ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Hà Tây: Công An Đàn Áp Và Đập Phá Nhà Dân (5-2-2009)

Công an Hà Tây dùng bạo lực đàn áp và phá sập nhà gia đình ông Đỗ Huy Mừng, thân nhân của liệt sĩ Đỗ Huy Đảm, tại Xã Đông Phương Yên – Chương Mỹ – Hà Tây, ngày 5-2-2009. (danlentieng.net/)

Hà Tây: Công An Đàn Áp Và Đập Phá Nhà Dân (5-2-2009) from Dan Len Tieng on Vimeo.

http://www.vimeo.com/3416213

http://www.vimeo.com/user916662


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 11, 2009 - Posted by | Hà Tây: Công An Đàn Áp Và Đập Phá Nhà Dân (5-2-2009)

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: