ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

van dong Thang tu den 2009

http://www.youtube.com/watch?v=U9YO76lZAO0


http://www.youtube.com/watch?v=pdCCzTz14-4

http://www.youtube.com/user/tuyetmai45


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | van dong Thang tu den 2009 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bolinao 52

Bolinao 52 Trailer

On May 22, 1988 110 Vietnamese refugees escaped on a wooden boat. For the next 37 days, they fought thirst, starvation and death as their engine gave out. In the end, only 52 survived. Two decades later, one survivor relives her dark journey.

http://www.youtube.com/watch?v=EcUFFaWoydQ

http://www.youtube.com/user/rhimp


Vietnamese American Journey: Bolinao 52

K. Oanh Ha interviews Bolinao 52 filmmaker Duc Nguyen and boat survivor, Tung Trinh, the woman featured in the film. Duc Nguyen explains why he felt driven, as a boat refugee himself, to tell this story. Tung Trinh boarded the boat that became known as the Bolinao 52 in 1988, with her young five year old son, Lam, never realizing the ordeal that they would both endure. The refugees hoped to make it to the South China Sea to be picked up by passing ships. Only two days out, the engine died, and soon food and water ran out and over half of the 110 refugees perished from the hunger, thirst and exposure. Their boat drifted for thirty-seven days before the
Pilipino fisherman from the town of Bolinao rescued the refugees. Tung Trinh recounts a remarkable story of survival and the power of the human spirit.

http://www.youtube.com/watch?v=pqqIIOSTj2U

http://www.youtube.com/user/KQEDondemand


Bolinao 52

http://video.google.com/videoplay?docid=-3772518928958227170


Bolinao 52

http://video.google.com/videoplay?docid=2789543473631376671


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Bolinao 52 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

suc vat ho chi minh chet sinh

http://www.vimeo.com/3300844

http://www.vimeo.com/user1312346


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | suc vat ho chi minh chet sinh | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

dang viet gian dang toan dan

http://www.vimeo.com/3248433

http://www.vimeo.com/user1312346


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | dang viet gian dang toan dan | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

cong an cho de nguyen tan dung cuong che dat cua dan oan ba ria vung tau

http://www.vimeo.com/3264144

http://www.vimeo.com/user1312346


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | cong an cho de nguyen tan dung cuong che dat cua dan oan ba ria vung tau | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Chúng Tôi Muốn Sống – We Want To Live -“Land-Reform” in Vietnam

freevietnamtv – Cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống” trình bày cuộc đời của đại đội trưởng Vinh trong quân đội Việt Minh như biết bao thanh niên trí thức đã bị Đảng Cộng sản VN lợi dụng lòng yêu nước. Anh là một chiến sĩ quốc gia, hăng say chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam trong cuộc Kháng Chiến chống Thực dân Pháp. Anh trở thành nạn nhân của chế độ Cộng sản bạo tàn khi “cách mạng thành công” – Bố, mẹ của Vinh, cùng với biết bao nạn nhân vô tội khác đã bị chôn sống, xử tử man rợ trong các cuộc-gọi là “Đấu Tố-Cải Cách Ruộng Đất” tại Bắc Việt, vào giữa thập niên 1950 (dưới sự chỉ đạo, “cố vấn” của quan thầy Cộng sản Trung quốc). Cảnh mở đầu và kết thúc của phim này là hình ảnh của “thuyền nhân” đại đội trưởng Vinh, với chiếc thuyền mong manh đang tìm cách vượt tuyến vào miền Nam VN Tự Do – 50 năm sau, ngay tại thủ đô quan tham CSVN: Hà Nội, và nhiều nơi trên toàn cỏi Việt Nam, bọn ác ôn côn đồ VC đang tái diễn đòn “Đấu Tố” để hòng mong cản bước tiến Dân Chủ Hóa Việt Nam. Lịch sử ô nhục và đẫm máu của Đảng Cộng sản VN cần phải được chấm dứt, càng sớm càng tốt !!! ………… vietnam film viet nam vietnamese refugee boatpeople communist chung toi muon song land reform terror campaign cai cach ruong dat

(p.1 of 3)

http://video.google.com/videoplay?docid=-8121017483614532395


(p.2 of 3)

http://video.google.com/videoplay?docid=-6303366878745695034  


(p.3 of 3)

http://video.google.com/videoplay?docid=6084277920888767613


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Chúng Tôi Muốn Sống – We Want To Live -"Land-Reform" in Vietnam | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vượt sóng – Journey From the Fall

Lâm Nguyễn360.yahoo.com/chungnhanlichsu

http://video.google.com/videoplay?docid=-3691552163587644961


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Vượt sóng - Journey From the Fall | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Quá trình hoạt động của Nhà báo Việt Thường ở miền Bắc Việt Nam trước 1975

http://www.vimeo.com/3322749

http://www.vimeo.com/user1312346


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Quá trình hoạt động của Nhà báo Việt Thường ở miền Bắc Việt Nam trước 1975 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hon Viet UK Online phong van Ton Nu Hoang Hoa 23-02-2008

Hon Viet UK Online phong van Ton Nu Hoang Hoa 23-02-2008

http://www.vimeo.com/3245323

http://www.vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Hon Viet UK Online phong van Ton Nu Hoang Hoa 23-02-2008 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tránh quả lừa của bọn Việt gian cộng sản

Tránh quả lừa của bọn Việt gian cộng sản (Hồn Việt và Nhà Báo Việt Thường)

http://www.vimeo.com/3341261

http://www.vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Tránh quả lừa của bọn Việt gian cộng sản | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lại nói về tính chất Trụ Cột của QLVNCH

Hồn-Việt phỏng vấn Nhà Báo Việt Thường: Lại nói về tính chất Trụ Cột của QLVNCH

http://www.vimeo.com/3341691

http://www.vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Lại nói về tính chất Trụ Cột của QLVNCH | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Quan điểm cho rằng Việt gian cộng sản có tội nhưng cũng có công?

Quan điểm cho rằng Việt gian cộng sản có tội nhưng cũng có công? (Hồn Việt và Nhà Báo Việt Thường)

http://www.vimeo.com/3342288

http://www.vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

March 2, 2009 Posted by | Quan điểm cho rằng Việt gian cộng sản có tội nhưng cũng có công? | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

torture in Tibet.. (+18 yrs pls)

how this will help you change your concern towards the human rights

http://www.youtube.com/watch?v=5YQWay0WN-I

http://www.youtube.com/user/1234inevitable

March 2, 2009 Posted by | torture in Tibet.. (+18 yrs pls) | Leave a comment