ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

NĂM SỬU ĐỌC THƠ TỐ CÁO HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG BỌN

Năm Sữu Nói Chuyện Hồ

VinhThitHeo trót sinh ra sau ngày ” phỏng dái”
Và lớn lên khi đất nước điêu tàn
Thế cho nên cuộc đời. vất vả điêu linh
Mẹ bị bắt, cha đi tù Cải Tạo

VinhThitHeo, đi qua đồng khô cỏ cháy
Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn
Đường chiều về leo lét ánh tà buông
Bụng tao đói, mà trời thời sắp tối !

Sáng đi cày bụng tao còn thấy đói !!!
Đảng bắt tao phải kính yêu “bác” Hồ
Tao hỏi: – bác là thằng con cặc mô ?
Đảng bảo:-“Nhờ có bác, đảng ta ‘CHIẾN THẮNG ‘ !”

Tao đếch hiểu, nhưng cúi đầu im lặng
Nhưng trong lòng thắc mắc mãi không thôi
“CHIẾN THẮNG” con cặc gì ? Sao khổ qúa đời tao,
Nhà tao nó cướp, và tao bị ép đi vùng kinh tế


http://www.youtube.com/watch?v=Eh9MYQzxH0Y

http://www.youtube.com/user/HinhChoMo


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 3, 2009 Posted by | NĂM SỬU ĐỌC THƠ TỐ CÁO HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG BỌN | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM 2009

http://www.youtube.com/watch?v=Z06-ddK_FK4

http://www.youtube.com/user/HinhChoMo


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 3, 2009 Posted by | QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM 2009 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

suc vat ho chi minh la nguon goc mat dat mat bien

Việt-gian Hồ chí Minh là nguồn gốc mất đất mất biển (Hồn Việt và Nhà Báo Việt Thường)

http://vimeo.com/3448272

http://vimeo.com/user1338035


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 3, 2009 Posted by | suc vat ho chi minh la nguon goc mat dat mat bien | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kiep Ngheo Trong XHCN Viet Cong – Commnunist hell

http://www.youtube.com/watch?v=fKRBmPXC6u0

http://www.youtube.com/user/fuckthevietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 3, 2009 Posted by | Kiep NgheoTrong XHCN Viet Cong - Commnunist hell | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Toi ac cong san

Toi ac cong san 1 :

http://www.youtube.com/watch?v=HtncpbQu-Sk


Toi ac cong san 2

http://www.youtube.com/watch?v=m1x7Yj-0oU0


Toi ac cong san 3

http://www.youtube.com/watch?v=w9grzqeh4ko


Toi ac cong san 4

http://www.youtube.com/watch?v=9jLnB0cljag


http://www.youtube.com/user/fuckthevietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 3, 2009 Posted by | Toi ac cong san | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment