thanh bất hợp pháp, đồng thời tiến hành làm cách mạng lật đổ bạo quyền để chiếm lấy chính quyền, đem lại tự do cho 80 triệu nô lệ!

Ðấu tranh bằng cách “đòi” là không khá rồi. Người dân đã “đòi” những cái quyền rất sơ đẳng của con người cách đây đã 60 năm rồi mà còn chưa được, ví dụ như đòi lại căn nhà hương hỏa đã bị trưng dụng làm kho chứa lúa cho hợp tác xã ..v..v.. Nói tóm tắt, tự do của chúng ta là vấn đề sống chết, người Mỹ gọi là life-and-death. Ngày nào bọn việt gian cộng sản còn nắm quyền thì ngày đó toàn dân ta còn làm nô lệ. Phải đào lỗ chôn toàn bộ bọn chúng chứ không phải loại bỏ bọn chúng ra khỏi guồng máy chính quyền là đủ. Phải đập chết con rắn hổ mang chớ không phải đuổi nó đi, lỡ có ngày nó sẽ quay lại cắn chúng ta chết!

3. Bản Tuyên Bố Chung viết: -Dùng quyền tự do ngôn luận để vận động, đòi hỏi tổ chức bầu cử quốc hội mới dưới sự giám sát của quốc tế để bảo đảm tính tự do và công bằng.

Nhận xét điểm 3:

Truyền thông tư nhân đã bị cấm thì quyền tự do ngôn luận trở nên vô dụng. Giả sử có quyền tự do ngôn luận thì bất quá người dân chỉ được ngồi đấu láo, tán phét và “đòi” ở các quán cà phê mà thôi, làm sao chuyển đạt nguyện vọng của mình đến toàn dân trong nước, để vận động toàn dân trong nước cùng lên tiếng đòi dân chủ, nhân quyền?

Ðiểm A không làm được thì hệ quả tất yếu điểm là B và điểm C cũng không được. (bầu cử quốc hội mới và quốc tế giám sát)

Nếu bọn việt gian cộng sản đã bị tiêu diệt và những tên đầu sỏ bị đưa ra tòa xét xử và bị treo cổ như tên độc tài Sadam Hussein, nghĩa là con rắn độc đã bị đập nát đầu rồi thì chúng ta không cần phải mời quốc tế tới giám sát! Những tên dân chủ cuội bày ra cái trò “quốc tế giám sát”, nghĩa là bọn chúng muốn hàm ý rằng đảng cộng sản vẫn còn đang nắm quyền!

Giả sử có quốc tế tới giám sát việc bầu cử quốc hội mới thì bọn việt gian cộng sản, KHÔNG CẦN GIAN LẬN, vẫn thừa sức thắng trong cuộc bầu cử! Ðảng Cộng sản là đảng có trên ba triệu đảng viên. Chỉ cần một tên đảng viên cộng sản vận động được hai hoặc ba người bỏ phiếu cho đảng của chúng thì bọn chúng sẽ có cả thảy mười triệu phiếu bầu! Chúng ta ước lượng rằng có khoảng 30 triệu cử tri trong lứa tuổi từ 18 đến 99 tuổi! Như vậy sơ sơ bọn chúng đã chiếm được một tỷ lệ khoảng 30% trong tổng số cử tri! Trong khi đó những đảng khác có được bao nhiêu đảng viên? Ðảng Thăng Tiến? Khối 8406? Còn những đảng mới được thành lập, không có phương tiện truyền thông trong tay để tự quảng cáo cho mình thì toàn dân làm sao biết mà bỏ phiếu ủng hộ?

Bọn giặc không cần gian lận vẫn thừa sức thắng trong cuộc bầu cử quốc hội mới, huống chi từ trước đến nay bọn chúng luôn luôn ma giáo, dùng đủ mọi thủ đoạn để lừa bịp! Một trăm phái đoàn quốc tế tới giám sát cũng vô ích. Chúng ta biết đã có nhiều phái đoàn quốc tế tới điều tra những vụ tham nhũng, để rồi cuối cùng đi đến kết luận là “không có tham nhũng”!!!

Do đó, bày ra cái trò bầu cử quốc hội mới với sự giám sát của quốc tế chỉ là một trò hề, một khi bọn việt gian cộng sản vẫn còn đang nắm quyền! Không lẽ súng đạn, nhà tù nó đang có sẵn trong tay mà nó lại chịu ngoan ngoãn nằm im để cho người dân đến trói tay, trói chân và tước khí giới của nó?

4. Bản Tuyên Bố Chung viết: – Khi hiến pháp mới có hiệu lực, vai trò độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản và tổ chức phụ thuộc như Mặt trận Tổ quốc đương nhiên chấm dứt. Ðảng Cộng sản sẽ tự định đoạt số phận của mình: giải tán hay sinh hoạt như một trong các chính đảng khác. Ðảng phái chính trị được tự do thành lập.

Nhận xét điểm 4:

Như đã trình bày ở các điểm nêu trên, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất là một cái nhà, một miếng đất của người dân oan mà bọn cướp còn không nhượng bộ, không chịu trả thì làm sao chúng cho phép tư nhân ra báo, làm chủ các đài phát thanh và truyền hình? Những điều kiện quan trọng nhất cần phải có để làm thay đổi chế độ đều bị ngăn cấm thì việc “đòi bú” trở nên vô ích! Ví dụ, muốn làm bánh mì thì tối thiểu trước tiên chúng ta PHẢI CÓ BỘT MÌ. Nếu chỉ có nước lã, có củi, có lò nướng, có nhân công mà không có BỘT MÌ thì chỉ ngồi trơ mắt ếch!

Vậy thì cái gọi là “hiến pháp mới” chỉ là một trò hề, có nằm mơ cũng không bao giờ có! Nó chỉ là một cái bánh vẽ do những tên dân chủ cuội lưu manh, cò mồi như Nguyễn Ðan Quế và Trần Khuê nặn ra để lèo lái cuộc đấu tranh của chúng ta đi xuống hố thẳm!

Bọn cò mồi còn viết tiếp rằng: -đảng Cộng sản sẽ tự định đoạt số phận của mình bằng cách tự giải tán hay sinh hoạt như một trong những chính đảng khác. Ðây là cái trò gỡ tội cho bọn việt gian cộng sản. Ðảng việt gian Cộng sản và toàn bộ bọn đảng viên của chúng là một tập đoàn tội phạm có tội với dân tộc và lịch sử. Bọn chúng phải bị đưa ra trước pháp luật để xét xử. Những tên đầu sỏ phải bị tử hình hoặc tù khổ sai chung thân. Toàn bộ tài sản ăn cướp của bọn chúng phải bị tịch thu và trao trả lại cho người dân và các tôn giáo. Những tên đảng viên tội nhẹ thì cũng phải bị xét xử theo pháp luật và bị tước quyền công dân, vĩnh viễn không bao giờ được hoạt động chính trị nữa. Cái đảng Cộng sản phải bị xóa sổ vĩnh viễn, không bao giờ được tái thành lập dù dưới bất cứ hình thức nào. Nó còn tệ hại gấp triệu lần những đảng phái của bọn khủng bố hoặc những đảng cướp “đầu lâu máu” trong truyện trinh thám mà chúng ta từng đọc!

Chúng ta cứ nhìn trong xã hội mà chúng ta đang sống: – ví dụ một bác sĩ vô ý làm chết bệnh nhân (dù là vô ý), có thể bị kỷ luật treo bằng bác sĩ vĩnh viễn! Huống chi là bọn tội phạm đảng viên việt gian cộng sản đã giết hại hàng mười triệu người thì vẫn tiếp tục nhởn nhơ sống trên núi tiền, núi vàng mà chúng đã ăn cướp, và vẫn tiếp tục được sinh hoạt đảng bình thường như các đảng phái chính trị khác! Người dân có thể chấp nhận được điều này hay sao? Công bằng ở đâu và công lý ở đâu? Ðó là chưa kể đến yếu tố BẢN CHẤT của bọn tội phạm là VIỆT GIAN. Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng VIỆT GIAN tức là đi LÀM TAY SAI CHO NGOẠI BANG, cụ thể là làm tay sai cho bọn đế quốc Nga và Tàu và nhiều thế lực khác trên thế giới. Bọn chúng không phải là người Việt Nam. Bọn chúng ăn cơm gạo của Việt Nam, hít thở không khí, uống nước nguồn của đất nước chúng ta nhưng lại chính là những kẻ đem toàn bộ đất nước chúng ta và dân tộc chúng ta dâng cho ngoại bang!

Ðã là việt gian rồi thì làm gì có quyền công dân? Ðã không có quyền công dân thì đương nhiên không được quyền bầu cử và ứng cử. Ðảng việt gian cộng sản đương nhiên sẽ bị xóa sổ, vĩnh viễn không bao giờ được tham gia vào bất cứ một sinh hoạt chính trị nào nữa. Chưa bị toàn dân treo cổ là may rồi!

Do đó, không thể nào chúng ta cho phép bọn việt gian cộng sản được tiếp tục sinh hoạt đảng cộng sản, một khi chính quyền của bọn chúng bị sụp đổ. Những kẻ có tội phải bị trừng phạt chớ không phải vẫn tiếp tục nhởn nhơ sống phè phỡn trên đống vàng ăn cướp! Nước Mỹ là một nước tự do, cho phép người dân được tự do thành lập đảng phái chính trị. Nhưng liệu luật pháp nước Mỹ có chấp nhận cho phép thành lập một đảng phái chính trị mà mục tiêu của đảng này là … khủng bố, chuyên đi ám sát hoặc đặt bom, giết hại thường dân?

Những tên tội phạm việt gian cộng sản gộc, sau khi chế độ cộng sản bị sụp đổ, cho dù bọn chúng có trốn ở bất cứ nước nào trên thế giới, cũng sẽ bị dẫn độ về nước để xét xử, kể cả khi chúng đã được nhập quốc tịch, ví dụ như Mỹ, Canada, Úc. Trước đây báo chí đã loan tin, có một vài trường hợp những tên tội phạm Ðức Quốc Xã thay đổi danh tánh, nhập quốc tịch Canada, Hoa Kỳ và một vài nước ở Nam Mỹ nhưng đã bị phát hiện. Những tên này lập tức bị tước bỏ quốc tịch và bị tống cổ ra khỏi nước, mặc dù lúc ấy bọn chúng đã trên 80 tuổi! Một trường hợp điển hình nhất là tên Bùi Ðình Thi, tội phạm giết người, làm tay sai cho cộng sản, đã bị tòa án Mỹ tước bỏ quốc tịch và tống cổ về Việt Nam!

Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng lưới trời lồng lộng, bọn gian ác không thể nào chạy đâu cho thoát! Hễ ai đã gây ra nghiệp chướng thì phải lãnh nhận lấy hậu quả. Bọn việt gian cộng sản nên nhớ: – không phải bọn chúng bay tự định đoạt số phận của chúng bay đâu, mà toàn dân sẽ định đoạt!

5. Bản Tuyên Bố Chung viết: Quốc hội mới sẽ ban hành hai đạo luật giải quyết oan ức và nghiêm cấm trả thù.

5.1: – Giải quyết những oan ức được tính ngược thời gian kể từ vụ Cải cách ruộng đất cho đến ngày đảng Cộng sản bị giải tán. Nhà nước sẽ phục hồi danh dự và bồi thường cho các nạn nhân.

Nhận xét điểm 5.1:

Giải quyết những oan ức thì tốt nhưng cái vụ bồi thường cho các nạn nhân thì lấy cái gì để bồi thường? Cho dù có gom hết ngân sách quốc gia của tất cả các nước trên thế giới cũng không đủ để bồi thường! Trong suốt 60 năm tai họa, số người bị bọn việt gian cộng sản giết chết khoảng 10 triệu người. Số nạn nhân còn đang sống, thân tàn ma dại, sống như những con chó đói khoảng 20 triệu! Và hầu như trong thành phần dân nghèo khố rách áo ôm, khoảng 70% dân số, ai cũng là nạn nhân của cái chế độ hung tàn, bạo ngược, không bị hút máu thì cũng bị hút xương tủy!

Cho nên mấy tên dân chủ cuội chỉ viết Bản Tuyên Bố Chung để lòe bịp và mị dân. Bản thân bọn chúng cũng là thành phần tội phạm. Những kẻ ủng hộ, bao che cho bọn cướp đôi khi tội ác còn lớn hơn cả bọn cướp!

5.2: – Nghiêm cấm việc trả thù vì lý do chính trị.

Nhận xét điểm 5.2:

Chúng ta không trả thù hèn hạ như bọn việt gian cộng sản đã từng làm nhưng chúng ta phải đưa ra tòa xét xử những thành phần tội phạm chiến tranh, những kẻ tội đồ của dân tộc và nhất là những kẻ đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Những tên dân chủ cuội đi bưng bô cho giặc, luôn luôn tìm cách bao che, chạy tội cho giặc cũng phải được xem như thành phần tội phạm.

NHỮNG CÂU VĂN SÁO RỖNG, DỐT NÁT, MỊ DÂN:
Bản Tuyên Bố Chung viết: – Ðồng bào hải ngoại …. vận động dư luận quốc tế lên án và làm áp lực buộc cộng sản phải tôn trọng dân chủ và nhân quyền của nhân dân Việt Nam.

Nhận xét:

Giả sử bọn giặc có thành tâm hối cãi và thật sự muốn tôn trọng dân chủ và nhân quyền của người dân thì bọn chúng cũng không thể nào làm được! Vì sao? Bởi vì bộ máy cai trị của bọn chúng do chế độ cộng sản và tên Hồ tặc thiết kế ra nhằm để bóc lột người dân chớ không phải để phục vụ dân. Cái cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân “làm chủ” cũng tương tự như cái máy chém đầu tội nhân. Nó được thiết kế ra để chém đầu người. Bây giờ nếu quốc tế muốn nó “đấm bóp” để phục vụ người dân thì nó chịu chết! Chỉ có nước quăng nó vào sọt rác để thiết kế cái máy mới. Thậm chí cũng không thể “canh tân” hay tân trang nó thành cái máy đấm bóp được!

Ở Mỹ và Canada, khi người dân quan tâm đến một vấn đề gì, họ có rất nhiều phương cách để nêu lên tiếng nói của họ. Cách phổ biến nhất là họ trực tiếp gọi điện thoại đến các đài phát thanh hoặc truyền hình, thông qua chương trình “Tiếng nói của dân”, sau đó đài truyền hình sẽ chuyển đạt ý kiến của người dân đến chính quyền. Tôi nhớ, có lần khi giá xăng bỗng nhiên tăng cao, trong chương trình tin tức hàng ngày, mục “Tiếng nói người dân”, có nhiều mụ đàn bà Mỹ đã giận dữ gọi vào đài xỉ vả, nguyền rủa chính quyền Mỹ, chửi từ ông bộ trưởng chửi xuống! Thậm chí, nhiều mụ còn … văng tục xả láng! Bằng chứng là giọng nói của mụ thường xuyên bị tiếng “bleep”* ngắt quãng! Giá xăng tăng cao, túi tiền của dân nghèo bị hao hụt nhiều thì người dân trút hết tất cả những sự tức giận của họ lên chính quyền, chửi thẳng từ …. tổng thống Mỹ chửi xuống! Tôi không thể nào quên được những giọng gầm giận dữ như sư tử Hà Ðông của những mụ đàn bà Mỹ qua điện thoại:

– Good-for-nothing guys! Resign! You’ll never get my vote next time!
(Những thằng ăn hại. Từ chức đi! Lần tới đừng hòng bà bỏ phiếu cho mày nữa!)

– I don’t want my tax-money spent for the wrong guys!
(Bà không muốn đem tiền thuế của bà trả lương cho mấy thằng ăn hại!)

Ðiều làm tôi ngạc nhiên là số phụ nữ tham gia vào chương trình “Tiếng nói người dân” có vẻ nhiều hơn nam giới, và họ góp ý trong nhiều mục từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục ..v..v.. Ðặc biệt là trong mục thể thao, số nữ giới cũng tham gia rất nhiều, gần ngang ngửa với nam giới. Mấy mụ cũng tham gia bình luận búa xua về các môn thể thao “hạng nặng” như đô vật, quyền anh, cho đến các môn thể thao như bóng chày, bóng rổ, hockey ..v..v..

Người dân Mỹ không những chỉ trích chính quyền, chửi thẳng những “đầy tớ của nhân dân” mà còn đe dọa cho “đầy tớ” về vườn bằng lá phiếu của họ! Những vị dân cử như thị trưởng hay nghị viên khi nghe những lời đe dọa “bất tín nhiệm” của người dân là họ lo sợ thật sự, sợ đến … vãi đái chớ không phải chuyện đùa! Dân nó không tín nhiệm, nó không bỏ phiếu cho mình nữa thì sẽ mất chức, mất job; như vậy là thấy cái viễn ảnh … đói tới nơi rồi! Ðâu dễ gì kiếm được một cái job béo bở làm …”đầy tớ cho nhân dân”!

Trong khi đó thì tại nước Cộng Hòa Xã Nghĩa Việt Nam, người dân có uy quyền như dân Mỹ hay không? Chắc chắn là không thể có cái màn cho phép dân đen gọi điện thoại vào đài truyền hình “lói xấu đảng và nhà lước” rồi! Giả sử như có thì chỉ là một màn hài kịch rẻ tiền, bởi vì toàn bộ những góp ý của dân đen sẽ bị đảng ném vào sọt rác! Những con khỉ đột “đầy tớ của nhân dân” vẫn cứ tiếp tục ngồi lì ra đó như tên Phạm Văn Ðồng, làm thủ tướng liên tiếp hơn 30 năm! Người nô lệ Việt Nam không thể dùng lá phiếu của họ để truất phế những thằng “dân cử” bất tài, tham nhũng. Tất cả những cuộc bầu cử bỏ phiếu trong chế độ cộng sản đều chỉ là những trò lừa bịp rất trơ trẽn, đáng ghê tởm! Và người dân phải chịu cái cảnh này trong suốt hơn 60 năm qua, không biết đến khi nào họ mới được quyền đàng hoàng sống như một con người??????

Nói tóm tắt, khi đấu tranh, chúng ta vận động quốc tế gây áp lực với bọn giặc là để làm bọn chúng bối rối và suy yếu. Ðây chỉ là chiến thuật để chuẩn bị dẫn đến chiến lược thanh toán dứt điểm kẻ địch. Chiến lược của chúng ta là phải xóa bỏ vĩnh viễn cái chế độ cộng sản hung tàn, bạo ngược. Trong khi đó, mục tiêu chính của Bản Tuyên Bố Chung chỉ là “vận động”, “kêu gọi”, “đòi hỏi”, theo đúng như công thức đấu tranh “tiểu diên hồng” của tên bịp Hoàng Minh Chính hoặc của Ðỗ Nam Hải, thuộc đảng Việt Tân!

Bản Tuyên Bố Chung viết: – Khi vai trò của Bộ chính trị bị tê liệt, là lúc toàn dân có thể sử dụng tự do ngôn luận để đòi tách mọi hoạt động của đảng ra khỏi chính quyền, quốc hội và tòa án.

Nhận xét:

Một khi đảng cộng sản vẫn còn đang nắm giữ quyền lực thì không bao giờ người dân có thể “đòi” được bọn chúng phải tách ra khỏi chính quyền, quốc hội và tòa án. Cái bộ máy cai trị của nó đã được thiết kế như vậy thì chỉ có nước đập nát bộ máy đó đi và thay vào một máy hoàn toàn mới. Ví dụ như chúng ta muốn chiếc xe đạp chạy nhanh bằng xe Honda thì chúng ta không thể …. đổ xăng vào chiếc xe đạp! Chỉ còn cách vứt chiếc xe đạp đi và mua chiếc xe gắn máy hoàn toàn mới!

Muốn diệt cộng sản hoặc bắt chúng phải nghe theo chúng ta thì chúng ta phải có sức mạnh. Sức mạnh bằng đình công, sức mạnh bằng áp lực kinh tế, sức mạnh bằng áp lực quốc tế, sức mạnh của truyền thông ..v..v.. Nếu chỉ “đòi” bằng lời nói hoặc thỉnh nguyện thư thì vô dụng.

Cái trò hề “đòi tách đảng ra khỏi chính quyền” của gã đối lập cuội Nguyễn Ðan Quế rất rẻ tiền và kém thông minh vô cùng!

KẾT LUẬN:

Vở tuồng “Tuyên bố chung đầu năm Kỷ Sửu” do hai kép chánh già nua là Nguyễn Ðan Quế và Trần Khuê cùng một số đào kép rẻ tiền đồng diễu nhưng diễu quá dở, không lôi cuốn được ai. Nhìn sơ qua danh sách, chúng ta thấy toàn là những tên hề chính trị rẻ tiền mà đồng bào trong và ngoài nước đã nhẵn mặt. Nội dung vở tuồng cũng chỉ là trò hề lươn lẹo chữ nghĩa, nói vòng vo Tam Quốc cho ra vẻ có bay mùi đấu tranh chính trị nhưng thực ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất: -BƯNG BÔ CHO VIỆT CỘNG và KHÔNG MUỐN CHO CHẾ ÐỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN BỊ SỤP ÐỔ!!!

Cái bọn hàng thần lơ láo này mà đấu tranh cái gì? Bọn chúng không bao giờ muốn chế độ việt gian cộng sản bị sụp đổ, bởi vì chúng là những con ký sinh trùng chuyên sống bám vào những đống rác. Nếu cái đống rác chủ nghĩa cộng sản bị dẹp bỏ thì chúng sẽ chết đói! Ðó là lý do vì sao bọn chúng luôn tìm cách bào chữa rất khéo léo cho chế độ việt gian cộng sản: – nào là canh tân, nào là hiến pháp mới, nào là quốc hội mới, nào là tam quyền phân lập, nào là “đòi”, nào là “hỏi”, nào là “bất bạo động” ..v..v..

Chúng ta hãy nhìn kỹ, kể từ năm 1990, Cao Trào Nhân Bản của ông Quế được thành lập thì ông đã đấu tranh được cái gì có lợi cho dân, cho nước? Ông đã kêu gọi việt kiều đổ tiền về nước thật nhiều, đầu tư để đánh bại nền kinh tế quốc doanh của việt cộng! Ðúng là lời kêu gọi chết người! Trong khi các tổ chức đấu tranh đang kêu gọi làm cách mạng lật đổ chế độ cộng sản thì ông lại kêu gọi làm … cách mạng giáo dục! Ông luôn luôn đóng vai Lê Lai cứu chúa, tìm cách kéo dài sự sống cho cái chế độ tàn ác nhất trong lịch sử loài người! Ông đã viết nhiều bài “chửi” cộng sản nhưng đọc kỹ thì bay mùi … bưng bô nồng nặc!

Nói tóm lại, bọn chúng là một gánh phường tuồng diễu dở. Nếu nhìn qua khía cạnh tiệm ăn, bán thịt dê thì xin quý đồng bào nên coi chừng: – chỉ có cái đầu dê treo lủng lẳng quảng cáo trước tiệm là thật thôi, còn thịt bán trong tiệm là thịt chó … điên! Ai mua nhầm về ăn sẽ phải vô nhà thương điên Biên Hòa rất sớm!

Trần Thanh
Ngày 28 tháng Giêng năm 2009

Chú thích:
*Tiếng “bleep” dùng để kiểm duyệt, xóa bỏ những tiếng chửi thề.

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | Trò bịp mới của đám dân chủ cuội bát nháo | Leave a comment

Những mặt trận giả của việt gian cộng sản

Những mặt trận giả của việt gian cộng sản – Trần Thanh

Kính thưa quý bạn đọc: – Hiện nay hai biến cố lớn đang xảy ra trong nước mà bọn cướp đang cố ếm nhẹm, bịt mắt bịt tai người dân trong và ngoài nước, đó là:

1. Bọn Tàu cộng đã đưa hai trung đoàn đến tây nguyên để làm công nhân khai thác mỏ bauxite (nhôm)

2. Năm Thánh đã khai mạc tại giáo xứ Thái Hà (31/1/2009 – 7/5/2010)
(Xin quý vị đọc “Thư Ngỏ của Hồn Việt UK” và bài viết “Năm Thánh khai mạc tại giáo xứ Thái Hà, chế độ việt gian cộng sản sẽ diệt vong?” để biết tầm quan trọng của năm Thánh và tương lai nước Việt)

Ðọc tới đây chắc có người sẽ thắc mắc: – Quái, bọn tàu cộng đưa công nhân vào nước ta, khai thác mỏ bauxite thì có gì là ghê gớm mà gọi là “biến cố lớn”? Ðúng ra chúng ta phải biết ơn đồng chí thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết tâm mời các đồng chí Trung Quốc anh em vào nước ta đầu tư, tạo công ăn việc làm cho đồng bào ta chứ lị! Rồi đây, sẽ có nhiều trẻ em Việt Nam lai Tàu; những trẻ em lai đó sẽ được chính quyền Trung Quốc cho nhập cảnh vào Tàu, y như những trẻ em lai Mỹ được cùng toàn thể gia đình xuất cảnh sang Mỹ, như vậy thật có lợi cho Việt Nam chúng ta, được xuất ngoại miễn phí!

Xin thưa:

Vấn đề không phải đơn giản như vậy. Có thể nói là chết tới đít rồi, nước Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới! Bọn Tàu cộng sẽ nuốt trọn đất nước Việt Nam, do bọn việt gian cộng sản tình nguyện đem dâng cho nó! Theo nguồn tin chính thức thì có hai trung đoàn “công nhân” Trung Cộng nhưng thực tế có thể hàng trăm ngàn thằng đã xâm nhập vào tây nguyên rồi! Ai mà kiểm chứng cho được, mà bố bảo, bọn việt gian cộng sản cũng không dám ngăn cản hoặc tiết lộ “bí mật quốc gia”!

Quý vị nghĩ sao nếu bọn Tàu cộng đưa chừng vài triệu thằng “công nhân” (bộ đội) sang lao động tại tây nguyên? Trước đây, một vị tướng người Pháp đã từng nói: – Ai làm chủ được vùng tây nguyên Việt Nam thì kẻ đó sẽ làm chủ cả Ðông Dương! Một khi đã chiếm được vùng tây nguyên rồi thì bọn Tàu cộng sẽ dễ dàng chiếm luôn cả miền Nam và ba nước Cam Bốt, Thái Lan, Lào!

Tham vọng của bọn Tàu cộng rất lớn. Bọn chúng nuôi mộng làm bá chủ thế giới. Một khi đã chiếm được toàn cõi Ðông Dương thì a lê hấp, lũ Tàu phù sẽ rủ nhau tràn xuống Mã Lai và Úc Ðại Lợi! Hiện nay Trung Cộng là nước tiêu thụ quặng nhôm nhiều nhất trên thế giới. Nước Úc là một trong ba nơi có quặng nhôm nhiều nhất thế giới, chỉ sau Phi Châu và Nam Mỹ. Bọn Tàu cộng có đủ nhân sự để làm được một chiếc cầu BẰNG XÁC NGƯỜI, bắc từ Việt Nam kéo xuống nước Úc! Dân số của bọn chúng quá đông nên cần phải quậy để chết bớt càng tốt!

Nên nhớ, mỗi một thằng “công nhân” Trung Cộng là một thằng lính. Ðó là chưa kể khi đến tây nguyên khai thác mỏ, mỗi thằng đều có nhu cầu giải quyết sinh lý và được bọn Tàu cộng khuyến khích lập gia đình với người Việt. Ðây là thủ đoạn của chính sách “trộn dân” hoặc “đồng hóa” mà bọn chúng đang làm đối với đất nước Tây Tạng. Như vậy thì chỉ trong vòng vài chục năm nữa, tiếng Việt có nguy cơ sẽ dần dần bị mai một và tiếng Tàu sẽ trở thành ngôn ngữ chính trên toàn cõi Việt Nam!!! Bọn Tàu không cần dùng đến vũ lực quân sự cũng xâm chiếm được nước Việt! (Nếu việt gian cộng sản còn tiếp tục cầm quyền)

VẤN ÐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG:

Việc khai thác nhôm chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Những vùng được khai thác, đất sẽ bị loại bùn đỏ làm ô nhiễm, trở nên vùng đất chết, không thể trồng trọt gì được, người cũng không thể sống được vì các mạch nước ngầm bị nhiễm độc. Nếu công ty khai thác không có biện pháp đem chôn bùn đỏ (như chôn rác) thì bùn đỏ sẽ theo những cơn mưa làm sự ô nhiễm loang ra, tạo thêm nhiều vùng đất chết khác. Nhưng chắc chắn bọn Tàu phù không cần quan tâm đến chuyện này. Có phải là đất nước của bọn chúng đâu mà cần phải bảo quản kỹ? Làm sao xóa sổ cái nước Việt Nam của bọn “dịt Nàm dành” trên bản đồ thế giới càng sớm và tàn bạo chừng nào càng tốt!!!

THẰNG DŨNG CHĂN TRÂU SẼ LÀ “GOÓC BA CHỚP”, CỨU TINH CỦA VIỆT NAM?

Trước đây nhiều chuyên gia “thổi kèn” (cock-sucker) đã bơm những tên tướng cướp như Triết, Kiệt, Khải, Dũng, Trương Tấn Sang, Lê Hồng Anh thành những cứu tinh của Việt Nam, kiểu như Goóc Ba Chớp hay Yeltsin của Liên Xô. Bọn Việt Tân thổi kèn đã dọn thực đơn (có trộn thuốc chuột!) gồm rất nhiều mật ong và nước đường cho đồng bào ở hải ngoại như sau:

– Mấy ổng là dân miền Nam, thuộc phe thân Mỹ, đang tìm cách đi sâu vào quỹ đạo của Mỹ để chống lại Trung Cộng! Bằng cớ ông Nguyễn Tấn Dũng đã gả con gái cho một việt kiều ở Mỹ. Như vậy mấy ổng là “phe mình” đó chớ! Ðồng bào ở hải ngoại nên gởi tiền về giúp mấy ổng để đánh bại phe thân Tàu, lúc đó tụi mình tha hồ sung sướng!

– Cũng là cộng sản nhưng mấy ông cộng sản miền Nam “dễ chịu” hơn(?) cộng sản miền bắc! Nếu phải làm một cuộc chọn lựa thì ta nên chọn cộng sản miền nam!

– Không nên đi biểu tình chống đối mấy ổng. Họ là “phe mình” mà! Bằng cớ là ông Dũng sau khi qua Mỹ gặp tổng thống Bush xong, về nước, là cách chức hàng loạt mấy tên tướng thân Tàu trong quân khu Thủ Ðô! Quý vị nào chưa rõ, xin cứ đọc mấy bài bình loạn của ông đại tá Buồi Pín ở bên Pháp. Ông này đã từng là ủy viên trung ương đảng của việt cộng, thứ gì mà ổng không biết?

– Muốn được sung sướng lâu dài thì phải đi làm … nô lệ cho Mỹ. Theo thằng Tàu thì chỉ có chết! Ðồng bào cứ yên chí đi, sớm muộn gì phe thân Mỹ sẽ chiến thắng, đừng có mất công đấu tranh làm chi. Cứ yên tâm về đi du lịch Việt Nam. Mấy cái thứ như “đa nguyên, đa đảng, hiến pháp mới” mà đồng bào ao ước, phe thân Mỹ sẽ gởi tặng cho đồng bào rất đầy đủ. Hiện nay mấy ổng đang nhờ các họa sĩ …. vẽ! (bánh vẽ)

PHẢN BÁC:

1. Thằng Dũng có phải là “phe thân Mỹ” hay không thì bây giờ đồng bào đã thấy rất rõ. Nội sự việc nó quỳ lạy, thỉnh bọn quan thầy Trung Cộng vào tây nguyên để khai thác mỏ bauxite là đủ để chúng ta đánh giá nó làm theo lệnh của thầy Mỹ hay thầy Trung Cộng. Dư luận trong nước đã phản đối nhưng nó vẫn phớt lờ và khẳng định: – Sẽ quyết tâm đẩy mạnh việc khai thác mỏ càng sớm càng tốt!

Hàng triệu dân oan sẽ bị cướp mất nhà đất! Vài triệu thằng lính Tàu sẽ vào chiếm mất tây nguyên rồi chiếm hết đất nước Việt Nam. Nếu cần bọn Tàu có thể cho di dân ồ ạt vài chục triệu người sang Việt Nam. Nội dân chúng nó … đái thì cũng đủ gây ra lũ lụt, tai họa cho đất nước chúng ta!

2. Sự việc thằng Dũng gả con gái cho việt kiều ở Mỹ không có nghĩa nó thuộc về “phe thân Mỹ”. Ðó chẳng qua là nó chuẩn bị cho hậu sự, củng cố thế lực trong tương lai hoặc tìm chỗ nương thân khi chế độ cộng sản bị sụp đổ. Cái gọi là “phe thân Mỹ” chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, một cái bánh vẽ do bọn việt gian cộng sản làm ra rồi thông qua băng cướp Việt Tân, ru ngủ, dụ khị đồng bào ở hải ngoại! Nó chẳng khác gì bó cỏ tươi treo trước đầu con ngựa làm cho con ngựa “hồ hởi, phấn khởi” quá, chạy tới khi kiệt sức rồi lăn quay ra chết! Nó cũng chẳng khác gì cái trò bịp mà chúng ta ai cũng nghe qua câu chuyện sau: – Một tấm bảng treo trước một tiệm ăn ghi dòng chữ “Ngày mai ăn khỏi trả tiền”!

3. Ðã gọi là việt gian cộng sản rồi thì thằng chó đẻ nào cũng gian ác và tham lam như nhau, không hề có chuyện cộng sản miền Nam “tốt” hơn cộng sản miền Bắc! Nếu yêu cầu đồng bào chọn lựa thì phải chọn lựa giữa phe thiện và phe ác. Phe “Thiện” tượng trưng cho chính nghĩa quốc gia và phe “Ác” tượng trưng cho bọn việt gian cộng sản. Bọn thổi kèn đã yêu cầu đồng bào “chọn lựa” giữa một thằng ma cô và một thằng điếm lưu manh thì chọn lựa làm quái gì? Ðúng là trò bịp rất rẻ tiền!

NHỮNG MẶT TRẬN GIẢ CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN:

Ðể đánh lạc hướng chúng ta đừng chú ý đến hai biến cố lớn đang diễn ra trong nước, bọn việt gian cộng sản đã liên tiếp tung ra những hỏa mù sau đây:

1. Tên việt gian Brian Ðoàn triển lãm cờ “kinh nguyệt” và tượng của tên Hồ tặc. Ðây chẳng qua là trò phá thối, là mặt trận giả của giặc cộng, chúng ta không nên mất nhiều thì giờ vào tên cặn bã này. Chúng tôi thấy nhiều vị đã phí thời giờ viết những bài rất dài dòng để khuyên nhủ tên Brian Ðoàn. Có vị còn bỏ công ra viết thư bằng tiếng Anh gởi cho hắn. Tên Brian Ðoàn đã 40 tuổi chớ đâu phải là con nít? Việc làm của hắn là việc làm cố ý. Có thể hắn đã bị bọn việt gian cộng sản dụ dỗ, mua chuộc. Khuyên nhủ hoặc tranh luận với những tên khủng bố ném lựu đạn là vô ích. Ðối với bọn này chúng ta cần phải có thái độ quyết liệt như đã từng làm với tên Trần Văn Trường hoặc hang Bắc Pó tại quận Cam (báo Người Việt)

2. Một bài viết mang tựa đề là “Vụ án buôn vua Việt Nam Hồ Chí Minh”, tác giả là Thiên Ðức, đăng trên báo điện tử VietNam Exodus ngày 8 tháng 2 năm 2009. Nội dung bài “nghiên cứu” này nói rằng một sử gia người Ðài Loan nào đó cho rằng có hai nhân vật Hồ Chí Minh thật và giả. Ông Hồ thật đã chết năm 1932 vì bệnh ho lao. Ông Hồ thay thế dĩ nhiên là ông Hồ giả mạo, thuộc sắc tộc Khánh Gia tại Ðài Loan!

Chúng ta đều biết Thiên Ðức là tên việt gian, vua bưng bô, trước đây đã từng phối hợp với Buồi Pín viết bài đòi giải oan cho Hồ tặc và Nguyễn Tất Trung, con trai của Hồ.

Ðây là trò hề rất thối tha, có thể do bọn việt gian cộng sản dàn dựng lên, thuê mướn một tên”sử gia” nào đó người Ðài Loan viết cho có vẻ “khách quan”! Mục đích của bọn chúng là tạo ra hỏa mù, làm cho chúng ta phải mất thì giờ, chúi mũi vào đọc rồi tranh luận mà quên đi những tội ác tày trời của bọn chúng là đang âm thầm rước vài triệu tên lính Tàu cộng vào chiếm hết tây nguyên!

Nếu trò hề này ăn khách thì bọn chúng sẽ tiếp tục tung ra những tin giật gân khác, chẳng hạn như: – Có hai Lê Duẩn, có hai Võ Nguyên Giáp, có hai Lê Ðức Thọ, có hai Nguyễn Văn Thiệu – một thật và một giả – , người thật đã chết từ lâu, còn người kế vị là giả mạo! Ðấy, chừng đấy khúc xương và gân cho cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại gặm mà quên bẵng đi việc bọn ăn trộm đang vào nhà!

Khi cái trò thối “Hồ thật và Hồ giả” được tung ra thì bọn cò mồi chính trị sẽ phóng loa tuyên truyền rằng:

– Ái chà, ông Hồ giả mà tài ba đến như vậy, yêu nước thương dân Việt của chúng ta đến như thế thì cũng xứng đáng để tôn thờ! Mong cho có nhiều ông Hồ giả như vậy!

Một tên cò mồi khác sẽ làm bộ nêu câu hỏi:

– Thế còn cái vụ Nguyễn Chí Thiện thật và giả thì sao?

Cũng cá mè một lứa, một tên điếm chính trị khác trả lời:

– Gớm, ông Thiện giả mà tài ba đến như thế, yêu nước thương dân Việt của chúng ta đến như thế thì cũng xứng đáng để tôn thờ! Mong cho có nhiều ông Thiện giả như vậy! (Alibaba và Thị Nở tha hồ mà sướng phổng mũi!)

Bọn chúng sẽ đi lần từng bước trong cái trò hề này. Chưa gì chúng ta đã thấy có một ông “sử gia” hưởng ứng lao ngay đầu vào cái đống cứt này để “nghiên cứu”!

3. Chuyện hai anh em con “hùm xám” xuất hiện trên báo điện tử VietNam Exodus ngày 8/2/2009 cũng là một trò hề, điếm thúi nhằm phân tán lực lượng của chúng ta.

Trước hết chúng ta phải xác định rằng Bằng Phong Ðặng Văn Âu là một tên bưng bô, cò mồi điếm chính trị, tay sai của việt gian cộng sản. Y có nguyên một trang nhà đăng toàn bộ những bài viết của y, “giao lưu” với những tên dân chủ cuội ở trong nước. Ðặc biệt trong một bài viết, y đã “thổi kèn” ý nghĩa “quý danh” của ba tên giặc: -Minh Triết, Phú Trọng, Tấn Dũng,rồi đưa ra những đề nghị, góp ý ..v..v.. Mục đích của y cũng chỉ nhằm để “thổi kèn”, làm bộ “chửi” cộng sản nhưng thực chất là luồn cúi, nâng bi một cách rất hèn hạ!

Những thằng trùm điếm, ma cô, lưu manh như Triết, Trọng, Dũng đã trèo lên được những vị trí như vậy, bọn chúng không “khuyên nhủ” chúng ta thì thôi chớ đời nào chúng ta khuyên được bọn chúng? Tên Bùi Tín cũng vậy. Hắn đã từng lấy khẩu cung những ông tướng bị “cải tạo”, cấp bậc từ trung tướng trở xuống, thậm chí có người đã từng giữ chức tổng trưởng quốc phòng như Nguyễn Hữu Có. Do đó, những ai cho rằng Bùi Tín đã, đang hoặc sẽ “phản tỉnh” là hết sức sai lầm. Hắn đã từng lên mặt làm thầy “dạy dỗ” chúng ta, lẽ nào bây giờ hắn chịu đầu hàng?

Do đó, cuộc đấu tranh giữa chúng ta và bọn giặc là cuộc đấu tranh một mất một còn. Nếu không diệt được bọn chúng thì chúng ta phải tiếp tục chịu làm nô lệ, chớ còn khuyên nhủ bọn chúng tự giác nhường lại quyền cai trị đất nước cho toàn dân thì … còn khuya!

Ðọc những bài viết của Ðặng Văn Âu, chúng ta thấy hắn thường nêu ra những ý như sau:

– Huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, anh em trong một nhà đánh nhau làm gì, thôi huề cả làng, hãy cùng nhau ngồi nhậu thịt chó! Nhà dân chủ cuội ở trong nước là Nguyễn Khắc Toàn cũng có luận điệu y chang như vậy. Trong những lá đơn viết giùm cho cô dân oan Vũ Thanh Phương ở Ðồng Nai, nhà dân chủ Khắc Toàn cũng chêm câu “huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt” vào phần nhập đề!

Bọn việt gian cộng sản LÀ GIẶC, tương tự như giặc Pháp, giặc Tàu, giặc Nhật chớ anh em với chúng ta ở chỗ nào? Ngay từ khởi thủy, tên Hồ Chí Minh và tập đoàn đảng cướp của y đã tình nguyện đi làm tay sai cho đế quốc Liên Xô và Trung Cộng. Ðiều này đã được một số vị có nhiệt tình, tâm huyết, bỏ công ra sưu tầm tài liệu với những bằng chứng cụ thể và tổ chức những buổi diễn đàn thảo luận.

ÐẶNG VĂN VIỆT, CON HÙM XÁM ÐƯỜNG SỐ 4:
Trong một cuộc phỏng vấn, nhà “thổi kèn” Ðặng Văn Âu đã nêu những điểm sau đây về người anh của mình, Ðặng Văn Việt:

– Ông Ðặng Văn Việt là con hùm xám đường số 4, đánh nhau với giặc Pháp trước năm 1945.
– Ông Việt đã được kết nạp vào đảng Cộng Sản
– Ông Việt rất căm thù bọn cộng sản vì cha của ông và nhiều người khác trong giòng tộc đã bị đấu tố chết.
– Tuy căm thù nhưng ông Việt không thể xin ra khỏi đảng được vì nếu xin ra là bị giết liền lập tức!
– Vì hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy nên nhiều người vô tình đi theo cộng sản, rồi lỡ vào đảng mà không thể nào xin ra được!
– Ông Việt rất sợ bị cắt hộ khẩu và sổ lương thực!

Một vài nhận xét:

– Hai chữ “hùm xám” gần tương đương với hai chữ “anh hùng” Ðã xưng danh là “hùm xám” thì phải có tư cách và bản lĩnh xứng đáng với danh tiếng của mình. Cho đến nay, hai anh em ông Việt vẫn còn dùng hai chữ “hùm xám” một cách tự hào mà tiếc thay, kể từ sau năm 1945, ông Việt không còn xứng đáng với cái danh hiệu đó nữa. Ví dụ:

* Ông Việt sợ bị chết đói, sợ bị cúp hộ khẩu, cúp sổ lương thực!
* Ông Việt căm thù cộng sản nhưng không dám xin ra khỏi đảng vì sợ … chết!

Ðã là anh hùng rồi thì người ta coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đó mới xứng đáng là anh hùng. Ví dụ như năm vị tướng VNCH đã tuẫn tiết hồi tháng 4 năm 1975; đại tá Hồ Ngọc Cẩn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng; trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long tự sát ngay trước trụ sở quốc hội; các chiến sĩ biệt kích dù đã tự sát tập thể bằng lựu đạn tại một bùng binh tại Chợ Lớn, ngày 30/4/1975.

Anh hùng mà sợ …. chết đói thì anh hùng ở chỗ nào?

Trong lịch sử nước ta có vị tướng Nguyễn Tri Phương chống Pháp, khi thành Hà Nội bị thất thủ, ông bị thương nặng và bị bắt. Giặc Pháp đã chữa trị rồi cho ông ăn uống đầy đủ nhưng ông đã tuyệt thực kéo dài một tháng rồi chết năm 1873, thọ 73 tuổi!

– Gia đình ông Việt có nhiều người bị cộng sản đấu tố chết. Ðây là mối thù không đội trời chung. Thế nhưng ông đã không dám xin ra khỏi đảng vì sợ … chết!

Ðúng ra nếu một người đã quyết tâm ra khỏi đảng thì họ có rất nhiều kế sách để thực hiện. Ví dụ như không sinh hoạt đảng kéo dài hoặc cố ý vi phạm một khuyết điểm gì đó để “được” khai trừ! Ta có thể nêu ví dụ điển hình của nhà thơ Hữu Loan*: Ông bỏ đảng năm 1956. Theo lời ông kể, từ khi ông ra khỏi đảng, ông đã bị bọn chó đày đọa xuống tận bùn đen, kể cả nhiều lần bọn chúng đã âm mưu giết ông nhưng ông là con “hùm xám”, ông bất chấp! Nhà thơ Hữu Loan mới xứng đáng với cái danh xưng “Hùm Xám”!

Kể từ năm 1990 khi có phong trào “đổi mới”, một số đảng viên cộng sản đã công khai xin ra khỏi đảng, trả lại thẻ đảng mà bọn việt gian cộng sản không dám giết họ. Vậy tại sao ông Việt đã không xin ra khỏi đảng, kể từ sau năm 1990?

Như vậy, việc ông Việt vẫn tiếp tục ở lại trong đảng chỉ là muốn được hưởng những quyền lợi dành cho giai cấp thống trị, đè đầu cưỡi cổ dân đen. Ông nêu ra lý do sợ bị giết là vô lý, không thể nào chấp nhận được. Ðã là anh hùng mà sợ chết thì anh hùng ở chỗ nào?

Ngày hôm nay, những đảng viên cộng sản, nếu có bất mãn đảng hay “phản tỉnh” mà không dám xin ra khỏi đảng, đều chỉ là bọn phản tỉnh cuội, bịp bợm, chúng ta phải vạch mặt bọn này. Bạn có thể nào tin một tên cướp tuyên bố rằng hắn đã “hoàn lương” mà vẫn lui tới, sinh hoạt với cái băng cướp của hắn? Còn đối với những kẻ nói rằng khi đi kháng chiến chống Pháp, vô tình vào đảng Cộng Sản vì cứ tưởng đảng Cộng Sản là đảng quốc gia yêu nước, nhưng sau này khi đã biết rõ bản chất xấu xa của đảng Cộng Sản, tại sao họ không tìm cách xin ra khỏi đảng? Những con người này cũng chỉ là những kẻ hèn nhát, đừng nên tự nhận mình là những nhà đấu tranh cho dân chủ!

Nói tóm lại, hai anh em “con hùm xám” chỉ là một cặp bài trùng lừa bịp!

KẾT LUẬN:

Trong bất cứ thời điểm nào, bọn việt gian cộng sản đều lập ra một số mặt trận giả để chúng ta đánh vào. Ðồng thời bọn chúng sử dụng bọn cò mồi chính trị, đối lập cuội để lèo lái cuộc đấu tranh của chúng ta đi lạc mục tiêu. Thay vì chúng ta bắn đúng vào đầu con quái vật thì chúng ta lại phung phí đạn bắn lên trời hay bắn vào bụi rậm! Có thể nói rằng, nếu không có bọn cò mồi, đối lập cuội thì bọn việt gian cộng sản đã bị tiêu vong từ lâu rồi. Chính những tên điếm đàng, gian ác (ví dụ như băng đảng Việt Tân) đã tạo ra những lực cản rất lớn, làm cho công cuộc đấu tranh của chúng ta bị khó khăn rất nhiều.

Giặc Tàu nó vào đầy trong nhà rồi mà giờ này nhiều người ngây thơ vẫn còn tin vào những lời phỉnh phờ, bịp bợm của bọn dân chủ cuội, chờ bọn chúng họp hội nghị bàn vuông, bàn méo hay bàn tròn gì đó với đảng cộng sản, rồi để chờ …. soạn thảo hiến pháp mới! Bệnh nhân bị bệnh ho lao tới thời kỳ thứ ba rồi mà những lang băm vẫn còn ngồi thảo luận nên uống loại thuốc nào!

Năm 2009 phải là năm HÀNH ÐỘNG, nếu không thì mất nước vào tay quân giặc Tàu! Và trước khi đánh đuổi giặc Tàu, phải tiêu diệt bọn giặc việt gian cộng sản trước!

Trần Thanh
Ngày 11 tháng 2 năm 2009

Chú thích:

Xin vào trang nhà http://chinhnghia.com/huuloan.htm , đọc hồi ký của tác giả Hữu Loan “Cuộc đời bi thảm và dũng cảm của nhà thơ”

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | Những mặt trận giả của việt gian cộng sản | Leave a comment

" XẠO HẾT CHỖ NÓI" CỦA KHỐI 84" KHÔNG XẠO"

” XẠO HẾT CHỖ NÓI” CỦA KHỐI 84″ KHÔNG XẠO”.

– TRƯƠNG MINH HÒA –

Khối” đấu tranh” với bề ngoài là” đánh trâu” đang cầm quyền ở Việt Nam, nhưng” đâu tránh” cái bộ mặt thật” tranh đấu” CUỘI sau khi cái tổ chức ra đời, hoạt động, đến nay không được ủng hộ của dân chúng, cũng không phải là điều làm cho mọi người suy nghĩ; lý do là ngày nay, trình độ dân trí người Việt hải ngoại và trong nước không còn u ám như thời” đánh Tây giành đập lột và đánh Mỹ phá nước”, nên các tổ chức lừa đảo khó hoạt động, nhất là những gì có quan hệ ít nhiều đến những” đỉnh cao trí tuệ” qua những thứ có mang nhãn hiệu” made in Việt Cộng”, dù phản tỉnh nhưng coi chừng là” phản phé”, đây là kinh nghiệm xương máu mà hàng triệu người Việt Nam đã từng bị đánh lừa; giống như người bị” giựt hụi” nhiều lần, nay nhìn thấy bản mặt của mấy tay giựt hụi cũ mà đề cao cảnh giác, để không bị giựt nữa. Theo cái” quá trình lịch sử đấu tranh với chiêu bài cho dân chủ”, thì khối nầy thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2006, nên được những” bộ óc” SIÊU ĐẲNG với thành tích SẴN ĐIÊU ngoa gọi cho có vẽ phù họp với” tư tưởng Hồ Chí Minh dạy đĩ” là khối 8406; giống như vào tháng 5 năm 1959, chủ địt Hồ Chí Minh ra lịnh cho cán ngố thành lập đoàn công tác đặc biệt, mang bí số đoàn 559 với nhiệm vụ” chủ yếu” là huy động hơn 100 ngàn nhân lực lao động chân tay, tu sửa con đường xuyên qua ba nước Việt-Miên-Lào dài 2200 cây số, bị bỏ phế trong thời chiến tranh” đánh Tây giành đập lột” và từ đó có tên gọi” Đường Mòn Hồ Chí Minh” để đưa súng đạn, bộ đội” quân hại nhân dân” xẻ dọc Trường Sơn đi cướp nước mà lòng phơi phới của kẻ tay sai cho ngoại bang Nga-Tàu. Lúc đó đâu có đơn vị Hoa Kỳ và đồng minh nào ở miền Nam, vậy là cũng” đánh Mỹ cứu nước” xạo hết chỗ nói, tức là” xạo không có cơ sở duy vật”.

Khối 8406 được coi là” đứa con dị dạng, đẻ ngược” của băng đảng siêu cướp Việt Cộng, dù không bị nhiễm” chất độc da cam” và được bà mụ vườn tốt nghiệp trường” kháng chiến Ubon, ở Thái Lan”, là băng đảng Mafia Hồng Việt Tân móc miếng, nên đứa con” 8406″ cũng” ăn nói vô duyên, ăn ngược nói ngạo” như kẻ thai nghén ra nó là đảng cướp Việt Cộng và mụ vườn, do ảnh hưởng cái di truyền của băng đảng nầy. Sau khi” đứa con 8406″ ra đời, bà mụ vườn Việt Tân cũng là người có công nuôi dưỡng, thay tả và tập tành cho nó bước vào sinh hoạt chính trị” qua bình phong đấu tranh dân chủ, vùng lên để dối lừa”. Đây là thứ” quái vật đấu tranh”, hình dạng của nó giống như một bài đọc trên đài phát thanh Saigon cũ, bị giặc chiếm, vào năm 1978, giọng đọc hình như là của Thiên Ân, khi nói về” con quái vật Phạm Duy” như sau:” Đầu rồng, mình voi, đuôi chuột”, nhưng đài Việt Cộng nầy chưa nói thêm bản tánh của con quái vật là thích ăn cỏ non, như bài ca:” tình già trên đồi cỏ non”.

Một tổ chức được cho là” thành lập trong nước” nhưng cái” địa bàn thật sự” hoạt động nhắm vào người Việt tỵ nạn hải ngoại, chứ nào” đấu tranh dân chủ đa nguyên, đa đảng, đa hệ, đa đuôi, đa đầu, đa dạng…. ” ở trong nước; nên địa bàn, chiến trường, mũi giáp công của khối 8406 nhắm vào tập thể người Việt hải ngoại hơn là trong nước, khi mà:” mặt trận trong nước vẫn yên tỉnh, nhưng mặt trận hải ngoại thường sôi động” trong các công tác tuyên truyền ru ngủ về phương cách” đấu tranh mộng du” và thường hay phát động những cuộc gây quỷ, thu thêm tiền để nuôi dưỡng những nhà” dân chủ dỏm” nhi nhô chống Cộng bằng mồm; cũng giống như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, chỉ mở” các trận đánh tưởng tượng trong nước qua các bài báo, tin tức Kháng Chiến” thuộc loại:” tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển” nhưng chiến trường chính là” thu càng được nhiều tiền của dân tỵ nạn hải ngoại” thì” kháng chiến càng thành công” biến những” nhà yêu nước dỏm” thuộc Mặt Trận thành triệu phú Mỹ Kim và dân chúng thì” khiến chán” mà tạ từ Mặt Trận, tẩy chay Việt Tân.

Sau thời kỳ” đánh trâu” cuội bằng những cuộc” đấu tranh” ruồi bu, mang đặc tính” sân khấu cải lương, hát bộ, kịch LÓI”, nhưng cái bẩy 8406 cũng đã giăng ra, lợi dụng chiêu bài DÂN CHỦ để thu hút những người có tấm lòng, muốn cho Việt Nam được tự do THIỆT TÌNH chứ không phải vì THỊT TIỀN; nên các nhà dân chủ thiệt thì GIŨ CHÂN trong các trại tù như linh mục Nguyễn Văn Lý, trong khi các nhà dân chủ giả, dỏm, cò mồi thì chỉ bị dàn cảnh” đàn áp giả” bằng những bản án” phủi bụi”, la lối bị tịch thu máy” vi tính” sách nhiễu đủ thứ….và sau khi” đấu tranh” đạt thành quả” chất lượng cao” thì các nhà dân chủ giả mở tiệc” liên hoan” tại các nhà hàng sang trọng, như nhà” dân chủ phòng lạnh Nguyễn Khắc Toàn”, bị bể mánh. Trong cái” đánh trâu chất lượng” về tiêu đề:” Tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Namm, năm 2006″ là thứ” mồm to mép giải” nên không được” phát huy” lớn mạnh và trong khối càng ngày càng có nhiều nhà” dân chủ” ló đuôi cò mồi.

Nhằm quảng cáo cái khối đối kháng, đối lập, đối đầu, đối háng, đối đít, đối mu, đối dái…như dùng hang Pác Pó trong giới quần hồng, đối đầu với Bác Hồ trong quần tà lỏn, để” hòa hợp hòa giải” cùng” đối tượng” Cộng Sản, mới đây khối 8406 vừa ra cái chính sách:” 9 điểm về tình hình Việt Nam hiện nay” đề ngày 12 tháng 02 năm 2009, được” NÀM” tại Việt Nam, trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” (đập lột-tự lo-hạnh phét), quả là” can đảm có thừa”, vì trong nước, bộ máy công an, cán bộ, tình báo nhân dân” mắt khóm tai bèo” giăng mắc như” lưới cá rô”, kiểm soát gắt gao từ đầu đường xó chợ, thôn làng, sở rác, trong xã hội đen, động đĩ, sòng bạc…. và kể cả” ao cá Bác Hồ” là nơi được coi là” có dân chủ thật sự” trong một nước Cộng Sản độc tài, nơi đây dân chúng mọi giới ” không phân biệt giới tính, tôn giáo, tư tưởng, lập trường chính trị…” có quyền” bỏ phiếu tự do” vào ao cá mang tên Bác, thế mà cũng có khi công an rình rập những người đang thi hành” nghĩa vụ công dân” là ” bầu đúng, cử xứng” bỏ phiếu bầu” đại biểu quốc hội CÁ VỒ” có trình độ” đớp cứt cao”, thế mà các nhà” dân chủ” trong nước lại làm ra một bản thông cáo, phân tích tình hình” cụ thể” và chống lại đảng Cộng Sản độc tài” ngay trong lòng địch”. Được biết, tổ chức mang số 8408, là nơi tập hợp một số các nhà” dân chủ” theo đơn đặt hàng, có khả năng” làm sụp đổ chế độ Cộng Sản theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà không cần tốn một viên đạn, kể cả viên đạn đất bán nạn dàn thun như thời” đánh Mỹ cứu nước” của nông dân dốt theo du kích miền Nam, bên dưới có BAN ĐIỀU HÀNH gồm có các” nhà RÂN CHỦ” hay là” RẬN CHỦ” được đánh bóng lâu nay bởi một số cơ quan truyền thông ( không rỏ lập trường) ở nước ngoài, nhất là băng đảng Mafia Hồng Việt Tân, là” God father” của nó:

1-Kỷ Sư Đổ Nam Hải, thành Hồ ( miền Nam)
2-Trung tá quân hại nhân dân Trần Anh Kim ở Thái Bình ( miền Bắc).
3-Linh Mục Phan Văn Lợi, ở Huế ( miền Trung).
4-Giáo sư Nguyễn Chánh kết, hiện đang” vận động RÂN CHỦ ở hải ngoại.

Như vậy, qua” tứ trụ RÂN CHỦ” gồm đại diện ba miền và có cả nước ngoài, ý đồ của khối 84″ KHÔNG XẠO” nhưng lại” XẠO HẾT CHỖ NÓI” là nhằm bày ra” sòng bài ba lá” dụ những ai thuộc về thành phần” ngây thơ chính trị”, lười biếng suy luận….cùng nhau” ủng hộ” cho những” nhà RẬN CHỦ” đang ngày đêm” đấu tranh bằng mồm và trong nhà hàng có phòng lạnh” là trước sau gì đất nước cũng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến..” thiên đàng Cộng Sản”. Ngoài 4 thành phần đại diện các nhà dân chủ 8406, thì họ lại” xạo” là:” hiệp thông cùng linh mục Nguyễn Văn Lý và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cùng với nhiều chiến sĩ DÂN CHỦ đang nằm GIŨ CHÂN trong nhà tù..”. Không biết là những nhà dân chủ như linh mục Nguyễn Văn Lý có” hiệp thông” nổi với những nhà có” nghiệp chuyên” la lối về dân chủ mà không có chủ trương đấu tranh dân chủ thật sự, chỉ là cò mồi, là thời trang trang trí cho bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của đảng siêu cướp Việt Cộng, nhằm” tranh thủ” thêm viện trợ, cấp viện, vốn đầu tư, kể cả tiền từ thiện….vào túi cán ngố, gốc chăn trâu, vừa có tiền và vừa được vài siêu cường như Hoa Kỳ khen là:” Việt Nam có cải thiện tình hình dân chủ, nhân quyền”, nhưng dân chủ thật sự thì” còn lâu”. Do đó, Việt Cộng cũng rất muốn, cần, duy trì các nhà dân chủ” có người lái” được đảng” nhất trí”, có khi còn được lãnh lương, cấp phương tiện, cho xuất ngoại để” đấu tranh cho dân chủ” như trường hợp Hoàng Minh Chính, Nguyễn Chính Kết….. Hiện nay ở nước ngoài đang có sẵn mấy nhà dân chủ” nằm vùng” như cu đại tá quân hại nhân dân Bùi Tín, nhà văng miểng hỏa tiển 122 ly là Dương Thu Hương….hụ hợ” chạy hiệu” quảng cáo, cũng có nhóm” tạp nhạp RÂN CHỦ điên-ngoa” do kỷ sư, nếu mất việc thành” cư sĩ” Nguyễn Gia Kiểng” nãnh đạo”…thật là:

” Nước cường nhược có lúc có khi.
Kẻ gian ác, thời nào cũng có”.

Đọc sơ qua bản tuyên bố 9 điểm về” tình huống” hiện nay tại Việt Nam, thấy nó cũng” na ná” như cái bản chính sách” CHÍN ĐIỂM, MƯỜI ĐIỀU” của Việt Cộng sau khi” cướp” miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhằm gom hết quân nhân cán chính miền Nam đi” học tập chính sách” với thời gian chừng vài ngày, một tuần, một tháng….có nơi còn đóng tạm tiền cơm để” học tập” ba bài học do đám” đánh trâu” lên lớp:

-Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta.
-Ngụy quân, ngụy quyền là tay sai đế quốc Mỹ.
-Đất nước ta hoàn toàn thống nhất, tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Rồi cái” bản tuyên ngôn chính sách 7 điểm 10 điều” đưa hàng trăm ngàn người” ở tù” dài hạn từ vài năm đến hơn 17 năm, mới hưởng” chính sách KHOAN DÙI của cách mạng” và hơn 50 ngàn người không bao giờ trở về, cũng hưởng chính sách khoan dùi của cách mạng bên kia thế giới. Cái bản tuyên bố 9 điểm được những” khối óc vĩ đại lừa bịp” trong khối” tám bốn KHÔNG XẠO” nhưng lại” XẠO HẾT CHỖ NÓI”, nhằm” gom vào một mối toàn dân trong và ngoài nước nằm trong tổ chức, để cùng đưa đất nước đi theo tấm bản chỉ đường của đảng, kinh qua các nhà dân chủ giả; cũng không khác” bản hiệu triệu” của lãnh tụ Khmer Đỏ là Heng Som Rim, đi theo Cộng Sản Việt Nam, năm 1978, khi quân Việt Cộng tràn đến Nam Vang, lập ra chính quyền bù nhìn” hạc gỗ” sau khi đẩy lui quan Pol Pot vào rừng. ( bản nầy được đọc trên các đài phát thanh của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bằng tiếng Việt và bằng tiếng Miên trên làn sóng phát thanh do Khmer Đỏ để lại)

Từ khi thành lập khối đấu tranh XẠO, chủ trương trước sau như một” đấu tranh trong hòa bình, bất bạo động” là tuyệt chiêu ” đảm bảo” là không bao giờ” Cộng Sản bị sụp đổ”, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chủ trương ấy hổng bao giờ thay đổi. Hảy tưởng tượng có một băng đảng cướp với vũ khí dao, súng….mà cảnh sát chỉ có tay không, thì chắc chắn là cảnh sát cũng phải bị cướp hạ đo váng, bị uy hiếp và trở thành nạn nhân ngay, đem trứng giao cho ác, đem thịt nộp cho chằn. Đảng Cộng Sản Việt Nam có lực lượng công an, nhà tù, bộ đội và tiền của chúng cũng dư, có khả năng chi cho những ai làm công tác có lợi cho chúng và nhất là đảng cướp ngoan cố, không bao giờ từ bỏ quyền lực, dù bị đập vở đầu, bị hạ nhục quỳ lạy đến sói đầu, rụng rời cả tay với” kẻ thù số một là thằng Mỹ”, liếm đít, hít địt thằng Tàu Cộng rất kỷ….nên lời nói của các” nhà dân chủ 8404″ như nước đổ lá môn, y như câu tục ngữ trong sinh hoạt nội bộ đảng cướp Việt Cộng:” phê bình như nói láo, báo cáo như nói chơi”. Lối đấu tranh theo thánh Ghandi ở Ấn Độ thời thực dân Anh đã trở thành” lạc hậu” và lộn địa chỉ, trớt quớt, nhất là đối với một đảng cướp đầy gian ác, mưu mô Việt Cộng. Nhưng đây cũng là một lối đấu trang” sáng tạo” hiếm quí của những bộ óc” đỉnh cao chói lọi và đỉnh cao trí tuệ” đưa ra; dân chủ đâu không thấy, chỉ thấy là các nhà dân chủ thiệt bị lọt bẩy ở tù không ngày về và ở hải ngoại có tổ chức thuộc băng đảng Mafia Hồng Việt Tân vận động quyên góp, gây quỷ để” ủng hộ” cho các nhà dân chủ phòng lạnh, đấu tranh” nhà hàng”, thỉnh thoảng được dàn cảnh cho” xuất ngoại” để đấu tranh cho dân chủ” không người lái”. Băng đảng Mafia Hồng Việt Tân cũng có” sách lược” giống như hai giọt nước đái, của khối 8406, đó cũng là” những tư tưởng nhớn gặp nhau” như hình với bóng, như Việt Cộng với Việt gian, sư Việt Cộng với sư về nguồn…. đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng minh tương ý, đồng chí tương ngôn, đồng gian tương kế….băng đảng Mafia Hồng Việt Tân có 3 mục tiêu” cực kỳ chất lượng” sau đây:

1-Đối đầu bất bạo động để tháo gở độc tài.
2-Xây dựng xã hội dân sự để đặt nền tảng dân chủ.
3-Vận động toàn dân để canh tân đất nước.

Một điều dễ nhận ra” bộ mặt THẬT của các nhà dân chủ GỈA” là: khi bình yên thì nhi nhô lớn tiếng phê bình, mách nước đảng, không bao giờ làm cho đảng cướp sụp đổ, nhất là” mặt mạnh” có chính sách: chống tham nhũng, cán bộ đương cầm quyền và tránh đụng tới Bác Hồ vĩ đại và khi hữu sự thì:” Giặc tràn là ta lánh, giặc về là ta dông..” nên những cuộc xuống đường, cần thiết thì dân chúng tự hỏi:” giờ nầy các nhà dân chủ ở đâu?”. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong bài diễn văn năm 1970 có nói:” địch dùng súng trường, ta dùng súng liên thanh; địch dùng liên thanh, ta dùng súng cối và địch dùng súng cối, ta mang máy bay dội bom lên đầu”. Đánh như vậy mà còn chưa thắng và ông Thiệu không làm theo câu nói nầy, đưa ra lịnh tái phối trí và phá nát quân đội, biến thành” di tản chiến thuật” đưa đến miền Nam bị mất ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Do đó, những nhà dân chủ trong có 8406, ngoài có băng đảng Mafia Hồng Việt Tân có lối” đấu tranh trong hòa bình, bất bạo động” kết hợp nhịp nhàng, có khả năng đưa đến” đảng bền, cán giàu, dân mạt” và đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến” một huyện của Trung Cộng”, tiếp tục đánh lừa mọi người. Nhưng lối đấu tranh nầy có thể thực hiện và giá thành rất rẻ nếu mua hàng” đấu tranh dân chủ của Trung Cộng” là đặt mua những” hình nộm” bằng nhựa, rồi mang tới để các nơi như Hà Nội, Saigon, cơ sở quốc hội, đảng….là” bất bạo động” chứ xuống đường, hành động là đi ngược lại” chủ trương dùng hình nộm đấu tranh, như dùng súng nhựa….” là không bị ở tù và đàn áp, ít nguy hiểm, đây là lối đấu tranh” hiện đại” hòa bình, bất bạo động ấy. Trong lịch sử nước Pháp, nếu lúc đó toàn dân Pháp chủ trương” đấu tranh bất bạo động” theo như khối 8406, băng đảng Mafia Hồng Việt Tân, lời khuyên” theo toa thuốc độc của đảng cướp Việt Cộng” qua cửa miệng THÚI hơn cầu tiêu của gã” ngục khỉ” Nguyễn Chí Thiện, từng là” chủ động đĩ Bà Mau, Hải Phòng, gọi Việt Cộng là” hiền huynh”….thì vua Louis 16 nhận được nhiều lời” ta thán” của dân mọi giới, nhưng” án binh bất động” rồi kêu lính triều đình tới tận nhà để” hòa hợp hòa giải” nơi máy chém….nếu không có” hành động cách mạng” qua việc đứng dậy phá ngục Bastille, khống chế cung vua, cô lập quân đội… thì làm gì có cuộc cách mạng lừng danh thế giới 1789?. Không đi làm việc lấy tiền đâu sống? không học làm sao đậu bằng cấp?….nên” không cật lực đấu tranh cụ thể” thì làm gì có dân chủ tự do?…. Một tổ chức” đánh trâu” như thế mà khoe là đã có tới” hàng chục nghìn người Việt trong và ngoài nước tham gia..” cũng là chuyện thổi phồng là lối cũ mà trước đây cái tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và đám anh em, phe cánh phát động, cũng lếu láo có tới” 10 ngàn tay súng…ma”.

Bản tuyên bố 9 điểm cũng hát bài ca:” một phút tâm tình người Hà Tỉnh” để hổ trợ cho” Bác cùng chúng cháu hành quân”, phân tích:

1-Tình hình kinh tế Việt Nam: khỏi cần nói, ai cũng biết tình trạng lạm phát, dân chúng khổ vì vật giá gia tăng, biện pháp kinh tế của nhà nước vá víu….bị tác động cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

2-Chính trị: đảng thối nát, tham nhũng, kêu gọi: già, trẻ, bé, nhớn, không phân biệt tôn giáo….cùng nhau:

-Vạch trần thối nát ( 15 tên cán bộ trung ương đảng), còn thiếu, có tới hơn 300 tên triệu và tỷ phú Mỹ Kim, hình như các nhà dân chủ muốn” đoàn kết” với đa phần các” tư bản đỏ” nên chỉ mới đưa ra 15 người?

-Ủng hộ dân oan khiếu kiện, thành” dịch khiếu kiện” và đưa ra Liên Hiệp Quốc đòi nhân quyền. Điều nầy khó lắm, và đây là chuyện ruồi bu, nhưng dùng từ” đao to búa lớn” để lừa đảo, tưởng đâu các” nhà dân chủ” có uy tín và tiếng nói vang dội khắp thế giới; hảy nhìn cái Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, lộn xộn như khu chợ trời, mạnh ai nấy bỏ phiếu bảo vệ quyền lợi, có con ma nào chú ý đến đám dân oan bị mất đất đai, nhà cửa…. mà đòi ủng hộ?. Mấy nhà dân chủ nầy muốn đăng một bài báo, thông cáo đưa ra dân oan khiếu kiện tạo Việt Nam, trên các tờ báo nổi tiếng như New York Times, Washington Post….còn chưa được, huống chi đưa ra Liên Hiệp Quốc? Bộ muốn giỡn mặt hay sao?

Những lời kêu gọi nầy cũng giống như thời kỳ năm 1945, sau khi Hồ Chí Minh bí mật mời Pháp trở lại, lúc quân Pháp sắp đến Hà Nội, thì Hồ Chí Minh kêu gọi:” ai có dao cầm dao, có búa cầm búa….” rồi sau đó toàn bộ ban lãnh đạo trung ương và tổng bộ chính trị đã sớm” di tản” lên núi” giặc tràn ta lánh, giặc về ta dông” để mặc cho dân Hà Nội tự lo và họ xuất tiền túi tranh bị vũ khí, quần áo, các thứ cho lực lượng Tự Vệ Thành, sau khi hiệp định Geneve ký kết, thì Hồ Chí Minh trở về thành, làm chủ tịch và tàn sát hết những” trí, phú, địa, hào, đào tận gốc”…đó là cái gian manh, tàn ác, xảo trá của đảng cướp Việt Cộng. Dân oan không phải là” lực lượng nồng cốt” để đánh gục chế độ Cộng Sản, đa số là” cán bộ có quyền cướp đất cán bộ về hưu, hay gia đình liên hệ” với” đánh Tây giành đập lột và đánh Mỹ phá nước”, nên khi nhà nước trả tiền, trả đất là triệt tiêu ngay” dịch tể dân oan khiếu kiện”.

Những điểm kế tiếp đại khái như: Lên án chế độ Cộng Sản đàn áp, theo dõi, tù đài, chiếm đất….lên án thủ tướng Phạm Văn Đồng, ký văn bản bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958… điều nầy ai cũng biết, lên án suông mà không làm gì, cũng là trớt quớt, bố lếu bố láo, ăn tục nói phét…. giống như câu nói của Pascale:” quan chánh án mà không hiến binh, chỉ là anh chàng mơ mộng mà thôi”. Nhưng vô duyên nhất là: lên án Trung Cộng thảm sát vụ An Thiên Môn năm 1989 và những cuộc đàn áp gần đây với phong trào dân chủ và dân sinh Trung Cộng, ủng hộ hiến chương” 08″ (điểm 7), trong khi không lên án Việt Cộng giết người dã man trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968, nhất là ở Huế có tới hơn 4 ngàn nạn nhân và những cuộc tàn sát dã man sau 1975 trong những ngày tháng đầu tiên, tù đày hàng trăm ngàn quân nhân cán chính, giết hại hơn 50 ngàn trong tù, những cuộc đàn áp giáo dân ở Thái Hà, thánh địa Hòa Hảo, giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do huề thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo….những thứ mà dân Việt Nam cần lên án, thì lại KHÔNG, KHÔNG, TRĂM LẦN KHÔNG, VẠN LẦN KHÔNG…mà chỉ ủng hộ” nhân dân Trung Cộng”, chưa chắc gì hiến chương” 08″ không là cò mồi?. Nhưng hình như đó là cái” đại kỵ” của các nhà dân chủ dỏm, ngay cả Bùi Tín cũng tìm cách chạy tội, quanh co trong vụ tết Mậu Thân ( do các cấp dưới gây ra, chớ đảng vẫn nhân đạo, có chính sách tử tế..), thật là bá láp và xạo ke.

Sau những điểm trong vở kịch lói vô duyên, vẫn vơ, lập lại và không có lợi gì, ngoại trừ phô trương, quanh co, tung hỏa mù, từ ngữ” đao to búa lớn” là thứ thùng rỗng kêu to…thì cái đuôi chồn” xạo hết chỗ nói” của khối” tám bốn KHÔNG XẠO” ló ra qua điểm thứ 6:

” Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của thế giới dân chủ: đề nghị họ hợp tác: kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, an ninh, văn hóa, giáo dục….với Việt Nam, song song với yêu cầu áp lực nhân quyền”.

Thôi” bỏ qua đi tám”, khi mà thế giới làm những điều nêu trên, gọi là” dân chủ” là đảng cướp Việt Cộng” mãi mãi vững bền”, cán giàu, đảng mạnh và thêm vào các nhà dân chủ đấu tranh theo kiểu” tượng gỗ, tượng đá” thì chỉ có hát bài” có còn hơn không” thơ Nguyễn Tất Nhiên:” thà như giọt mưa, rớt trên tượng đá” là coi như” đường về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê..”. Vừa lên tiếng, lên án chống đảng cướp Việt Cộng và vừa kêu gọi mọi người, thế giới” cung cấp thêm vũ khí, hợp tác an ninh, tiền…. và nhiều thứ cần thiết” để cho đảng cướp có thêm phương tiện mà hành nghề” cướp sạch, vét sạch, giết sạch”. Đúng là tự mâu thuẫn, chuyện” trống đánh xuôi kèn thổi ngược” có ngay trong một văn bản, thật là buồn cười. Đây là một văn bản tồi nhất trong số các văn bản tồi trên thế giới, có khả năng đang ký vào Guinness để ghi thành tích tồi.

Điểm thứ 8 lập lờ như tay chơi bài ba lá, nhưng vụn về: xây dựng và tăng cường sự đoàn kết” đích thực” nội bộ trong phong trào dân chủ với nguyên tắc” hợp nhất đa diện”. Đây là lối đấu tranh” đức thịt” tiền mà các nhà dân chủ” còn ở ngoài” thích la làng” bị sách nhiễu, lấy điện thoại di động, cúp điện thoại nhà…tịch thu máy vi tính” mà vẫn có bài viết chống đảng tham nhũng, gởi ra nước ngoài, với công thức: càng bị đàn áp, thì bài gởi ra chống đảng càng nhiều, quả là nhịp nhàng, như câu:” càng áp bức, càng đấu tranh cao”. Lời kêu gọi:” hợp nhất đa diện, giống như Hồ Chí Minh năm 1945: ai có dao cầm dao, có búa cầm búa….tức là họ muốn gom hết vào một mối, dù khác đảng ( không phân biệt quốc-cộn) để cùng nhau” đấu tranh” thì bọn” đánh trâu” vẫn tồn tại và lớn mạnh, tiếp tục sự nghiệp” dạy đĩ” theo tư tưởng Hồ Chí Minh dĩ đại”.

Điều 9 là hỏa mù: mời gọi đồng bào Việt Nam nước ngoài, khi có điều kiện hảy VỀ SÁT CÁNH với đồng bào trong nước để cùng đấu tranh dân chủ. Đừng để bị gạt bởi nghị quyết 36.

Có thể nói mà không cần suy nghĩ là: dân hải ngoại khó đấu tranh hơn dân trong nước, ngoài đi đứng khó khăn, trước khi về là có cái” lọc” ở sứ quán, nắm hết” sơ yếu lý lịch”, nên về nước lạng quạng là bị tóm cổ ngay; mấy nhà” dân chủ” thuộc khối 8406 muốn cho nhà tù Việt Cộng có thêm người nước ngoài ở, để thu thêm ngoại tệ, nhưng đầu tiên là về mang theo mới tiền, chưa đấu tranh mà đã làm lợi cho giặc Cộng. Đây là chính sách” hổ trợ đắc lực cho kiều vận, kinh tài vận” của đảng, chớ nào” đấu tranh đa dân chủ”. Nên nhớ là nhà tù ở Việt Nam rất rẻ điều hành: nhân viên cai tù là công an, cơm tù” chết đói” và tù phải bị cưỡng bức” lao động vinh quang” để sản xuất, rất có lợi cho đảng. Mặt khác, lực lượng nồng cốt để lật đổ chế độ Cộng Sản là 86 triệu người trong nước, hải ngoại chỉ có 3 triệu, chẳng lẽ người trong nước với dân số đông như thế mà không làm gì để” tự cứu mình”, phải chờ 3 triệu người nước ngoài về” giải phóng quê hương” thoát khỏi bàn tay Cộng Sản? Chuyện nầy vô lý, nhưng cũng đủ chứng minh là: khối 8406 nầy không có dân trong nước ủng hộ ( hình như dân trong nước ở bên cạnh, biết quá nhiều bọn lừa đảo nầy), nên khối nầy mới” kêu gọi dân nước ngoài trở về” để ở tù và đem tiền dâng nộp cho đảng.

Do đó, cái tổ chức nầy giả vờ như là chống nghị quyết 36, nhưng thật ra thì khối” xạo hết chỗ nói” là” tám bốn không xạo” đang cổ động, thi hành nghị quyết 36 một cách có hệ thống, chứ ai trồng khoai đất hải ngoại nầy?. Sau khi lướt qua 9 điểm của khối XẠO thì không ai tin là chúng” KHÔNG XẠO” bao giờ, dấu đầu lòi đuôi, đỉnh cao chói lọi, đỉnh cao trí tuệ mà sao” TRÍ TỆ” như thế, trong một văn bản gồm các nhà” có học cao” cũng kỷ sư, linh mục, giáo sư, trung tá quân hại nhân dân…mà không soạn ra được một văn bản coi được, ít ra cũng hơn tờ” quảng cáo bán nhà, bán xe hơi cũ, bán tủ lạnh second hand”; nhưng cái bản văn nầy thì quá tệ, như một tay bán xe cũ quảng cáo như thế nầy:” xe đời mới, chỉ mới xài cách đây 30 năm, điều kiện tốt, muốn xe chạy tốt phải thay máy, hộp số, bánh, táy lái, làm lại dàn đồng…” thì có ai dám mua? Do đó, cái văn bản 9 điểm của những tay” đỉnh cao trí tuệ” nầy như câu thơ Nguyễn Du trong Kiều:

” Rằng hay thì thật là hay.
Đọc qua mới thấy, tụi nầy xạo ghê”.

Tuy nhiên đây cũng là một văn bản” chất lượng cao”, đáng được toàn dân Việt Nam” hưởng ứng” trong chiến dịch:” ỉa nhanh, ỉa mạnh, ỉa nhiều” vào Ao cá Bác Hồ, gia tăng sản xuất” kích cầu kinh tế” trước cơn khủng hoảng tài chánh toàn cầu, có ảnh hưởng đến sự tồn vong của nước độc tài tàn dư Cộng Sản. Toàn dân Việt Nam rất cần cái văn bản nầy, nếu” phát không miễn phí” cho dân mọi giới, không phân biệt tôn giáo, già trẻ, trai gái….hể ai còn” đi ỉa được là hội đủ tiêu chuẩn và có” chế độ” cấp phát; tuy nhiên các chủ nhân” ao cá Bác Hồ” rất sợ: những âm mưu diễn biến hòa bình của tất cả các loại giấy” phản động” làm cho cá Vồ lầm tưởng là CỨT, đớp vào sẽ đưa tới” tình huống” cứng bụng mà chết, thì lổ vốn, nên bên cạnh cái” lăng Hồ đặt nơi ao Hồ”, các chủ ao cá luôn đặt một cái giỏ tre đan, có câu đầy vẻ” cương lỉnh chính trị” là:” nhớ bỏ giấy vào giỏ”. Do đó, khi văn bản nầy đưa ra, làm cho nhiều người bị lâm vào tình cảnh:

” Giựt con mắt.
Thắt cả lưng.
Tưng hòn dái.
Đái ra…nước.”

Chớ đái ra sạn, ra máu, đái ra” cà phê sửa”… là phải đi tìm Đốc Tờ để xem, nếu không muốn hui nhị tì./.

THƠ LÁI ÂM.
“Đà DÍM MƯU” GIAN, “ĐIẾM GIÔ… LÒI.

Băng đảng Mafia Hồng Việt Tân là” Xưởng” chế tạo mặt hàng giả, dỏm, nổi tiếng khắp nơi trong cộng đồng người Việt hải ngoại, những mặt hàng giả, dỏm như: kháng chiến, chiến khu….lưỡi mèo tài dấm, chả giò Việt Nam, dân chủ đa nguyên….ngoài ra còn có các” phó sản dỏm, giả” có nơi xuất phát” made in Việt Tân”; mặt hàng phó sản đang thịnh hành lừa đảo là các khối mang hai số đuôi” KHÔNG XẠO”, đồng hương hảy cảnh giác, hàng giả, dỏm đấy.

CÀI HOA dân chủ dỏm CA HOÀI…
KHỐI ĐÓ lập lờ, KHÓ ĐỐI ai?
DẠO MÃ đấu tranh lòi GIẢ MẠO.
LẤY ĐỐI lập suông, LỐI ĐẤY hài.
GIŨ CHÂN nằm khám DÂN CHỦ thiệt.
ĐA NGUYÊN giả hiệu ĐIÊN NGOA bây.
ĐÃ DỐI đấu tranh, toàn ĐỐI GIẢ.
LÀ RƠI mặt nạ, LỜI RA ngay.

TRƯƠNG MINH HÒA.

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | " XẠO HẾT CHỖ NÓI" CỦA KHỐI 84" KHÔNG XẠO" | Leave a comment

HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT – ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC

Tinparis. Trong những bài viết trước đây của Trương Minh Hòa đã đăng trên TinParis.net về tên ” cán bộ lưu manh ” Lê Tấn Kiết, nhiều bạn đọc thắc mắc làm sao có chuyện đó được dù báo Việt Luận đã đăng lên rõ ràng đầy đủ chi tiết. Hiện nay TinParis.net đã có trong tay cuộn “vidéo ” do cháu Khang quay lại cảnh mẹ mình bị tên côn đồ Kiết bắt buộc thỏa mãn “thú tính “. Đó là một hoàn cảnh đau lòng, nhưng chúng ta phải ” khâm phục ” sự can đảm của cháu Khang. Nếu so sánh với bọn hèn ” Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cộng ” ca ngợi bọn VC giết cha, giết vợ con, giết chồng mình, tịch thu nhà cửa mình, giết hàng triệu người VN và làm thiệt mạng hơn 300 ngàn “boat people ” trên biển cả , thì cháu Khang còn can đảm hơn chúng gấp bội lần.

Nếu Ban trị sự Chùa ” Chánh Giác ” mà còn dung dưỡng tên Kiết thì đúng là ” Băng Đảng ” với nhau và thay vì gọi là ” Chùa Chánh Giác ” thì xin đồng bào hãy gọi đó là ” Hắc Điếm Dâm ô ” và TinParis.net yêu cầu quý vị ” trụ trì ” các chùa khác hãy ra tuyên cáo ” kết án ” và “loại bỏ ” con chiên ghẻ nầy ra khỏi hàng ngũ mình. Trong trường hợp thuận theo ” đạo lý ” mà ban trị sự can đảm đuổi tên Kiết ra khỏi ” Chùa Chánh Giác ” thì TinParis.net hết lòng ủng hộ quý vị. Xin đừng viện cớ là ” chờ phán xét ” của Tòa án, quý vị chắc đã biết rỏ và đã từng coi cuộn “vidéo ” đó rồi tại Perth ( úc Châu). Bản án của Tòa không bằng bản án của chính lương tâm mình, xin quý vị hãy nhớ điều đó !

HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT – ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC. – TRƯƠNG MINH HÒA

Lời dẫn nhập: Ở đời, người ta thường hay kính trọng cái gì có dính vào chữ SĨ, và được ưa chuộng nhất là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, tiến sĩ…..là giới đem khả năng từ học hỏi ra làm để kiếm tiền; nhưng chiến sĩ thì có một số kẻ trốn lính trước 1975 ở miền Nam rất ngán, vì chiến sĩ là thứ sĩ cao quí nhất, đem mạng sống ra để bảo vệ đất nước, ngoại xâm, giặc Cộng. Nên các nước đều có xây dựng tượng đài ghi ân chiến sĩ, chớ có nước nào xây tượng đài bác sĩ, nha, sĩ, dược sĩ bao giờ, dù các ngành nghề nầy cũng giúp người chửa bịnh có trả tiền. Tuy là trốn lính nhưng cũng xưng CƯ SĨ, tức là người ở nhà, vô tích sự; nếu trong hạng tuổi thi hành nhiệm vụ công dân, mà cạo đầu trốn lính, cũng gọi là tu sĩ. Bên cạnh đó, người mạt rệp cũng xưng là Hàn Sĩ, nên những nhà háng học cũng có thể gọi là HÁNG SĨ, khi ở Việt Nam, trước là nhà hàng, đàng sau là nhà háng, hợp với” kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. HÁNG SĨ là giới không cần bằng cấp, khỏi học hành mà đạt danh hiệu SĨ” không người lái”, là thứ sĩ đông nhất thế giới, tính ra cũng có tới hàng tỷ háng sĩ trên hành tinh nầy. Đây là thú sĩ” bình dân học vụ”, khắp nơi đều đều là háng sĩ, nên trong nhà thờ, chùa…. đều có” những háng sĩ âm thầm, từng bước hành nghề trong khoa học tình dục, nhiều khi bị bể mà bị” thu hồi văn bằng háng sĩ không người lái”, có khi vào tù vì” áp dụng nghề háng sĩ” lộn đối tượng, không đúng môi trường sinh thái. Giới lừng danh là” trường chay, diệt dục” cũng xuất hiện lắm háng sĩ, những “danh háng sĩ” nầy đã được tác giả Đặng Văn Nhâm” đăng ký” trong 3 quyển” Giặc Thầy Chùa” với cuộc sống rất” thanh tịnh tỳ kheo” là:” ăn thịt bồ câu, uống rượu đỏ, đêm đêm lặt cỏ, bác Hồ thăm hang Pác Pó” là đạt tới Niết giường, niết nệm, đắc quả” đạo ù ù” nên” thanh tâm trường nắng cực”. Ở Tây Úc, cư sĩ Lê Tấn Kiết, dù là người cao tuổi, nhưng cũng là Háng Sĩ, áp dụng rất ư là” sáng tạo lẫn tối tạo” khoa học tình dục tại chùa và ông cũng đạt quả” tà dâm”, quả là CAO SIÊU khiến nhiều người KÊU SAO thấu trời phật, nhưng đây cũng là:” như có bác Một tuột quần ra rờ háng, lời bác nay toàn gian dối” môn lằn”…

Người Cộng Sản tự cao, tự đại, hống hách tự nhận là thành phần ưu việt nhất trong” xã hội loài người”, được gọi là” đỉnh cao trí tuệ”, dù tuyệt đại đa số là dốt nát, ít học, xuất thân từ nông dân bất lương tham lam tàn ác; đám du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp và một số ít khoa bàng bất lương, lưu manh trí thức, đứng chung trong hàng ngũ để đè đầu cỡi cổ dân chúng. Chỗ dựa vững chắc như” thành đồng lý luận” là bộ sách dạy cướp của giết người, bốc lột, ngồi mát ăn bát vàng của Karl Marx, sau được thực hành, bổ xung với Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh…..từ đó, những thằng bất lương, cặn bả nhất trong xã hội, cứ coi mình là cha thiên hạ, ngồi trên đầu dân để hưởng thụ những thú mà chúng không tốn một giọt mồ hôi làm ra, biến nơi bọn mệnh danh là” nhà nước vô sản chuyên chính” với tiền, vàng, tiện nghi vật chất như vua chúa thành thiên đành Cộng Sản, trái lại dân chúng trở thành” lao nô thời đại” và sống trong” địa ngục Cộng Sản”

” NGÕ ĐỤC máu tươi, từ NGỤC ĐỎ.
THIÊN ĐƯỜNG Cộng Sản, chốn THƯỜNG ĐIÊN”.

Với vũ khí trong tay, phổ biến từ mả tấu, súng A.K….dùng chính sách khủng bố vô cùng dã man để bắt người dân tuân hành, nên trong ca dao bình dân có câu:

” A. K, mả tấu kè kè.
Nói bậy, nói bạ, chúng nghe rầm rầm”.

Cái” cơ sở” lý luận kèm theo bạo lực, được người Cộng Sản” khai triển” một cách triệt để qua lý luận theo kiểu” lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng” tại các nơi mà họ áp đặt một hệ thống cai trị độc tài gọi là Nhà Nước, toàn là những tên nói bừa, nói ngang, nói dài, nói dở, nói dốc rằng:” chủ nghĩa Marx Lenin vô địch, muôn năm”, suy diễn thêm, thì những tên lãnh tụ Cộng Sản từng khu vực như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành…. đều là thánh nhân thời đại, lời nói lếu láo được biến thành” tư tưởng” in thành sách, giáo dục học đường, tuyên truyền trong dân chúng, đầu độc tư tưởng con người tuư thế hệ nầy sang thế hệ khác tại hầu hết các nước bị đảng cướp Cộng Sản cai trị như Hoa Lục, Việt Nam, Bắc Hàn, Lào, Cu Ba, tàn dư ngày ngay và tại Liên Sô, Đông Âu trước đây…. Những lý luận ngây ngô có kèm theo công an, nhà tù được dân nghe mà không dám hó hé, trở thành” ngụy luận cơ bản” cho chế độ, dần dần biến những tên sát nhân, cướp của, bất lương thành” tiên phật thánh thần” qua lối lý luận sau đây:

” Chủ nghĩa Marx Lenin không bao giờ sai lầm”, từ đó” đảng Cộng Sản áp dụng chủ nghĩa Marx Lenin cũng không bao giờ sai, và người thi hành chính sách là đảng viên, cán bộ…cũng không bao giờ sai lầm”. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, do lo sợ quần chúng đứng lên vì những chính sách” không bao giờ sai của chủ nghĩa Marx Lenin, làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản”, nên chúng đưa ra vài đảng viên làm vật” tế thần” vì bị cho là” làm sai chính sách”, đây là màng hài kịch lói vô duyên, sâu khấu lộ thiên và những kẻ thủ vai bị tróc ngay lớp phấn son khi mới xuất hiện trước công chúng. Những đảng viên bị đảng đưa ra vì áp dụng đúng chính sách, nhưng làm dân bất mãn cao độ, khi được” tập thể” dàn dựng đưa ra để” làm cảnh đấu tố”, có nhiều bước:

-Nhẹ thì tự phê, với câu thần chú:” sửa sai, khắc phục” và sau đó tiếp tục công tác, thường là thuyên chuyển đến nơi khác để tránh tiếng, vẫn tiếp tục công tác phục vụ đảng.
-Nặng hơn là” tự kiểm”, nếu phe cánh lớn, thì đây chỉ là thủ tục hành chánh của đảng, như câu tục ngữ:” phe bình như nói láo, báo cáo như nói chơi”.
-Khi bị quần chúng bất mãn cao: giả bờ trừng trị bằng mồm” đưa cao đánh khẽ” và chờ thời gian nguôi ngoai thì đâu lại vào đấy, như trường hợp Trường Chinh sau cải cách ruộng đất đưa sang Tàu nằm” bồi dưỡng” một thời gian, chờ tình hình yên, trở về làm chủ tịch quốc hội đến gần mãn đời, Tố Hữu sau khi làm cho dân nhiều vùng bị đói với chức phó thủ tướng đặc trách kinh tế, bị hạ bệ và sống thoải mái trong giàu sang đến khi qua đời..

Tham nhũng, bốc lột là sách lược trấn đảng, nếu không có tham nhũng thì lấy ai bảo vệ thành trì của đảng, nên đảng cũng không cần trả lương, nên cán bộ từ” địa phương đến trung ương” tất cả đều phải” cải hoạt” chụp giựt mà thu lợi về cho cá nhân và gia đình; tức là bọn” ngồi không ăm bám” sống, làm giàu, bốc lột…từ nhân dân, là lương do dân trả, nên bộ máy nhà nước Việt Cộng trả lương rất thấp cho cán bộ, cũng có dụng ý, theo đúng bài bản. Trường hợp phe cánh mạnh, sau khi làm xong thủ tục” phê và tự phê” thì được thăng cấp, đưa đi đến những nơi béo bở hơn, cứ thế mà phát huy. Do đó hình thức” tự phê” của đảng Cộng Sản chỉ là trò hề của cái gọi là” dân chủ nhân dân” mà người Cộng Sản tự hào:” chỉ có dân chủ trong số những người Cộng Sản với nhau”, còn dân chúng thì không được hưởng” chế độ dân chủ nầy”; giống như trong băng đảng cướp, các tay đầu lãnh, lâu la, có quyền” dân chủ” là hội ý với nhau để chia chác những của cải sau một chuyến làm ăn, thu nhiều vàng, tiền. Người Cộng Sản chỉ biết” tự phê, tự kiểm” với đảng, còn nhân dân thì” không, không, trăm lần không vạn lần không”. Cho nên trong suốt quá trình thành lập đảng từ ngà 3 tháng 2 năm 1930 đến nay, hàng chục triệu người bị giết, mà có thấy tên cán ngố nào” ăn năn hối cải” tội ác với nhân dân, trái lại tìm cách xóa bôi nhằm chạy tội; ngay cả những tên” phản tỉnh” như gã đại tá quân hại nhân dân” BUỒI TÍN” chạy tội ác trận tàn sát tết Mậu Thân, với ngụy biện: đảng không có chính sách giết người, chỉ có cấp dưới làm sai…

Áp dụng lối ngụy chứng” cơ bản” nầy, thiền sư Thích Nhất Vẹm, là người lợi dụng bình Phong Phật để làm giàu, phục vụ tích cực cho đảng vô thần, nên hành vi rất phù hợp với” ngụy luận” của Cộng sản. Thích Nhất Vẹm được một số đồ đệ” u mù mê muội” tâng bốc thành” Phật sống” chỉ thua Đức Đa Lai Đa Ma của Tây Tạng và gần đây được một đồ đệ tấn phong quân hàm Bồ Tát trên đài truyền hình SBTN, với tích sản tại thế lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim, dù không làm lao động mà vinh quang thành triệu phú Phật Giáo.

Thích Nhất Vẹm tỏ ra là” đỉnh cao trí tuệ” là người” ở không mà huy hoàng” mà con được bưng, bợ từ đít đến háng của thành phần Tam Tạng thời đại, nên hắn tự cho là mình có quyền ngồi trên đầu thiên hạ, là thành Phật tại thế, nên làm cái gì cũng” không bao giờ sai lầm” kể cả chuyện tập luyện thiền Tiếp hiện với Thích Nữ Chưn Không về 36 kiểu pháp môn” LẰN, pháp Môn lề, tu đại ù ù….thanh tâm trường nắng cực, mà theo nguyên lý Âm-Dương, thì cả hai đã rèn luyện” tu đạo lẫn đạo tu” viên mản công thành, CÔNG PHU với đại hùng, bí kíp Nhất Dương Chỉ thành CU-PHONG, nhịp nhàng trong Âm là” hấp tinh đại pháp” và Dương là” Thu âm đại pháp” để cuối cùng cho ra các quả là: biến CHÚNG SANH thành CHÚNG ĐẺ, là đưa đến” đỉnh cao trí tuệ TÔN-LÙ”, nên ngài quả xứng danh đạt danh hiệu Háng Sĩ. Do đó, ngài thiền sư Thích Nhất Vẹm, tổng hành dinh ở Làng-Môn là người” thế gian là Phật gần thành” nên không bao giờ sai lầm, điển hình là ngài cùng đệ tử lấy cuốc sách của Hoàng Hoa, tựa đề là:” Kỷ niệm một bài hát”, in hai lần mà không” thông qua tác giả”. Khi Hoàng Hoa” phát hiện ra” thì viết thư khiếu nại, ngài Nhất Vẹm áp dụng lối tu” tịnh khẩu” và một số đệ tử thay mặt thầy, cùng với Chân Không binh vực và cho là: thầy không bao giờ có lổi, nếu có chỉ với Phật Trời mà thôi….tức là những bậc” chán tu” như Nhất Vẹm, không cần biết Phật tử, đạo lý, thế gian là gì, ngài coi như là” ngồi trên đầu họ” nên khi sai lầm, chỉ có” chế độ” phê bình, tự phê…mà người tu trong Phật Giáo gọi là sám hối; còn phật tử, pháp luật, đạo lý….coi như là” không có gì quí hơn cải bướng, nói ngang”.

Luận lý” cơ bản” nầy được áp dụng triệt để do CƯ SĨ ỡ không mà giàu hơn KỶ SƯ là LÊ TẤN KIẾT, chủ chùa CHÁNH GIÁC, Giáo hội trưởng Phật Giáo ở Tây Úc, người dùng phép MÔN LỀ, lợi dụng chiêu bài từ thiện, ép một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Huệ, từ Việt Nam sang chửa bịnh cho con là Phạm Trường An Khang để phục vụ sinh lý nhiều tháng qua. Phép môn lằn quả là cao siêu, mà cư sĩ Lê Tấn kiết, mới có gần 90 xuân sanh, nói theo Nguyễn Công Trứ:” Ngũ thập niên tiền, tứ thập niên”, trở thành cường hào ác bá:” Núp Bóng Từ Bi, đi mò háng phụ nữ, khi nắng cực tới cử, bị phanh phu mà còn chối dữ, tội xâm phạm tiết hạnh phụ nữ, của một lão chủ chùa ít biết chữ, câu chuyện dơ trở thành bất tử, trong lịch sử thành lập cộng đồng.”, nên từ thành tích nầy, cư sĩ Lê Tấn Kiết được đứng chung vào thành phần HÁNG SĨ:” Như có bác Một tuột quần cô Huệ xuống, rồi lấy tay sờ vô háng, môn-lằn..”. Việc làm nầy được báo chí đăng, người bảo trợ cho nạn nhân là bà Lyn có trình báo với cảnh sát, nhưng cư sĩ Lê Tấn Kiết là người” thanh tâm trường cải bướng”, trong bài báo Việt Luận ngày 10 tháng 4 năm 2009, đăng lại cuộc phỏng vấn tại chùa ngày 27 tháng 3 năm 2009. Theo bài báo trước, thì Bác Một công nhận là” nhờ pháp môn lằn mà có nhân điện để làm Phật Sự” và bác cũng thành thật khai báo: nhờ cô Huệ mà bác minh mẫn, khỏe mạnh… để phục vụ đạo pháp. Cũng giống như huề thượng Thích Phước Huệ, là Háng Sĩ cao cấp, từng tịnh thất ở Hoa Kỳ suốt 15 năm với tín nữ Diệu Đức, do tiền bá tánh cong lưng đóng góp, giúp ngài đạt tới” Niết Nệm”. Nên các đệ tử thuần thành đều nhắm mắt” theo con đường BÁC ĐI” dù cuốn phim quay cảnh đã đưa đến” tình huống ” BI ĐÁT cho bác, với bằng chứng rành rành mà bác vẫn áo dụng câu” có ai chịu cha ăn cướp” chối dài:

” Cải, cứ cải, mồm to không ngừng nghỉ.
Để làm sao chạy tội cảnh dâm ô.
Cho đồng hương bị trúng phải hỏa mù.
Cho Phật tử u mê, bịnh vực bác.”

Cư sĩ Lên Tấn Kiết là người giàu có, nhờ bá tánh đóng góp, trở thành” tư bản Phật giáo” từ lâu, là Mạnh Thường Quân của một số hội đoàn với mục đích” thi ân để khuynh đảo” nên dù chứng cứ rõ ràng mà bác vẫn còn nhiều người binh vực, tin là bác bị nạn (để trả quả kiếp trước theo tin tưởng Phật giáo) và một số người còn tin là bác bị bà Huệ dùng thuốc mê để cho bác uống nên hổng biết gì, làm gì mà không hay, nghe theo lời bác nói trên báo hay là phật tử dướng trướng được tâm sự; bác chỉ:” cỡi quần và áp dụng Nhất Dương Chỉ, pháp Môn lằn mà thôi, đây là cách thực hành chức năng Háng Sĩ, đúng theo bài bản.

Tại các nước Tây Phương, vốn có tập quán tôn trọng phụ nữ, với câu” lady First”, nên nam giới hay” đánh phụ nữ bằng đóa hoa”, trong khi các nước theo Hồ Giáo, Á Châu ( theo Khổng Mạnh) thì ngược lại:” đánh đàn bà bằng cây chỗi chà” là vi phạm nhân quyền trầm trọng, ở Tây mà đánh phụ nữ là coi như thành phần dã man, có pháp luật chế tài. Người đàn ông chỉ cần” rờ đít” phụ nữ mà không có sự ưng thuận, cũng là tội Sexual Harashment, như ở Hồng Kông trước đây, có một nhân viên sứ quán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thấy một thiếu nữ đi ngoài phố, tưởng là hộ lý, bèn vổ đít nhẹ mà phải ra tòa, thật là làm” vẻ vang dân Vẹm”, vinh dự thay ngành ngoại giao!

Cho nên cư sĩ Lê Tấn Kiết lợi dụng từ thiện, bắt chẹt bà Huệ trong hoàn cảnh khó khăn, để nạn nhân phải phải phục vụ sinh lý bằng cách” trinh sát đặc công vào hang Pác Pó” một cách man rợ của thứ dâm tặc dã man; dù không” cho bác Hồ tham quan hang Pác Pó” để động viên, hội ý, đọc tham luận chính trị, hay bác Hồ chủ trì cuộc họp để ban hành lịnh khủng bố….. nhưng cũng có tội trước pháp luật của nước dân chủ; ngoại trừ ông ở Việt Nam thì vụ nầy coi như chìm xuồng và không chừng nạn nhân còn bị ngồi tù, như nhà báo vụ MU 18, chỉ viết bài tường thuật vậy. Theo tài liệu, đăng trên tờ Tu Vi tuần San số 1020, ngày 12 tháng 10 năm 2005, trang 48, nói về cuốn sách của một” dâm sĩ” có bút hiệu là THIỆN Y CƯ SĨ, nhưng biết ngay tác giả là Nguyễn Xuân Khoan, qua việc giới thiệu mua sách” thư từ bưu phiếu xin gởi về ông Nguyễn Xuân Khoan ở Noble Park..”, sách dầy 130 trang, do nhà xuất bản Lạc Việt, Noble Park, Melbourne, tiểu bang Victoria (Úc Châu), có đề cập đến” khoa học tình dục” qua” thủ pháp, khẩu pháp….”:

” Chấm chấm, mút mút, đút vào cái lổ trôn…
Hai cái lông L…cái dài cái ngắn”.

Sách vở tình dục, cũng được coi đây là một trong những tài liệu bổ sung và thiền Tiếp Hiện, mới biến Chúng sanh thành chúng đẻ, qua từng” thời” luyện tập mà báo ghi rằng:

” Canh một thì trải chiếu ra.
Canh hai bốp vú.
Canh ba sờ L….
Canh tư thì lắc xom xom.
Canh năm cuốn chiếu.
Ẵm con mà về..”.

Như vậy, cư sĩ Lê Tấn Kiết dù chối dài, không có” đút bác Hồ và hang Pác Pó” để hội ý, thảo luận trong tinh thần” cách mạng vùng lên để cỡi quần” khi mà cao trào nắng cực:” quần kiểu nào cũng cỡi phăng, cửa mình nào cũng đút tuốt” với chính sách:” đút nhanh, đút mạnh, đút dai..” mà thanh tâm trường” khoái lạc”; hình như là bác Một rất sợ nhất cái” tình huống” âm mưu diễn biến hòa bình của các” tinh trùng” có khả năng tạo bà Huệ là CHÚNG SANH thành CHÚNG ĐẺ thì khỏi chối, khi mà khoa học có cách thử DNA là” chạy trời không khỏi nắng”, dù có Phật từ trên trời bay xuống giải cứu cũng không thể qua mặt các bác sĩ chuyên khoa và có khi Phật còn bảo Nam Tào Bắc Đẩu chuyển hồ sơ xuống Diêm Vương để đăng lý hộ khẩu vĩnh viễn nữa. Theo lời bác Một khẳng định: từ tuổi 75 là hết hát bài” Bác Cùng chúng cháu hành quân” và còn xí quách đâu để hòa nhịp khúc:” Tiếng chày trên sóc Bom Bo” với chính sách:” giã gạo ban đêm”, như vó Bác Hồ tuột quần cô hộ lý, còn ban ngày lo đọc kinh cầu siêu, đám ma, tiếp khách, thu tiền cúng dường, hô hào Phật tử làm công quả…. Tuy nhiên, đừng tin những gì cư sĩ Lê Tấn Kiết nói, mà hảy nhìn kỷ những gì ông Đại Hỷ làm…. đừng tưởng 90, 100 tuổi là không thể:

” Con C…ta làm nên tất cả.
Với tinh trùng, chín tháng biến thành con”.

Bằng chứng là năm 2008, nguyên tổng bí thư gốc thiến heo Đổ Mười, mới có 92 xuân sanh, mà đã có đứa con với một bà vợ nhí mới 40 tuổi. Cho nên cái lý luận” già hết xí quách là thiếu cơ sở duy vật”, nên ký giả Nhật Thường, báo Việt Luận, khi gặp bác Một, không ngờ ông già gần 90 tuổi mà vẫn còn GÂN như 60 hay 70 tuổi. Không biết là trong thời gian từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009, bác Một có lần nào” tiến quân trên đường dài” với câu:” đấm bóp lai ra, ông đè cô xuống..” để nhét Bác Hồ vào hang Pác Pó, cưỡng bức như làm” hộ lý”?. Tuy nhiên, dù có sờ cũng là một trong 36 kiểu pháp môn Tiếp Hiện, mà Thiện Y Cư Sĩ có ghi trong” lịch trình bài bản” đưa đến” non bồng nước nhược” là cõi bến giác mơi chốn TRẦN GIAN mà người tu hành TRÀN DÂNG tội tà dâm tại chùa, trước chánh điện sau là phòng” rờ háng” mới là sáng tạo tài tình và có” cơ sở dâm dục” của một dâm sĩ đội lớp tu sĩ.

Một điều lý thú là cường hào ác bá núp bóng Phật Giáo Lê Tấn Kiết đã” thành thật khai báo”, dựa vào băng quay phim của con bà Huệ, mà xác nhận chỉ có” một bàn tay, rờ mu hai lần thôi” chứ hổng phải là:” Một đời hoa không khi nào hai lần nở” như bài” Không bao giờ ngăn cách” của Trần Thiện Thanh. Nhưng dù có một lần cũng đủ để tòa kết án” found guilty” sau khi xem lại cuốn phim” hậu trường dâm o6 chùa Chánh Giác”. Nên nhớ là tòa án ở đây rất công bình, dù có luật sư giỏi đến đâu, như luật sư có mang hai chữ Q.C, cũng không thể” đảo ngược tình hình” khi mà chứng cớ rỏ ràng, và những lời bác Một” cung khai” với báo Việt Luận, hay cảnh sát, thêm vào lời khai của cháu nhỏ tàn tật Phạm Trường An Khang…thì” tình hình không thể đảo ngược được”.

Đây là ngõ cụt pháp lý mà cường hào ác bá núp bóng Phật Giáo nầy đang lâm vào” tình huống cực kỳ” khó khăn, giống như Quách Què đã bị Bao Công đưa vào” Đài Nguyệt Cảnh Giả” vì tưởng hồn xuống” đăng ký” với Diêm Vương, nên không thể chạy tội được. Những bài báo Việt Luận là tài liệu vững chắc, bằng chứng mà sau nầy nếu Bác có chối, cũng có người phiên dịch thì làm sao mà chạy khỏi?. Không biết cư sĩ Lê Tấn Kiết đã làm gì trong chùa từ 29 năm qua, nhưng trường hợp bà Huệ là” một lần bắt được, chín lần không”, nên nhiều người giựt mình khi xuống chùa Chánh Giác, thấy có một số phụ nữ trẻ coi là” con nuôi” của bác. ( Có lần người viết bài nầy, tình cờ đến chùa, thấy một phụ nữ trẻ tên Ph…bảo lãnh từ Việt Nam sang theo diện hôn phối với một tín đồ của bác, thân mật lật lổ mũi của bác ra nhổ lông…thấy hơi lạ, nhưng bây giờ thì có thể tìm ra câu trả lời).

Trong bài phỏng vấn nầy, cư sĩ Lê Tấn Kiết hình như thấm nhuần nguyên tác” truy nguyên lý lịch ba đời”, nên mang chuyện bá láp, không liên quan gì đến chuyện bắt phụ nữ phụ vụ sinh lý qua bình phong nhân đạo, là dã man, vô nhân đạo, lòi ra là tên” cường hào ác bá” đạo đức giả. Nên ông ta tìm cách bêu xấu, tuyên truyền xuyên tạc chuyện gia đình cô Huệ bán 10 con bò của nhà nước Việt Cộng, và ông ra tay xuất ra 6,000 đồng cho trả nợ để tạo ràng buộc ân nghĩa, nhưng sau đó thì kêu gọi Phật tử đón góp và ông lấy lại tiền…thật là điếm thúi đội lớp nhà tu. Đây chỉ là một trong những” quái chiêu” của cư sĩ nầy, từ 29 năm qua, nhiều người không nhìn thấy nên tôn sùng như là” lãnh đạo tinh thần” là hội trưởng giáo hội Phật Giáo Tây Úc. Chùa Chánh Giác do cư sĩ Lê Tấn Kiết lãnh đạo, ngoài sự tín nhiệm của các hội đoàn, khuynh đảo cộng đồng Người Việt Tự Do, bàn tay ông tay còn vói ra nhiều thưong gia, được các chủ cả như ông Việt Hoa ( chủ nhà hàng), Đồng Hương ( chủ tiệm thực phẩm Á Châu..)… ủng hộ, nên uy tín càng tăng. Ngoài ra còn có đài SBS quảng cáo, đánh bóng, đài Tây Úc và nơi chùa Chánh Giác, thỉnh thoảng là nơi” thuyết pháp” của huề thượng THÍCH GIÁC NHIÊN, được người ta gọi là THÍCH GIÁC NHÔM, tức là Ất CÁI VỒN….cũng từ có quá trình” sờ mó CÁI VỒN” ở Hoa Kỳ, bị sư đệ là Thích Giác Ngỡi” phát hiện” tại chùa, khi ngài đang” phát huy” và thực hành thiền Tiếp Hiện với một người khác phái trong cái” thanh tâm trường nắng cực”; đúng là” các tư tưởng lớn gặp nhau” dù đại dương xa cách nghìn trùng. Thích Giác Nhôm sau khi” về nguồn động ma vương Bắc Bộ Phủ” sang Úc, hợp tác cùng sư Minh Hiếu, từ Việt Nam qua tu, lập thêm chùa, nên ở Perh có thêm chùa ở Beechoro.

Cư Sĩ Lê Tấn Kiết luôn cho là bị cô Huệ dùng thuốc gì đó, không biết, tức là không có bằng chứng, thì làm sao đủ mạnh để luật sư biện hộ, dù chi nhiều tiền?, Nhưng khi nghe lời đối đáp của cháu Phạm Trường An Khang, sau khi quay phim bằng mobile phone, mới biết sư thật thế nào, bác chối tới cùng, đến khi nhìn thấy hình trên màng nhỏ chiếc điện thoại cầm tay, thì mới” tỉnh thuốc mê” mà hù dọa, rồi dụ dỗ đứa bé đừng đưa ra cho công chúng biết. Như vậy, thời tổng thống Bill Clinton, trong vụ án” thổi kèn” trong Tòa Bạch Cung với bài” tình cho không biếu không”, không có quay phim như háng sĩ Lê Tấn Kiết, nhưng khi bị đổ bể, ông Clinton tốn bạc triệu trả cho luật sư, nếu ông Billl Clinton biết ở Tây Úc, nơi chùa Chánh Giác, có cư sĩ Lê Tấn Kiết, biết cách chối quanh vụ bị cho uống thuốc gì đó mà dùng” nhất dương chỉ” chà sát, chà mạnh, chà nhanh vào hang Pác Pó…. để chạy tội, thì tổng thống Hoa Kỳ dê xồm nầy cũng dám mời ông Lê Tấn Kiết qua làm” quân sư quạt máy” lắm!.

Báo Việt Luận cho biết là luật sư của ông cư sĩ giàu có nầy đã viết thư đến bảo ngưng, đừng đăng những bài báo có liên quan đến vụ Lê Tấn Kiết ngày thứ sáu, 3 tháng 4 năm 2009. Nhưng đây cũng là” trớt quớt” thôi, vì Tiệm Phật Chánh Giác, tung tiền ra nhờ Tiệm Luật Sư & Co viết thư hù Tiệm báo Việt Luận…. để làm theo lời khách hàng. Nhưng tiệm báo cũng có luật sư và hành nghề theo luật là” đăng tải sự thật” thì dù cái tiệm luật Sư & Co có hù dọa cách mấy cũng không thể nào” bóp chết tự do ngôn luận” tại nước dân chủ. Điều nầy lòi ra cái” dốt đặc cán mai, lai rai nói láo” mù mờ luật pháp, ở nước tự do 29 năm mà tưởng đâu nơi Úc Châu nầy có hệ thống luật từng giống như Việt Nam, thì lão già nầy đâu có chút gì hội nhập vào đời sống văn minh nước tạm dung như câu:” nhập gia tùy tục”. Dù ông cư sĩ từng tự cao, tự đại, xưng bác với hơn 14 ngàn dân và kêu thủ hiến, bộ trưởng là NÓ, thằng….như Việt Cộng gọi:” thằng Mỹ, thằng Tây…”, bác nói một tiếng là thằng thủ hiến nó nghe bác….” răm rắp như” vịt nghe sấm”, vì bác nói tiếng Việt không rành, thì làm sao nói cho người ta hiểu. Nếu luật sư có quyền hành bao trùm, thì tổng thống Bill Clinton có tiền, có nhiều luật sư danh tiếng, nặng ký trong đảng Dân Chủ, đã viết thư” hù” các cơ quan truyền thông như CNN, ABC, NBC…và nhiều tờ báo khắp nước Mỹ để” cấm” không cho phổ biến vụ tình dục với Monica Lewinsky từ lâu. Đây là điểm dân chủ, nên cái công ty luật Sư & CO của háng sĩ Lê Tấn Kiết chỉ làm cái job của mình thôi, ai đưa tiền là cứ viết thư theo lời yêu cầu của thân chủ ( client), còn kết quả hay không là còn hỏi lại. Tại Úc, có một số tay gian manh, giựt hụi mà còn hù dọa ngược lại, tung tiền cho văn phòng luật sư, nhờ viết thư đến từng nhà tay em, để không đến làm dữ, và từ từ” mách nước” cho thân chủ tẩu tán tài sản, khai bankrupt….tuy nhiên cái vụ luật sư viết thơ ra lịnh cho báo ngưng đăng, truyền hình không phổ biến là” vi phạm quyền tự do ngôn luận” nên luật sư nào làm chuyện nầy đáng được đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mời về hợp tác trong hệ thống luật rừng và những tờ thư từ văn phòng luật sư phát hành như thế nầy, rất cần cho những thân chủ ( client) khi có vấn đề” pháp lý” thăm viếng ao cá Bác Hồ, quyền hành như thế ấy.

Ông háng sĩ khẳng định là không từ chức hội trưởng và tin tưởng là không có lổi với Phật Tử, chỉ tự kiểm với Phật Trời là coi như hết tội. Cái lý luận nầy giống như đảng Cộng Sản, thiền sư Nhất Vẹm và cướp biển vịnh Thái Lan, khi chúng cho là:” những cô gái kiếp trước có nghiệp xấu, cần phải hãm hiếp, đem bán cho các động mãi dâm để trả quả..” và sau khi cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ, đem bán xong nạn nhân cho các động mãi dâm…thì các tay cướp nầy chỉ cần đến chùa sám hối trước tượng Phật Trời là hết, vì họ tự coi là chỉ có tội với Phật trời mà thôi; chính sự hiểu lầm tai hại về triết lý Phật Giáo nên làm hại đến uy danh đức Phật, gây nhiều nghiệp báo, làm mang tiếng đạo Phật. Tuy nhiên, tự kiểm với tượng Phật là không bao giờ bị chế tài, vì tượng đâu biết nói, phán….chỉ có quan tòa mới gõ búa nên bác Một khôn lắm, nhưng chỉ có những phật tử u mê mới tin. Nhưng bác ló cái đuôi chồn là” tự cao tự đại, ngồi trên đầu Phật Tử”, khỏi cần phải nói với kẻ dưới, bác chỉ” báo cáo với Trời Phật mà thôi”. Tại Tây Úc, dù nhiều người đọc báo, xem rõ cuốn phim tài liệu mật chùa Chánh Giặc, nhưng cũng có một số kẻ ăn phải” bùa mê thuốc lú” hay là ăn” cháo lú” từ chùa, có khi là những người có dạng sau đây:

-Là những Phật Tử thuần thành theo kiểu Tam Tạng” trọng phật kính tăng” với mù tâm, mù mắt.
-Từng được bác thi ân, giúp tiền, việc làm…
-Liên qua đến những vần đề riêng tư, nên trở thành thân hữu chùa.
-Nếu bác là người có thế lực, quen lớn tại Việt Nam, thì những người có làm ăn, buôn bán, hay về du lịch….cũng có thể nhờ bác giúp dùm nếu có vấn đề. (đây là điều nghi nhờ thôi, sau nầy có thể tìm ra ). Do đó, những người quyết tâm binh Bác, bào chửa cho bác thường là Việt kiều, ra vào Việt Nam an toàn hàng năm như đi chợ, cũng nằm trong sự suy đoán.

Nếu ở Việt Nam, đảng Cộng Sản tồn tại là nhờ đảng viên được ban cấp quyền lợi mà” trung thành tuyệt đối” vừa bảo vệ tài sản cá nhân cũng vừa bảo vệ đảng, đúng là” lao tư lưỡng lợi”; thì tại Tây Úc, có thể từ những lý do nêu trên mà chung quanh cư sĩ, háng sĩ Lê Tấn Kiết có một thế lực” Phật tử đen” sẵn sàng bảo vệ bác như” con ngươi trong tròng mắt”, dù biết bác Một sai, có chứng cớ rành rành như” đêm trăng rằm giữa ban ngày”. Theo lời ông háng sĩ cho biết là có một số Phật tử đòi đánh những người mà bác nghi ngờ như Sáu Bảo đòi đánh” thằng cha Minh”…thì bác HỔNG CHO, đây là lòng từ bi” đại bác, súng cối, hỏa tiển, pháo binh…” của người xuất gia; nhưng ở đây, có ngon đánh người ta coi, cảnh sát có bắt và đưa ra tòa không?. Tuy nhiên, lời bác nói như vậy cũng có ẩn ý đấy:

-Bác háng sĩ ngầm cho biết là dưới tay có cả lực lượng” Phật tử đen” sẵn sàng lấy mạng sống để bảo vệ bác, như các giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan ở Iraq, Palestin, Iran….là những ông vua tôn giáo, có thế lực và lực lượng tín đồ” tử vì đạo”.
-Bác cũng nhắn thông điệp với những ai đã biết chuyện nầy mà phổ biến, nói, bàn…là coi chừng, bác có người tới hỏi thăm sức khỏe đấy.

Chùa Chánh Giác có được ngày nay là nhờ vào công sức đóng góp tiền của: phật tử, chúnh phủ Úc với chương trình đa văn hóa, do ông Lâm Văn A trúng số….chớ bác Một, không làm việc từ hồi mới qua đến nay, làm gì mà có tiền xây chùa. Còn uy tín là nhờ bác biết dùng tiền chùa, rồi” RECYCLE” cho các hội đoàn, cộng đồng….chớ tiền đâu mà hào sảng, là mạnh thường quân như thế?. Đây là điểm mà những ai từng” bưng, bợ, đánh bóng” một người ít học, chỉ lấy tượng Phật là trở thành” lãnh đạo tinh thần” là giáo hội trưởng Phật Giáo Tây Úc, được những khoa bảng” ăn học mà không có thông minh” bợ kỷ nên giới chính quyền tiểu bang coi ông Một là người” tiêu biểu cho cộng đồng” mới nguy và năm 2007, ai đã đề cử ông già mất nết Lê Tấn Kiết được gắng huy chương của Úc? Người Úc không rành, chỉ có người Việt đề cử thôi, vậy ai đề cử? Cho nên sau vụ nầy, yêu cầu tìm hiểu, viết thư hỏi ủy ban xét ban cấp huy chương, vì đây là vụ tai tiếng làm giảm uy tín của những chiếc huy chương cao quý nầy.

Một điều tạo cho chùa Chánh Giác thêm nhiều tiền, là từ khi ông Lâm Văn A trúng số độc đắc 4,5 triệu, nhiều Phật tử tin dị đoan ùn ùn kéo đến chùa lạy phật để được trúng số; giống như vài tiệm bán lotto, hay có đề hình ông thần tài để mời khách mua, bên cạnh làghi lô trúng độc đắc có bán tại đây vậy. Cư sĩ Lê Tấn Kiết còn có các dịch vụ sau đây:

-Đọc kinh cầu siêu, đám ma, làm tuần…có tiền chớ không phải làm chùa.
-Nguồn tin cho biết chùa cũng là nơi bảo lãnh nhiều người từ Việt Nam sang, lợi dụng danh nghĩa giáo hội và cả những vụ giới thiệu hôn phối” thiệt giả” không ai biết.
-Điểm nhản ông địa, thần tài….ai muốn hên, mua tượng mấy ông thần nầy, đem đến chùa Chánh Giác, để bác” điểm nhản” nếu hổng có là mấy ông thần nầy không thấy đường mà phò hô thân chủ trúng số, làm giàu.

Hình như bác” linh thiêng” nhờ nhân điện qua đấm bốp như bà Huệ làm cho bác, nên bác mới có ơn trên ban phép? Nếu mấy ông thần tài, thổ địa mà được bác” điểm nhản” trong thời kỳ bác bắt bà Huệ đấm bớp, thì mắt của mấy pho tượng chắc cũng Sáng lắm đấy!/.

TRƯƠNG MINH HÒA .
11.4.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT - ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC | Leave a comment

HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT – ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC

Tinparis. Trong những bài viết trước đây của Trương Minh Hòa đã đăng trên TinParis.net về tên ” cán bộ lưu manh ” Lê Tấn Kiết, nhiều bạn đọc thắc mắc làm sao có chuyện đó được dù báo Việt Luận đã đăng lên rõ ràng đầy đủ chi tiết. Hiện nay TinParis.net đã có trong tay cuộn “vidéo ” do cháu Khang quay lại cảnh mẹ mình bị tên côn đồ Kiết bắt buộc thỏa mãn “thú tính “. Đó là một hoàn cảnh đau lòng, nhưng chúng ta phải ” khâm phục ” sự can đảm của cháu Khang. Nếu so sánh với bọn hèn ” Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cộng ” ca ngợi bọn VC giết cha, giết vợ con, giết chồng mình, tịch thu nhà cửa mình, giết hàng triệu người VN và làm thiệt mạng hơn 300 ngàn “boat people ” trên biển cả , thì cháu Khang còn can đảm hơn chúng gấp bội lần.

Nếu Ban trị sự Chùa ” Chánh Giác ” mà còn dung dưỡng tên Kiết thì đúng là ” Băng Đảng ” với nhau và thay vì gọi là ” Chùa Chánh Giác ” thì xin đồng bào hãy gọi đó là ” Hắc Điếm Dâm ô ” và TinParis.net yêu cầu quý vị ” trụ trì ” các chùa khác hãy ra tuyên cáo ” kết án ” và “loại bỏ ” con chiên ghẻ nầy ra khỏi hàng ngũ mình. Trong trường hợp thuận theo ” đạo lý ” mà ban trị sự can đảm đuổi tên Kiết ra khỏi ” Chùa Chánh Giác ” thì TinParis.net hết lòng ủng hộ quý vị. Xin đừng viện cớ là ” chờ phán xét ” của Tòa án, quý vị chắc đã biết rỏ và đã từng coi cuộn “vidéo ” đó rồi tại Perth ( úc Châu). Bản án của Tòa không bằng bản án của chính lương tâm mình, xin quý vị hãy nhớ điều đó !

HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT – ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC. – TRƯƠNG MINH HÒA

Lời dẫn nhập: Ở đời, người ta thường hay kính trọng cái gì có dính vào chữ SĨ, và được ưa chuộng nhất là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, tiến sĩ…..là giới đem khả năng từ học hỏi ra làm để kiếm tiền; nhưng chiến sĩ thì có một số kẻ trốn lính trước 1975 ở miền Nam rất ngán, vì chiến sĩ là thứ sĩ cao quí nhất, đem mạng sống ra để bảo vệ đất nước, ngoại xâm, giặc Cộng. Nên các nước đều có xây dựng tượng đài ghi ân chiến sĩ, chớ có nước nào xây tượng đài bác sĩ, nha, sĩ, dược sĩ bao giờ, dù các ngành nghề nầy cũng giúp người chửa bịnh có trả tiền. Tuy là trốn lính nhưng cũng xưng CƯ SĨ, tức là người ở nhà, vô tích sự; nếu trong hạng tuổi thi hành nhiệm vụ công dân, mà cạo đầu trốn lính, cũng gọi là tu sĩ. Bên cạnh đó, người mạt rệp cũng xưng là Hàn Sĩ, nên những nhà háng học cũng có thể gọi là HÁNG SĨ, khi ở Việt Nam, trước là nhà hàng, đàng sau là nhà háng, hợp với” kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. HÁNG SĨ là giới không cần bằng cấp, khỏi học hành mà đạt danh hiệu SĨ” không người lái”, là thứ sĩ đông nhất thế giới, tính ra cũng có tới hàng tỷ háng sĩ trên hành tinh nầy. Đây là thú sĩ” bình dân học vụ”, khắp nơi đều đều là háng sĩ, nên trong nhà thờ, chùa…. đều có” những háng sĩ âm thầm, từng bước hành nghề trong khoa học tình dục, nhiều khi bị bể mà bị” thu hồi văn bằng háng sĩ không người lái”, có khi vào tù vì” áp dụng nghề háng sĩ” lộn đối tượng, không đúng môi trường sinh thái. Giới lừng danh là” trường chay, diệt dục” cũng xuất hiện lắm háng sĩ, những “danh háng sĩ” nầy đã được tác giả Đặng Văn Nhâm” đăng ký” trong 3 quyển” Giặc Thầy Chùa” với cuộc sống rất” thanh tịnh tỳ kheo” là:” ăn thịt bồ câu, uống rượu đỏ, đêm đêm lặt cỏ, bác Hồ thăm hang Pác Pó” là đạt tới Niết giường, niết nệm, đắc quả” đạo ù ù” nên” thanh tâm trường nắng cực”. Ở Tây Úc, cư sĩ Lê Tấn Kiết, dù là người cao tuổi, nhưng cũng là Háng Sĩ, áp dụng rất ư là” sáng tạo lẫn tối tạo” khoa học tình dục tại chùa và ông cũng đạt quả” tà dâm”, quả là CAO SIÊU khiến nhiều người KÊU SAO thấu trời phật, nhưng đây cũng là:” như có bác Một tuột quần ra rờ háng, lời bác nay toàn gian dối” môn lằn”…

Người Cộng Sản tự cao, tự đại, hống hách tự nhận là thành phần ưu việt nhất trong” xã hội loài người”, được gọi là” đỉnh cao trí tuệ”, dù tuyệt đại đa số là dốt nát, ít học, xuất thân từ nông dân bất lương tham lam tàn ác; đám du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp và một số ít khoa bàng bất lương, lưu manh trí thức, đứng chung trong hàng ngũ để đè đầu cỡi cổ dân chúng. Chỗ dựa vững chắc như” thành đồng lý luận” là bộ sách dạy cướp của giết người, bốc lột, ngồi mát ăn bát vàng của Karl Marx, sau được thực hành, bổ xung với Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh…..từ đó, những thằng bất lương, cặn bả nhất trong xã hội, cứ coi mình là cha thiên hạ, ngồi trên đầu dân để hưởng thụ những thú mà chúng không tốn một giọt mồ hôi làm ra, biến nơi bọn mệnh danh là” nhà nước vô sản chuyên chính” với tiền, vàng, tiện nghi vật chất như vua chúa thành thiên đành Cộng Sản, trái lại dân chúng trở thành” lao nô thời đại” và sống trong” địa ngục Cộng Sản”

” NGÕ ĐỤC máu tươi, từ NGỤC ĐỎ.
THIÊN ĐƯỜNG Cộng Sản, chốn THƯỜNG ĐIÊN”.

Với vũ khí trong tay, phổ biến từ mả tấu, súng A.K….dùng chính sách khủng bố vô cùng dã man để bắt người dân tuân hành, nên trong ca dao bình dân có câu:

” A. K, mả tấu kè kè.
Nói bậy, nói bạ, chúng nghe rầm rầm”.

Cái” cơ sở” lý luận kèm theo bạo lực, được người Cộng Sản” khai triển” một cách triệt để qua lý luận theo kiểu” lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng” tại các nơi mà họ áp đặt một hệ thống cai trị độc tài gọi là Nhà Nước, toàn là những tên nói bừa, nói ngang, nói dài, nói dở, nói dốc rằng:” chủ nghĩa Marx Lenin vô địch, muôn năm”, suy diễn thêm, thì những tên lãnh tụ Cộng Sản từng khu vực như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành…. đều là thánh nhân thời đại, lời nói lếu láo được biến thành” tư tưởng” in thành sách, giáo dục học đường, tuyên truyền trong dân chúng, đầu độc tư tưởng con người tuư thế hệ nầy sang thế hệ khác tại hầu hết các nước bị đảng cướp Cộng Sản cai trị như Hoa Lục, Việt Nam, Bắc Hàn, Lào, Cu Ba, tàn dư ngày ngay và tại Liên Sô, Đông Âu trước đây…. Những lý luận ngây ngô có kèm theo công an, nhà tù được dân nghe mà không dám hó hé, trở thành” ngụy luận cơ bản” cho chế độ, dần dần biến những tên sát nhân, cướp của, bất lương thành” tiên phật thánh thần” qua lối lý luận sau đây:

” Chủ nghĩa Marx Lenin không bao giờ sai lầm”, từ đó” đảng Cộng Sản áp dụng chủ nghĩa Marx Lenin cũng không bao giờ sai, và người thi hành chính sách là đảng viên, cán bộ…cũng không bao giờ sai lầm”. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, do lo sợ quần chúng đứng lên vì những chính sách” không bao giờ sai của chủ nghĩa Marx Lenin, làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản”, nên chúng đưa ra vài đảng viên làm vật” tế thần” vì bị cho là” làm sai chính sách”, đây là màng hài kịch lói vô duyên, sâu khấu lộ thiên và những kẻ thủ vai bị tróc ngay lớp phấn son khi mới xuất hiện trước công chúng. Những đảng viên bị đảng đưa ra vì áp dụng đúng chính sách, nhưng làm dân bất mãn cao độ, khi được” tập thể” dàn dựng đưa ra để” làm cảnh đấu tố”, có nhiều bước:

-Nhẹ thì tự phê, với câu thần chú:” sửa sai, khắc phục” và sau đó tiếp tục công tác, thường là thuyên chuyển đến nơi khác để tránh tiếng, vẫn tiếp tục công tác phục vụ đảng.
-Nặng hơn là” tự kiểm”, nếu phe cánh lớn, thì đây chỉ là thủ tục hành chánh của đảng, như câu tục ngữ:” phe bình như nói láo, báo cáo như nói chơi”.
-Khi bị quần chúng bất mãn cao: giả bờ trừng trị bằng mồm” đưa cao đánh khẽ” và chờ thời gian nguôi ngoai thì đâu lại vào đấy, như trường hợp Trường Chinh sau cải cách ruộng đất đưa sang Tàu nằm” bồi dưỡng” một thời gian, chờ tình hình yên, trở về làm chủ tịch quốc hội đến gần mãn đời, Tố Hữu sau khi làm cho dân nhiều vùng bị đói với chức phó thủ tướng đặc trách kinh tế, bị hạ bệ và sống thoải mái trong giàu sang đến khi qua đời..

Tham nhũng, bốc lột là sách lược trấn đảng, nếu không có tham nhũng thì lấy ai bảo vệ thành trì của đảng, nên đảng cũng không cần trả lương, nên cán bộ từ” địa phương đến trung ương” tất cả đều phải” cải hoạt” chụp giựt mà thu lợi về cho cá nhân và gia đình; tức là bọn” ngồi không ăm bám” sống, làm giàu, bốc lột…từ nhân dân, là lương do dân trả, nên bộ máy nhà nước Việt Cộng trả lương rất thấp cho cán bộ, cũng có dụng ý, theo đúng bài bản. Trường hợp phe cánh mạnh, sau khi làm xong thủ tục” phê và tự phê” thì được thăng cấp, đưa đi đến những nơi béo bở hơn, cứ thế mà phát huy. Do đó hình thức” tự phê” của đảng Cộng Sản chỉ là trò hề của cái gọi là” dân chủ nhân dân” mà người Cộng Sản tự hào:” chỉ có dân chủ trong số những người Cộng Sản với nhau”, còn dân chúng thì không được hưởng” chế độ dân chủ nầy”; giống như trong băng đảng cướp, các tay đầu lãnh, lâu la, có quyền” dân chủ” là hội ý với nhau để chia chác những của cải sau một chuyến làm ăn, thu nhiều vàng, tiền. Người Cộng Sản chỉ biết” tự phê, tự kiểm” với đảng, còn nhân dân thì” không, không, trăm lần không vạn lần không”. Cho nên trong suốt quá trình thành lập đảng từ ngà 3 tháng 2 năm 1930 đến nay, hàng chục triệu người bị giết, mà có thấy tên cán ngố nào” ăn năn hối cải” tội ác với nhân dân, trái lại tìm cách xóa bôi nhằm chạy tội; ngay cả những tên” phản tỉnh” như gã đại tá quân hại nhân dân” BUỒI TÍN” chạy tội ác trận tàn sát tết Mậu Thân, với ngụy biện: đảng không có chính sách giết người, chỉ có cấp dưới làm sai…

Áp dụng lối ngụy chứng” cơ bản” nầy, thiền sư Thích Nhất Vẹm, là người lợi dụng bình Phong Phật để làm giàu, phục vụ tích cực cho đảng vô thần, nên hành vi rất phù hợp với” ngụy luận” của Cộng sản. Thích Nhất Vẹm được một số đồ đệ” u mù mê muội” tâng bốc thành” Phật sống” chỉ thua Đức Đa Lai Đa Ma của Tây Tạng và gần đây được một đồ đệ tấn phong quân hàm Bồ Tát trên đài truyền hình SBTN, với tích sản tại thế lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim, dù không làm lao động mà vinh quang thành triệu phú Phật Giáo.

Thích Nhất Vẹm tỏ ra là” đỉnh cao trí tuệ” là người” ở không mà huy hoàng” mà con được bưng, bợ từ đít đến háng của thành phần Tam Tạng thời đại, nên hắn tự cho là mình có quyền ngồi trên đầu thiên hạ, là thành Phật tại thế, nên làm cái gì cũng” không bao giờ sai lầm” kể cả chuyện tập luyện thiền Tiếp hiện với Thích Nữ Chưn Không về 36 kiểu pháp môn” LẰN, pháp Môn lề, tu đại ù ù….thanh tâm trường nắng cực, mà theo nguyên lý Âm-Dương, thì cả hai đã rèn luyện” tu đạo lẫn đạo tu” viên mản công thành, CÔNG PHU với đại hùng, bí kíp Nhất Dương Chỉ thành CU-PHONG, nhịp nhàng trong Âm là” hấp tinh đại pháp” và Dương là” Thu âm đại pháp” để cuối cùng cho ra các quả là: biến CHÚNG SANH thành CHÚNG ĐẺ, là đưa đến” đỉnh cao trí tuệ TÔN-LÙ”, nên ngài quả xứng danh đạt danh hiệu Háng Sĩ. Do đó, ngài thiền sư Thích Nhất Vẹm, tổng hành dinh ở Làng-Môn là người” thế gian là Phật gần thành” nên không bao giờ sai lầm, điển hình là ngài cùng đệ tử lấy cuốc sách của Hoàng Hoa, tựa đề là:” Kỷ niệm một bài hát”, in hai lần mà không” thông qua tác giả”. Khi Hoàng Hoa” phát hiện ra” thì viết thư khiếu nại, ngài Nhất Vẹm áp dụng lối tu” tịnh khẩu” và một số đệ tử thay mặt thầy, cùng với Chân Không binh vực và cho là: thầy không bao giờ có lổi, nếu có chỉ với Phật Trời mà thôi….tức là những bậc” chán tu” như Nhất Vẹm, không cần biết Phật tử, đạo lý, thế gian là gì, ngài coi như là” ngồi trên đầu họ” nên khi sai lầm, chỉ có” chế độ” phê bình, tự phê…mà người tu trong Phật Giáo gọi là sám hối; còn phật tử, pháp luật, đạo lý….coi như là” không có gì quí hơn cải bướng, nói ngang”.

Luận lý” cơ bản” nầy được áp dụng triệt để do CƯ SĨ ỡ không mà giàu hơn KỶ SƯ là LÊ TẤN KIẾT, chủ chùa CHÁNH GIÁC, Giáo hội trưởng Phật Giáo ở Tây Úc, người dùng phép MÔN LỀ, lợi dụng chiêu bài từ thiện, ép một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Huệ, từ Việt Nam sang chửa bịnh cho con là Phạm Trường An Khang để phục vụ sinh lý nhiều tháng qua. Phép môn lằn quả là cao siêu, mà cư sĩ Lê Tấn kiết, mới có gần 90 xuân sanh, nói theo Nguyễn Công Trứ:” Ngũ thập niên tiền, tứ thập niên”, trở thành cường hào ác bá:” Núp Bóng Từ Bi, đi mò háng phụ nữ, khi nắng cực tới cử, bị phanh phu mà còn chối dữ, tội xâm phạm tiết hạnh phụ nữ, của một lão chủ chùa ít biết chữ, câu chuyện dơ trở thành bất tử, trong lịch sử thành lập cộng đồng.”, nên từ thành tích nầy, cư sĩ Lê Tấn Kiết được đứng chung vào thành phần HÁNG SĨ:” Như có bác Một tuột quần cô Huệ xuống, rồi lấy tay sờ vô háng, môn-lằn..”. Việc làm nầy được báo chí đăng, người bảo trợ cho nạn nhân là bà Lyn có trình báo với cảnh sát, nhưng cư sĩ Lê Tấn Kiết là người” thanh tâm trường cải bướng”, trong bài báo Việt Luận ngày 10 tháng 4 năm 2009, đăng lại cuộc phỏng vấn tại chùa ngày 27 tháng 3 năm 2009. Theo bài báo trước, thì Bác Một công nhận là” nhờ pháp môn lằn mà có nhân điện để làm Phật Sự” và bác cũng thành thật khai báo: nhờ cô Huệ mà bác minh mẫn, khỏe mạnh… để phục vụ đạo pháp. Cũng giống như huề thượng Thích Phước Huệ, là Háng Sĩ cao cấp, từng tịnh thất ở Hoa Kỳ suốt 15 năm với tín nữ Diệu Đức, do tiền bá tánh cong lưng đóng góp, giúp ngài đạt tới” Niết Nệm”. Nên các đệ tử thuần thành đều nhắm mắt” theo con đường BÁC ĐI” dù cuốn phim quay cảnh đã đưa đến” tình huống ” BI ĐÁT cho bác, với bằng chứng rành rành mà bác vẫn áo dụng câu” có ai chịu cha ăn cướp” chối dài:

” Cải, cứ cải, mồm to không ngừng nghỉ.
Để làm sao chạy tội cảnh dâm ô.
Cho đồng hương bị trúng phải hỏa mù.
Cho Phật tử u mê, bịnh vực bác.”

Cư sĩ Lên Tấn Kiết là người giàu có, nhờ bá tánh đóng góp, trở thành” tư bản Phật giáo” từ lâu, là Mạnh Thường Quân của một số hội đoàn với mục đích” thi ân để khuynh đảo” nên dù chứng cứ rõ ràng mà bác vẫn còn nhiều người binh vực, tin là bác bị nạn (để trả quả kiếp trước theo tin tưởng Phật giáo) và một số người còn tin là bác bị bà Huệ dùng thuốc mê để cho bác uống nên hổng biết gì, làm gì mà không hay, nghe theo lời bác nói trên báo hay là phật tử dướng trướng được tâm sự; bác chỉ:” cỡi quần và áp dụng Nhất Dương Chỉ, pháp Môn lằn mà thôi, đây là cách thực hành chức năng Háng Sĩ, đúng theo bài bản.

Tại các nước Tây Phương, vốn có tập quán tôn trọng phụ nữ, với câu” lady First”, nên nam giới hay” đánh phụ nữ bằng đóa hoa”, trong khi các nước theo Hồ Giáo, Á Châu ( theo Khổng Mạnh) thì ngược lại:” đánh đàn bà bằng cây chỗi chà” là vi phạm nhân quyền trầm trọng, ở Tây mà đánh phụ nữ là coi như thành phần dã man, có pháp luật chế tài. Người đàn ông chỉ cần” rờ đít” phụ nữ mà không có sự ưng thuận, cũng là tội Sexual Harashment, như ở Hồng Kông trước đây, có một nhân viên sứ quán nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thấy một thiếu nữ đi ngoài phố, tưởng là hộ lý, bèn vổ đít nhẹ mà phải ra tòa, thật là làm” vẻ vang dân Vẹm”, vinh dự thay ngành ngoại giao!

Cho nên cư sĩ Lê Tấn Kiết lợi dụng từ thiện, bắt chẹt bà Huệ trong hoàn cảnh khó khăn, để nạn nhân phải phải phục vụ sinh lý bằng cách” trinh sát đặc công vào hang Pác Pó” một cách man rợ của thứ dâm tặc dã man; dù không” cho bác Hồ tham quan hang Pác Pó” để động viên, hội ý, đọc tham luận chính trị, hay bác Hồ chủ trì cuộc họp để ban hành lịnh khủng bố….. nhưng cũng có tội trước pháp luật của nước dân chủ; ngoại trừ ông ở Việt Nam thì vụ nầy coi như chìm xuồng và không chừng nạn nhân còn bị ngồi tù, như nhà báo vụ MU 18, chỉ viết bài tường thuật vậy. Theo tài liệu, đăng trên tờ Tu Vi tuần San số 1020, ngày 12 tháng 10 năm 2005, trang 48, nói về cuốn sách của một” dâm sĩ” có bút hiệu là THIỆN Y CƯ SĨ, nhưng biết ngay tác giả là Nguyễn Xuân Khoan, qua việc giới thiệu mua sách” thư từ bưu phiếu xin gởi về ông Nguyễn Xuân Khoan ở Noble Park..”, sách dầy 130 trang, do nhà xuất bản Lạc Việt, Noble Park, Melbourne, tiểu bang Victoria (Úc Châu), có đề cập đến” khoa học tình dục” qua” thủ pháp, khẩu pháp….”:

” Chấm chấm, mút mút, đút vào cái lổ trôn…
Hai cái lông L…cái dài cái ngắn”.

Sách vở tình dục, cũng được coi đây là một trong những tài liệu bổ sung và thiền Tiếp Hiện, mới biến Chúng sanh thành chúng đẻ, qua từng” thời” luyện tập mà báo ghi rằng:

” Canh một thì trải chiếu ra.
Canh hai bốp vú.
Canh ba sờ L….
Canh tư thì lắc xom xom.
Canh năm cuốn chiếu.
Ẵm con mà về..”.

Như vậy, cư sĩ Lê Tấn Kiết dù chối dài, không có” đút bác Hồ và hang Pác Pó” để hội ý, thảo luận trong tinh thần” cách mạng vùng lên để cỡi quần” khi mà cao trào nắng cực:” quần kiểu nào cũng cỡi phăng, cửa mình nào cũng đút tuốt” với chính sách:” đút nhanh, đút mạnh, đút dai..” mà thanh tâm trường” khoái lạc”; hình như là bác Một rất sợ nhất cái” tình huống” âm mưu diễn biến hòa bình của các” tinh trùng” có khả năng tạo bà Huệ là CHÚNG SANH thành CHÚNG ĐẺ thì khỏi chối, khi mà khoa học có cách thử DNA là” chạy trời không khỏi nắng”, dù có Phật từ trên trời bay xuống giải cứu cũng không thể qua mặt các bác sĩ chuyên khoa và có khi Phật còn bảo Nam Tào Bắc Đẩu chuyển hồ sơ xuống Diêm Vương để đăng lý hộ khẩu vĩnh viễn nữa. Theo lời bác Một khẳng định: từ tuổi 75 là hết hát bài” Bác Cùng chúng cháu hành quân” và còn xí quách đâu để hòa nhịp khúc:” Tiếng chày trên sóc Bom Bo” với chính sách:” giã gạo ban đêm”, như vó Bác Hồ tuột quần cô hộ lý, còn ban ngày lo đọc kinh cầu siêu, đám ma, tiếp khách, thu tiền cúng dường, hô hào Phật tử làm công quả…. Tuy nhiên, đừng tin những gì cư sĩ Lê Tấn Kiết nói, mà hảy nhìn kỷ những gì ông Đại Hỷ làm…. đừng tưởng 90, 100 tuổi là không thể:

” Con C…ta làm nên tất cả.
Với tinh trùng, chín tháng biến thành con”.

Bằng chứng là năm 2008, nguyên tổng bí thư gốc thiến heo Đổ Mười, mới có 92 xuân sanh, mà đã có đứa con với một bà vợ nhí mới 40 tuổi. Cho nên cái lý luận” già hết xí quách là thiếu cơ sở duy vật”, nên ký giả Nhật Thường, báo Việt Luận, khi gặp bác Một, không ngờ ông già gần 90 tuổi mà vẫn còn GÂN như 60 hay 70 tuổi. Không biết là trong thời gian từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009, bác Một có lần nào” tiến quân trên đường dài” với câu:” đấm bóp lai ra, ông đè cô xuống..” để nhét Bác Hồ vào hang Pác Pó, cưỡng bức như làm” hộ lý”?. Tuy nhiên, dù có sờ cũng là một trong 36 kiểu pháp môn Tiếp Hiện, mà Thiện Y Cư Sĩ có ghi trong” lịch trình bài bản” đưa đến” non bồng nước nhược” là cõi bến giác mơi chốn TRẦN GIAN mà người tu hành TRÀN DÂNG tội tà dâm tại chùa, trước chánh điện sau là phòng” rờ háng” mới là sáng tạo tài tình và có” cơ sở dâm dục” của một dâm sĩ đội lớp tu sĩ.

Một điều lý thú là cường hào ác bá núp bóng Phật Giáo Lê Tấn Kiết đã” thành thật khai báo”, dựa vào băng quay phim của con bà Huệ, mà xác nhận chỉ có” một bàn tay, rờ mu hai lần thôi” chứ hổng phải là:” Một đời hoa không khi nào hai lần nở” như bài” Không bao giờ ngăn cách” của Trần Thiện Thanh. Nhưng dù có một lần cũng đủ để tòa kết án” found guilty” sau khi xem lại cuốn phim” hậu trường dâm o6 chùa Chánh Giác”. Nên nhớ là tòa án ở đây rất công bình, dù có luật sư giỏi đến đâu, như luật sư có mang hai chữ Q.C, cũng không thể” đảo ngược tình hình” khi mà chứng cớ rỏ ràng, và những lời bác Một” cung khai” với báo Việt Luận, hay cảnh sát, thêm vào lời khai của cháu nhỏ tàn tật Phạm Trường An Khang…thì” tình hình không thể đảo ngược được”.

Đây là ngõ cụt pháp lý mà cường hào ác bá núp bóng Phật Giáo nầy đang lâm vào” tình huống cực kỳ” khó khăn, giống như Quách Què đã bị Bao Công đưa vào” Đài Nguyệt Cảnh Giả” vì tưởng hồn xuống” đăng ký” với Diêm Vương, nên không thể chạy tội được. Những bài báo Việt Luận là tài liệu vững chắc, bằng chứng mà sau nầy nếu Bác có chối, cũng có người phiên dịch thì làm sao mà chạy khỏi?. Không biết cư sĩ Lê Tấn Kiết đã làm gì trong chùa từ 29 năm qua, nhưng trường hợp bà Huệ là” một lần bắt được, chín lần không”, nên nhiều người giựt mình khi xuống chùa Chánh Giác, thấy có một số phụ nữ trẻ coi là” con nuôi” của bác. ( Có lần người viết bài nầy, tình cờ đến chùa, thấy một phụ nữ trẻ tên Ph…bảo lãnh từ Việt Nam sang theo diện hôn phối với một tín đồ của bác, thân mật lật lổ mũi của bác ra nhổ lông…thấy hơi lạ, nhưng bây giờ thì có thể tìm ra câu trả lời).

Trong bài phỏng vấn nầy, cư sĩ Lê Tấn Kiết hình như thấm nhuần nguyên tác” truy nguyên lý lịch ba đời”, nên mang chuyện bá láp, không liên quan gì đến chuyện bắt phụ nữ phụ vụ sinh lý qua bình phong nhân đạo, là dã man, vô nhân đạo, lòi ra là tên” cường hào ác bá” đạo đức giả. Nên ông ta tìm cách bêu xấu, tuyên truyền xuyên tạc chuyện gia đình cô Huệ bán 10 con bò của nhà nước Việt Cộng, và ông ra tay xuất ra 6,000 đồng cho trả nợ để tạo ràng buộc ân nghĩa, nhưng sau đó thì kêu gọi Phật tử đón góp và ông lấy lại tiền…thật là điếm thúi đội lớp nhà tu. Đây chỉ là một trong những” quái chiêu” của cư sĩ nầy, từ 29 năm qua, nhiều người không nhìn thấy nên tôn sùng như là” lãnh đạo tinh thần” là hội trưởng giáo hội Phật Giáo Tây Úc. Chùa Chánh Giác do cư sĩ Lê Tấn Kiết lãnh đạo, ngoài sự tín nhiệm của các hội đoàn, khuynh đảo cộng đồng Người Việt Tự Do, bàn tay ông tay còn vói ra nhiều thưong gia, được các chủ cả như ông Việt Hoa ( chủ nhà hàng), Đồng Hương ( chủ tiệm thực phẩm Á Châu..)… ủng hộ, nên uy tín càng tăng. Ngoài ra còn có đài SBS quảng cáo, đánh bóng, đài Tây Úc và nơi chùa Chánh Giác, thỉnh thoảng là nơi” thuyết pháp” của huề thượng THÍCH GIÁC NHIÊN, được người ta gọi là THÍCH GIÁC NHÔM, tức là Ất CÁI VỒN….cũng từ có quá trình” sờ mó CÁI VỒN” ở Hoa Kỳ, bị sư đệ là Thích Giác Ngỡi” phát hiện” tại chùa, khi ngài đang” phát huy” và thực hành thiền Tiếp Hiện với một người khác phái trong cái” thanh tâm trường nắng cực”; đúng là” các tư tưởng lớn gặp nhau” dù đại dương xa cách nghìn trùng. Thích Giác Nhôm sau khi” về nguồn động ma vương Bắc Bộ Phủ” sang Úc, hợp tác cùng sư Minh Hiếu, từ Việt Nam qua tu, lập thêm chùa, nên ở Perh có thêm chùa ở Beechoro.

Cư Sĩ Lê Tấn Kiết luôn cho là bị cô Huệ dùng thuốc gì đó, không biết, tức là không có bằng chứng, thì làm sao đủ mạnh để luật sư biện hộ, dù chi nhiều tiền?, Nhưng khi nghe lời đối đáp của cháu Phạm Trường An Khang, sau khi quay phim bằng mobile phone, mới biết sư thật thế nào, bác chối tới cùng, đến khi nhìn thấy hình trên màng nhỏ chiếc điện thoại cầm tay, thì mới” tỉnh thuốc mê” mà hù dọa, rồi dụ dỗ đứa bé đừng đưa ra cho công chúng biết. Như vậy, thời tổng thống Bill Clinton, trong vụ án” thổi kèn” trong Tòa Bạch Cung với bài” tình cho không biếu không”, không có quay phim như háng sĩ Lê Tấn Kiết, nhưng khi bị đổ bể, ông Clinton tốn bạc triệu trả cho luật sư, nếu ông Billl Clinton biết ở Tây Úc, nơi chùa Chánh Giác, có cư sĩ Lê Tấn Kiết, biết cách chối quanh vụ bị cho uống thuốc gì đó mà dùng” nhất dương chỉ” chà sát, chà mạnh, chà nhanh vào hang Pác Pó…. để chạy tội, thì tổng thống Hoa Kỳ dê xồm nầy cũng dám mời ông Lê Tấn Kiết qua làm” quân sư quạt máy” lắm!.

Báo Việt Luận cho biết là luật sư của ông cư sĩ giàu có nầy đã viết thư đến bảo ngưng, đừng đăng những bài báo có liên quan đến vụ Lê Tấn Kiết ngày thứ sáu, 3 tháng 4 năm 2009. Nhưng đây cũng là” trớt quớt” thôi, vì Tiệm Phật Chánh Giác, tung tiền ra nhờ Tiệm Luật Sư & Co viết thư hù Tiệm báo Việt Luận…. để làm theo lời khách hàng. Nhưng tiệm báo cũng có luật sư và hành nghề theo luật là” đăng tải sự thật” thì dù cái tiệm luật Sư & Co có hù dọa cách mấy cũng không thể nào” bóp chết tự do ngôn luận” tại nước dân chủ. Điều nầy lòi ra cái” dốt đặc cán mai, lai rai nói láo” mù mờ luật pháp, ở nước tự do 29 năm mà tưởng đâu nơi Úc Châu nầy có hệ thống luật từng giống như Việt Nam, thì lão già nầy đâu có chút gì hội nhập vào đời sống văn minh nước tạm dung như câu:” nhập gia tùy tục”. Dù ông cư sĩ từng tự cao, tự đại, xưng bác với hơn 14 ngàn dân và kêu thủ hiến, bộ trưởng là NÓ, thằng….như Việt Cộng gọi:” thằng Mỹ, thằng Tây…”, bác nói một tiếng là thằng thủ hiến nó nghe bác….” răm rắp như” vịt nghe sấm”, vì bác nói tiếng Việt không rành, thì làm sao nói cho người ta hiểu. Nếu luật sư có quyền hành bao trùm, thì tổng thống Bill Clinton có tiền, có nhiều luật sư danh tiếng, nặng ký trong đảng Dân Chủ, đã viết thư” hù” các cơ quan truyền thông như CNN, ABC, NBC…và nhiều tờ báo khắp nước Mỹ để” cấm” không cho phổ biến vụ tình dục với Monica Lewinsky từ lâu. Đây là điểm dân chủ, nên cái công ty luật Sư & CO của háng sĩ Lê Tấn Kiết chỉ làm cái job của mình thôi, ai đưa tiền là cứ viết thư theo lời yêu cầu của thân chủ ( client), còn kết quả hay không là còn hỏi lại. Tại Úc, có một số tay gian manh, giựt hụi mà còn hù dọa ngược lại, tung tiền cho văn phòng luật sư, nhờ viết thư đến từng nhà tay em, để không đến làm dữ, và từ từ” mách nước” cho thân chủ tẩu tán tài sản, khai bankrupt….tuy nhiên cái vụ luật sư viết thơ ra lịnh cho báo ngưng đăng, truyền hình không phổ biến là” vi phạm quyền tự do ngôn luận” nên luật sư nào làm chuyện nầy đáng được đảng và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mời về hợp tác trong hệ thống luật rừng và những tờ thư từ văn phòng luật sư phát hành như thế nầy, rất cần cho những thân chủ ( client) khi có vấn đề” pháp lý” thăm viếng ao cá Bác Hồ, quyền hành như thế ấy.

Ông háng sĩ khẳng định là không từ chức hội trưởng và tin tưởng là không có lổi với Phật Tử, chỉ tự kiểm với Phật Trời là coi như hết tội. Cái lý luận nầy giống như đảng Cộng Sản, thiền sư Nhất Vẹm và cướp biển vịnh Thái Lan, khi chúng cho là:” những cô gái kiếp trước có nghiệp xấu, cần phải hãm hiếp, đem bán cho các động mãi dâm để trả quả..” và sau khi cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ, đem bán xong nạn nhân cho các động mãi dâm…thì các tay cướp nầy chỉ cần đến chùa sám hối trước tượng Phật Trời là hết, vì họ tự coi là chỉ có tội với Phật trời mà thôi; chính sự hiểu lầm tai hại về triết lý Phật Giáo nên làm hại đến uy danh đức Phật, gây nhiều nghiệp báo, làm mang tiếng đạo Phật. Tuy nhiên, tự kiểm với tượng Phật là không bao giờ bị chế tài, vì tượng đâu biết nói, phán….chỉ có quan tòa mới gõ búa nên bác Một khôn lắm, nhưng chỉ có những phật tử u mê mới tin. Nhưng bác ló cái đuôi chồn là” tự cao tự đại, ngồi trên đầu Phật Tử”, khỏi cần phải nói với kẻ dưới, bác chỉ” báo cáo với Trời Phật mà thôi”. Tại Tây Úc, dù nhiều người đọc báo, xem rõ cuốn phim tài liệu mật chùa Chánh Giặc, nhưng cũng có một số kẻ ăn phải” bùa mê thuốc lú” hay là ăn” cháo lú” từ chùa, có khi là những người có dạng sau đây:

-Là những Phật Tử thuần thành theo kiểu Tam Tạng” trọng phật kính tăng” với mù tâm, mù mắt.
-Từng được bác thi ân, giúp tiền, việc làm…
-Liên qua đến những vần đề riêng tư, nên trở thành thân hữu chùa.
-Nếu bác là người có thế lực, quen lớn tại Việt Nam, thì những người có làm ăn, buôn bán, hay về du lịch….cũng có thể nhờ bác giúp dùm nếu có vấn đề. (đây là điều nghi nhờ thôi, sau nầy có thể tìm ra ). Do đó, những người quyết tâm binh Bác, bào chửa cho bác thường là Việt kiều, ra vào Việt Nam an toàn hàng năm như đi chợ, cũng nằm trong sự suy đoán.

Nếu ở Việt Nam, đảng Cộng Sản tồn tại là nhờ đảng viên được ban cấp quyền lợi mà” trung thành tuyệt đối” vừa bảo vệ tài sản cá nhân cũng vừa bảo vệ đảng, đúng là” lao tư lưỡng lợi”; thì tại Tây Úc, có thể từ những lý do nêu trên mà chung quanh cư sĩ, háng sĩ Lê Tấn Kiết có một thế lực” Phật tử đen” sẵn sàng bảo vệ bác như” con ngươi trong tròng mắt”, dù biết bác Một sai, có chứng cớ rành rành như” đêm trăng rằm giữa ban ngày”. Theo lời ông háng sĩ cho biết là có một số Phật tử đòi đánh những người mà bác nghi ngờ như Sáu Bảo đòi đánh” thằng cha Minh”…thì bác HỔNG CHO, đây là lòng từ bi” đại bác, súng cối, hỏa tiển, pháo binh…” của người xuất gia; nhưng ở đây, có ngon đánh người ta coi, cảnh sát có bắt và đưa ra tòa không?. Tuy nhiên, lời bác nói như vậy cũng có ẩn ý đấy:

-Bác háng sĩ ngầm cho biết là dưới tay có cả lực lượng” Phật tử đen” sẵn sàng lấy mạng sống để bảo vệ bác, như các giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan ở Iraq, Palestin, Iran….là những ông vua tôn giáo, có thế lực và lực lượng tín đồ” tử vì đạo”.
-Bác cũng nhắn thông điệp với những ai đã biết chuyện nầy mà phổ biến, nói, bàn…là coi chừng, bác có người tới hỏi thăm sức khỏe đấy.

Chùa Chánh Giác có được ngày nay là nhờ vào công sức đóng góp tiền của: phật tử, chúnh phủ Úc với chương trình đa văn hóa, do ông Lâm Văn A trúng số….chớ bác Một, không làm việc từ hồi mới qua đến nay, làm gì mà có tiền xây chùa. Còn uy tín là nhờ bác biết dùng tiền chùa, rồi” RECYCLE” cho các hội đoàn, cộng đồng….chớ tiền đâu mà hào sảng, là mạnh thường quân như thế?. Đây là điểm mà những ai từng” bưng, bợ, đánh bóng” một người ít học, chỉ lấy tượng Phật là trở thành” lãnh đạo tinh thần” là giáo hội trưởng Phật Giáo Tây Úc, được những khoa bảng” ăn học mà không có thông minh” bợ kỷ nên giới chính quyền tiểu bang coi ông Một là người” tiêu biểu cho cộng đồng” mới nguy và năm 2007, ai đã đề cử ông già mất nết Lê Tấn Kiết được gắng huy chương của Úc? Người Úc không rành, chỉ có người Việt đề cử thôi, vậy ai đề cử? Cho nên sau vụ nầy, yêu cầu tìm hiểu, viết thư hỏi ủy ban xét ban cấp huy chương, vì đây là vụ tai tiếng làm giảm uy tín của những chiếc huy chương cao quý nầy.

Một điều tạo cho chùa Chánh Giác thêm nhiều tiền, là từ khi ông Lâm Văn A trúng số độc đắc 4,5 triệu, nhiều Phật tử tin dị đoan ùn ùn kéo đến chùa lạy phật để được trúng số; giống như vài tiệm bán lotto, hay có đề hình ông thần tài để mời khách mua, bên cạnh làghi lô trúng độc đắc có bán tại đây vậy. Cư sĩ Lê Tấn Kiết còn có các dịch vụ sau đây:

-Đọc kinh cầu siêu, đám ma, làm tuần…có tiền chớ không phải làm chùa.
-Nguồn tin cho biết chùa cũng là nơi bảo lãnh nhiều người từ Việt Nam sang, lợi dụng danh nghĩa giáo hội và cả những vụ giới thiệu hôn phối” thiệt giả” không ai biết.
-Điểm nhản ông địa, thần tài….ai muốn hên, mua tượng mấy ông thần nầy, đem đến chùa Chánh Giác, để bác” điểm nhản” nếu hổng có là mấy ông thần nầy không thấy đường mà phò hô thân chủ trúng số, làm giàu.

Hình như bác” linh thiêng” nhờ nhân điện qua đấm bốp như bà Huệ làm cho bác, nên bác mới có ơn trên ban phép? Nếu mấy ông thần tài, thổ địa mà được bác” điểm nhản” trong thời kỳ bác bắt bà Huệ đấm bớp, thì mắt của mấy pho tượng chắc cũng Sáng lắm đấy!/.

TRƯƠNG MINH HÒA .
11.4.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | HÁNG SĨ LÊ TẤN KIẾT - ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ KHOA HỌC TÌNH DỤC | Leave a comment

Việt Tân đã tự lột mặt nạ

Việt Tân đã tự lột mặt nạ

Phùng Ngọc Sa

TinParis. Trong thời gian gần đây, CSVN đã tung ra quả bóng ” mù ” làm chóa mắt những kẻ ” thời cơ chủ nghĩa ” nhất là những ông trí thức ” chuyên gia ” , và những lãnh tụ hoạt đầu. Quả bóng đó tuy CSVN đã dùng rồi năm 1992 (sửa đổi Hiến Pháp Việt Nam, cho ” việt kiều hải ngoại ” về tham gia bầu cử) khi bức tường Bá Linh sụp đổ, nay lại được chúng đưa ra nhữ mồi , vẫn ăn khách như thuờng.
Vào những năm 90, Tại Pháp cũng như tại Canada và nhiều nơi khác trên thế giới, có nhiều đại Giáo sư trước đây đã từng hưởng bổng lộc Quốc gia, muối mặt kêu các chuyên gia hảy về giúp nước , quên đi quá khứ. Có các quân nhân cao cấp lãnh đạo hội đoàn Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa lại công nhận là ” CS có công Thống Nhất Đất Nước “. Những kẻ thiếu liêm sĩ, cũng như cán bộ CS đội lốt Quốc Gia xuất hiện khắp nơi, hô hào ” xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ” trong đó có Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ( nay trở thành Việt Tân ) cùng bọn tay sai. Chúng tôi gọi là Mặt Trận HCM cho nó đúng với thực tế hơn, chứ không phải là MTXXX vì đó chỉ là MT để phụng sự cho một cá nhân chứ không phải cho một lý tưởng cao quý.

Đối với MTHCM, có rất nhiêu người đã viết lên sự thật , với các điểm chính sau đây :

1- MT bị cán bộ CS nội tuyến rất nhiều. Những người đã từng hoạt động đều biết : ” Dựng lên một phong trào quần chúng rất dễ, nhưng kiểm soát nó là một điều rất khó “
2- MT đã nói dối với đồng bào : kháng chiến ma, loan tin phịa, dấu cái chết của HCM để tiếp tục quyên tiền và tống tiền đồng bào hải ngoại.
3- MT đã ám sát, hành hung những ký giả tố cáo sự lường gạt của mình, cũng như những cán bộ chống đối sự gian trá của mình đẻ bịt miệng họ
4- MT đã dùng tiền quyên được để làm giàu cá nhân cho một vài người thân cận và của gia đình HCM ( có bộ vó trí thức như bác sĩ, kỹ sư, v.v…)
5- MT đã dùng tiền mua chuộc và lũng đoạn các cộng đồng hải ngoại
6- MT đã tung ra những luận điệu như ngày ” Quốc Kháng “, ” Quốc Khánh ” v.v.. để gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại vì họ muốn lãnh đạo Cộng Đồng Hải Ngoại , dẹp bỏ tất cả những người chống đối họ. Do đó, họ dễ chiêu dụ những ai trước đây đã có chức tước, nhưng ở hải ngoại thì không tự lực cánh sinh được , không có tài, và không có người ủng hộ nên chạy theo MT như một thứ chùm gởi, ăn bám….
7- Xin thử hỏi từ trước đến giờ , MT đã làm được những gì chống CSVN ngoài chiến khu giả tại Thái Lan, và giải phóng giả những nơi trong nước Việt Nam với Đài Phát Thanh loan tin thất thiệt , và làm lợi cho CSVN ?

Đối với TINPARIS, muốn làm việc gì cũng phải có CHỮ TÍN làm đầu, nhất là Không được Mạo Danh của những người Việt. Chúng tôi không thể nào coi Việt Tân là một ” đảng Chánh Trị ” được vì như thế là lạm dụng danh từ, không được ” CHÍNH DANH” .

Chúng tôi xin đăng bài phân tích của Ông Phùng Ngọc Sa để quý đọc giả nhận rõ mặt thật của Việt Tân. Ông Phùng Ngọc Sa, một quân nhân cao cấp và đảng viên của một Chính Đảng Quốc Gia, là một bình luân gia chánh trị nỗi tiếng trên diễn đàn hải ngoại, một chuyên gia về ” Việt Tân “. VT đã từng cho người hăm khéo ông nhưng ông có kể bọn chúng ra gì đâu . Trong bài dưới đây, Ông Phùng Ngọc Sa đã phân tích những việc xuyên tạc lịch sử và sự ngu dốt của Hà Dương Dực , đồng thời vạch rõ Bộ Mặt Thật và ý đồ của Việt Tân khi tiếp tay cho CSVN.

Vào 9 giờ sáng, ngày 22 -1-2007, tổng đài Tiếng Nước Tôi (TNT) truyền đi một chương trình phát thanh về lịch sử của đài Chân Trời Mới (CTM) mà Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng (LTH) đã chính thức xác nhận đài nầy là tiếng nói chính thức của đảng Việt Tân (VT).

Bài do tác giả Hà Dương Dực ký tên. Đó là một bài viết về lịch sử dài, dùng để công khai tuyên truyền đề cao chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Nếu ai không để ý mà nghe hoặc đọc bài đó thì tưởng rằng đây là một bài viết do bộ máy tuyên truyền Hà Nội soạn.

Vài ngày sau khi đã phát thanh xong bài viết có lợi cho Hà Nội, đài CTM lại miễn cưỡng có lời xin lỗi, chối quanh nói là đã phát lầm vì chưa hiệu đính. Thử hỏi, đảng VT giải thích như thế thì làm sao chấp nhận được khi một bài viết có nội dung đề cao CS mà được truyền đi tới 4-5 kỳ liên tiếp trên cả 2 đài TNT và CTM? Phải chăng nếu không có ai thắc mắc, hoặc có sự chào xáo trong nội bộ cũng như bị dư luận chỉ trích nặng nề thì VT đâu chịu cải chính họ cứ tiếp tục để làm lợi cho CSVN.

Cũng trong chương trình phát thanh của đài CTM, ngày 15-1-2007 (kỳ 4), Hà Dương Dực đã khai triển một đề tài rất dài về lịch sử trong đó có nhiều vấn đề mà mục đích là diễn giải đường lối của Ban Tư Tưởng&Văn Hóa đảng CSVN đề ra từ 15 năm qua, từ khi có phong trào «Mỹ vận», dùng cho việc cắt nghĩa lịch sử, làm thế nào mà từ phía Mỹ cho đến CSVN, kể cả nội bộ đảng đều chấp nhận. Theo đó, muốn đi với Mỹ, phải chấp nhận diễn biến hòa bình và dựa trên nền tảng nầy mà Mỹ-CSVN bắt tay nhau lập bang giao. Biết rằng, theo Mỹ thì phải chấp nhận diễn biến hòa bình. Nhưng trong nội bộ đảng lúc nào cũng phải nói cứng «kẻ thù nguy hiểm nhứt của chúng ta là diễn biến hòa bình».

Với tư tưởng chỉ đạo đó, CSVN qua các phái đoàn của Lưu Văn Lợi tại Lubbock, Texas; Trần Đức Vượng, Phan Đình Diệu v.v. được Ford Foundation tài trợ đã tới các Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử & Văn Hóa để tìm cách giải thích và chứng minh cho người Mỹ thấy, là không phải bây giờ mà ngay từ những năm «40», khi Hồ Chí Minh còn ở hang Pắc Pó đã tìm cách tiếp xúc để đi theo Mỹ, điển hình là cứu phi công Mỹ khỏi rơi vào tay Nhựt, đã liên lạc với cơ quan tình báo OSS (tiền thân CIA) để chống Nhựt. HCM từng gửi thư đến Tổng thống Harry Truman để xin liên lạc nhưng Tổng thống đã ngoảnh mặt làm lơ do đó Hoa Kỳ đã lỡ mất một cơ hội vô cùng quý báu. Nói chung CSVN muốn phân trần là đã tìm kiếm con đường đi với Mỹ từ lâu,

Bài viết hoàn toàn phản ảnh luận điệu của cộng sản nhưng quá dài, bông lung, còn nói đến “Phong Trào Phản Chiến” chống chiến tranh tại Mỹ, nhưng lại không nói rõ, hoặc không giải thích được nguyên nhân, và ai tạo ra phong trào đó. Tác giả cứ lang bang không đi sâu vào mục tiêu nào, do đó chúng tôi xin tạm tóm tắt một vài điểm dưới đây và sẽ lần lượt trả lời từng điểm một.

Tác giả viết:

– Trong chiến tranh Quốc-Cộng, miền Bắc có chính nghĩa nên mới thắng.

– Lãnh đạo của miền Bắc tài giỏi hơn miền Nam nên mới chưa đầy 20 năm đã thống nhất đất nước (1956-1975). Trong khi đó Trịnh Nguyễn phải đánh nhau 7 lần mất 45 năm, sau nhờ Quang Trung Nguyễn Huệ mới Thống Nhất được tổ quốc (?)

– Ngoài ra, miền Nam vì nhờ lính ngoại bang nên đã mất chính nghĩa trong cuộc chiến.

Trước khi đi vào chi tiết chúng tôi xin sơ lược đôi dòng về tiểu sử tác giả.

Hà Dương Dực tác giả bài viết, con trai của ông Hà Dương Bưu, cháu nội của cụ Hàn So, tức cụ Hàn (1) ở làng So, thuộc huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt. Gia đình họ Hà thuộc vào loại giàu có nhưng vì bị nạn cộng sản phải di cư vào Nam. Ông Hà Dương Bưu, một kỹ sư hóa học nguyên giám đốc hãng bột giặt Visô ở Sài Gòn; tuy là người có đầu óc quốc gia, nhưng «hổ phụ sinh khuyển tử », các con ông đều thiên cộng. Con trai đầu của ông Bưu là Hà Dương Trừng định cư ở Montreal, Canada từ trước năm 1975. Y từng là chủ tịch Việt Kiều Yêu Nước của VC ở Bắc Mỹ và Âu Châu. Tuy cư trú ở Montreal, Canada nhưng lại với tay qua tới Âu châu và Hoa Kỳ để lãnh đạo tổ chức ngoại vi của CSVN kể từ thập niên «80». Một thời gian Trừng đã được đương quyền Hà Nội đưa về làm giám đốc Viện Nguyên Tử Lực Đàlạt. Em út của Hà Dương Dực là Hà Dương Tường, chủ tiïch Hội Việt Kiều Yêu Nước Paris. Riêng Hà Dương Dực lúc ở Sài Gòn theo học trường Chu Văn An thường kết bè bạn với bọn thân cộng nên có khuynh hướng thiên tả. Đến khi lên Đại Học, Dương Dực ngã hẳn theo bọn thiên côïng và gia nhập hẳn vào hàng ngũ bọn phãn chiến. Mới vừa đây y được CS cho về giảng dạy môn thuế khóa tại Hà Nội. Hà Dương Dực còn có người chị là Hà TQuyên.

Nếu bài nầy do một người CS viết thì không ảnh hưởng lắm. Nhưng tác giả từng là người ở trong một gia đình quốc gia lại có căn bản học vấn do đó đã vô cùng nguy hiểm. Bài viết mới đọc qua nếu không suy nghĩ thì xem có đôi phần đúng, nhưng nghiên cứu lại thì thấy lắm điều sai nếu không nói là cương ẩu đễ tạo ngộ nhận. Độc giả nếu không phân tách kỹ để thấy rõ các hành vi đê tiện của bọn CS mà nghe theo lý luận của Hà Dương Dực thì thật là vô cùng tai hại.

Dưới đây một vài điểm vô lý và xuyên tạc của tác giả.

* Tác giả khẳng định CSVN có chính nghĩa khi đánh chiếm miền Nam: Bàng bạc qua bài viết Hà Dương Dực cho rằng, CSVN có đủ chính nghĩa khi phát động cuộc tấn công đánh chiếm miền Nam để “Thống Nhất Tổ Quốc”.

Viện cớ miền Nam không chịu thi hành Hiệp Định Genève, từ chối Tổng Tuyển Cử như đã quy định trong Hiệp định Genève năm 1954, vì thế miền Bắc phải chủ động đánh để thống nhất tổ quốc là việc làm đúng. Như vậy tác giả đã đổi trắng thay đen, bẻ cong ngòi bút, biến CSVN một kẻ xâm lược trở thành người giải phóng dân tộc. Viết mà không cần chứng minh, nói để xu nịnh cộng sản thì miễn phê bình.

Hà Dương Dực viết mà không dùng cái đầu để cân nhắc. Thử hỏi, tại sao gia đình Hà Dương Dực và cả triệu đồng bào miền Bắc gồm phần lớn là dân lương thiện, thuộc tầng lớp cùng khổ, phải muôn vàn khổ sở mới di cư được vào Nam để tìm cuộc sống mới?

Xin thưa.Tại vì họ không chịu đựng nổi sự độc ác bạo tàn của chế độ CS miền Bắc. Khó khăn lắm dân Bắc mới thoát được vào Nam; phải cật lực lắm mới tái tạo được cuộc sống mới; thế mà vẫn không yên thân với cọng sản vì chúng lại rượt đuổi theo, đưa chiến tranh vào Nam để phá hoại.

Trước hoàn cảnh đó, vì tự vệ và để có đủ sức mạnh chống trả bọn xâm lược, nhân dân miền Nam buộc lòng phải dựa vào bất cứ thế lực nào có thể giúp mình đứng vững; vì thế miền Nam phải nhờ đồng minh, và đồng minh đó lúc bấy giờ là người Mỹ. Nói như thế thì cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam là một cuộc chiến có chính nghĩa tuyệt đối: chiến đấu để bảo vệ sinh mạng, tài sản của đồng bào. Tiếc thay, miền Nam hay Việt Nam Cộng Hòa phải dựa vào đồng minh, mà người bạn đồng minh lại đặt thế chiến lược toàn cầu và quyền lợi quốc gia của họ trên quyền lợi dân tộc Việt Nam nên chúng ta có phần bị thua lổ. Cụ thể: Việc Mỹ hóa chiến tranh Việt Nam là một điều sai lầm nghiêm trọng. QLVNCH đang làm nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ biên cương lãnh thổ và tài sản của đồng bào, thì vì sự hiện diện quân đội Mỹ nên bị đảo ngược lại trở thành tên lính đánh thuê. Nhưng phải hỏi lại, nếu không dựa vào sức mạnh của Mỹ thì làm sao VNCH, một quốc gia nhỏ bé có thể chống lại đế quốc xâm lược đỏ mà thế lực nó đang lên và kiểm soát tới một phần ba thế giới. Tuy phải nhờ cậy đồng minh nhưng chính quyền VNCH, đặc biệt tầng lớp quân nhân không hề khiếp nhược, luôn giữ vững danh dự và uy quyền quốc gia. Thử hỏi, có đám tướng tá nào của miền Bắc dám chống lại sự hống hách của bọn cố vấn Tàu cộng? Trong khi đó, tướng tá, quân nhân VNCH dù có bị kỷ luật bay chức, vẫn bất khuất chống lại lề lối hống hách của một số cố vấn Mỹ, thậm chí còn bạt tai trừng trị bọn đó. Trong chế độ cộng sản miền Bắc, việc dùng thân người lính làm ghế cho cố vấn Tàu leo lên ngựa được xem như một quy chế.

Cuộc chiến tranh nhìn bên ngoài thì cho rằng đó là cuộc chiến giữa Bắc-Nam, nhưng thực chất đàng sau là một cuộc chiến đấu giữa hai thế lực cộng sản và tư bản; VNCH buộc phải dựa vào khối tư bản đứng đầu là Hoa Kỳ để tồn tại và giữ vững nền độc lập. Tất cả đều thấy, miền Nam có chính nghĩa trong cuộc chiến tranh chống cộng sản, chứ không phải như tác giả viết :»Miền Nam thua vì Ngô Đình Diệm làm mất chính nghĩa Dân Tộc, Tự Do». Đó là một điều hoàn toàn sai.. Hà Dương Dực vì ngu nên không biết Tổng Thống Ngô Đình Diệm do không chấp nhận cho Hoa Kỳ đổå quân vào Nam theo kế hoạch của Mỹ nên bị giết. Điều đó chứng minh miền Nam có đầy đủ chính nghĩa tuyệt đối.

Sẵn đây, người viết xin tóm tắt một số tài liệu được giải mã và nhận định của các nhà phân tích chiến lược để chứng minh cách viết để bợ đỡ VC của Hà Dương Dực là ấu trĩ.

Chứng minh: Việc miền Bắc xua quân đánh chiếm miền Nam trước sau nằm đã trong dự kiến của Thế Siêu Quyền Lực Hoa Kỳ (TSQL). Hồ Chí Minh có tung quân vào Nam thì Mỹ mới có cớ can thiệp nói «bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa» nhưng thực chất là cơ hội để Mỹ triển khai chiến dịch «be bờ», chận đứng sự bành trướng cộng sản trên thế giới.

Trong giai đoan của chiến lược «Dùng cộng sản tiêu diệt cộng sản» thì Mỹ cho rằng không gì thích hợp bằng lợi dụng cuộc chiến tranh Bắc cộng sản Nam quốc gia để xé nát hệ thống cộng sản quốc tế và đưa Hoa Kỳ trở thành siêu cường mà không đối thủ. Để hoàn thành kế hoạch, TSQLphải triệt tiêu tất cả những gì xem là chướng ngại trên lộ đồ của họ. Cụ thể:

a- Anh em TT Diệm vì không chịu sự sắp xếp của Mỹ, không cho Mỹ đổ quân vào miền Nam nên đã bị giết một cách thê thảm.
b- Dập tắt kế hoạch «Việt Nam hóa chiến tranh» của Tổng thống Nixon, vì ông chủ trương dù Mỹ rút, nhưng miền Nam vẫn đứng vững nên mặc dầu tái đắc cử, ông vẫn phải ôm hận bị đẩy ra khỏi quyền lực vì một tội danh nghe lãng xẹt, tội tổ chức «nghe lén».

Để hoàn thành kế hoạch trên, TSQL đã áp dụng chính sách «đánh mà không được thắng». Do đó sau khi đã tung vào chiến trường Việt Nam 500,000 (luân phiên là triệu rưỡi); chiến phí tốn hơn 354 tỉ đô la cho một cuộc chiến được xem là «vô lý», Hoa Kỳ mới «xuống nước» xin điều đình để tháo chạy nên mới chấp nhận ký vào Hiệp Định Paris có hiệu lực ngày 28-1-1973.

Bị mang tiếng xấu là bỏ rơi đồng minh Việt Nam, tháo chạy một cách vô điều kiện và nhục nhã, nhưng với khổ nhục kế đó Mỹ ngầm báo cho Liên Xô thấy:”tự hậu Mỹ sẽ không còn dám tham chiến tại hải ngoại”. Vì tín hiệu đó mà Liên Xô đã kiêu căng ngạo mạn vung bao nhiêu tiền bóc lột của dân Liên xô vào các cuộc chiến tranh như: Xâm chiếm Afganistan năm 1979, thuê VC đánh chiếm Kampuchia; thuê Cuba đánh Mozambique, Ethopia, lao đầu vào việc bành trướng đế quốc đỏ; hầm hè, tranh chấp nhau với Trung Cộng tại Biển Đông, dàn trận choảng nhau với Trung Cộng tại Hắc Long Giang mà quên là Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đang âm thầm tiến hành cuộc «chiến tranh các vì sao» để trắc nghiệm đối phương, vừa làm cho họ «xuất huyết» vì chạy đua vũ trang. Hai cường quốc Nga-Hoa, thì cuối cùng Hoa Kỳ đã loại đi Liên Xô và dành vị thế độc tôn ; đó là chiến thắng vô cùng lớn lao và ngoài sức tưởng tượng.
Cứ theo nhận định của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ở Lon Don và đài BBC Anh quốc, thì khi bức tường Bá Linh (Berlin) sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt mới thấy Hoa Kỳ đã thắng rõ rệt.

Hoa Kỳ đã thắng trọn vẹn một cuộc chiến tranh, làm tiêu tan cả khối cộng sản quốc tế và Liên Xô mà không phải tốn một viên đạo nào, đó chính là nhờ yếu tố kinh tế, đúng như lời khẳng định của các sư tổ Mác-Lê: «Kinh tế quyết định tất cả».

Tác giả nói «miền Nam vì nhờ lính ngoại bang mà mất chính nghĩa» thì quá dốt. Nhớ rằng, trước đây vào năm 1950, tướng Mỹ Mac Arthur, Tổng Tử Lệnh Lực Lượng Liên Hiệp Quốc từng nhờ Quân Lực các nước Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. đến Triều Tiên tăng cường để chận đứng làn sóng xâm lăng của Bắc Hàn và Trung Cộng tấn công Nam Hàn, thì bây giờ Hoa Kỳ lại vận động các nước đồng minh Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn và Thái Lan v.v. đến giúp VNCH, một tiền đồn chống cộng sản quốc tế là một điều hợp lý sao lại nói xằng bậy là miền Nam làm mất chính nghĩa.

Riêng với cái được gọi là phong trào phản chiến dù có nói nhiều thì Hà Dương Dực chắc sẽ lờ mờ không biết, tác giả nên tìm hiểu thêm. Thử hỏi bàn tay lông lá nào đã dàn dựng ra cảnh đó. Lúc chắc ăn thì nhào dzô hoan hô cổ võ; muốn tháo chạy lại bày cảnh phản chiến. Kịch bản rẻ tiền đó mà đến giờ nầy tác giả còn chưa rõ, nói là nhờ TV thì quá nhảm.

* – Lãnh đạo miền Bắc tài giỏi nên chỉ chưa đầy 20 năm đã thống nhất được đất nước.

Đây hoàn toàn là luận điệu tuyên truyền của cộng sản mà tác giả nhai lại để nịnh chúng; việc đó không đáng để chúng tôi tranh luận. Nhưng, như đã trình bày ở trên , Mỹ đâu có thua thì bọn cộng sản đâu có thắng mà phô trương. Tác giả cứ đọc lại các tài liệu đã giải mã của Trung Cộng thì biết được số tiền khổng lồ mà miền Bắc mang nợ của khối Nga-Hoa. Thử hỏi mấy đời nữa thì toàn dân Việt Nam mới trả cho hết món nợ đó. Ngoài ra, khi bạch hóa hồ sơ các trận đánh thì thấy có tướng tá Bắc Việt nào lãnh đạo đâu mà thắng; toàn là của Tàu cộng.

Trận Bắc Sơn của Vi Văn Thanh, Điện Biên Phủ của Trần Canh và một số cố vấn Tàu cộng khác, còn Cải Cách Ruộng đất đã có Lã Quý Ba thì Hà Dương Dực đâu có thể phịa cho rằng, lãnh đạo miền Bắc giỏi mới thắng. Phải nói, CSVN nhờ tàn bạo, xem người dân miền Bắc như thú vật; coi Bắc Việt là một trại giam khổng lồ; kiểm soát bao tử người dân bằng tem phiếu và hộ khẩu để khống chế họ; thậm chí trong các trận chiến chót, miền Bắc bắt lính đến tận tuổi 13,14, nếu gia đình nào không thi hành thì sẽ mất hộ khẩu. Vì khẩu hiệu «sinh Bắc tử Nam» thanh niên miền Bắc bị vét bắt lính chết hết nên giờ nầy đã trên 30 năm mà chưa giải quyết nổi nạn trai thiếu gái thừa, và vì thế mơiÙ có nạn xuất khẩu đàn bà đi làm đĩ khắp bốn phương, thử hỏi như thế thì lãnh đạo miền Bắc giỏi ở chỗ nào? Hàng Dương Dực chẳng qua viết láo để che mắt thế gian, dụ Mỹ đừng nên mặc cảm vì ngày trước là kẻ thù mà ngày nay lại chấp nhận làm ăn với nhau. Tác giả viết để giải thích giùm nội bộ cộng sản nghe cho xuôi tai, là mới ngày nào nói: «đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào.», thế mà nay lại xum xoe bợ đỡ van nài Mỹ trở lại bang giao kinh tế. Thử xét lại, lãnh đạo miền Bắc giỏi thế nào khi Liên Xô vừa ngưng viện trợ liền bị thất bại ngay ở Kampuchia, bị sa lầy tới 10 năm phải đi đêm liên lạc với Mỹ xin rút quân khỏi Kampuchia, đồng thời phái hết Đỗ Mười đến Lê Khả Phiêu lén qua Thành Đô bên Tàu, ký hiệp ước cắt đất dâng biển cho Trung Công để trừ nợ?

Tác giả cho rằng, miền Bắc giỏi nên chỉ chưa đầy 20 năm đã thống nhất đất nước, nói như thế thì tác giả không có một chút hiểu biết gì về hoàn cảnh đất nước cũng như ý thức được sự kiện lịch sử; không thể đem thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh so sánh với giai đoạn Bắc cộng sản, Nam quốc gia đánh nhau. Nhớ rằng, Trịnh-Nguyễn là tương quan giữa hai kẻ vì đầu óc phong kiến và do mộng tranh bá đồ vương, tranh đất dành quyền lợi mà gây ra. Còn chiến tranh Quốc-Cộng là cuộc chiến của hai kẻ đại diện cho hai thế lực cộng sản và tư bản trên toàn thế giới chống nhau. Tác giả đã làm một sự so sánh quá ngu muội.

Tác giả viết, nhờ vua Quang Trung Nguyễn Huệ mà đất nước được thống nhất. Quả thật là một luận cứ hồ đồ và non nớt của đám sử học mácxít miền Bắc đưa ra để phản bác lại tài liệu lịch sử của VNCH vào thập niên «70»; Hà Dương Dực đã bắt chước viết lại mà không biết. Nên nhớ, dưới thời nhà Nguyễn Tây Sơn, Việt Nam được chia ra 3 vùng: trong Nam có Đông Định Vương Nguyễn Lữ; ngoài Trung đã có Trung Ương Hoàng Đế là Nguyễn Nhạc tức vua Thái Đức; phía Bắc do Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ trị vì; thử hỏi một đất nước bị chia cắt như thế thì thống nhất ở chỗ nào. Giai đoạn lịch sử nầy gọi là thời «cát cứ», anh em Tây Sơn lắm lúc đem quân diệt nhau trí mạng thì sao có thể nói là Nguyễn Huệ thống nhất đất nước?

Thực sự đến năm 1802, khi Chúa Nguyễn Ánh dẹp xong Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long thì Việt Nam mới được thống nhất, giang sơn mới thu về một mối và đặt dưới quyền cai trị của triều Nguyễn.

Phải khẳng định, miền Nam thua vì thế chiến lược của Hoa Kỳ cấm không cho thắng. (Thắng là sai thế chiến lược). Ngoài ra, vì lãnh đạo miền Nam không bạo tàn gian ác như bọn đầu sỏ miền Bắc. Chính nghĩa của miền Nam là đề cao đức Hiếu Sinh và Trọng Lạc mà từ ngàn xưa tiền nhân của chúng ta đã dạy cho con cháu phải tuân theo, là phải tôn trọng sự sống và hạnh phúc của người khác.

* – Đảng VT nghĩ gì khi tiếp tay CSVN đưa lên bài viết của Hà Dương Dực lên đài CTM?.

Tiếp theo các hành động trí trá của họ trước đây, VT đã phản bội cộng đồng người Việt Tị Nạn cộng sản hải ngoại, công khai tuyên truyền làm lợi cho CSVN, tỉ như trước đây họ đã từng đòi xóa bỏ ngày Tị Nạn, Giỗ Quốc Tổ lại đổi thành Quốc Khánh, Quốc Hận thì đổi thành Ngày Tự Do, Tháng Tư Đen thành Tháng Tư Xanh.

Trong vụ nầy rõ ràng băng đảng VT dù biết đây là một bài do bọn thiên cộng viết có hại cho sụ nghiệp đấu tranh chống cộng của hải ngoại nhưng họ bất chấp, vẫn đưa lên các đài TNT và CTM cao cộng sản Hà Nội mong kiếm credit để tiếp cận với VC, xin làm tay sai; được tham gia bầu cử năm 2007 hầu mưu tìm một vài ghế. Nên nhớ cách đây không lâu, Đỗ Hoàng Điềm từng trắng trợn nói: “cần hơn 80 triệu trong nước hơn là 3 triệu hải ngoại”, nói thế tức VT đã đạp lên trên công luận hải ngoại, đồng thời muối mặt xin VC chấp nhận cho chúng được làm đối lập cuội, đóng vai trò hề dân chủ. Đây là hành động cuối mà VT tự lột mặt nạ, chấp nhận làm tay sai cho cộng sản mà từ trước đến giờ đã nhiều lần bị điểm mặt nhưng chúng vẫn luôn chối quanh.

Một số đồng bào còn cố khuyên là nên cảnh báo VT, mong họ thức tỉnh, đừng theo vết xe cũ sẽ đưa đến cái bẫy sập của giai đoạn lịch sử đen tối năm 1945-1946: lúc đó Việt Minh cộng sản đã tặng cho Mặt Trận Quốc Dân Đảng 70 ghế trong quốc hội (khỏi bầu cử), ngoài ra còn nhượng thêm mấy ghế trong bộ máy chính quyền mà Hồ Chí Minh đã hợm hĩnh nói: «tặng chúng muốn bán cho ai thì bán», thế mà bất ngờ cộng sản trở mặt đánh cho hàng ngũ quốc gia tan tành. Xin nhớ, thành viên Mặt Trận Quốc Dân Đảng (VNQDĐ&ĐVQDĐ) toàn là nhưng nhà đấu tranh tài giỏi kinh nghiệm, thế mà phải ôm đầu máu tháo chạy huống gì VT lại quá ấu trỉ thì sức mấy mà nói chuyện tiếp cận.

Bài nầy viết không ngoài mục đích báo cho đồng hương rõ VT đã tự rơi mặt na,ïï công khai lộ diện xin làm tay sai CSVN để đồng bào hải ngoại tìm cách xa lánh chúng- Nếu chúng viện cớ nói, không chung sinh hoạt với nhau là thiếu đoàn kết thì nên nói với họ: « Bọn bây đi tìm VC mà đoàn kết đừng bén mãn đến đây quấy rối cộng đồng».

Xin lưu ý độc giả, cuộc cờ nầy không phải bây giờ chúng ta mới biết mà đồng bào hải ngoại đã thấy hơn mười mấy năm qua nhưng phải làm ngơ để cho người Mỹ có thời giờ lùa bọn VC vào quỹ đạo của họ. VC mà vào được quỹ đạo của Hoa Kỳ thì dân tộc Việt Nam may ra còn khấm khá hơn là mãi nằm dưới ách thống trị của kẻ thù phương Bắc. riêng băng đảng VT thì hết thuốc chữa.

Phùng Ngọc Sa

1-/Chức Hàn cũng như chức nghị viên nhưng phải mua.

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | Việt Tân đã tự lột mặt nạ | Leave a comment

THỦ ĐOẠN LY GIÁN KẾ CỦA BĂNG ĐẢNG MAFIA VIỆT TÂN

THỦ ĐOẠN LY GIÁN KẾ CỦA BĂNG ĐẢNG MAFIA VIỆT TÂN. – TRƯƠNG MINH HÒA

Một sự kiện được coi là qui luật là: xây dựng khó, mất nhiều thời giờ, trong khi phá hoại rất dể, nên mới có câu tục ngữ:” đốn củi ba năm thiêu rụi một giờ”. Con người cũng thế, tạo uy tín rất lâu, nhưng bị tai tiếng chỉ một lần thôi, cũng lan nhanh hơn cả dịch bịnh, do đó một số người có tiếng tốt là chống Cộng như thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, chỉ trở về đón gió là coi như thân bại danh liệt, ngay cả những bậc tu hành” công đức rầm rộ” chùa to, tượng Phật lớn, đi đâu cũng có đệ tử đón rước chẳng khác nào” thế gian là Phật sắp thành” như Thích Như Huệ, Thích Phước Huệ, sư về nguồn….nhất là có tên trong bản phong thần” 3 quyển giặc thầy chùa” của Đăng Văn Nhâm; hay bên Công Giáo, Hồng y Phạm Minh Mẫn, chỉ sau lần lạm dụng tín ngưỡng để hạ cờ vàng ba sọc đỏ trong kỳ đại hội thanh niên thế giới tổ chức tại Sydney (Úc Đại Lợi) nên bị ngay chính tín đồ phản đối, tẩy chay. Đảng Cộng Sản Việt Nam và băng đảng Việt Tân là một, dù sông Hồng có thể cạn do đảng Cộng Sản Việt Nam cho phép quan thầy Trung Cộng bế đập ở thượng nguồn, dải núi Hoàng Liên Sơn lọt vào tay Trung Cộng, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Do hai tổ chức tuy hai mà một, nên thủ đoạn của cả hai đều là:

” Gian manh, ma giáo y chang.
Lập lờ, thủ đoạn, mười phân vẹn mười”.
Từ thời đảng Cộng Sản còn suy yếu, lập lời ban đầu và sau khuynh đảo trong Mặt Trận Việt Minh, cho người lòn vào 25 đơn vị chống Pháp tự phát ở miền nam, dùng thủ đoạn lọc lừa, khủng bố, chiếm các chức chính trị viên biến nhiều đơn thành công cụ Cộng Sản núp dưới bình phong” đánh Tây giành độc lập”; con sâu Cộng Sản nằm vùng trong các đơn vị quân sự, phá nát lập trường yêu nước, gây phân hóa các tổ chức, đảng phái quốc gia qua thủ đoạn ly gián: như thời 1945, sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, thời kỳ tranh tối tranh sáng, Hồ Chí Minh giả vờ mời Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần trong chính phủ liên hiệp, chính nhờ những người nầy mà lực lượng Việt Minh có điều kiện thuận lợi chiếm nhiều địa bàn hoạt động Đại Việt Quốc Dân Đảng, ngay cả Việt Nam Quốc Dân đảng sau nầy, bị đánh úp một số chiến khu. Sau 1954, cũng thủ đoạn ly gián cũ, tại miền Nam, đảng Cộng Sản dùng những người tập kết để phân hóa ngay trong gia tộc, dùng thành phần chức sắc Phật giáo cao cấp như Thích Trí Quang để xé Phật giáo thành hai phe, ngay cả thiếu tướng Nguyễn Cao kỳ, vì ngây ngô, mồm to mép giải, hữu võng vô mưu nên bị ngay cả đám sinh viên Cộng Sản là Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi….khai thác mâu thuẫn tranh giành quyền lực với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong kỳ bầu cử 1971, nên Kỳ ủng hộ đám sinh viên Cộng Sản làm loạn, cho mượn cơ sở hoạt động chống chính phủ VNCH ngay trong khuôn viên của Phó Tổng Thống, cung cấp 2 ngàn quả lựu đạn M.K 3 để đám sinh viên nầy ném vào các phòng phiếu, làm kinh động cả thủ đô Saigon.

Câu chuyện của một sĩ quan tiếp liệu miền Nam, vì ham mê săn bắn chim nên bị đám em vợ gốc Việt Cộng nằm vùng, lợi dụng, giả vờ xin một số đạn dược để bắn chim, nhưng không ngờ chúng gian manh, ghi vào giấy mực; nên trong cuộc hành quân, quân lực VNCH tịch thu tài liệu và biết là sĩ quan nầy cung cấp đạn cho Việt Cộng, thế là bị An Ninh Quân Đội điều tra, thân bại danh liệt. Trong một gia đình, nếu các anh chị em hay có thói quen nghe lời người ngoài, xác xuất rất cao khi gặp những kẻ” đâm bị thóc, thọt bị gạo” làm anh em ly tán, thù nghich với nhau như kẻ thù, thường thấy nhiều gia tộc.

Tại hải ngoại cũng thế, băng đảng Việt Tân là công cụ của đảng Cộng Sản, là thứ” Mặt Trận Giải Phóng Hải Ngoại”, đồng dạng với Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam trước 1975, nên hoạt động của Việt Tân rất nguy hiểm, len lõi xâm nhập, có khi xuất hiện, trà trộn nào các tổ chức, nằm mai phục và khuynh đảo. Tổ chức Việt Tân lấy nguyên tắc” đa số phục tùng thiểu số” làm hành động, nên trong bất cứ tổ chức, kể cả tôn giáo, hể có đảng viên hay cảm tình viên Việt Tân nằm trong ban chấp hành, ban đại diện là coi chừng bị lộn xộn, tệ hơn là bị lái sang những hoạt động có lợi cho đảng:

” Việt Tân chánh hiệu Việt gian.
Xâm nhập, khuynh đảo, tiêu tan hội đoàn”.
Một điều đau lòng là: trong băng đảng Việt Tân lại có cả một số quân nhân, công chức Việt Nam Cộng Hòa, bài học lập lại thời chính phủ Liên hiệp 1945, trong thành phần chính phủ do Hồ Chí Minh lãnh đạo, có cả những người quốc gia nổi tiếng như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần, Huỳnh Thúc Kháng… giống như đảng Cộng Sản, băng đảng Việt Tân có hai thành phần:

1-Đảng viên nổi: gồm các cơ sở Mặt Trận, nay thành cơ sở Việt Tân, hoạt động lộ mặt, lập đài phát thanh, báo chí…những tổ chức râu ria như Hội Chuyên Gia, Liên Minh Việt Nam Tự Do; ngoài ra Việt Tân còn” đánh mùi” đón gió thính như” chó” nên tùy theo” triều cường chính trị” mà đẻ thêm nhiều tổ chức như: ủy ban bảo vệ người lao động, ủy ban vẹn toàn lãnh thổ….Cơ sở Việt Tân mặt nổi không đủ mạnh để lái quần chúng vào các hoạt động ĐẤU TRANH hình thức nhằm hùa theo chính sách” hòa hợp hỏa giải” của đảng ĐÁNH TRÂU tung ra hải ngoại, nên băng đảng Việt Tân dùng những mưu mẹp như tổ chức chống Cộng có kèm chương trình văn nghệ, một số ca sĩ giúp vui nhằm thu hút quần chúng, mời một số diễn giả có bằng cấp cao hay được quần chúng biết nhiều để lôi kéo cho đông. Lý do là nếu cơ sở Việt Tân đứng ra tự tổ chức những hoạt động của đảng, thì số người tham dự lèo tèo. Chính nhờ biết khai thác yếu tố” ham vui” của quần chúng, nên đó là một trong những lý do mà chính phủ sở tại các nước lầm tưởng Việt Tân là tổ chức bao trùm cả cộng đồng, nên chính phủ Hoa Kỳ thời George.W.Bush đã lầm lẫn khi mời Đổ Hoàng Điềm đến tòa Bạch Cung để tham khảo ý kiến về tình hình Việt Nam, trong khi họ không đếm xỉa gì đến những tổ chức cộng đồng dân cử và các chánh đảng chân chính khác.

2-Thành phần chìm: thuộc loại đảng viên” chiến lược” nằm vùng, trong sách lược” trèo cao lặn sâu”, thành phần nầy gồm một số khoa bảng, nhà văn, thi sĩ và những nhân vật có tiếng, được uy tín trong cộng đồng. Dân chúng và nhiều người nhìn thành phần nầy, không nghi ngờ là Việt Tân, họ ngụy trang rất khéo và luôn luôn phủ nhận” tôi không phải là Việt Tân” như nhân vật Tám Khỏe trong tuồng cải lương” Người Ven Đô” do Út Trà Ôn đóng, có câu:” Tôi là Tám Khỏe, tuyên bố ly khai với Việt Cộng”, nhưng thật ra Tám Khỏe áp dụng ngụy trang kế, khổ nhục kế, là cán bộ Việt Cộng, hoạt động ngay trong hậu phương quốc gia.

Cũng giống như trước 1975, mụ Nguyễn Thị Bình, bộ trưởng giáo dục trong quái thai” chính phủ lâm thời Miền Nam Việt Nam” là đứa con dị dạng của Cộng Sản Bắc Việt, lột xác từ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam của Nguyễn Hữu Thọ, nặn ra để có bình phong trong hội đàm Paris, lúc đó mụ Bình chối dài:” không phải là Cộng Sản”, nhưng sau 1975, thì đám nầy là Cộng Sản chánh hiệu” cờ đỏ sao vàng”.

Thành phần Việt Tân chìm cứ len lõi, xâm nhập và khuynh đảo vào các hội đoàn, đỉnh cao và cũng là mục tiêu” chiến lược thời thượng” là lợi dụng dân chủ trong các cuộc bầu cử để vào trong các ban Chấp hành Cộng Đồng Người Việt tự Do, đoạn lợi dụng chức vụ, để phối hợp với các” cơ sở Việt Tân nổi” với chiêu bài cũng: chống Cộng, đấu tranh dân chủ, đa nguyên….nhưng thật ra thì ru ngũ bằng” đấu tranh ôn hòa, bất bạo động”. Do đó, có nhiều cộng đồng đã bị Việt Tân xỏ mũi, để dắt tay nhau đi theo” tấm bản chỉ đường: hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà không hay.

Cho nên qua những thủ đoạn” cực kỳ xảo trá, đá cá lăn dưa” của bang đảng Việt Tân, người ta có cảm tưởng” khắp nơi nơi đều là Việt Tân”, tình trạng nầy giống như miền Nam trước 1975, trong làng, quận…chỉ có vài tên Việt Cộng khủng bố, thế mà dân chúng sợ, phập phòng, cứ ngỡ là:” khắp nơi nơi đều là Việt Cộng, Có những đoàn quân từ trong lòng đất..”, sau 1975, mới biết Việt Cộng không đông như người ta hiểu lầm, khi các đơn vị quốc gia cấp tiểu đoàn, bàn giao trong vòng trật tự cho một tiểu đội Việt Cộng, tuân hành lịnh của Dương Văn Minh và Nguyễn Hữu Hạnh.

Tại hải ngoại, qua các hoạt động của băng đảng Việt Tân, người ta có cảm tưởng” khắp nơi nơi đều là Việt Tân” nhưng thực ra thì” đám giặc cỏ Việt Tân” hải ngoại không đông, hảy nhìn những cuộc họp hành, có cộng đồng hổ trợ để nghe những nhà” cách miệng” mồm to mép giải, giải, với tài lếu láo từ trung ương như Lý Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm…. đến các địa phương, số người tham dự, trong đó tính luôn ban tổ chức, vợ con, thân hữu” như buổi chợ chiều mùa đông” chừng vài chục ( nếu nơi có dân số hơn 10 ngàn dân Việt) hay dưới 100 ( nếu dân số khoản 60 ngàn trở lên) tại Úc Châu là bằng chứng, người ta nhìn thực lực nầy mà đánh giá Việt Tân” mạnh như thế nào”.

Chẳng những Việt Tân nhi nhô” lấy thiểu số chế ngự đa số” qua cuộc” giành dân chiếm đất” với một trận chiến” không qui ước” như trước 1975 ở miền Nam. Những hoạt động Việt Tân, dù ngụy trang, cũng khó thành công như thời Việt Minh qua: xâm nhập, khuynh đảo, đưa tổ chức vào quỷ đạo đấu tranh” ôn hòa” ru ngủ và biến hải ngoại thành đất” giải phóng” đoạn chờ ngày bàn giao trong vòng trật tự cho Việt Cộng, là hoàn thành công tác xuất sắc. Băng đảng Việt Tân áp dụng những” mũi giáp công” trong trường kỳ, được nhìn thấy là Ly gián kế, sách lược có mục đích làm giảm khả năng đối phương, mục đích chính là tạo nghi ngờ và từ đó châm thêm những mâu thuẫn để làm tan rả cả tổ chức thành nhiều mảnh vụn và từ đó khai thác, tạo rối ren khi các hội đoàn kình chống nhau quyết liệt, thay vì chống kẻ thù chung là Việt Cộng, Việt Tân, Việt Gian, rồi sau khi làm tiêu tán, đoạn” cải tạo” các mảnh vở và gom lại, lái sang phục vụ cho Việt Tân qua những kẻ lãnh đạo ham danh, trở thành sứ quân tại các nơi có nhiều người Việt định cư. Hiện tượng có nhiều hội đoàn chia hai và trong một cánh đương nhiên là có Việt Tân công khai hay ngấm ngầm giựt dây; giai đoạn nầy kéo dài từ nhiều năm qua và sau nầy khi cánh không Việt Tân suy yếu, là cái màng” tiếp quản trong vòng trật tự” với chiêu bài đoàn kết được đưa ra và dàn dựng một cách khéo léo.

Trong một số tổ chức, kể cả cộng đồng Người Việt tự Do, băng đảng Việt Tân” điều nghiên” thành phần trong các ban chấp hành, rồi khai thác những người có đầu óc tiêu cực, cầu an, ham danh, thích” phô trương mà không muốn đấu tranh”, thành phần nầy được ngấm ngầm móc nối bằng nhiều phương thức, phù hợp với đường lối đấu tranh” ôn hòa” ru ngủ, nên tạo xung đột giữa các thành viên khác; chưa nói đến những hậu quả khác, chỉ cần các hội đoàn mâu thuẫn giữa các thành viên, là kẻ hưởng lợi là Việt Cộng và Việt Tân, rồi dần dần ảnh hưởng, đưa những công tác của Việt Tân qua các thành viên tiêu cực, mù mờ, nên trong thời gian qua, nhiều cộng đồng có hiện tượng xuất phát một số việc làm như thắp nến, cầu nguyện, biểu tình trật mục tiêu, xin chữ ký….là do bị uống phải thuốc mê của Việt Tân mà không hay, đinh ninh là” đấu tranh đúng hướng” là phù hợp với đấu tranh chánh trị, dân chủ hóa toàn cầu. Đấu tranh kiểu nầy là Cộng Sản không bao giờ sụp đổ, gián điệp nằm vùng, Việt gian vui mừng, nhưng người tham gia đấu tranh chỉ làm mất thời giờ, hao tốn đèn cầy, công sức. Nhưng nên đề phòng là biết đâu băng đảng Việt Tân xin chữ ký để nộp cho cục tình báo hải ngoại để đảng đánh giá tình hình mà có những sách lược thích hợp trong các giai đoạn?.

Nhằm tung hỏa mù về những” thảnh quả” hoạt động” chất lượng cao” trong nước, vì ở hải ngoại, băng đảng Việt Tân không đủ khả năng để lôi cuốn, thuyết phục quần chúng sau khi bị bể từ: chiến khu dỏm, kháng chiến quân ma với 10 ngàn quân, thu tiền, hành vi chẳng khác nào thảo khấu như giết người trong chiến khu; ma cô du đảng, thanh toán những người không đồng ý, lột mặt giả Mật Trận Hoàng Cơ Minh ở hải ngoại…..nên băng đảng Việt Tân tung ra hỏa mù về một số tổ chức” phản tỉnh giả” trong nước, nổi bật với cái gọi là KHỐI 8406, qui tụ một số thành phần giả, gài bẩy bắt những nhà dân chủ thật, nằm tù dài hạn, trong khi phản tỉnh giả cứ tiếp tục” la làng chống đảng” như nhà dân chủ phòng lạnh Nguyễn Khắc Toàn, Trung tá Trần Anh Kim….Việt Tân vừa có tiếng là có tổ chức liên hệ trong nước để” tháo gở độc tài” để gở gạc phần nào uy tín bị tiêu tán từ lâu, vừa thu tiền ủng hộ và vừa làm cho người Việt hải ngoại phân hóa thêm; vì có một số người u mê ủng hộ khối 8406, nhưng cũng có nhiều người nhìn ra sự thật, gây tranh cải, là lọt vào ly gián kế của Việt Tân, thủ đoạn thâm độc vô cùng. Nên trong bất cứ hội đoàn nào, kể cả hội quân nhân, gia đình quân đội, binh chủng….hể có người nào đó ủng hộ khối 8406 là có tranh cải và những kẻ ủng hộ hay lợi dụng thu tiền, làm hội đoàn rạn nứt tình cảm với nhau.

Trong các tổ chức, tôn giáo, từ hình thức đến nội dung, băng đảng Việt Tân” điều nghiên” và khai thác những” mắc xích yếu nhất” để xâm nhập, bẻ gảy, lủng đoạn, nên ngoài vấn đề nhân sự kể trên, họ còn lợi dụng cả triết lý tôn giáo để len lõi, lái sang mục tiêu” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như trong Phật Giáo với” đại hùng-đại lực-đại từ bi” luôn áp dụng cả ba trong vấn đề hành đạo lẫn cư xử ngoài đời; thì băng đảng Việt Tân xé lẻ ra và áp dụng cái nào có lợi cho họ, nên” đại từ bi” mà mắc xích yếu nhất và dễ bị lạm dụng nhất trong Phật Giáo, chính cái đại từ bi áp dụng riêng rẻ mà trong Phật Giáo xuất hiện rất nhiều:” gian, tham, ác, dâm” tăng, làm hoen ố đạo pháp, thanh danh đức Phật, mức độ phạm giới trầm trọng đến nổi” khắp chùa am đều là sư hổ mang”, nên có người nói đùa là:” Phật giáo mà hết dâm tăng, thì lấy ai mà hành đạo nữa” nên trong cái” đạo Phật ngày nay”, trong hàng ngũ tăng ni, dù” không làm động tới móng tay” mà đa số là” triệu phú Phật Giáo”, thời MẠT PHÁP là cơ hội biến những kẻ gian giả vờ đi tu thành MẬP PHÁT. Ý nghĩa Tư Bi được lái sang” sống chung hòa bình” không hận thù, dù Cộng Sản tàn sát hàng chục triệu người, đàn áp tôn giáo dã man, ý nghĩa từ bi trở thành” hòa hợp hòa giải” bao dung nên phù hợp với chủ trương” đấu tranh bất bạo động để lật đổ chế độ độc tài Cộng Sản”, là cách mà giúp cho đảng Cộng Sản được bền vững, vì người dân” đại từ bi” mà bao dung, khoan hồng quỷ vương, quỷ đỏ vô điều kiện là tạo thêm cơ hội cho quỷ đỏ tiếp tục lộng hành.

Cho nên người ta không ngạc nhiên khi thấy một số tu sĩ, cư sĩ, nổi tiếng chống sự đàn áp tôn giáo ngây thơ hay cố tình ủng hộ và” nhất trí” đường lối của Việt Tân qua các bản TUYÊN CÁO, TUYÊN BỐ…. đứng chung với cái nhân vật đại diện đảng phái xé lẻ, chủ trương” hòa hợp hòa giải” với Việt Cộng trong các chánh đảng khác; ngoài ra còn có đám tu sĩ về nguồn, tu sĩ công an giả dạng hổ trợ mạnh, ra sức” thuyết pháp” có thu vào DVD để ru ngủ và khuyên đừng” bạo động” cứ yên tâm, vái Đức Phật, cầu nguyện rầm rộ tại chùa lờn, nhờ Phật trời ra tay diệt dùm Việt Cộng…thì chờ tới ngày tận thế, Việt Cộng vẫn” thanh tâm trường cai trị” đất nước Việt Nam, là một huyện phía” cực nam” của Trung Cộng, đợi đến khi cả nước nói và viết tiếng Quan Thoại, thì coi như quá trễ. Trong Phật Giáo, câu chuyện ngụ ngôn Tây Du Ký, là một lối hành đạo tiêu biểu qua nhân vật Tôn Ngộ Không, áp dung một cách đúng đắn” đại hùng, đại lực, đại từ bi” trên đường thỉnh kinh, đủ thấy cái tinh túy Phật Giáo cũng có hàm chứa” gặp ma quỷ thì đánh, đến chùa thì tu” trong tinh thần” diệt gian trừ bạo” để bảo vệ chánh pháp; do đó sau khi đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, Tôn Ngộ Không đắc quả” chiến thắng Phật”. Như vậy Phật Giáo không phải chỉ đưa cái bụng ra” từ bi”, mà phải có lý trí phán đoàn xem đúng hay sai và khi gặp kẻ ác, cũng phải ra tay trừng trị kẻ ác, cứu nhân độ thế. Câu chuyện giai thoại về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài đắc đạo, ma quái tới phá ngài dùng phép thần thông làm rung chuyển cả đất, khiến ma quái phải bỏ chạy. Tuy nhiên chính cái lối hành đạo” phản ứng thụ động” của Phật Giáo, được giới Phật tử áp dụng một cách sai lạc, cũng là một trong nhiều nguyên nhân đưa đến pháp nạn sau 1975. Trái lại, Cộng Sản vô thần đã dùng lối” chủ động” để đánh phá chính quyền miền Nam trước 1975, qua những tên” tu hành ở quốc gia, thờ ma Cộng Sản” thuộc khối Phật Giáo Ấn Quang trước 1975. Khai thác lối tu thụ động, nên băng đảng Việt Tân lợi dụng, thành ly gián kế, làm phân hóa hàng ngũ Phật Tử khi thấy có những người mà trước đây có thành tích” bảo vệ đạo pháp” đấu tranh trường lỳ để đòi tự do tôn giáo, bỗng thấy có tên trong bản tuyên cáo, có nhiều thành viên băng đảng Việt Tân….làm cho dân chúng hoang mang, nghi ngờ.

Công Giáo cũng bị khai thác yếu tố” nhân ái” là tiền đề, bị lái sang khoan dung, BAO DUNG, tha thứ kẻ thù Cộng Sản, trong khi đảng cướp vẫn luôn BUNG DAO sẵn sàng đâm sau lưng, trước mặt để tận diệt Công Giáo. Cho nên, trong Công Giáo vẫn không tránh khỏi những tín đồ của Chúa mà chấp nhận sống” hòa hợp hòa giải” với quỷ đỏ, hành động quyên góp xây dựng nhà thờ thêm cho giáo hội quốc doanh, từ thiện giúp đảng đỡ gánh nặng khó khăn kinh tế.

Do thế lực của băng đảng Việt Tân không đông, nên chúng tìm mọi cách xâm nhập vào các tổ chức nêu trên, ngoài ra còn vói bàn tay lông lá và những tổ chức đấu tranh như: biểu tình chống văn hóa vận, 30 tháng 4 hàng năm và thỉnh thoảng có nhiều vấn đề thời sự như biểu tình các chuyến công du của những tên đầu sỏ Việt Cộng…. đây là những CƠ HỘI rất tốt để băng đảng Việt Tân nhào vào ăn có, họ cũng trương mặt ra, giả vờ tham gia, hợp tác trong công việc chung…nhưng lúc mọi người không đề cao cảnh giác, thì họ lái sang cuộc đấu tranh theo hướng Việt Tân như: mặc áo thun” diễn hành cho tụ do” các thành viên mặc đồng phục, dùng dấu hiệu riêng…và các cơ quan truyền thông của họ chụp hình, đăng tải những gì mà họ tham gia, nên dân chúng ở xa, đọc báo, xem đài nghe radio, tưởng do đảng Việt Tân chủ xướng.

Đó là thủ đoạn gian manh mà Việt Minh đã mang cờ đỏ vào năm 1945, với vài ba tên, rồi bắn vài phát súng và sau đó tuyên truyền là do lực lượng của Hồ Chí Minh. Đương nhiên là trong các cuộc chống Cộng chung nầy, bán tổ chức hay đăng báo các hội đoàn tham dự, thì trong đó có đại diện của băng đảng Việt Tân, là vô tình chấp nhận tổ chức tay sai công cụ của Việt Cộng trong cộng đồng. sự kiện nầy xảy ra từ nhiều năm nay, cần phải chấm dứt, nên các tổ chức cộng đồng, nên loại bỏ Việt Tân ra khỏi các cuộc đấu tranh, vì sự có mặt của Việt Tân mang đến những hệ quả sau đây:

-Vô tình công nhận tổ chức tay sai Cộng Sản nầy trong cộng đồng, cũng như băng đảng nầy chủ trương công nhận đảng Cộng Sản” là thành phần dân tộc, Hồ Chí Minh có công với đất nước” rõ ràng hơn cả” đêm giữa ban ngày”.

-Những hoạt động trong các cuộc đấu tranh cộng đồng bị lợi dụng và từ phương tiện truyền thông của chúng, làm cho người ta hiểu sai lạc và tưởng Việt Tân bao trùm cả cộng đồng.

-Những phá hoại ngầm ngầm mà băng đảng Việt Tân đứng chung, nguy hiểm vô cùng.

-Những người quốc gia, tổ chức chính trị nghi ngờ nên có thể không tích cực tham gia, khi thấy có Việt Tân trong đó.

Ngoài ra, thủ đoạn tạo nghi ngờ, ly gián qua các TUYÊN CÁO từ cộng đồng, đảng phái khái, tôn giáo…. đều được băng đảng Việt Tân nhắm tới, lơi dụng hai chữ” ĐOÀN KẾT” chống kẻ thù chung, băng đảng Việt Tân cho người chen vào, đại diện, ký tên và bản tuyên bố chung…thật là” hòa hợp hòa giải” là vô tình giúp cho bộ máy tuyên truyền của Việt Tân thổi phồng, gây hoang mang trong dân chúng…nên khi đọc những tuyên cáo thấy bên cạnh các đảng phái như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, đại diện hải ngoại Phật Giáo của huề thượng Quảng Độ lãnh đạo, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa, Tin Lành, nhân sĩ, nhà văn, nhà thơ…..có đại diện Việt Tân, là coi như bị DÍNH DẦU NHỚT, tạo cho dân chúng, tín đồ nghi ngờ, là lọt vào Ly gián kế của băng đảng Việt Tân. Do đó, những cuộc tập hợp đảng phái, ra ra tuyên cáo, hảy loại ngay đại diện băng đảng Việt Tân, vì đây là tổ chức” giải phóng hải ngoại” để tiến tới bàn giao trong vòng trật tự cho Việt Cộng.

Câu chuyện ở vùng khai hoang đất đai ở những vùng rừng, khi một số gia đình lập nghiệp, trồng khoai, lúa…bị đám khỉ trong rừng ùa ra ăn, phá….dùng nhiều biện pháp như bẩy sập, bắn….cũng không đảo ngược tình hình. Rồi có một sáng kiế thật hay, có kết quả ngay, là bắt một con khỉ trong bầy, đe, cạo đầu, sơn màu toàn thân và thả ra. Khi con khỉ nầy chạy theo bầy, thì cả bầy thấy lạ, bèn hoảng sợ bỏ trốn sâu vào rừng, chỉ mẹo vặt mà tránh được nạn khỉ phá. Tại hại ngoại, băng đảng Việt Tân không còn uy tín, gây nhiều tai tiếng, nên khi người của Việt Tân đứng chung là coi như dính bùn và từ đó cộng đồng, các tổ chức nhìn thấy Việt Tân trong đó là tránh xa, tức là lọt vào ly gián kế../.

TRƯƠNG MINH HÒA .

15.4.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

April 15, 2009 Posted by | THỦ ĐOẠN LY GIÁN KẾ CỦA BĂNG ĐẢNG MAFIA VIỆT TÂN | Leave a comment