ditmecodosaovang

Freedom, Democracy, No Communism for Vietnam

Bạo động vì tranh chấp đất ở Long Thành

Một vụ bạo loạn xảy ra vào ngày 18 tháng Hai, là cao điểm của một cuộc tụ tập kéo dài 2 ngày trước đó tại xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/riot-in-DongNai-regarding-land-dispute-TGiao-02202009095816.html

http://www.youtube.com/watch?v=G_jejcLb3jE

http://www.youtube.com/user/RFAVideo


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 28, 2009 Posted by | Bạo động vì tranh chấp đất ở Long Thành | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

KN2000: NB Viet Thuong 26-02-09 Hãy Loại Bỏ VGCS Bán Nước Ra Khỏi Chính Quyền

http://www.vimeo.com/3402197

http://www.vimeo.com/user1312346


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 28, 2009 Posted by | KN2000: NB Viet Thuong 26-02-09 Hãy Loại Bỏ VGCS Bán Nước Ra Khỏi Chính Quyền | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

bai hoc nang ky tu VN

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 28, 2009 Posted by | bai hoc nang ky tu VN | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet

http://www.youtube.com/watch?v=hhyIJEXs-mo

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 28, 2009 Posted by | ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ho chi minh suc vat va DCSVN tay sai ban nuoc vn cho tau cong thuc dan do

http://www.youtube.com/watch?v=VVhE5RIJ9tE

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 28, 2009 Posted by | ho chi minh suc vat va DCSVN tay sai ban nuoc vn cho tau cong thuc dan do | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

suc vat ho chi minh hiep dam va giet cac be gai mien nam

http://www.youtube.com/watch?v=mLQ4gKVv-eU

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 28, 2009 Posted by | suc vat ho chi minh hiep dam va giet cac be gai mien nam | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

da dao cong san dan ap dan oan


da dao cong san dan ap dan oan
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | da dao cong san dan ap dan oan | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

dan oan keu cuu hai ngoai


dan oan keu cuu hai ngoai da dao suc vat nguyen tan dung
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | dan oan keu cuu hai ngoai | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

hai chien hoang sa 1974


Hai chien hoang sa 1974
Uploaded by dadaovietcong


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | hai chien hoang sa 1974 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

P1:

P2: ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song


cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | cong an suc vat nguyen tan dung danh dan oan gay cot song | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

coi chung tran dia gia


tran dia gia ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | coi chung tran dia gia | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

an to pho mat 1m2 dat


an to pho mat 1m2 dat ditmenongducmanh ditmenguyenminhtriet
Uploaded by dadaocongsan


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | an to pho mat 1m2 dat | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Viet cong cho Tau cong chiem VN qua khai thac boxit Tay Nguyen


http://vimeo.com/3168021

http://vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | Viet cong cho Tau cong chiem VN qua khai thac boxit Tay Nguyen | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

suc vat nguyen minh triet sang nga

da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 1/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 2/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 3/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 4/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 5/5

http://www.dailymotion.com/tieudietcs


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | suc vat nguyen minh triet sang nga | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment